ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Thursday, November 29, 2018, 10:24 AM
Upřesnění k návštěvě O2 arény:
Vážení rodiče,
jak už jsme psali, dne 4. 12. pojedeme do pražské O2 arény. Protože do haly se nesmí s jídlem a pitím, dojednali jsme, že si batohy uschováme v kanceláři poblíž. Do O2 arény si děti mohou vzít peníze [0,5 l vody stojí 35,- Kč; 0,5 l Coca Coly, Fanty, ... 50,- Kč] a mobil, ale upozorňujeme, že nejsme schopni uhlídat, aby se jim věci, které budou mít s sebou v hale, neztratily. Nasvačí se ve vlaku cestou tam a po skončení programu si batohy ihned vyzvedneme, aby se děti mohly naobědvat. Může se stát, že nám ujede autobus z Peček [je málo času na přestup a při větším zpoždění autobus nečeká] - plánovaný příjezd 13.52 Pečky, 14.04 Ratenice, 14.08 Vrbová Lhota. V případě zpožděni bychom vás obvolali.


Thursday, November 29, 2018, 10:19 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme prosincové informace:

2. 12. Vás zveme v 16.00 před školu (účinkující v 15.45), abychom si společně zazpívali a rozsvítili stromeček. Děti pro vás mají připravené adventní pásmo. U školy bude i stánek s občerstvením. Těšíme se na vás.
Dne 4. 12. se pojedeme podívat do Prahy na Mistrovství světa ve florbalu do O2 arény. Vstupenky jsme dostali zadarmo (zápas Thajsko - Austrálie), děti platí pouze dopravu - 34,- Kč - vybírat budeme 3. 12. Odjíždíme autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty [8.00 Ratenice] - příchod do školy nejpozději v 7.40. Vrátíme se vlakem s příjezdem 13.52 do Peček [14.04 Ratenice, 14.08 Vrbová Lhota]. Dejte dětem dostatečnou svačinu, pití a vhodné oblečení. Oběd ve škole nestihneme.
6. 12. proběhne dvouhodinový program pro 3. - 5. ročník určený ke zlepšení vztahů mezi dětmi.
11. 12. pojedeme do Peček na pohádku "Když draka bolí hlava" a po ní ještě stihneme předvánoční koncert v ZUŠ. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem 7.56 [8.00 Ratenice] a vracíme 12.08 do Vrbové Lhoty [12.04 Ratenice].
66,- Kč na vstupné a dopravu budeme vybírat také 3. 12.
První plavání se nakonec uskuteční až 12. 12. Děti musí být ve škole nejpozději v 7.30, pokud přijíždí autobusem z Ratenic, čekají po výstupu z autobusu na zastávce ve Vrbové Lhotě. S sebou potřebují plavky a dvě osušky [nebo osušku a župan]. Od třetí hodiny dne 12. 12. budeme pokračovat podle rozvrhu.
Následující plavání je 20. 12., ze školy odjíždíme později, všichni tedy přichází v obvyklém čase a ten den se již učit nebudeme.
Poslední školní den letošního kalendářního roku 21. 12 půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Dejte dětem vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje,...]. Po návratu proběhnou třídní vánoční besídky. Také si v 11.00 zazpíváme na schodech, opět srdečně zveme i rodiče. Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Vzhledem k opakovanému výskytu vší ve škole vás žádáme, abyste pečlivě kontrolovali svým dětem hlavy a v případě nutnosti zabezpečili odvšivení. Upozorňujeme, že pokud u nějakého dítěte vši zjistíme, budeme požadovat okamžitý odchod ze školy, samozřejmě ve vašem doprovodu.


Thursday, November 1, 2018, 03:43 PM
Vážení rodiče,Vážení rodiče,
8. a 29. listopadu pojedeme na tělesnou výchovu do sokolovny. Autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty (8.00 z Ratenic). Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí (sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze), převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování. Na dopravu (za všechny cesty) vybíráme 16,- Kč dne 5. 11.
Dne 15. 11. Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Rozpis časů obdržíte v příštím týdnu.
24. - 25. 11. pořádáme ve škole Deskové hry. Přihlášky a informace na vyžádání [pouze pro žáky 3. - 5. ročníku].
Od 6. 12. 2018 budeme jezdit na plavání - k posunu termínu došlo vzhledem k složitému plánování hodin pro výuku, protože vzhledem k rekonstrukci nymburského bazénu bude výuka probíhat ve Sportovním centru Nymburk ["na Ostrově"]. V prosinci pojedeme již zmíněného 6. 12. [odjezd v 7.30 od školy], dále 12. 12.[odjezd v 7.30] a 20. 12. [odjezd v 9.00]. Platbu 1000,- Kč [10 x 2 hodiny výuky plavání, doprava je hrazena z dotace MŠMT] proveďte převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2019 [do 18. 1.], výjimečně po domluvě i v hotovosti. Prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání obratem. Některé zdravotní pojišťovny v uplynulých letech na plavání přispívaly - pokud potřebujete, lze platit a mít potvrzení v letošním roce.
Ve spolupráci s DDM Symfonie nabízíme kurz Podzimní pečení pro 12 žáků 2. - 5. ročníku dne 8. 11. od 14.00
do 17.00. Cena 140,- Kč. Přihlášky na vyžádání u paní učitelky Šramotové.
Zveme na adventní setkání spojené s předvánočním vystoupením vašich dětí a rozsvícení stromku před školou dne 2. 12. od 16.00.
Žádáme Vás o dohled na domácí přípravu [nemyslíme tím jen úkoly] dětí - velmi často nemají pomůcky k výuce.


Tuesday, October 2, 2018, 06:49 AM
Vážení rodiče,
dne 2. 10. 2018 pořádá školní družina naší školy Drakiádu u fotbalového hřiště. Nezapomeňte si donést draky a dráčata. Přijít mohou samozřejmě i dospělí. Ze školy odcházíme ve 13.30, vracíme se v cca 15.00. V případě špatného počasí se Drakiáda pochopitelně nekoná.
V druhém týdnu října 8. 10. - 12. 10. opět proběhne soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
11. 10. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 30,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 8. 10. Odjíždět budeme autobusem v 6.56 z Vrbové Lhoty, vrátíme se v 12.15 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy/zastávky či na oběd a do ŠD.
18. 10. zhlédneme divadelní představení [Kočky na střeše] v divadle Nymburk. Odjíždíme autobusem 6.56 z Vrbové Lhoty a vracíme se do Vrbové Lhoty autobusem v 11.26. Pátá vyučovací hodina odpadá. 70,- Kč na jízdenku a vstupné vybíráme 15. 10.
Vzhledem k platnosti GDPR máme vytvořené chráněné mailové adresy [viz "lísteček"]. Na tyto adresy posílejte pouze maily, které považujete za osobní - obsahující důvěrné údaje. Pro běžnou korespondenci používejte, prosím, původní mailovou adresu - zsams.vlhota@email.cz.
Třídní schůzky předběžně plánujeme na 15. 11.
V tomto týdnu zahájují činnost školní kroužky, nezapomeňte, prosím, na platbu na účet DDM Poděbrady.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Přejeme Vám hezký podzim.

Friday, September 21, 2018, 10:58 AM
Vážení rodiče, na úvod týdne české státnosti, který jsme si také spojili s letošním stým výročím vzniku naší republiky, navštívíme dne 24. 9. Polabské muzeum v Poděbradech - výstavu "První republika - 100 let samostatného státu". Ve škole začínáme v obvyklém čase, na autobus půjdeme všichni společně ze školy po první vyučovací hodině, vrátíme se ve 12.35 (příjezd autobusu 12.26) do školy. Oběd ve škole stihneme. Barevný den odvoláváme, do batůžku dejte dětem pláštěnku, svačinu a pití.
Vše platíme ze sponzorského daru.


Friday, August 31, 2018, 03:24 PM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2018/2019.
V úterý 4. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne (pokud bude špatné počasí, tak ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení a obuv. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 5. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV [vše dětem podepište]. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky [nejlépe "tahací" v krabičce] a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů. 4. a 5. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 24. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ] a Matematiky z peněz za sběry.
13. 9. proběhne evakuace školy a cvičení v přírodě. Vracíme se autobusem z Peček s příjezdem 13.08 do Vrbové Lhoty.
14. - 21. 9. vyjedeme na školu v přírodě. Informace obdrží děti zvlášť.
24. 9. proběhne barevný den [hnědá, oranžová].
24. - 27. 9. si připomeneme letošní stoleté výročí vzniku ČR. Uvítáme, budou-li děti chodit do školy v dobovém oblečení. 27. 9. navštívíme výstavu na Pražském hradu - Doteky státnosti. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 7.56. Vracíme se 15.08 do Vrbové Lhoty. Oběd zajištovat nebudeme, dejte tedy dětem větší svačinu a dostatek pití. Na jízdné a vstupné vybíráme 80,- Kč dne 12. 9.
Na 2. 10. plánujeme drakiádu, 8. - 12. 10. pořádáme sběrovou soutěž a 11. 10. pojedeme na dopravní hřiště v Kolíně. Vše bude upřesněno v říjnových informacích.
Výuka plavání bude tentokráte probíhat od ledna ve Sportovním centru Nymburk [na "Ostrově"], počítejte tedy i s těmito výdaji [1000,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí]. Tuto částku budeme vybírat koncem listopadu. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota.
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: turistický a počítačový. Cena kroužku 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety v případě turistického. Záleží však na počtu přihlášených – v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. První den nemoci [neplánované absence] lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.00 [nejdéle do 11.15].
Veškeré záležitosti týkající jídelny vyřizujte s paní Gabrielou Postráneckou, stran školní družiny s paní Marcelou Jelínkovou.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30 - 12.00 [MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme].
Prázdniny ve školním roce 2018/2019 jsou stanoveny takto [včetně sobot a nedělí]:
Podzimní prázdniny 27. 10. - 30. 10. 2018;
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (vyučování začne 3.1.19)
Pololetní prázdniny 1. - 3. 2. 2019
"Jarní" prázdniny 16. 2. - 24. 2. 2019 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 18. 4. - 22. 4. 2019 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2019
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.

Zápisní lístek do školní družiny, je třeba vyplněný [obě strany] obratem přinést. Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o mimořádném odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.]. Přihlášku do družiny a ke stravování [včetně případného nového čísla účtu) doneste nejpozději 4. 9.. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 24,- Kč [od 11 let 27,- Kč].
Abychom mohli lépe organizovat činnost v ŠD, žádáme Vás o naplánování odchodů Vašich dětí tak, aby opouštěly ŠD pouze do 13.15 a od 14.45.Thursday, August 30, 2018, 11:37 AM
Rozvrh na školní rok 2018/2019 se Vám otevře po kliknutí na odkaz.

Tuesday, August 28, 2018, 08:07 AM
Vážení rodiče, ne naší vinou se posunul termín školy v přírodě. Budeme odjíždět 14. 9. a vracíme se 21. 9. Za případné komplikace se omlouváme. Veškeré informace rozdáme dětem 3. září.

Tuesday, August 14, 2018, 08:45 AM
b]Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek:

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo (upravit podle výšky) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.

Sunday, June 17, 2018, 11:50 AM
Vážení rodiče, 20. 6. navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně. Pojedeme směrem na Poděbrady v 7.24 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem s příjezdem ve 12.08 do Vrbové Lhoty (Ratenice 12.04, Pečky 11.38 - vlak). Dne 18. 6. vybíráme na jízdné a vstupné 40,- Kč.
21. 6. nám začíná léto, čili máme poslední barevný den tohoto školního roku (barva žlutá a červená).
22. 6. pojedeme nacvičovat vystoupení do ZUŠ Pečky. Pojedeme autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem ve 11.59 z Peček (12.04 Ratenice, 12.08 Vrbová Lhota). Děti mohou na základě návratky odejít ze zastávek. Od dětí, které pojedou autobusem, vybíráme peníze na jízdné (6,- Kč za jednu cestu), také 18. 6.
26. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.36 do Nymburka s přestupem v Pečkách (z Ratenic 6.40, z Peček odjezd 6.48). Ostatní pojedou autobusem 7.56 z Vrbové Lhoty (8.00
z Ratenic, 8.11 vlakem z Peček,). Vracíme se všichni společně do Vrbové Lhoty v 14.08 (14.06 Ratenice, 13.52 Pečky - vlak). Děti mohou odejít ze zastávek nebo zůstat v autobusu. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Závodníci neplatí nic, ostatní - 50,- Kč dne 25. 6. Děti nad deset let musí mít legitimaci s fotografií k prokázání věku ve vlacích.
28. června pojedeme do Sokolče na turnaj ve vybíjené. Tentokráte bychom se přesunuli na kolech - děti musí mít samozřejmě helmu a kolo splňující vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích. Ty, co na kole nepojedou, odvezeme auty. Ve škole se sejdeme v běžném čase, odjíždět budeme v 8.15. Vrátíme se podobným způsobem tak, abychom byli zpět ve škole ve 12.15.
Učebnice (vyčištěné, bez obalů, opravené) vybíráme 25. 6., náhrady 27. 6.
Dne 27. 6. proběhnou také závěrečné prezentace skupin v rámci celoroční hry.
Dne 25. a 27. 6. končí pro všechny vyučování v 11.45; 29. 6. v 8.45. Školní družina má běžný provoz.
Nový školní rok začíná 3. 9., opět se sejdeme v 7.50 před školou s novými prvňáčky; děti mohou odejít ze školy nejdříve v 8.50.

Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122