ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Tuesday, August 9, 2016, 08:26 AM
Je možné, že v rozvrhu dojde ještě k nějakým změnám. Otevřete jej v políčku "Související odkaz".

Tuesday, August 9, 2016, 08:12 AM
Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek:

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.

Monday, June 13, 2016, 03:39 PM
Vážení rodiče, 17. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť do sálu ZUŠ. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. Představení začíná v 16.00 v sále ZUŠ Pečky. Sraz dětí je v 15.45 před ZUŠ Pečky. Po představení se sejdeme v 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a přihlášené děti přespí ve škole [s sebou věci na spaní, osobní hygienu a podepsanou snídani]. V sobotu v 8.30 ráno si děti vyzvedněte [nebo na základě Vašeho souhlasu je pustíme bez doprovodu].
Dopoledne před Divadelní poutí proběhne nácvik v ZUŠ Pečky a minigolf. Pojedeme ráno autobusem 8.02. Děti mohou přistoupit do autobusu nebo čekat na autobusové zastávce u školy viz návratka. Na jízdné a vstup na minigolf vybíráme 22,- Kč dne 16. 6.
DĚTSKÝ DEN BUDE!!
V sobotu dne 18. 6. po obědě se ve 13.45 sejdeme na fotbalovém hřišti ve Vrbové Lhotě, kde děti odehrají (od 14.00) pro veřejnost svá představení.
Po tomto vystoupení Vám je v cca 15.00 předáme (nebo na základě Vašeho souhlasu pustíme bez doprovodu). Na hřišti bude pokračovat program OÚ Vrbová Lhota a FK Vrbová Lhota.

Ve dnech 27. - 29. 6. končíme vyučování v 11.45, školní družina má běžný provoz.

28. 6. vybíráme učebnice [čisté, spravené]. Za znečištěné a poškozené nad rámec běžného opotřebení budeme požadovat finanční úhradu - budeme vybírat ve středu 29. 6.
29. 6. uspořádáme sportovní den - na hřišti Vrbové Lhoty a v blízkém lese.
Dne 30. 6. vydáváme vysvědčení, končíme v 8.45. Děti mohou jít do školní družiny a na oběd
1. 9. 16 se sejdeme v 7.45 před školou, děti mohou odejít nejdříve v 8.45.

Wednesday, June 1, 2016, 04:35 PM
Vážení rodiče,Vážení rodiče,
V červnu již nejsou kroužky (kromě oznámených "náhrad") a ani ambulantní nácviky.
9. 6. jedeme na koncert do Prahy (Česká filharmonie) a do Botanické zahrady v Tróji. Sejdeme se ve škole nejpozději v 6.45, popřípadě mohou děti čekat na zastávce ve Vrbové Lhotě (v 7.00), nastoupit do autobusu v 7.05 v Ratenicích nebo čekat na nádraží v Pečkách před dopravní kanceláří v 7.10. Vrátíme se vlakem s příjezdem v 16.29 do Peček, (autobusem 16.40 do Ratenic, 16.45 do Vrbové Lhoty). Dětem dejte slušnější oblečení podle aktuálního počasí (čepice proti slunci, pláštěnku, apod.), svačinu a pití na celý den. Oběd nezajišťujeme.

13. června budeme vybírat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 400,- Kč; 3. ročník - 360,- 4. ročník - 360,- Kč a 5. ročník 420,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.

14. 6. se pokusíme obhájit výborné výsledky z minulých let
na lehkoatletickém čtyřboji v Hořátvi. Z Vrbové Lhoty odjíždíme linkovým autobusem v 7.02 do Nymburka s přestupem v Pečkách u školy. Zpět přijedeme 13.45 do Vrbové Lhoty (12.59 do Peček, 13.40 do Ratenic), po domluvě si můžete děti vyzvednout i v Hořátvi. Závodníci neplatí nic, od ostatních vybíráme 30,- Kč dne také 13. 6. Oběd tento den nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití. Vybrané děti po závodech ještě pojedou trénovat na dračích lodích. Instrukce dostanou zvlášť.

17. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ. Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. 18. 6. ve 14.00 děti vystoupí se svým programem na hřišti Vrbové Lhoty. Podrobnější informace ještě obdržíte.

21. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 7.02 do Nymburka s přestupem v Pečkách u školy. Vracíme se do Vrbové Lhoty v 13.32 (13.35 Ratenice, 13.40 Pečky) autobusem od Poděbrad. Děti mohou odejít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Závodníci neplatí nic, ostatní - 30- Kč dne 20. 6. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití.

24. června jedeme na dopravní hřiště – sejdeme se ve škole nejpozději v 6.45, popřípadě mohou děti čekat na zastávce ve Vrbové Lhotě (v 7.00), nastoupit do autobusu v 7.05 v Ratenicích nebo čekat na nádraží v Pečkách před dopravní kanceláří v 7.10. Vrátíme se vlakem s příjezdem v 11.49 do Peček, (autobusem 12.10 do Ratenic, 12.15 do Vrbové Lhoty). Dětem dejte oblečení podle aktuálního počasí (čepice proti slunci, pláštěnku, apod.), svačinu a pití. 40,- Kč (jízdné a vstup na dopravní hřiště) zaplaťte 20. 6.


Monday, May 23, 2016, 10:30 AM
Jídelní lístek se zobrazí, když kliknete na odkaz. Alespoň doufám.

Friday, May 13, 2016, 02:11 PM
Vážení rodiče,dne 27. 5. navštívíme se žáky 3., 4.a 5. ročníku základní školy v Poděbradech a výstavu fotografií motýlů v muzeu. Ráno půjdeme společně ze školy, vracet se budeme autobusem ve 12,32. Na základě vyplněné návratky mohou děti odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě nebo zůstat v autobuse. Jízdné a vstupné 32,- budeme vybírat dne 16.5.

Friday, May 13, 2016, 02:06 PM
Vážení rodiče,v návaznosti na projekt, kterého jsme se účastnili v minulém roce, pojedeme 18. 5. se žáky do Poděbrad na SZeŠ,kde proběhne výuka na školní zahradě. Ráno půjdeme společně
ze školy, vracet se budeme autobusem ve 12,32. Na základě vyplněné návratky mohou děti odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě nebo zůstat v autobuse. Jízdné 12,- budeme vybírat dne 16.5. Tento den nebudou odpoledne kroužky.
S sebou do batohu: pití, svačinu, pláštěnku.


Monday, May 2, 2016, 09:23 AM
Budeme spát ve skautské klubovně [http://ubytovani.e-skaut.cz/info/skautsky-dum-stredisko-retez/ ] ve vlastních spacácích a raději i na vlastních karimatkách. Většinu věcí odvezeme autem, s sebou do vlaku děti potřebují jen svačinu a pití, popř. nějaké oblečení, kdyby se ochladilo. Bezpodmínečně musí tedy s sebou mít spací pytel, karimatku [deku], převlečení na noc, oblečení do chladu i tepla na den [takové, kterého není škoda], čepici proti slunci, pláštěnku, baterku, šátek, hadrák, lžíci, misku na jídlo [např. ešus],.... V sobotu půjdeme na výlet údolím Robečského potoka [přibližně 11 km]. K věcem ve "velkém" batohu [to, co bude vezeno autem] se děti dostanou až večer, v malém batohu tedy musí mít pláštěnku, jídlo a pití na cestu vlakem i pěší výlet. V sobotu večer se půjdeme podívat na náměstí v České Lípě, v neděli se vydáme na vlak do Srní u České Lípy přes "Poustevníka" a pod Kraví horou - cca 8 km. Z elektroniky doporučuji nebrat si nic, maximálně mobil. Uvítáme, pokud dětem upečete "buchtu" na nedělní snídani.
Věci k převozu, nejlépe sbalené v jednom batohu, přineste ráno 21. 5. před nádraží v Pečkách v 6.30. Vše naložíme do auta a odjíždíme vlakem v 7.00 směrem na Kolín. Do Peček se vracíme vlakem od Prahy s příjezdem v 17.59.
Celková cena výletu 350,- Kč. Zálohu ve výši 200,- Kč budu vybírat 9. 5. Zbytek ve středu [18. 5.] před výletem.

Sunday, May 1, 2016, 12:10 PM
Vážení rodiče,
6. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Hráčky a hráči 3. - 5. ročníku potřebují být u haly v cca 7.40., tzn., mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty [7.05 z Ratenic], kterým pojede paní učitelka, případně je můžete k hale přivézt nejpozději v 7.40. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.32. Žáci také navštíví ve volném čase pečecké hasiče. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.05 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme z "prasátka".
9. 5. pojedeme na koncert v ZUŠ Pečky a po něm se půjdeme podívat do zvláštní školy. Všichni jedeme ze školy, při návratu mohou děti na základě návratky odejít v Pečkách nebo vystoupit v Ratenicích. Opět se budeme vracet autobusem ve 12.05. Vybíráme 20,- Kč na vstupné a dopravu dne 5. 5.
24. 5. navštívíme ekocentrum Huslík. Všichni budeme odcházet ze školy a vrátíme se autobusem od Poděbrad s příjezdem ve 14.22 do Vrbové Lhoty. Děti mohou zůstat v autobusu nebo odejít ze zastávky na základě vyplněné návratky. Oběd nestihneme, děti tedy musí mít větší svačinu a pití, nutná je turistická obuv a sportovní oblečení. Do batůžků si kromě pláštěnky a přezůvek mohou přidat usušené pečivo a ovesné vločky pro zvířata. Na autobus budeme vybírat 12,- Kč dne 23. 5.
1. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
9. 6. nás čeká speciální akce v Rudolfinu v Praze - "Tučňáci v Rudolfinu" [pořad České filharmonie pro děti - http://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/ ... -rudolfinu ].
Po koncertě se ještě podíváme do Botanické zahrady v Tróji. Celková částka za jízdné a vstupné činí 270,- - vybereme dne 30. 5.
Do 3. června opatřete, prosím, dětem čistě bílá trika [levná, budou na ně malovat] na výtvarnou výchovu.
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 6. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho - upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Kroužky končí v květnu.


Monday, April 11, 2016, 05:16 PM
Zpráva - nabídka z MAS Podlipansko [kontakty jsem neposkytl, pokud máte někdo zájem, napište přímo na níže uvedenou adresu]:
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou o poskytnutí kontaktů na pedagogy z Vaší školy, vychovatelky ve školních družinách, členy školské rady, příp. i členy sdružení rodičů, pokud vzniklo při Vaší škole.
Rádi bychom je do projektu více zapojili, informovali o chystaných činnostech a vzdělávacích aktivitách, mapovali a konzultovali vhodnost a přiměřenost plánovaných činností tak, aby co nejlépe odpovídaly jejich potřebám.
Zároveň si Vám ještě jednou dovoluji zaslat pozvánku na seminář Přehled šablon pro MŠ a ZŠ anebo podpora škol formou zjednodušeného vykazování a dovoluji si Vás požádat o šíření pozvánky mezi dalším zaměstnance Vaší školy.
Děkuji za Vaši vstřícnost.
Závěrem Vám přeji hezké jarní dny,
Renáta Slámová
Office manager
MAS Podlipansko, o.p.s.
Sídlo: Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky
Provozovna: Chvalovická 1076, Pečky
GSM: + 420 724 050 407
e-mail: kancelar@podlipansko.cz
www.podlipansko.cz

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122