ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, November 23, 2011, 12:58 PM
Školkáček č. 4
24.11. vánoční výstava v ZŠ v Pečkách, z MŠ odcházíme v 8.20 hodin
25.11. solná jeskyně Poděbrady, po solné jeskyni divadelní představení v divadle v Poděbradech Není drak jako drak, cena 50,- Kč
28.11. solná jeskyně Poděbrady
28.11. adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit první svíčku na adventním věnci
29.11. plavecký výcvik, odjezd z MŠ v 7.30 hodin, po skončení plaveckého výcviku exkurze na Střední zdravotnické škole v Nymburce, preventivní program dentální hygiena
1.12. divadlo Poděbrady Jak se zbavit čerta, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin
1.12. prosíme zaplaťte solnou jeskyni
2.12. poslední solná jeskyně
5.12. mikulášský rej v MŠ, dejte dětem nějaký kostým čerta, anděla nebo mikuláše
5.12.adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit druhou svíčku na adventním věnci
6.12. plavecký výcvik
12.12. adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit třetí svíčku na adventním věnci
13.12. plavecký výcvik
19.12. divadelní představení v MŠ Cesta do Betléma, cenu za představení rozpočítáme podle počtu dětí, můžete přijít s mladšími sourozenci v 9.00 hodin
20.12. plavecký výcvik
20.12. adventní zpívání na chodbě školy v 15.30 hodin, přijďte s námi zapálit poslední svíčku na adventním věnci
21.12. barevný den v MŠ modrá a bílá, dejte dětem nějaké oblečení v těchto barvách
21.12. Štědrý den v MŠ
23.12. dopolední provoz v MŠ
Na všechny výlety dejte dětem batoh, pití a můžete dát nějakou nečokoládovou sušenku
Uvítali bychom Vaši finanční pomoc na nákup vánočních dárků do školky, předem Vám moc děkujeme


Wednesday, November 23, 2011, 12:02 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme následující informace:
Dne 29. 11. jedeme na plavání a ve Vrbové Lhotě bude vypnuta elektřina [tzn. dopoledne nemůžeme topit a tak pojedou i Ti, kteří na plavání nejezdí]. Zůstaneme tedy v Nymburce déle a navštívíme Střední zdravotnickou školu Nymburk, kde nás studentky školy naučí, jak dávat první pomoc a jak se starat o chrup. Vrátíme se na oběd v cca 12.00 [polévka + chléb, pomazánka, ovoce, zelenina]. Odpolední vyučování pátého ročníku proběhne beze změny.
Na 8. 12. máme objednán vánoční pořad "Ze všech koutů naší země" v kostele na Kampě v Praze. Cena [vstupné + doprava] je 170,- Kč. Tuto částku vybereme 1. 12. Kostel je vytápěn, nicméně doporučujeme teplejší oblečení, samozřejmě svačinu a pití, případně kapesné. Po koncertě se trochu projdeme Prahou Karlovou ulicí a přes Staroměstské náměstí. Pozor! Vyjíždíme dříve. Ratenické děti nastoupí do autobusu na zastávce v Ratenicích již v 7.10 a před školou ve Vrbové Lhotě budeme nastupovat v 7.15. Dohlédněte, prosím, aby Vaše děti přišly včas.
Od 28. 11. budeme vždy v pondělí od 9.55 zpívat na školních schodech koledy, poslední zpívání však bude v úterý 20. 12. od 15.30, abyste měli možnost přijít také.
Poslední školní den roku 2011 je čtvrtek 22. 12. 11. Toho dne proběhnou třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...]. Všechny ročníky skončí v 11.45. Školní družina je beze změn.
Budete-li potřebovat, můžeme na 23. 12. dopoledne nechat ještě školní družinu otevřenu [protože však není den školního vyučování, nelze dětem poskytnout oběd].
V novém kalendářním roce začíná vyučování
v úterý 3. 1. 2012.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme
18. a 19. 1. 2012. Bližší informace budou na nástěnce v lednu.


Thursday, October 27, 2011, 12:26 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme pár důležitých informací.

Vzhledem k tomu, že kolegyně paní učitelka M. Petráková je tento týden ještě na stáži ve Velké Británii, neproběhnou kroužky "Cvičení s hudbou".
4. 11. si s námi přijde popovídat mykolog, nicméně učení ať mají děti připravené podle rozvrhu.
8. 11. od 16.30 Vás zveme na třídní schůzky. Do 4. 11. prosím, napište a vhoďte do bílé schránky v chodbě v přízemí návrh na člena Školské rady - paní Nouzákové děkujeme za spolupráci v uplynulých letech.
Podle posledních informací od pana Tvrze začne plavecký výcvik od 8. 11. Přihlášku, prosím, obratem; 700,- Kč buď na třídních schůzkách dne 8. 11 nebo 21. 11.
18. 11. navštívíme informační centrum ČEZ v Hradci Králové a zúčastníme se pořadu o obnovitelných zdrojích. Polovinu jízdného uhradíme z peněz za sběr - vybíráme tedy 60,- Kč dne 16. 11.
26. - 27. 11. se opět v naší škole uskuteční Deskové hry pro žáky 3. a 5. ročníku. Přihlášku a bližší informace děti ještě dostanou.

Děkujeme a mějte se hezky.


Friday, September 23, 2011, 01:03 PM
26.9. - 7.10. - sběr papíru, zvážený a svázaný papír noste do vstupní chodby školy, stále můžete nosit elektrospotřebiče, baterie a umělohmotná víčka
27.9. - dopravní hřiště Kolín, odjezd od MŠ v 8.00 hodin, dejte dětem batůžek - do batůžku lahvičku s pitím, pláštěnku a můžete dát nečokoládovou sušenku
30.9. - kino Poděbrady - Šmoulové, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin,můžete děti přivést na zastávku do 7.30 hodin,vstupné 70,- Kč + 12,- Kč jízdne- dejte dětem batůžek
3. - 7.10 - budeme poznávat a ochutnávat ovoce, prosíme dejte dětem nějaké ovoce
5.10. - po osmé hodině si vyzkoušíme evakuaci, prosíme přiveďte děti do 8.00 hodin
7.10. - divadlo Poděbrady - Pohádka o zvířátkách, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na zastávku do 7.30 hodin- dejte dětem batůžek,vstupné 50,-Kč + 12,- Kč jízdné
10. - 14.10. - budeme poznávat a ochutnávat zeleninu, prosíme dejte dětem nějakou zeleninu
12.10. - divadlo Nymburk - pohádka Princezna na hrášku, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na zastávku do 7.30 hodin- dejte dětem batůžek, vstupné 45,- Kč + jízdné
17.10. - během dopoledne přijede klaun z McDonaldu
24. a 25.10. - ředitelské volno ve škole, 26. a 27.10. - podzimní prázdniny ve škole, prosím nahlaste docházku dětí do 19.10.
31.10. - v rámci recyklohraní zábavné dopoledne pro předškoláky
4.11. - v MŠ beseda s mykologem v 10.00 hodin
od 31.10. budeme jezdit do solné jeskyně- pondělí a pátek
v listopadu začneme jezdit na plavecký výcvik
9.11. - třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin

na každý výlet dávejte dětem batůžek s pitím a pláštěnkou , můžete přidat nečokoládovou sušenku


Thursday, September 22, 2011, 03:35 PM
Vážení rodiče, připomínáme návštěvu dopravního hřiště - 27. 9. 11.
Od 26. září do 7. října pořádáme sběr starého papíru. Dobře svázané a zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy [při větším množství rovnou do garáže]. Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru. Ve vstupní chodbě školy můžete též odevzdávat vybité baterie a nerozebrané elektrospotřebiče - rádi bychom spotřebiče odeslali koncem listopadu, protože odběr je v tomto období zvýhodněn.
Pondělní [26. 9.] pátou hodina 5. ročníku přesuneme na čtvrtek 29. 9. - v pondělí tedy končí "páťáci" dříve v 11.45, ve čtvrtek později - ve 14.30.
5. 10. bychom provedli evakuaci spojenou se cvičením v přírodě a exkurzí do McDonald`s ve Vrbové Lhotě. Do školy se vrátíme ve 12.00 - oběd bude tedy trochu později. 3. ročník bude mít konverzaci z A. j. ve čtvrtek.
Na den 24. a 25. 10. 2011 vyhlašuji ředitelské volno [na které navazuje státní svátek a podzimní prázdniny]. Pokud máte zájem, lze zajistit péči o Vaše děti v rámci školní družiny [bez oběda]. Sdělte nám, prosím, kdo přijde.
Rodičovské schůzky budou pravděpodobně 8. 11. - ještě upřesníme.
Podle posledních informací od pana Tvrze bude plavecký výcvik
od poloviny listopadu. 700,- za plavecký výcvik [10 x doprava a 2 hodiny plavání] zaplaťte 15. 11.
Přejeme hezký podzim.


Thursday, September 8, 2011, 03:45 PM
Návrh výletů turistického kroužku a pravděpodobné termíny:

Ceny výletů jsou vypočítány na optimální počet dětí pro jízdenku SoNe [při současných cenách ČD a v některých případech také autobusové dopravy], mohou být tedy i o přibližně 30,- Kč vyšší (kromě výletu k Šembeře - tam SoNe nevyužijeme). Od prosince bude nový jízdní řád - vše [cena, čas, ...] bude před každým výletem upřesněno. Vždy ve středu před výletem budu chtít vědět, kdo pojede; peníze na jízdenku si budu vybírat vždy v pátek před uvedenou sobotou. Termíny se budu snažit dodržet, místo výletu změním, pokud dostanu informaci o nějaké zajímavé akci. Minimální počet pro existenci turistického kroužku byl splněn, nicméně byl bych rád, kdyby se dětí přihlásilo více. Žák/kyně starší 10 let, musí mít při cestě vlakem jakoukoli potvrzenou průkazku se svou fotografií [stačí například legitimace na autobus].
8. 10. Srbsko - Karlštejn (bez návštěvy hradu) - 55,- Kč, cca 10 km
http://www.idobnet.cz/news/naucna-stezk ... -karlstejn
7.50 Pečky - 18.00 Pečky
12. 11. Posázavská stezka Kamenný Přívoz - Píkovice - 55,- Kč, cca 10 km
http://www.azrodina.cz/3445-posazavska- ... ho-privozu
7.50 Pečky - 17.00 Pečky
10. 12. Výlet podél Šembery - okolí Českého Brodu - 34,- Kč, cca 12 km
http://www.turistika.cz/vylety/udolim-r ... li-zlicane
8.54 Pečky - 16.05 Pečky
14. 1. Kouřící hora - Boreč - 99,- Kč, cca 10 km
http://u-tv.mojetelevize.cz/kanal/vite-ze/vrch-borec/
7.30 Poděbrady - 20.00 Poděbrady
25. 2. Výstup na Skalku u Mníšku pod Brdy, přechod Brd do Řevnic - 55,- Kč, cca 10 km
http://www.mnisek.cz/obcan/informacni-s ... e-pamatky/
7.50 Pečky - 17.00 Pečky
24. 3. Jílové u Prahy - muzeum těžby zlata a naučná stezka v okolí - 55,- Kč + vstup do muzea a štoly
50,- Kč, cca 10 km, http://www.muzeumjilove.cz/
7.50 Pečky - 17.00 Pečky
21. 4. Kokořínský důl - 85,- Kč, cca 12 km
http://www.topvylet.cz/detailclanku/50/ ... e-poklicky
7.30 Poděbrady - 18.00 Poděbrady
Dražší varianta: 19. - 20. 5. Návštěva Macochy - dvoudenní výlet [přibližně 700,-], cca 20 km
http://www.chatamacocha.cz/cenik-ubytovani/
19. 5. 6.00 Pečky - 20. 5. 19.00 Pečky
Levnější varianta: 19. 5. Český ráj - Drábské světničky - 55,- Kč, cca 12 km
http://www.tipynavylet.cz/misto-cesky-r ... cky-1.html
6.50 Poděbrady - 19.00 Poděbrady
V případě posledního výletu mi, prosím, vzkažte, jakou variantu preferujete.


Tuesday, August 30, 2011, 08:56 AM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2011/2012.
V pátek, dne 2. 9., děti obdrží ve škole učebnice a sešity a poté uspořádáme na hřišti hravé dopoledne. S sebou si děti musí vzít tašku na sešity, přezůvky, pití a sportovního oblečení. Ke svačině jim opečeme špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz. Do školy se vrátíme v 11.45 - vezmou si tašku s učebnicemi a mohou jít domu nebo do ŠD.
Od pondělí si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic i sešitů a přípravu převlečení na hodiny tělesné výchovy [vše podepsat!]. Navíc ať si každé dítě přinese svůj hrneček, který si bezpečně pozná, toaletní papír, papírové kapesníky, 1. a 3. ročník malý ručník s poutkem. Odpolední vyučování začne až v týdnu od 12. 9.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 26. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ].


Na 13. 9. máme domluven pořad o zdravé výživě. Program vznikl v rámci realizace projektu Ministerstva zemědělství ČR Informační centrum bezpečnosti potravin a byl volně zpracován na téma 5 klíčů k bezpečnému stravování Světové zdravotnické organizace [WHO].
27. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu děti zaplatí 40,- Kč. Tuto částku pošlete také 26. 9. Odjíždět budeme v 7.45 od školy [ratenické děti mohou nastoupit v Ratenicích], vrátíme se v 11.45 ke škole [ratenické děti mohou opět vystoupit v Ratenicích - 5. ročník nebude mít odpolední vyučování].
Drakiádu uspořádáme v pátek 23. 9. dopoledne - po velké přestávce. Současně proběhne "barevný" den - podzimní barvy.
26. 9. - 7. 10. pořádáme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce dobře svázané a zvážené balíčky odkládají děti na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [cca 700,- Kč]. Tuto částku [po upřesnění] budeme vybírat během října.

Od října nabízíme možnost navštěvovat tyto kroužky: ruční práce, turistický, cvičení
s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku ruční práce je 250,- Kč za pololetí, pečení 100,- + 150,- na suroviny, u ostatních 100,- Kč za pololetí. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.

Přihlášku do družiny a ke stravování [včetně nového čísla sporožirového účtu] doneste nejpozději 2. 9. Poplatek za družinu je 60,- Kč měsíčně. Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 15.30 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.]. Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15, 15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci [neplánované absence] lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.


Prázdniny ve školním roce 2011/2012 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny [+st. svátek+sone] 26. 10. - 30. 10. 2011; pravděpodobně,
po dohodě se zřizovatelem, vyhlásíme na 24. 10. - 25. 10. ředitelské volno, MŠ a ŠD bude v provozu
Vánoční prázdniny 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012 (vyučování začne 3.1.12)
Pololetní prázdniny 3. 2. 2012
"Jarní" prázdniny 13. 2. - 19. 2. 2012 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 5. 4. - 9. 4. 2012 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 30. 6. - 2. 9. 2012
O projektu "Školní mléko" nemám v tuto chvíli aktuální informace, ale předpokládám, že bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. Projekt "Ovoce do škol" pokračuje, první dodávku očekávám ve druhém celém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Sunday, August 28, 2011, 09:19 AM
Dnes byl nahrán aktuální rozvrh - změna byla způsobena odhlášením Michala z naší školy. Rozvrh bude samozřejmě platit co nejdéle - minimálně do další změny :-)

Monday, August 1, 2011, 08:48 AM
Seznam pomůcek pro 1. ročník
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky,lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice
Hudební výchova: zobcová flétna ( prosím zakoupit v hudebninách, ne v hračkářství, cena do 150Kč)

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách)
desky na skládání písmen s přihrádkami
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (několik obyčejných tužek, guma,krátké pravítko)

Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky - Plasticolor, lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
pravítko 30cm
trojúhelník s ryskou
kružítko - od 3. ročníku
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (tužky č. 1,2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!

Wednesday, June 22, 2011, 12:49 PM
Divadelní pouť + přespání 27. / 28. 6. 2011
27. 6. se budou odevzdávat učebnice {kromě prvňáků}, za poškozené budeme vybírat příspěvek na nové. Učebnice s dětmi opravte, vyčistěte a zbavte obalů.
V druhé půli dopoledne navštívíme ZvŠ Pečky, vratíme se linkovým autobusem s příjezdem ve 13.00 do Vrbové Lhoty. Odpoledne se koná již tradiční Divadelní pouť. Všechny děti tu musí být v 15.15.
28. 6. na cestu do Radimi připravte dětem věci do batohu {pití, svačinu, pláštěnku} - část cesty jdeme pěšky.
Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi poměrně dost peněz za sběr, zaplatíme dětem vstupné na zámek Radim a budeme vybírat jen za dopravu - 20,- Kč {v pondělí 27. 6. } "Pokuty" za učebnice budeme vybírat též 27. 6., popř. i 30. 6.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122