ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Sunday, December 5, 2010, 08:24 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás v posledním měsíci tohoto kalendářního roku. Ve středu (8. 12.) jedeme do mlýna Davídkov (http://www.mlyndavidkov.cz ) na pořad Vánoční hrátky na mlýně. Odjíždíme v 8.00. Návrat přibližně v 15.30. Oběd je zajištěn (bramboračka, sypánky, vánočka, čaj), ale svačinu doporučujeme též.
Dne 20. 12. Vás zveme na poslední adventní zpívání. Bude se však konat až v 15.00, abychom se mohli zúčastnit ve větším počtu.
22. 12. půjdeme jako obvykle ustrojit stromek do lesa - dětem dejte s sebou různé pamlsky pro zvířata (mrkve, zrní, jablka, lůj pro sýkorky, ...). Po návratu z lesa proběhnou třídní besídky. Občerstvení (limonády, cukroví, apod.) si každý žák/yně donáší sám/a, ale v rozumné míře.
V lednu začneme jezdit na plavání, hned v prvním lednovém týdnu. Budeme jezdit každou středu do března. Cena za 10 lekcí s dopravou je 600,- Kč. Zaplaťte, prosím, 17. 1. 2011.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme 19. a 20. 1. 2011. Bližší informace budou na nástěnce v lednu.
V posledním lednovém týdnu proběhne 2. kolo sběrové soutěže. Papírové vánoční obaly tedy nevyhazujte, svažte a koncem ledna doneste do školy.
V uplynulých dvou týdnech proběhlo testování žáků 4. a 5. ročníku testy SCIO (čtenářská dovednost a anglický jazyk). Výsledky by měly být přístupné po vyhodnocení (cca do poloviny prosince) pod osobním přihlášením zúčastněných žáků.
Přejeme krásné Vánoce a šťastný rok 2011!

Tuesday, November 30, 2010, 08:33 AM
Vážení rodiče, milé děti zveme Vás na další díl Předškoláčka. Očekáváme Vás 14. 12.

Tuesday, November 16, 2010, 11:11 AM
Vážení rodiče, zveme Vás na konzultace o prospěchu Vašich dětí, které se konají dne 23. 11. přibližně podle následujícího rozpisu - nechtěli jsme, abyste zde museli čekat déle, nežli je nutné. Pokud se v uvedeném termínu nemůžete dostavit, zavolejte, napište, domluvíme se na jiné hodině (popř. i dnu). Podklady od paní učitelky Želivské budou mít vždy třídní učitelky. Přáli-li byste si hovořit i s paní Želivskou, oznamte nám Váš požadavek. 29. 11. si pojedeme zacvičit do pečecké sokolovny - vybírat budeme jen na autobus (10,- - zaplaťte, prosím, 25. 11.)Dále oznamujeme, že jsme na 8. 12. objednali předvánoční pořad ve mlýně Davídkov (Hryzely). Cena (doprava, program, oběd) činí 240,- Kč - zaplaťte, prosím, také 25. listopadu. Od 29. 11. Vás zveme každé pondělí od 9.45 na adventní zpívání na schodech.

Wednesday, October 6, 2010, 10:07 AM
Vážení rodiče,
v týdnu před podzimními prázdninami, tj. od 18. do 22. října pořádáme sběr starého papíru. Dobře svázané a pokud možno i zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy (při větším množství rovnou do garáže). Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru. Ve vstupní chodbě školy můžete též odhazovat vybité baterie, mobily a nerozebrané elektrospotřebiče.
21. 10. bychom provedli evakuaci s následným přesunem do pečecké sokolovny nebo pečeckého sportovního areálu. Do školy bychom se vrátili autobusem s příjezdem ve 13.00 - oběd bude později, ratenické děti mohou na základě lístku vystoupit cestou. Na jízdné nevybíráme - zaplatíme z "prasátka".
Na den 25. a 26. 10. 2010 vyhlašuji ředitelské volno (na které navazuje státní svátek a podzimní prázdniny), ve škole bude prováděna oprava a desifenkce vlhkého zdiva. Pokud máte zájem, lze zajistit péči o Vaše děti v rámci školní družiny (bez oběda). Sdělte nám, prosím, kdo přijde.
Podle posledních informací od pana Tvrze bude možno plavecký výcvik uskutečnit až od ledna. Platbu a termín upřesníme během listopadu.
Vzhledem k tomu, že naše školní počítačová síť odchází do věčných lovišť a její kompletní rekonstrukce bude možná až v cca březnu příštího roku, obracím se na Vás s dotazem, nemáte-li doma či v práci počítač (mladší než 7 let), který byste nám mohli věnovat. Děkujeme a mějte se hezky.


Tuesday, August 31, 2010, 08:30 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2010/2011. Ve čtvrtek a pátek bude vyučování jen do 11.45. Odpolední vyučování začne až od 13. 9.
Ve čtvrtek, dne 2. 9., uspořádáme na hřišti hravé dopoledne. S sebou si děti nemusí brát nic kromě přezůvek [první hodinu budeme ve škole], pití a sportovního oblečení. Ke svačině si opečou špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz.
V pátek děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Od pondělí si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic i sešitů a přípravu převlečení na hodiny tělesné výchovy. Navíc ať si každé dítě přinese svůj hrneček, který si bezpečně pozná, ručník s poutkem a roli toaletního papíru.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 30. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ].

Přihlášku do družiny a ke stravování [včetně nového čísla sporožirového účtu] doneste nejpozději zítra [2. 9.]. Poplatek za družinu je 60,- Kč měsíčně.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30 a nejpozději v 7.15, odpolední družina končí v 15.30 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.].
Na 21. 9. máme objednáno představení Kocour Modroočko v Praze v divadle Gong. Doprava a vstupné vyjde na 140,- Kč. Vybírat ji budeme 16. 9. Odjíždíme 8.00, návrat plánujeme na 13.00.
27. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a vstupné děti zaplatí 40,- Kč. Tuto částku pošlete též 16.9. Odjíždět budeme v 8.00 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole.
2. 10. má obec Ratenice výročí. Děti z naší školy vystoupí po obědě s nacvičeným programem. Počítejte, prosím, s uvedeným dnem.
Od října nabízíme možnost navštěvovat tyto kroužky: ruční práce, turistický, cvičení
s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku ruční práce je 250,- Kč za pololetí,
u ostatních 100,- Kč za pololetí. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Drakiádu uspořádáme ve čtvrtek 23. 9. po obědě.
1. - 5. listopadu proběhne opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce. Dále též pokračujeme ve sběru baterií a elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [cca 600,- Kč]. Tuto částku [po upřesnění] budeme vybírat během října.
Zálohu na školu v přírodě [21.- 28.2.11] budeme vybírat ve výši 1000,- Kč v listopadu - hotově 15. listopadu, na účet [tento způsob preferujeme] do 15. listopadu.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 8.00, 15.30 - 16.30 nebo ve středu 6.30 - 8.00. První den nemoci [neplánované absence] lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.

Prázdniny ve školním roce 2010/2011 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny [+st. svátek] 27. 10. - 29. 10. 2010
Vánoční prázdniny 23. 12. 2010 - 2. 1. 2010 [vyučování začne 3.1.11]
Pololetní prázdniny 4. 2. 2011
Jarní prázdniny 7. 2. - 13. 2. 2011 [Nymburk] - navazují na pololetní
Velikonoční prázdniny 21. 4. - 25. 4. 2011 [včetně Velikonočního pondělí]
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2011
Ředitelské volno plánujeme na 25. - 26. 10. 2010.
O projektech "Školní mléko" a "Ovoce do škol" nemám v tuto chvíli aktuální informace, ale předpokládám, že budou v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností, "ovoce" budeme v případě pokračování vydávat automaticky všem.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Thursday, July 1, 2010, 03:22 PM
Seznam pomůcek pro 1. ročník
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky,lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice
Hudební výchova: zobcová flétna ( prosím zakoupit v hudebninách, ne v hračkářství, cena do 150Kč)

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách)
desky na skládání písmen s přihrádkami
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (několik obyčejných tužek, guma,krátké pravítko)

Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky - Plasticolor, lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
pravítko 30cm
trojúhelník s ryskou
kružítko - od 3. ročníku
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (tužky č. 1,2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!


Thursday, May 27, 2010, 03:43 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám červnové informace. Na žádost několika z Vás jsme posunuli termíny některých akcí.
Dovoluji si připomenout platbu školního výletu [200,- dne 31. 5.]
Abychom se co nejlépe umístili na atletickém turnaji v Hořátvi, pojedeme dne 1. 6. na stadion do Peček. Děti si zde zkusí skok do dálky a běh, trochu oslavíme i Dětský den. S sebou potřebují sportovní oblečení a obutí, samozřejmě svačinu a pití. Jizdné zaplatíme ze sponzorských peněz. Vrátíme se pěšky (v rámci cvičení v přírodě) přes Ratenice v cca 12.00. Na základě lístečku se mohou ratenické děti od nás odpojit.
2. 6. budou z organizačních důvodů žáci 3. ročníku končit vyučování ve 12.40.
7. 6. Vyhodnotíme sběrovou soutěž. Děkujeme všem za aktivní účast a pomoc.
8. 6. pořádáme školní výlet. Navštívíme keltské muzeum v Dobšicích, kde absolvujeme připravený program - http://www.armentum.cz/putovani-za-kelt ... h-2010.pdf Odjíždíme v 8.15 od školy - děti mohou přijít nejpozději v 8.00. Návrat předpokládáme
v 15.00. s sebou je nutno mít oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, tužku (budou vyplňovat pracovní listy).
Dne 9. 6. od 15.30 zveme rodiče budoucích prvňáčku na schůzku do třídy paní učitelky Petrákové.
15. 6. bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity: budoucí 2. ročník - 325,- Kč;
3. ročník - 270,-; 4. ročník - 330,- Kč a 5. ročník 380,- Kč. Ten samý den zaplaťte, prosím,
i jízdné na dopravní hřiště - 30,- Kč.
16. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi. Upřesňující pokyny dáme již konkrétním žákům a žákyním.
16. 6. od 15.00 bude mít též vystoupení náš kroužek Cvičení s hudbou v DDM Poděbrady
17. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 15.00 ve II. třídě. Po divadle si na školní zahradě můžete opéci špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
18. 6. jedeme na dopravní hřiště. Odjíždíme v 8.00 od školy, návrat v 11.45. 5. ročník končí podle rozvrhu hodinou A.j. ve 12.40.
23. 6. pořádáme Den otevřených dveří a v 15.00 se sejdeme k závěrečné prezentaci programu EKOabeceda, do kterého jste přispěli i vy.
29. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Konec předpokládáme ve 12.00.
Od 23. 6. do 28. 6. končí všechny ročníky vyučování v 11.45, 25. a 28. 6. se kontrolují a odevzdávají učebnice. V případě ztráty či poškození je nutno učebnici nebo část ceny uhradit.
30. 6. vydáváme vysvědčení. Končíme v 8.45. Školní družiny je možno využít do 12.00. V nutném případě (po domluvě) se lze domluvit na pozdějším čase. Oběd se pro přihlášené vydává v 11.00.
Školní rok 2010/2011 začíná ve středu 1. září. V 8.00 se sejdeme před školou, vyfotíme se s novými prvňáčky. První školní den mohou děti odejít v 8.45 nebo využít školní družiny do 15.00. Oběd dostane jen ten, kdo bude předem přihlášen.


Friday, May 7, 2010, 07:38 PM
Mapa školy 2010 - souhrnné výsledky se Vám otevřou po kliknutí na "související odkaz". Podrobné výsledky jsou kdykoliv k nahlédnutí ve škole.

Thursday, May 6, 2010, 09:18 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás v květnu a opět si Vás dovoluji informovat o akcích, které se budou konat v následujících dnech. Dále Vám předkládáme vyhodnocení dotazníků SCIO, které jste vyplňovali v únoru (viz odkaz výše). Podrobné vypracování je kdykoliv k nahlédnutí ve škole.
Během příštího týdne budu objednávat odvoz vyhozených elektrospotřebičů - pokud se ještě nějakého potřebujete zbavit, doneste jej.
Připomínáme, že tento týden jsme začali na základě domluvy s Vámi pracovat na Ekoabecedě - projektu k ochraně přírody s důrazem na třídění komunálního odpadu, ze kterého vyplývají úkoly i pro Vás, rodiče {www.recyklohrani.cz}.
13. 5. v rámci projektu Svět v pohybu, do kterého je naše škola zapojena, uspořádáme spolu se studenty Ekogymnázia Poděbrady projektový den zaměřený na ochranu přírody.
27. 5. se všichni vyfotíme. Děti se mohou fotit i ve skupinkách, ale objednané fotky je potom nutno též odebrat {a samozřejmě zaplatit}.
17. 5. - 28. 5. proběhne tradiční sběr starého papíru. Dobře svázané, roztříděné a zvážené balíčky mohou děti odevzdávát jako vždy při příchodu do školy. V případě většího množství řekněte, prosím, předem a papír naskládáme přímo do garáže.
8. 6. pořádáme školní výlet. Navštívíme keltské muzeum v Dobšicích, kde absolvujeme připravený program.Předběžná cena 200,- Kč.
18. 6. pojedeme na dopravní hřiště do Kolína.
Ten samý den odpoledne bude Divadelní pouť. Na Divadelní pouť jste pochopitelně srdečně zváni i vy. Vaše děti předvedou svá připravená divadelní vystoupení. Po akci plánujeme opékání špekáčků na školní zahradě, zájemci z řad našich žáků mohou přespat ve škole.
Do 23. 6. bychom chtěli od Vás vybrat peníze na pracovní sešity - učebnice hradíme z peněz MŠMT, pracovní sešity z Matematiky a klasické sešity platíme penězi našeho OÚ, na školní potřeby pro první ročník je určen Rozvojový program MŠMT. Ostatní pracovní sešity již však nejsme schopni zaplatit, věříme tedy, že je uhradíte stejně jako v předešlých letech. Kupujeme je hromadně, abychom se dostali na co nejnižší cenu.


Tuesday, April 27, 2010, 10:38 PM
Vážení rodiče,

ve středu 28. 4. pojedou vybrané děti na pěveckou soutěž do Úval. Dojde tedy k několika organizačním změnám - žákům 5. ročníku bude vyučování končit ve 12.40, 4. ročník bude mít místo výtvarné výchovy přírodovědu. Po velké přestávce půjdeme na dřevo (na páteční oheň),
je tedy nutné převlečení do lesa.
V pátek 30. 4. bude 1. a 2. vyučovací hodina matematika a český jazyk, po velké přestávce vypukne čarodějnický rej. Opečeme si špekáčky, děti tedy nemusí mít svačinu {špekáčky nakoupíme ze školních peněz}. Pátá hodina pro pátý ročník proběhne beze změny.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122