ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, September 30, 2015, 10:48 AM
Vážení rodiče,
měsíc říjen zahájíme sběrem starého papíru - dobře svázané a zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy [při větším množství rovnou do garáže]. Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru.
Dne 6. 10. pojede 1. a 2. ročník do pečecké knihovny. Odjíždí autobusem po druhé vyučovací hodině, vrací se 13.05 do Vrbové Lhoty. Na základě návratky mohou děti zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích nebo odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 5. 10.
Dne 14. 10. pojedeme do Poděbrad na SZeŠ na slavnostní otevírání zahrady - dokončení projektu z minulých let. Pojedeme všichni ze školy.
Na zpáteční cestě mohou děti jít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Dopravu z a do Vrbové Lhoty zaplatíme z "prasátka".
19. 10. pojede 1. a 2. ročník na farmu v Kolíně. Odjíždíme od školy [příchod "normálně", děti z Ratenic mohou přistoupit a vystoupit na autobusové zastávce v Ratenicích v 8.00. Vybíráme 80,- Kč dne 12.10 [doprava je částečně hrazena z loňského projektu].
3. - 5. ročník navštíví v tom samém termínu farmu v Košíku. Všichni odjíždíme od školy [i rateničtí a pečečtí]. Doprava je také ještě částečně hrazena z loňského projektu, na vstupné vybíráme 50,- Kč dne 12. 10.
20. 10. budeme mít v dopoledních hodinách besedu a předvedení výcviku s chovatelkou psů, vybíráme 30,- Kč také dne 12. 10.
26. a 27. 10. je ředitelské volno, 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny - návratky ohledně družiny jste již odevzdávali.
První lekce plaveckého výcviku bude 26. 11. Platbu 800,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2015 nebo v hotovosti dne 9. 11.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Zatím ještě ve zkušebním provozu již fungují facebookové stránky [děkujeme panu Zatřepálkovi] - měly by se tam objevovat aktuální informace a fotografie [odkaz je i na školních stránkách]:
školka: https://www.facebook.com/pages/M%C5%A0-Vrbov%C3%A1-Lhota/769071676534518 (MŠ Vrbová Lhota)
škola: https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Vrbov%C3%A1-Lhota/1620207728235262 (ZŠ Vrbová Lhota)
Třídní schůzky plánujeme předběžně na 18. 11.
Přejeme Vám hezký podzim.


Monday, September 28, 2015, 08:10 PM
Zdravíme ze školky a oznamujeme, že fotografie a aktuální informace budou zveřejňovány na facebookovém profilu školy - viz odkaz.

Monday, September 28, 2015, 08:07 PM
Zdravíme ze školy a oznamujeme, že fotografie a aktuální informace budou zveřejňovány na facebookovém profilu školy - viz odkaz.

Wednesday, September 2, 2015, 08:19 AM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2015/2016.
Ve středu 2. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne (pokud bude špatné počasí, tak ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny. Odpoledne od 17.00 Vás zveme na slavnostní otevření školní zahrady.
Dne 3. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál a kufřík na Vv, nově příchozí děti ještě svůj hrneček, který si bezpečně poznají. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky (nejlépe "tahací" v krabičce) a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od pátku si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů a nezapomeňte na převlečení na hodiny tělesné výchovy do látkového sáčku [vše podepsat!]. 2. - 7. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 14. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ] a Matematiky z peněz za sběry.
11. 9. proběhne nácvik evakuace spojený se cvičením v přírodě - všechny ročníky končí v 11.45 ve škole. S sebou si děti musí vzít svačinu, pití a sportovní oblečení [vhodné obutí - půjdeme cca 4km].
23. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 70,- Kč. Tuto částku vybíráme také dne 14. 9. Odjíždět budeme v 7.40 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy.
24. 9. proběhne "barevný den" [hnědá, oranžová] a v odpoledních hodinách drakiáda
u fotbalového hřiště [v případě příznivého počasí].
29. 9. navštívíme se žáky 1. - 3. ročníku představení v Pečkách. Pojedeme autobusem v 8.37 z Vrbové Lhoty. Děti mohou přistoupit v Ratenicích nebo čekat v Pečkách. Zpět jedeme všichni do školy.
25. 9. vybíráme 60,- Kč (vstupné + jízdné).
V prvním týdnu října 5. 10. - 9. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě
při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů [nikoliv televizí a monitorů].
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [800,- Kč]. Tuto částku budeme vybírat během října.
Na den 26. a 27. 10. 15 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno (navazuje st. svátek a podzimní prázdniny). V případě potřeby mohou děti navštěvovat školní družinu. Vše ještě upřesníme.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.]. Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra [2. 9.]. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 23,- Kč [od 11 let 25,- Kč].
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 125,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15,
15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat
do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30 - 12.00 [MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme].

Prázdniny ve školním roce 2015/2016 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny [řed.volno+st. svátek+sone] 26. 10. - 1. 11. 2015;
Vánoční prázdniny [včetně sone] 23. 12. 2015 - 3. 1. 2016 [vyučování začne 4.1.16]
Pololetní prázdniny 29. 1. 2016
"Jarní" prázdniny 5. 3. - 13. 3. 2016 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 24. 3. - 28. 3. 2016 [včetně Velikonočního pondělí]
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2016
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.


Wednesday, August 26, 2015, 12:16 PM
Souhrnný rozvrh na školní rok 2015/2016 je v "Související odkaz" níže

Thursday, August 6, 2015, 01:08 PM
Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.


Friday, June 19, 2015, 11:38 AM
Vážení rodiče,
25. 6. vybíráme učebnice [čisté, spravené]. Za znečištěné a poškozené nad rámec běžného opotřebení budeme požadovat finanční úhradu - budeme vybírat v pátek 26. 6.
26. 6. dopoledne pojedeme do ZUŠ Pečky vyzkoušet si divadelní představení [všichni se ráno sejdeme ve škole]. Zpět se vracíme autobusem 13.05, jízdné hradíme z "prasátka". Děti mohou zůstat v Pečkách nebo vystoupit cestou.
26. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť do sálu ZUŠ. Děti budou moci přespat
do soboty ve škole. Představení začíná v 16.30 v sále ZUŠ Pečky. Sraz dětí je v 16.15 před ZUŠ Pečky.
Po představení se sejdeme v 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a přihlášené děti přespí ve škole [s sebou věci na spaní, osobní hygienu a snídani]. V sobotu v 8.30 ráno si děti vyzvedněte [nebo na základě Vašeho souhlasu je pustíme bez doprovodu] a po obědě se ve 13.30 sejdeme na fotbalovém hřišti ve Vrbové Lhotě, kde odehrají [od 14.00] pro veřejnost své divadelní představení. Po tomto představení Vám je v cca 15.00 předáme [nebo na základě Vašeho souhlasu pustíme bez doprovodu]. Na hřišti bude pokračovat program OÚ Vrbová Lhota a FK Vrbová Lhota.
29. 6. se budeme věnovat lesní pedagogice. Do lesa odcházíme v 8.00 a vracíme se na oběd v 11.45. Pátá vyučovací hodina není, školní družina končí v obvyklém čase. Dětem dejte oblečení dle aktuálního počasí [čepice proti slunci, pláštěnku, apod.], svačinu a pití.
Dne 30. 6. vydáváme vysvědčení, končíme v 8.45. Děti mohou jít do školní družiny a na oběd [v 11.00] - vyplňte nám, prosím, návratku.
1. 9. 15 se sejdeme v 7.45 před školou, děti mohou odejít nejdříve v 8.45.


Friday, June 5, 2015, 10:29 AM
Vážení rodičepřipomínáme, že v tomto týdnu pořádáme soutěž ve sběru papíru - děti mohou nosit svázané a zvážené balíčky do vstupní chodby školy, v případě většího množství se domluvte a papír dáme rovnou do garáže. Hmotnost vždy nahlaste paní učitelce ve školce
Dne 28. 5. pojedeme na návštěvu policejní služebny v Pečkách autobusem vyjíždějícím z Vrbové Lhoty v 8.32. Děti mohou jít ze školy, nastoupit přímo
do autobusu nebo počkat v Pečkách před Policií. Jízdné uhradíme z "prasátka".
V červnu již nejsou kroužky {kromě oznámených "náhrad"} a ani ambulantní nácviky.
1. 6. proběhne společné focení, řekněte dětem, kolik si mohou objednat fotografií (kromě společné "celoškolní").
10. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 6.57 s přestupem v Pečkách u školy do Nymburka. Vracíme se do Vrbové Lhoty v13.32 {13.35 Ratenice, 13.40 Pečky} autobusem od Poděbrad. Děti mohou odejít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Vybíráme jen část jízdného - 25,- Kč dne 8. 6. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití.
12. června budeme vybírat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 420,- Kč; 3. ročník - 370,- 4. ročník - 370,- Kč a 5. ročník 435,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
15. června jedeme na dopravní hřiště - od školy odjíždíme v 7.45 objednaným autobusem, děti mohou nastoupit {cca 7.48} a vystoupit {cca 11.50} v Ratenicích na autobusové zastávce. 100,- Kč {jízdné a vstup na dopravní hřiště} zaplaťte také 8. 6.
16. 6. se zúčastníme lehkoatletického čtyřboje v Hořátvi. Z Vrbové Lhoty odjíždíme linkovým autobusem v 6.57, přestupujeme v Pečkách u školy. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo nastoupit v Ratenicích. Zpět přijedeme 13.40 do Vrbové Lhoty {13.19 do Peček, 13.35 do Ratenic}, po domluvě si můžete děti vyzvednout i v Hořátvi. Vybíráme jen část jízdného - 25,- Kč dne 8. 6. Oběd tento den opět bohužel nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití.
26. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť do sálu ZUŠ. Děti budou moci přespat do soboty ve škole.
Podrobnější informace k závěrečnému týdnu školního roku ještě obdržíte.


Wednesday, May 27, 2015, 10:17 AM
Školkáček
25. až 29.5. sběr papíru, zvážené a svázané balíčky dávejte do vstupní chodby školy a nahlaste množství
28.5. pohádka s písničkou v MŠ, přiveďte děti do 8.30 hodin
29.5. plavecký výcvik, sraz v MŠ vždy v 7.15 hodin
1.6. fotografování, příchod dětí do 8.00 hodin
2.6. maškarní rej a cesta za pokladem
3.6. plavecký výcvik
4.6. výlet na Staré Hrady, sraz v 6.55 hodin v MŠ, dejte dětem sportovní oblečení a obuv, batoh, lahvičku s pitím, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, návrat kolem 13.00 hodin
5.6. plavecký výcvik
10.6. plavecký výcvik
11.6. návštěva Policie Pečky, sraz v 7.50 hodin v MŠ, dejte dětem batoh, lahvičku s pitím, pláštěnku nebo nepromokavou bundu
12.6. plavecký výcvik
19.6. hřiště Poděbrady, sraz v 7.50 hodin v MŠ, dejte dětem sportovní oblečení a obuv, batoh, lahvičku s pitím, v případě nepříznivého počasí se výlet zruší
25.6. divadlo v MŠ, Pohádka s refrénem
26.6. divadelní pouť v ZUŠ Pečky v 16.30 hodin, do Peček odjíždíme v 15.00 hodin, dejte dětem batůžek a lahvičku s pitím, po vystoupení si děti vyzvedněte u paní učitelky
27.8. v 15.hodin- schůzka v MŠ hlavně pro rodiče nově přijatých dětí


Thursday, April 30, 2015, 11:10 AM
Vážení rodiče,
do Školské rady ZŠ a MŠ Vrbová Lhota byl Vámi zvolen pan Václav Lebduška. Hlasovací lístky jsou u mne k nahlédnutí. Děkujeme jmenovanému za souhlas.
Dále děkujeme za prezentaci školy dětem, které v neděli vystoupily na oslavách Dne města v Pečkách.
5. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Hráčky a hráči 1. a 2. ročníku potřebují být u haly v cca 7.40., tzn., mohou nastoupit do autobusu v 6.57 z Vrbové Lhoty [7.00 z Ratenic], kterým pojede paní učitelka, případně je můžete k hale přivézt nejpozději v 7.40. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.32. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.55 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme z "prasátka".
Dne 15. 5. k nám přijedou s mobilním planetáriem [http://www.mobilniplanetarium.cz] - projekce na planetární kupoli mobilního planetária přinese dětem iluzi obrazu noční oblohy. Dne 11. 5. vybíráme 60,- Kč na vstupné.
20. 5. navštívíme koncert v ZUŠ Pečky a po něm si půjdeme zasportovat na pečecké hřiště. Všichni jedeme ze školy, při návratu mohou děti na základě návratky odejít v Pečkách nebo vystoupit v Ratenicích. Vybíráme 20,- Kč na vstupné a dopravu dne 18. 5. Děti si musí s sebou ze školy vzít převlečení a přezutí na tělocvik [na ven].
Pro přihlášené dospělé pořádáme 21. 5. 2015 od 19.00 přednášku paní Procházkové o Ukrajině.
V posledním týdnu května pořádáme soutěž ve sběru papíru - děti mohou nosit svázané a zvážené balíčky do vstupní chodby školy, v případě většího množství se domluvte a papír dáme rovnou do garáže. Hmotnost vždy nahlaste paní učitelce ve školce.
1. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a
s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 8. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho - upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Kroužky končí v květnu.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122