ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Thursday, December 22, 2016, 03:06 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme ještě v roce 2016 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím.
Nejdůležitější informací je pozvánka na přednášku, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s paní Mgr. Michalou Michlovou [vede tým školních psychologů na šesti kolínských základních školách, zastřešuje programy primární prevence]. Přednášek bude během následujícího roku celkem šest, všechny zdarma a jako první téma jsme zvolili:
"Jak rodiče mohou podpořit děti při přípravě do školy napříč všemi ročníky"
Pomoc rodičů při domácí přípravě na prvním stupni je velmi důležitá, a když ji rodina dobře zvládne, dítě se do školy těší a obecně má ke vzdělávání dobrý vztah. Jak ale na to? Jak u dítěte vypěstovat správné učební návyky? Jak dlouho se s dítětem učit? Je dobré psát úkoly nanečisto? Jak dítě k učení motivovat?
Přednáška se uskuteční dne 25. 1. 2017 u nás ve škole ve třídě II.

Vysvědčení (resp. výpis) vydáváme 31. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.

Je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Tyto peníze vybereme také v pondělí 23. 1. O případném odhlášení či přihlášení pro II. pololetí se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou 3. 2. a hned od 6. 2. do 12. 2. 2017 navazují "jarní" prázdniny [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].


Monday, December 12, 2016, 11:04 AM
Dobrý den. Po dohodě s panem Červeňákem se vánoční jarmark a rozsvícení stromečku ve Vrbové Lhotě přesouvá na středu 14. 12. od 16.00. Těšíme se na vás.

Wednesday, November 30, 2016, 03:08 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme prosincové informace:
Začali jsme jezdit na plavání - obratem nám sdělte, potřebujete-li potvrzení
o platbě plaveckého výcviku pro zdravotní pojišťovnu - u některých pojišťoven je možné žádat o příspěvek.
V pondělí 5. 12. slavíme svátek svatého Mikuláše, děti mohou přijít v převleku. Od 10.00 Vás zveme na "adventní povídání a zpívání" na schodech.
V neděli 11. 12. se sejdeme při rozsvěcení stromečku ve Vrbové Lhotě [od 16.00 - sraz dětí v 15.45]. Do návratky nám, prosím, napište, které z dětí přijde [týká se pochopitelně všech dětí].
V pondělí 19. 12. jsme zváni na koncert do ZUŠ Pečky. Odjíždíme po velké přestávce a vracíme se autobusem s odjezdem 12.05 z Peček [12.10 Ratenice, 12.15 Vrbová Lhota]. Ráno vybíráme 20,- Kč na vstupné a autobus [14,- Kč od těch, kteří zůstávají v Pečkách]. Kroužky proběhnou beze změn.
Dne 21. 12. máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá. Tento den si v 9.15 zazpíváme na schodech, opět srdečně zveme i rodiče. Po zpívání půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Dejte dětem vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...].
Poslední školní den letošního kalendářního roku 22. 12. jedeme na plavání a proběhnou třídní vánoční besídky. Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Přejeme krásné Vánoce.


Monday, October 31, 2016, 07:31 AM
Vážení rodiče,
na tělesnou výchovu dne 1. a 15. 11. pojedeme do sokolovny. Opět autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování (4. hodinu budeme vyučovat podle rozvrhu 3. hodiny). Další vyučování je beze změny. Na dopravu vybíráme 24,- Kč dne 31. 10.
18. 11. nám kolínská knihovna zcela zdarma umožní prohlídku synagogy. Odjíždíme autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty, zpět přijíždíme autobusem ve 12.15. Děti mohou na základě návratky čekat/zůstat v Pečkách, nastoupit/vystoupit v Ratenicích, přijít/odejít ze zastávky nebo jít do školy na oběd, do družiny a na kroužky. Na dopravu vybíráme 40,- Kč dne 14. 11.
29. 11. pojedeme na pořad "Mikuláš na Housce". Jedná se o prohlídku hradu včetně programu s kostýmovanými postavami. Odjíždíme v 7.30od školy [po příjezdu autobusu od Ratenic] a vracíme se ve 13.30. Oběd ve škole bude. Díky sponzorskému daru vybíráme pouze 50,- Kč dne 21. 11.
Dne 22. 11. Vás také zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Tento den odpadá odpolední vyučování. Rozpis časů obdržíte po prázdninách.
26. - 27. 11. pořádáme ve škole již X. ročník Deskových her. Přihlášky a informace na vyžádání [pouze pro žáky 3. - 5. ročníku].
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 27. 11. od 16.00.
1. 12. jedeme poprvé na plavání. Plavání bude vždy ve čtvrtek. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přicházet včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu [dodáme koncem listopadu]. Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 900,- Kč [10 x 2 hodiny plavání a doprava] převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2016 nebo v hotovosti dne 21. 11. Některé zdravotní pojišťovny v uplynulých letech na plavání přispívaly.


Saturday, October 1, 2016, 11:08 AM
Vážení rodiče,

dne 7. 10. jedeme na dopravní hřiště. Děti mohou na základě návratky zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích, odejít ze zastávky nebo jít do školy
na oběd, do družiny a na kroužky.

Dne 13. 10. navštíví 1. a 2. ročník pečeckou knihovnu, kde proběhne "pasování druháků na čtenáře". Odjíždíme autobusem po druhé vyučovací hodině, vracíme se 12.15 do Vrbové Lhoty. Na základě návratky mohou děti zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích nebo odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 10.10.

Na tělesnou výchovu dne 20. 10. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu 1. a 2. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,-Kč dne 17. 10.

Třídní schůzky plánujeme předběžně na 22. 11.

První lekce plaveckého výcviku bude 1. 12. Platbu 900,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy
[51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2016 nebo v hotovosti dne 21. 11.

Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.

Přejeme Vám hezký podzim.


Thursday, September 1, 2016, 08:53 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2016/2017.
V pátek 2. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne (pokud bude špatné počasí, tak ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 5. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV (vše dětem podepište). Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky (nejlépe "tahací" v krabičce) a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od úterý si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic (apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé) i sešitů. 2. a 5. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny školních soutěží) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 12. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
15. 9. proběhne nácvik evakuace spojená se cvičením v přírodě a s účastí na přednášce Tonda Obal na cestách v knihovně v Pečkách (do Peček půjdeme pěšky) - do Vrbové Lhoty se vracíme autobusem ve 12.15 (děti mohou na základě návratky zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích...). S sebou si děti musí vzít svačinu, odpovídající oblečení a pití. 12. 9. vybereme 6,- Kč na autobus z Peček.
Od 19. do 25. 9. jsme na škole v přírodě. Tam také proběhne barevný den (hnědá, oranžová)
7. 10. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 50,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 3. 10. Odjíždět budeme autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty, vrátíme se v 12.15 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy.
V prvním týdnu října 3. 10. - 7. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě
při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů (nikoliv televizí a monitorů).
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji (900,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí a dopravu). Tuto částku budeme vybírat koncem října.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 (výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším). Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování (obědě) odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra (2. 9.). Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 23,- Kč (od 11 let 25,- Kč).
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč, 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Platby za kroužky uhraďte dne 26. 9.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15, 15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30 - 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme).

Prázdniny ve školním roce 2016/2017 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 26. 10. - 30. 10. 2016;
Vánoční prázdniny (včetně sone) 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 (vyučování začne 3.1.17)
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017
"Jarní" prázdniny 6. 2. - 12. 2. 2017 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 13. 4. - 17. 4. 2017 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 1. 7. - 3. 9. 2017
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.


Tuesday, August 9, 2016, 08:26 AM
Je možné, že v rozvrhu dojde ještě k nějakým změnám. Otevřete jej v políčku "Související odkaz".

Tuesday, August 9, 2016, 08:12 AM
Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek:

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.

Monday, June 13, 2016, 03:39 PM
Vážení rodiče, 17. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť do sálu ZUŠ. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. Představení začíná v 16.00 v sále ZUŠ Pečky. Sraz dětí je v 15.45 před ZUŠ Pečky. Po představení se sejdeme v 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a přihlášené děti přespí ve škole [s sebou věci na spaní, osobní hygienu a podepsanou snídani]. V sobotu v 8.30 ráno si děti vyzvedněte [nebo na základě Vašeho souhlasu je pustíme bez doprovodu].
Dopoledne před Divadelní poutí proběhne nácvik v ZUŠ Pečky a minigolf. Pojedeme ráno autobusem 8.02. Děti mohou přistoupit do autobusu nebo čekat na autobusové zastávce u školy viz návratka. Na jízdné a vstup na minigolf vybíráme 22,- Kč dne 16. 6.
DĚTSKÝ DEN BUDE!!
V sobotu dne 18. 6. po obědě se ve 13.45 sejdeme na fotbalovém hřišti ve Vrbové Lhotě, kde děti odehrají (od 14.00) pro veřejnost svá představení.
Po tomto vystoupení Vám je v cca 15.00 předáme (nebo na základě Vašeho souhlasu pustíme bez doprovodu). Na hřišti bude pokračovat program OÚ Vrbová Lhota a FK Vrbová Lhota.

Ve dnech 27. - 29. 6. končíme vyučování v 11.45, školní družina má běžný provoz.

28. 6. vybíráme učebnice [čisté, spravené]. Za znečištěné a poškozené nad rámec běžného opotřebení budeme požadovat finanční úhradu - budeme vybírat ve středu 29. 6.
29. 6. uspořádáme sportovní den - na hřišti Vrbové Lhoty a v blízkém lese.
Dne 30. 6. vydáváme vysvědčení, končíme v 8.45. Děti mohou jít do školní družiny a na oběd
1. 9. 16 se sejdeme v 7.45 před školou, děti mohou odejít nejdříve v 8.45.

Wednesday, June 1, 2016, 04:35 PM
Vážení rodiče,Vážení rodiče,
V červnu již nejsou kroužky (kromě oznámených "náhrad") a ani ambulantní nácviky.
9. 6. jedeme na koncert do Prahy (Česká filharmonie) a do Botanické zahrady v Tróji. Sejdeme se ve škole nejpozději v 6.45, popřípadě mohou děti čekat na zastávce ve Vrbové Lhotě (v 7.00), nastoupit do autobusu v 7.05 v Ratenicích nebo čekat na nádraží v Pečkách před dopravní kanceláří v 7.10. Vrátíme se vlakem s příjezdem v 16.29 do Peček, (autobusem 16.40 do Ratenic, 16.45 do Vrbové Lhoty). Dětem dejte slušnější oblečení podle aktuálního počasí (čepice proti slunci, pláštěnku, apod.), svačinu a pití na celý den. Oběd nezajišťujeme.

13. června budeme vybírat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 400,- Kč; 3. ročník - 360,- 4. ročník - 360,- Kč a 5. ročník 420,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.

14. 6. se pokusíme obhájit výborné výsledky z minulých let
na lehkoatletickém čtyřboji v Hořátvi. Z Vrbové Lhoty odjíždíme linkovým autobusem v 7.02 do Nymburka s přestupem v Pečkách u školy. Zpět přijedeme 13.45 do Vrbové Lhoty (12.59 do Peček, 13.40 do Ratenic), po domluvě si můžete děti vyzvednout i v Hořátvi. Závodníci neplatí nic, od ostatních vybíráme 30,- Kč dne také 13. 6. Oběd tento den nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití. Vybrané děti po závodech ještě pojedou trénovat na dračích lodích. Instrukce dostanou zvlášť.

17. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ. Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. 18. 6. ve 14.00 děti vystoupí se svým programem na hřišti Vrbové Lhoty. Podrobnější informace ještě obdržíte.

21. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 7.02 do Nymburka s přestupem v Pečkách u školy. Vracíme se do Vrbové Lhoty v 13.32 (13.35 Ratenice, 13.40 Pečky) autobusem od Poděbrad. Děti mohou odejít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Závodníci neplatí nic, ostatní - 30- Kč dne 20. 6. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití.

24. června jedeme na dopravní hřiště – sejdeme se ve škole nejpozději v 6.45, popřípadě mohou děti čekat na zastávce ve Vrbové Lhotě (v 7.00), nastoupit do autobusu v 7.05 v Ratenicích nebo čekat na nádraží v Pečkách před dopravní kanceláří v 7.10. Vrátíme se vlakem s příjezdem v 11.49 do Peček, (autobusem 12.10 do Ratenic, 12.15 do Vrbové Lhoty). Dětem dejte oblečení podle aktuálního počasí (čepice proti slunci, pláštěnku, apod.), svačinu a pití. 40,- Kč (jízdné a vstup na dopravní hřiště) zaplaťte 20. 6.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122