ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Friday, August 30, 2013, 03:01 PM
Vážení rodičesrdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2013/2014.

V úterý, první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne. S sebou si děti musí vzít přezůvky, pití a sportovní oblečení. Ke svačině jim opečeme špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 4. 9., děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál a kufřík na Vv, nově příchozí děti ještě svůj hrneček, který si bezpečně poznají. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic {apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé} i sešitů a nezapomeňte na převlečení na hodiny tělesné výchovy {vše podepsat}. Odpolední vyučování začne až v týdnu od 9. 9. {ale páté hodiny jsou již od středy 4. 9.}.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim {případné zbylé peníze použijeme na ceny ve školních soutěžích} a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku {celkem tedy 150,- Kč} zaplaťte 16. září {prosíme v hotovosti}. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků {od OÚ} a Matematiky z peněz za sběry.
11. 9. proběhne nácvik evakuace a cvičení v přírodě. Ve škole se sejdeme v normálním čase, ale ve sportovním oblečení a s baťůžky s pitím, svačinou a pláštěnkou. Ze školy půjdeme pěšky do Peček a vrátíme se autobusem ve 13.00. Děti mohou na základě vyplněné návratky cestou vystoupit v Ratenicích nebo jít domů z autobusové zastávky. Autobus zaplatíme ze sponzorských peněz.
17. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu vybíráme 40,- Kč. Tuto částku pošlete též 16.9. Odjíždět budeme v 7.45 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy.
23. 9. oslavíme začátek podzimu "Barevným dnem" - barva oblečení hnědá a oranžová. Po obědě {v případě dobrého počasí} půjdeme na hřiště a uspořádáme drakiádu. Aktivní účast rodičů vítána.
Ve druhé polovině října 14. - 17. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji {cca 800,- Kč}. Tuto částku {po upřesnění} budeme vybírat během října.
Přihlášku do družiny a ke stravování {včetně nového čísla účtu} doneste nejpozději zítra {3. 9.}. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cenu oběda jsme bohu6el museli zvýšit na 23,- Kč {od 11 let 25,- Kč}.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 15.30 {výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším}. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování {obědě} odchází ihned ze školy {pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.}.
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 150,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 150,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 150,- Kč za pololetí, Turistický 100,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Novinkou je další kroužek "Malý farmář" nabízený Školním statkem Poděbrady pro žáky 1. a 2. ročníku. Je zcela zdarma včetně dopravy z/do Vrbové Lhoty a předpokládáme, že domluvíme i dopravu do Ratenic. Tento kroužek bude 1 x za 14 dnů od 13.30 do 16.30 a obsahem bude seznámit se a vyzkoušet si různé činnosti v zemědělství {zpracování mléka; práce se zvířaty - na statku mají koně, králíky, kozy,...; apod.}. Činnost tohoto kroužku je hrazena z prostředků EU a měl by pracovat dva roky.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ {ŠJ} nejlépe písemně, případně telefonicky {321785636}, nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15, 15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci {neplánované absence} lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.

Prázdniny ve školním roce 2013/2014 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 26. 10. - 30. 10. 2013;
Vánoční prázdniny 21. 12. 2013 - 5. 1. 2014 {vyučování začne 6.1.14}
Pololetní prázdniny 31.1.2014
"Jarní" prázdniny 22.2. - 2.3.2014 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 17. 4. - 21. 4. 2014 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 28.6. - 31.8.2014
O projektu "Školní mléko" nemám v tuto chvíli aktuální informace, ale předpokládám, že bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. Projekt "Ovoce do škol" pokračuje, první dodávku očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den. ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Friday, August 30, 2013, 09:16 AM
Školkáček č.1


Provoz MŠ 6.30 až 16.15 hodin
Omlouvání dětí do 7.00 hodin ( stačí sms, p. Černá 774 534405, p. Pervolfová 739 041161) , první den nemoci je možné si odnést oběd ve vlastních nádobách
Vyzvedávání dětí 12.15 až 12.30 hodin, 14.30 až 16.15 hodin, nebo dle domluvy
Aktuální informace v kalendáři v šatně MŠ
Od 1.9.2013 se zvýšila cena stravy na 32,- Kč ( děti starší 6ti let 36,- Kč ) a cena školného na 270,- Kč
Na výlet dávejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, nečokoládovou sušenku, pláštěnku, vhodné oblečení
Dejte dětem vhodné oblečení do třídy a na ven a dostatek náhradního oblečení, vhodnou obuv, pokrývku hlavy, gumáky a pláštěnku
Do 20.9. prosím zaplaťte :
100,- Kč na hygienické potřeby
500,- Kč na výtvarné potřeby
500,- Kč na divadla
11.9. proběhne nácvik evakuace, v případě příznivého počasí půjdeme na hřiště, přiveďte děti do 8.00 hodin
23.9. barevný den, dejte dětem oblečení oranžové nebo hnědé barvy
30.9. jedeme do solné jeskyně, přiveďte děti do 7.15 hodin do MŠ nebo do 7.30 hodin k autobusové zastávce, dejte dětem batůžek, pláštěnku, lahvičku s pitím, nečokoládovou sušenku, náhradní ponožky, cena 35,- Kč za solnou jeskyni + 12,- Kč jízdné ( peníze budeme vybírat před poslední návštěvou solné jeskyně )
3.10. divadlo v MŠ, pohádka Otesánek začíná v 9.30 hodin


Monday, August 12, 2013, 12:05 PM
Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č.2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál (tužky č. 1, 2 a 3, pero-nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!

Monday, June 17, 2013, 08:25 AM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám informace k poslednímu týdnu tohoto školního roku:
Napište nám, prosím, které z dětí bude přespávat 21. 6. ve škole. Přespávající musí mít s sebou spací pytel, karimatku, převlečení, pití a hygienické potřeby. K večeři si opečeme špekáčky, k snídani dostanou děti buchtu a čaj. Rozejdeme se v sobotu 22. 6. v 9.00.
24. 6. se budou připravovat třídy na malování a odevzdávat učebnice, za poškozené budeme vybírat příspěvek na nové.
25.6. pojedeme na výlet do Hrusic. 150,- Kč na vstupné a dopravu pošlete dne 20.6. Odjíždíme po příjezdu autobusu z Ratenic (tzn. 7.40) Vracíme se kolem 15.00. S sebou svačinu, pití, pláštěnku, vhodné obutí {ne "žabky" apod.} a případně kapesné.
26. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Odcházet budeme v 7.45 od školy. S sebou svačinu a dostatek pití.
27. 6. vybereme notýsky, Žákovské knížky, peníze za poškozené učebnice; ve zbývajícím čase půjdeme na vycházku do lesa.
26. a 27. 6. dejte dětem vhodné oblečení, pláštěnku, svačinu a pití - většinu času strávíme mimo školní budovu, vždy končíme 11.45.
28. 6. vydáme vysvědčení. Děti mohou odejít ze školy v 8.45, pokud potřebujete, mohou využít školní družiny. Oběd bude v 11.00. Zaškrtněte, prosím, zda Vaše dítě na oběd půjde či nikoliv.
Od příštího školního roku jsme nuceni zvýšit cenu oběda:
děti 6 - 10 let 22,- Kč, 11 let a více 24,- Kč.


Tuesday, June 11, 2013, 07:42 AM
ŠKOLKÁČEK Č. 9.

13.6. fotografování dětí v 8.00 hodin
14.6. spaní ve školce, vyzvedněte si děti ze školky do 16.15 hodin a přiveďte je v 18.00 až 18.15 hodin ( v 18.20 hodin odcházíme na Cestu za pokladem )
Přineste prosím každý něco k večeři a ke snídani pro všechny děti ( pečivo, ovoce, zelenina )
Vyzvedněte si děti v sobotu 15.6. do 9.00
19.6. divadelní představení v MŠ, cenu rozpočítáme podle počtu dětí
21.6. divadelní pouť v Pečkách, z MŠ odcházíme ve 14.55 hodin, představení začíná v 16.00 hodin v sále ZUŠ Pečky, po představení si rodiče musí děti odvést ( do školky se již nevracíme)
24.6. v 8.00 hodin odcházíme do McDonald’s, sportovní oblečení a obuv, batůžek a dostatek pití, sušenku nemusíte dávat.
25.6. v 7.30 jedou předškoláci do Hrusic, návrat kolem 15. hodiny, sebou jídlo a pití na celý den, možno malé kapesné.
26.6. rozloučení s předškoláky

29.8. třídní schůzka v 15 hodin, pokud možno bez dětí. Děkujeme za pochopení.Tuesday, June 4, 2013, 07:15 AM
Vzhledem k situaci bude schůzka rodičů budoucích prvňáčků až příští úterý 11. 6. od 16.00.

Saturday, June 1, 2013, 03:00 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme Vám červnové informace:
V první řadě připomínáme vybírání peněz na pracovní sešity je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník 360,- Kč; 3. ročník 315,- , 4. ročník 370,- Kč a 5. ročník 410,-. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze dodejte 17. 6. Pracovní sešity z Matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
13. 6. nás přijede vyfotit pan Železný: velká fotografie bude stát 30,- Kč, malá {skupinová} 15,- Kč. Domluvte se s dětmi, kolik fotografií si mohou objednat.
4. 6. se koná od 16.00 schůzka s rodiči budoucích prvňáků.
7. 6. pojedeme do Peček seznámit se se životem indiánů a zkusit si atletické disciplíny. Odjíždíme autobusem v 8.37 z Vrbové Lhoty, děti mohou mít sportovní oblečení na sobě. Vraceli bychom se autobusem 12.50 z Peček. Děti mohou na základě lístku zůstat/vystoupit v Pečkách/Ratenicích.
13. 6. se od 17.00 předvede kroužek Cvičení s hudbou v DDM Poděbrady na Přehlídce zájmových kroužků DDM. Odjíždíme společně autobusem v 15.20.
14. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi, ale jedeme všichni. Odjíždíme v 7.02 linkovým autobusem. S sebou svačinu, dostatek pití, sportovní oblečení dle počasí, pláštěnku, kšiltovku, brýle. Děti mohou čekat na zastávce, popř. nastoupit v Ratenicích,
ale musíme o tom být předem informováni. Zpět se vrátíme ve 13.45 {13.10 Pečky, 13.40 Ratenice}. 10. 6. vybíráme 40,- Kč, popř. méně u těch, kteří si vyzvednou dítě v Hořátvi či Pečkách. Oběd nestihneme, pro ty, kteří se budou vracet do školy, můžeme zajistit svačinu.
21. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 16.00 v Pečkách v sále ZUŠ. Po divadle se sejdeme v cca 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
25. 6. se uskuteční školní výlet do Hrusic {cena 150,- Kč} - upřesňující lístek ještě děti dostanou.
26. 6. pořádáme ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny".


Monday, May 6, 2013, 11:17 AM
Vážení rodiče, předkládáme Vám květnové informace:

Dne 9. a 10. 5. nebude počítačový kroužek. Náhradou budou lekce v dalším týdnu prodlouženy [16. 5. do 13.15, 17. 5. do 13.30]. Cvičení s hudbou přesouváme z 15. 5. na 16. 5.
Dne 17. 5. jedeme na výchovný koncert do ZUŠ Pečky, první a čtvrtou hodinu budeme ve škole [děti ať si vezmou věci na první a druhou], vstupné i jízdné za děti uhradíme z peněz za sběr. Oběd bude v obvyklém čase.
31. 5. pojedeme na dopravní hřiště. Děti mohou nastoupit [8.00]/vystoupit [11.30] v Ratenicích, vyplňte, prosím, obratem návratku. 50,- Kč na autobus vybereme 27. 5.
Sběr starého papíru proběhne v posledním květnovém týdnu 27. 5. - 31. 5.
Kroužky končí v květnu, jen "Pečení" pro lichou skupinu bude ještě 4. 6. a "Cvičení s hudbou" končí 12. 6. (vzhledem k představení v DDM Poděbrady - 13. 6.).
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 14. 6., bude se jednat
o částku přibližně 360,- Kč na jednoho - upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
V červnu také, prosím, počítejte s penězi na školní výlet [cca 150,- Kč - ještě upřesníme].


Thursday, April 18, 2013, 10:01 AM
Školkáček
22.4. Den Země, vycházka do lesa, sraz dětí do 8.30 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku, sušenku, v případě nepříznivého počasí se vycházka ruší
24.4. Divadlo kouzel Pavla Kožíška, sraz v 7.15 hodin v MŠ, návrat okolo 13.00 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku
30.4. čarodějnický rej s opékáním buřtů, dejte dětem masky
14.5. divadlo Poděbrady, představení Jak se Honza dostal na hrad, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku
16.5. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
21.5. zápis MŠ od 9.00 hodin do 14.00 hodin
22.5. Mirakulum Milovice, čas odjezdu bude upřesněn, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku, pláštěnku
31.5. dopravní hřiště Kolín ( pouze pro předškoláky ), dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku , můžou mít i helmu, odjezd od školy v 7.30 hodin


Thursday, April 18, 2013, 07:02 AM
Vážení rodiče, příští týden 22. 4. jedeme na den Země do Poděbrad. Odjíždíme autobusem v 7.29 z Vrbové Lhoty [7.20 z Peček, 7.25 z Ratenic - v autobusu bude V. Procházka]. Vracíme se 13.47 do Vrbové Lhoty [13.50 do Ratenic, 13.55 do Peček - bez doprovodu]. Oběd je zajištěn, vyplňte nám však obratem návratku, abychom věděli, kolik obědů se má připravit. Jízdné hradíme z "prasátka".
29. 4. pořádáme turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko a Pečky. Hráčky a hráči 3. a 4. ročníku [Matěj Štok, Zuzka Roškotová, Nina Podskalská, Natálie Crkalová, Vítek Sukdolák, Vojta Hrabal, Kristýna Dvořáková, Veronika Hrubišová, Dan Sedláček a Michal Simeonovski] potřebují být u haly v cca 7.40. , tzn. mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty [7.05 z Ratenic], kterým pojede paní učitelka Šramotová, případně je můžete k hale přivézt. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.37. Žáci také navštíví ve volném čase pečeckou knihovnu. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.50 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme také z "prasátka".
V obou případech kroužek počítačů bude-li zájem proběhne, ale v pozdějším čase [22.4.: 14.20 - 14.50, 14.55 - 15.25; 29.4.: 13.20 - 13.50, 13.55 - 14.25, 14.30 - 15.00].


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122