ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Tuesday, August 31, 2010, 08:30 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2010/2011. Ve čtvrtek a pátek bude vyučování jen do 11.45. Odpolední vyučování začne až od 13. 9.
Ve čtvrtek, dne 2. 9., uspořádáme na hřišti hravé dopoledne. S sebou si děti nemusí brát nic kromě přezůvek [první hodinu budeme ve škole], pití a sportovního oblečení. Ke svačině si opečou špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz.
V pátek děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Od pondělí si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic i sešitů a přípravu převlečení na hodiny tělesné výchovy. Navíc ať si každé dítě přinese svůj hrneček, který si bezpečně pozná, ručník s poutkem a roli toaletního papíru.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 30. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ].

Přihlášku do družiny a ke stravování [včetně nového čísla sporožirového účtu] doneste nejpozději zítra [2. 9.]. Poplatek za družinu je 60,- Kč měsíčně.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30 a nejpozději v 7.15, odpolední družina končí v 15.30 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.].
Na 21. 9. máme objednáno představení Kocour Modroočko v Praze v divadle Gong. Doprava a vstupné vyjde na 140,- Kč. Vybírat ji budeme 16. 9. Odjíždíme 8.00, návrat plánujeme na 13.00.
27. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a vstupné děti zaplatí 40,- Kč. Tuto částku pošlete též 16.9. Odjíždět budeme v 8.00 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole.
2. 10. má obec Ratenice výročí. Děti z naší školy vystoupí po obědě s nacvičeným programem. Počítejte, prosím, s uvedeným dnem.
Od října nabízíme možnost navštěvovat tyto kroužky: ruční práce, turistický, cvičení
s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku ruční práce je 250,- Kč za pololetí,
u ostatních 100,- Kč za pololetí. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Drakiádu uspořádáme ve čtvrtek 23. 9. po obědě.
1. - 5. listopadu proběhne opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce. Dále též pokračujeme ve sběru baterií a elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [cca 600,- Kč]. Tuto částku [po upřesnění] budeme vybírat během října.
Zálohu na školu v přírodě [21.- 28.2.11] budeme vybírat ve výši 1000,- Kč v listopadu - hotově 15. listopadu, na účet [tento způsob preferujeme] do 15. listopadu.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 8.00, 15.30 - 16.30 nebo ve středu 6.30 - 8.00. První den nemoci [neplánované absence] lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.

Prázdniny ve školním roce 2010/2011 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny [+st. svátek] 27. 10. - 29. 10. 2010
Vánoční prázdniny 23. 12. 2010 - 2. 1. 2010 [vyučování začne 3.1.11]
Pololetní prázdniny 4. 2. 2011
Jarní prázdniny 7. 2. - 13. 2. 2011 [Nymburk] - navazují na pololetní
Velikonoční prázdniny 21. 4. - 25. 4. 2011 [včetně Velikonočního pondělí]
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2011
Ředitelské volno plánujeme na 25. - 26. 10. 2010.
O projektech "Školní mléko" a "Ovoce do škol" nemám v tuto chvíli aktuální informace, ale předpokládám, že budou v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností, "ovoce" budeme v případě pokračování vydávat automaticky všem.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Thursday, July 1, 2010, 03:22 PM
Seznam pomůcek pro 1. ročník
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky,lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice
Hudební výchova: zobcová flétna ( prosím zakoupit v hudebninách, ne v hračkářství, cena do 150Kč)

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách)
desky na skládání písmen s přihrádkami
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (několik obyčejných tužek, guma,krátké pravítko)

Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky - Plasticolor, lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
pravítko 30cm
trojúhelník s ryskou
kružítko - od 3. ročníku
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (tužky č. 1,2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!


Thursday, May 27, 2010, 03:43 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám červnové informace. Na žádost několika z Vás jsme posunuli termíny některých akcí.
Dovoluji si připomenout platbu školního výletu [200,- dne 31. 5.]
Abychom se co nejlépe umístili na atletickém turnaji v Hořátvi, pojedeme dne 1. 6. na stadion do Peček. Děti si zde zkusí skok do dálky a běh, trochu oslavíme i Dětský den. S sebou potřebují sportovní oblečení a obutí, samozřejmě svačinu a pití. Jizdné zaplatíme ze sponzorských peněz. Vrátíme se pěšky (v rámci cvičení v přírodě) přes Ratenice v cca 12.00. Na základě lístečku se mohou ratenické děti od nás odpojit.
2. 6. budou z organizačních důvodů žáci 3. ročníku končit vyučování ve 12.40.
7. 6. Vyhodnotíme sběrovou soutěž. Děkujeme všem za aktivní účast a pomoc.
8. 6. pořádáme školní výlet. Navštívíme keltské muzeum v Dobšicích, kde absolvujeme připravený program - http://www.armentum.cz/putovani-za-kelt ... h-2010.pdf Odjíždíme v 8.15 od školy - děti mohou přijít nejpozději v 8.00. Návrat předpokládáme
v 15.00. s sebou je nutno mít oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, tužku (budou vyplňovat pracovní listy).
Dne 9. 6. od 15.30 zveme rodiče budoucích prvňáčku na schůzku do třídy paní učitelky Petrákové.
15. 6. bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity: budoucí 2. ročník - 325,- Kč;
3. ročník - 270,-; 4. ročník - 330,- Kč a 5. ročník 380,- Kč. Ten samý den zaplaťte, prosím,
i jízdné na dopravní hřiště - 30,- Kč.
16. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi. Upřesňující pokyny dáme již konkrétním žákům a žákyním.
16. 6. od 15.00 bude mít též vystoupení náš kroužek Cvičení s hudbou v DDM Poděbrady
17. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 15.00 ve II. třídě. Po divadle si na školní zahradě můžete opéci špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
18. 6. jedeme na dopravní hřiště. Odjíždíme v 8.00 od školy, návrat v 11.45. 5. ročník končí podle rozvrhu hodinou A.j. ve 12.40.
23. 6. pořádáme Den otevřených dveří a v 15.00 se sejdeme k závěrečné prezentaci programu EKOabeceda, do kterého jste přispěli i vy.
29. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Konec předpokládáme ve 12.00.
Od 23. 6. do 28. 6. končí všechny ročníky vyučování v 11.45, 25. a 28. 6. se kontrolují a odevzdávají učebnice. V případě ztráty či poškození je nutno učebnici nebo část ceny uhradit.
30. 6. vydáváme vysvědčení. Končíme v 8.45. Školní družiny je možno využít do 12.00. V nutném případě (po domluvě) se lze domluvit na pozdějším čase. Oběd se pro přihlášené vydává v 11.00.
Školní rok 2010/2011 začíná ve středu 1. září. V 8.00 se sejdeme před školou, vyfotíme se s novými prvňáčky. První školní den mohou děti odejít v 8.45 nebo využít školní družiny do 15.00. Oběd dostane jen ten, kdo bude předem přihlášen.


Friday, May 7, 2010, 07:38 PM
Mapa školy 2010 - souhrnné výsledky se Vám otevřou po kliknutí na "související odkaz". Podrobné výsledky jsou kdykoliv k nahlédnutí ve škole.

Thursday, May 6, 2010, 09:18 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás v květnu a opět si Vás dovoluji informovat o akcích, které se budou konat v následujících dnech. Dále Vám předkládáme vyhodnocení dotazníků SCIO, které jste vyplňovali v únoru (viz odkaz výše). Podrobné vypracování je kdykoliv k nahlédnutí ve škole.
Během příštího týdne budu objednávat odvoz vyhozených elektrospotřebičů - pokud se ještě nějakého potřebujete zbavit, doneste jej.
Připomínáme, že tento týden jsme začali na základě domluvy s Vámi pracovat na Ekoabecedě - projektu k ochraně přírody s důrazem na třídění komunálního odpadu, ze kterého vyplývají úkoly i pro Vás, rodiče {www.recyklohrani.cz}.
13. 5. v rámci projektu Svět v pohybu, do kterého je naše škola zapojena, uspořádáme spolu se studenty Ekogymnázia Poděbrady projektový den zaměřený na ochranu přírody.
27. 5. se všichni vyfotíme. Děti se mohou fotit i ve skupinkách, ale objednané fotky je potom nutno též odebrat {a samozřejmě zaplatit}.
17. 5. - 28. 5. proběhne tradiční sběr starého papíru. Dobře svázané, roztříděné a zvážené balíčky mohou děti odevzdávát jako vždy při příchodu do školy. V případě většího množství řekněte, prosím, předem a papír naskládáme přímo do garáže.
8. 6. pořádáme školní výlet. Navštívíme keltské muzeum v Dobšicích, kde absolvujeme připravený program.Předběžná cena 200,- Kč.
18. 6. pojedeme na dopravní hřiště do Kolína.
Ten samý den odpoledne bude Divadelní pouť. Na Divadelní pouť jste pochopitelně srdečně zváni i vy. Vaše děti předvedou svá připravená divadelní vystoupení. Po akci plánujeme opékání špekáčků na školní zahradě, zájemci z řad našich žáků mohou přespat ve škole.
Do 23. 6. bychom chtěli od Vás vybrat peníze na pracovní sešity - učebnice hradíme z peněz MŠMT, pracovní sešity z Matematiky a klasické sešity platíme penězi našeho OÚ, na školní potřeby pro první ročník je určen Rozvojový program MŠMT. Ostatní pracovní sešity již však nejsme schopni zaplatit, věříme tedy, že je uhradíte stejně jako v předešlých letech. Kupujeme je hromadně, abychom se dostali na co nejnižší cenu.


Tuesday, April 27, 2010, 10:38 PM
Vážení rodiče,

ve středu 28. 4. pojedou vybrané děti na pěveckou soutěž do Úval. Dojde tedy k několika organizačním změnám - žákům 5. ročníku bude vyučování končit ve 12.40, 4. ročník bude mít místo výtvarné výchovy přírodovědu. Po velké přestávce půjdeme na dřevo (na páteční oheň),
je tedy nutné převlečení do lesa.
V pátek 30. 4. bude 1. a 2. vyučovací hodina matematika a český jazyk, po velké přestávce vypukne čarodějnický rej. Opečeme si špekáčky, děti tedy nemusí mít svačinu {špekáčky nakoupíme ze školních peněz}. Pátá hodina pro pátý ročník proběhne beze změny.


Friday, April 9, 2010, 03:01 PM
Vážení rodiče, omlouvám se, ale ve dnech 12. - 20. 4. odpadá počítačový kroužek. Náhradou bude posunutí ukončení kroužku z 31. 5. až na 14. 6.

Friday, April 9, 2010, 02:54 PM
Informace k pokračování aktivit letošního "Ekoměsíce":

V pondělí 12.4. proběhne projektové odpoledne Živly pro všechny žáky do 14.30. Proto budou ve středu 14.4. žáci 1.roč. končit v 11.45 a žáci 3. a 4. roč. budou mít 5. hodinu AJ.

V úterý 13.4. se od 10.00 uskuteční beseda s panem Vaňkem ze Záchranné stanice v Pátku. Všechny ročníky budou mít 1. hodinu M, 2.hodinu ČJ a 5. hodinu 4.a 5.roč. Vl.

V úterý 20.4. pojedeme na výukový program do Kerska. Učíme 1. [M] a 5. [Vl] hodinu.
S sebou : oblečení a obuv do lesa, pláštěnku, svačinu, pití.

Ve čtvrtek 22.4. se zúčastníme Dne Země v Poděbradech, spojeného s exkurzí školy Na Valech [pro 4. a 5. roč.]. Vyučování bude 1. a 2. hodinu podle rozvrhu. Návrat linkovým autobusem ve 12.37.
Dopravu na obě akce hradíme "z prasátka".


Friday, March 12, 2010, 03:22 PM
Vážení rodiče,
dne 19. 3. v rámci družiny a výtvarného kroužku pojedou děti do DDM Poděbrady na velikonoční dílnu - odjezd po obědě [ve 13.00 - hodina Aj, pro ty, kteří pojedou, bude zkrácena tak, aby všichni stihli oběd], návrat 16.07 [16.10] do Vrbové Lhoty [Ratenic]. Těm dětem, které alespoň jeden výrobek nechají škole (na Velikonoční výstavu), bude cesta a kurz uhrazen [10,- + 40,- Kč]; pokud si budou chtít výrobky vzít domů, hradí si vše samy. Náhradní počítačový kroužek proběhne
ve čtvrtek 25. 3. od 13.15 [první skupina] a od 13.45 [druhá skupina].


Monday, March 1, 2010, 03:19 PM
Vážení rodiče,
24. 3. jedeme s dětmi do Šestajovic na předvelikonoční exkurzi do svíčkárny. Za exkurzi a dopravu vybíráme 100,- Kč, částku prosím uhraďte dne 19. 3. S sebou si děti mají vzít dvě vyfouknuté skořápky od vajec.
Dne 24. 3., po příjezdu ze Šestajovic a obědě, si s námi přijde pobesedovat rybář - beseda končí v cca 14.30 [pro žáky všech ročníků].
30. a 31. března Vás srdečně zveme na Velikonoční výstavu, můžete si prohlédnout, případně za příspěvek na materiál obdržet, výrobky dětí naší školy i školky - výstava bude otevřena v úterý 7.30 - 8.30 a 11.30 - 17.30 a ve středu 11.30 - 15.00.
V úterý 30. 3. se též od 16.30 konají třídní schůzky.
1. a 2. 4. máme velikonoční prázdniny. Pokud budete potřebovat, může Vaše dítě navštěvovat v uvedených dnech školní družinu, není však možné poskytnout oběd.
8. 4. pořádáme florbalový turnaj pravděpodobně se ZŠ Pečky, Hořátev a Sokoleč. Upřesňující informace napíšeme později. Pokud máte možnost věnovat nějaké drobnosti [propisky, přívěšky, apod.], které bychom mohli rozdat jako ceny, budeme rádi.
Vzhledem k většímu počtu dětí ve školce upřesňujeme organizaci příchodu žáků do ranní družiny: Do ranní družiny může dítě přijít nejpozději v 7.15. Ti, kteří přijdou později, musí vyčkat před školou do 7.35, kdy je do školy pustí některý z pedagogů ZŠ společně s dětmi přicházejícími od autobusu. Žádné z dětí nesmí čekat bez dozoru v chodbě školy od 7.15 do 7.35.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122