ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Friday, June 19, 2015, 11:38 AM
Vážení rodiče,
25. 6. vybíráme učebnice [čisté, spravené]. Za znečištěné a poškozené nad rámec běžného opotřebení budeme požadovat finanční úhradu - budeme vybírat v pátek 26. 6.
26. 6. dopoledne pojedeme do ZUŠ Pečky vyzkoušet si divadelní představení [všichni se ráno sejdeme ve škole]. Zpět se vracíme autobusem 13.05, jízdné hradíme z "prasátka". Děti mohou zůstat v Pečkách nebo vystoupit cestou.
26. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť do sálu ZUŠ. Děti budou moci přespat
do soboty ve škole. Představení začíná v 16.30 v sále ZUŠ Pečky. Sraz dětí je v 16.15 před ZUŠ Pečky.
Po představení se sejdeme v 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a přihlášené děti přespí ve škole [s sebou věci na spaní, osobní hygienu a snídani]. V sobotu v 8.30 ráno si děti vyzvedněte [nebo na základě Vašeho souhlasu je pustíme bez doprovodu] a po obědě se ve 13.30 sejdeme na fotbalovém hřišti ve Vrbové Lhotě, kde odehrají [od 14.00] pro veřejnost své divadelní představení. Po tomto představení Vám je v cca 15.00 předáme [nebo na základě Vašeho souhlasu pustíme bez doprovodu]. Na hřišti bude pokračovat program OÚ Vrbová Lhota a FK Vrbová Lhota.
29. 6. se budeme věnovat lesní pedagogice. Do lesa odcházíme v 8.00 a vracíme se na oběd v 11.45. Pátá vyučovací hodina není, školní družina končí v obvyklém čase. Dětem dejte oblečení dle aktuálního počasí [čepice proti slunci, pláštěnku, apod.], svačinu a pití.
Dne 30. 6. vydáváme vysvědčení, končíme v 8.45. Děti mohou jít do školní družiny a na oběd [v 11.00] - vyplňte nám, prosím, návratku.
1. 9. 15 se sejdeme v 7.45 před školou, děti mohou odejít nejdříve v 8.45.


Friday, June 5, 2015, 10:29 AM
Vážení rodičepřipomínáme, že v tomto týdnu pořádáme soutěž ve sběru papíru - děti mohou nosit svázané a zvážené balíčky do vstupní chodby školy, v případě většího množství se domluvte a papír dáme rovnou do garáže. Hmotnost vždy nahlaste paní učitelce ve školce
Dne 28. 5. pojedeme na návštěvu policejní služebny v Pečkách autobusem vyjíždějícím z Vrbové Lhoty v 8.32. Děti mohou jít ze školy, nastoupit přímo
do autobusu nebo počkat v Pečkách před Policií. Jízdné uhradíme z "prasátka".
V červnu již nejsou kroužky {kromě oznámených "náhrad"} a ani ambulantní nácviky.
1. 6. proběhne společné focení, řekněte dětem, kolik si mohou objednat fotografií (kromě společné "celoškolní").
10. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 6.57 s přestupem v Pečkách u školy do Nymburka. Vracíme se do Vrbové Lhoty v13.32 {13.35 Ratenice, 13.40 Pečky} autobusem od Poděbrad. Děti mohou odejít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Vybíráme jen část jízdného - 25,- Kč dne 8. 6. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití.
12. června budeme vybírat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 420,- Kč; 3. ročník - 370,- 4. ročník - 370,- Kč a 5. ročník 435,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
15. června jedeme na dopravní hřiště - od školy odjíždíme v 7.45 objednaným autobusem, děti mohou nastoupit {cca 7.48} a vystoupit {cca 11.50} v Ratenicích na autobusové zastávce. 100,- Kč {jízdné a vstup na dopravní hřiště} zaplaťte také 8. 6.
16. 6. se zúčastníme lehkoatletického čtyřboje v Hořátvi. Z Vrbové Lhoty odjíždíme linkovým autobusem v 6.57, přestupujeme v Pečkách u školy. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo nastoupit v Ratenicích. Zpět přijedeme 13.40 do Vrbové Lhoty {13.19 do Peček, 13.35 do Ratenic}, po domluvě si můžete děti vyzvednout i v Hořátvi. Vybíráme jen část jízdného - 25,- Kč dne 8. 6. Oběd tento den opět bohužel nestihneme, dejte dětem větší svačinu a dostatek pití.
26. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť do sálu ZUŠ. Děti budou moci přespat do soboty ve škole.
Podrobnější informace k závěrečnému týdnu školního roku ještě obdržíte.


Wednesday, May 27, 2015, 10:17 AM
Školkáček
25. až 29.5. sběr papíru, zvážené a svázané balíčky dávejte do vstupní chodby školy a nahlaste množství
28.5. pohádka s písničkou v MŠ, přiveďte děti do 8.30 hodin
29.5. plavecký výcvik, sraz v MŠ vždy v 7.15 hodin
1.6. fotografování, příchod dětí do 8.00 hodin
2.6. maškarní rej a cesta za pokladem
3.6. plavecký výcvik
4.6. výlet na Staré Hrady, sraz v 6.55 hodin v MŠ, dejte dětem sportovní oblečení a obuv, batoh, lahvičku s pitím, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, návrat kolem 13.00 hodin
5.6. plavecký výcvik
10.6. plavecký výcvik
11.6. návštěva Policie Pečky, sraz v 7.50 hodin v MŠ, dejte dětem batoh, lahvičku s pitím, pláštěnku nebo nepromokavou bundu
12.6. plavecký výcvik
19.6. hřiště Poděbrady, sraz v 7.50 hodin v MŠ, dejte dětem sportovní oblečení a obuv, batoh, lahvičku s pitím, v případě nepříznivého počasí se výlet zruší
25.6. divadlo v MŠ, Pohádka s refrénem
26.6. divadelní pouť v ZUŠ Pečky v 16.30 hodin, do Peček odjíždíme v 15.00 hodin, dejte dětem batůžek a lahvičku s pitím, po vystoupení si děti vyzvedněte u paní učitelky
27.8. v 15.hodin- schůzka v MŠ hlavně pro rodiče nově přijatých dětí


Thursday, April 30, 2015, 11:10 AM
Vážení rodiče,
do Školské rady ZŠ a MŠ Vrbová Lhota byl Vámi zvolen pan Václav Lebduška. Hlasovací lístky jsou u mne k nahlédnutí. Děkujeme jmenovanému za souhlas.
Dále děkujeme za prezentaci školy dětem, které v neděli vystoupily na oslavách Dne města v Pečkách.
5. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Hráčky a hráči 1. a 2. ročníku potřebují být u haly v cca 7.40., tzn., mohou nastoupit do autobusu v 6.57 z Vrbové Lhoty [7.00 z Ratenic], kterým pojede paní učitelka, případně je můžete k hale přivézt nejpozději v 7.40. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.32. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.55 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme z "prasátka".
Dne 15. 5. k nám přijedou s mobilním planetáriem [http://www.mobilniplanetarium.cz] - projekce na planetární kupoli mobilního planetária přinese dětem iluzi obrazu noční oblohy. Dne 11. 5. vybíráme 60,- Kč na vstupné.
20. 5. navštívíme koncert v ZUŠ Pečky a po něm si půjdeme zasportovat na pečecké hřiště. Všichni jedeme ze školy, při návratu mohou děti na základě návratky odejít v Pečkách nebo vystoupit v Ratenicích. Vybíráme 20,- Kč na vstupné a dopravu dne 18. 5. Děti si musí s sebou ze školy vzít převlečení a přezutí na tělocvik [na ven].
Pro přihlášené dospělé pořádáme 21. 5. 2015 od 19.00 přednášku paní Procházkové o Ukrajině.
V posledním týdnu května pořádáme soutěž ve sběru papíru - děti mohou nosit svázané a zvážené balíčky do vstupní chodby školy, v případě většího množství se domluvte a papír dáme rovnou do garáže. Hmotnost vždy nahlaste paní učitelce ve školce.
1. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a
s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 8. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho - upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Kroužky končí v květnu.

Friday, March 27, 2015, 11:36 AM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám dubnové informace:
30. 3. navštívíme divadlo v Kolíně - představení Krkonošské pohádky. Veze nás pan Šafránek, ráno se všichni sejdeme ve škole a učíme pouze 5. vyučovací hodinu.
31. 3. Vás zveme na tradiční Velikonoční výstavu.
Na tělesnou výchovu dne 14. 4. Pojedeme do sokolovny autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. 13. 4. budeme vybírat pouze na dopravu [12,- Kč].
Dne 16. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací - rozpis nabídneme po Velikonocích. Protože ve Školské radě skončil mandát paní Podskalské, pořádáme volby. Napište a hoďte do bílé schránky v dolní chodbě vaše návrhy [nejpozději 13. 4.] - pouze jedno jméno.
V sobotu 18. 4. pořádáme projektový den na Pičhoře. Přijede Kelt s ukázkou dravých ptáků a projdeme si naučnou stezku. Potom si zájemci mohou opéci vlastní špekáčky. Autobus z Vrbové Lhoty odjíždí od školy v 8.00 a vrací se z dobřichovské návsi ve 12.10. Na akci vybíráme 40,- Kč za každého účastníka [doprava je zdarma, platíme ukázku].
24. 4. se zúčastníme Dne Země na Školním statku Středočeského kraje. Odjíždíme v 8.00 od školy objednaným autobusem a vracíme se ve 12.00 na oběd. Vše je zdarma.
Pro rodiče žáků školy jsme domluvili na 21. 5. Od 19.00 besedu s paní Procházkovou novinářkou píšící především pro Lidové noviny o aktuálním dění na Ukrajině. Protože nevím, kolik zájemců bude, napište mi do 15.4., prosím, kdo se chystá přijít.
Florbalový turnaj plánujeme na 5. 5. Pokud byste měli možnost věnovat nějaké ceny pro hráče, budeme rádi.
Děkujeme a přejeme hezké jarní dny.


Tuesday, March 24, 2015, 12:37 PM
Školkáček duben

2. a 3. 4. velikonoční prázdniny, nahlaste docházku dětí do MŠ
9. 4. Nechci kazy ( preventivní program péče o zuby)
16. 4. Zdravá pětka ( preventivní program o zdravé výživě )
17. 4. spaní v MŠ, sraz v 18.00 hodin, s sebou si děti přinesou batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, kartáček na zuby a pastu, sportovní obuv a oblečení, každý přinese něco na společnou večeři a snídani pro všechny (pečivo, sýry, bábovku, ovoce apod. , domluvte se s paní učitelkou)
V sobotu 18. 4. dopolední výlet do Dobřichova, vyzvedněte si děti ve 12.30 před školou
23. 4. divadlo v MŠ Jak včelička zachránila králíčka
30. 4. čarodějnický rej, přiveďte děti v maskách čarodějnice, 3 nejlepší masky budou oceněny, v 15 .00 hodin odcházíme se všemi dětmi na čarodějnickou stezku, děti si vyzvedněte do 16.30 hodin na fotbalovém hřišti, dejte dětem batoh s pitím
Od 13. 5. začínáme jezdit na plavání
Nabízíme vám možnost objednat si školkové památeční tričko se jmény dětí za 125,- Kč, v případě zájmu nahlaste velikost

Velikosti triček s potiskem
Rozměry jsou pouze orientační, ve skutečnosti se mohou nepatrně lišit.
4 roky / 110 cm 6 let / 122 cm 8 let / 134 cm 10 let / 146 cm
délka 42 cm 46 cm 52 cm 58 cm
šířka 33 cm 36 cm 40 cm 42 cm


Friday, March 6, 2015, 07:55 AM
Vážení rodiče, a predkladame breynove informace.
Dne 11. 3., pojedou žáci 3. - 5. ročníku do laboratoře na SZeŠ. Odjezd ihned po příjezdu autobusu od Ratenic [tzn. přibližně v 7.35]. Z Poděbrad pojedeme do Peček a zahrajeme si minigolf. Žáci 1. a 2. ročníku odjedou do Peček autobusem v 10.30, také si zahrají minigolf a společně se staršími žáky se vrátíme autobusem ve 13.05 do Vrbové Lhoty [13.00 v Ratenicích]. Děti mohou zůstat nebo vystoupit v místě bydliště. Minigolf hrajeme v rámci tělesné výchovy. Vybíráme 22,- Kč dne 9. 3.
16. 3. nás nejlepší golfisté budou reprezentovat na golfovém turnaji v Kostelní Lhotě. Informace dostanou zvlášť.
19. 3. se zúčastníme v Poděbradech cestovatelské soutěže a projekce o Madagaskaru. Odjíždíme linkovým autobusem v 7.30 z Vrbové Lhoty. V Pečkách a Ratenicích nastupují žáci do prvního autobusu. Učíme od čtvrté vyučovací hodiny. Na tento pořad vybíráme 60,- Kč také dne 9. 3.
V sobotu 21. 3. proběhne další projektový den - návštěva skanzenu v Přerově nad Labem. Odjezd 8.30 ze zastávky ve Vrbové Lhotě, následně z Ratenic ze zastávky a Peček od "trafiky". Návrat kolem 12.00 tamtéž. Nevybíráme nic, hradí EU a "prasátko". Termín posledního sobotního projektového dne je 18. 4. a bude to velkolepé, tak si rezervujte termín [cena 50,-Kč].
30. 3. navštívíme divadlo v Kolíně - představení Krkonošské pohádky. Veze nás pan Šafránek a odjíždíme v 7.15 od školy ve Vrbové Lhotě, 7.25 z Ratenic ze zastávky. Za dopravu a vstupné vybíráme 100,- Kč dne 23. 3. Učíme opět od 4. vyučovací hodiny. Děti z Ratenic a Peček vyzvedneme na zastávce v Ratenicích.
31. 3. pořádáme pěveckou soutěž "Já s písničkou ..." a především Vás tento den zveme na tradiční Velikonoční výstavu.
Děkujeme a přejeme hezké dny.


Saturday, February 14, 2015, 07:03 PM
Vážení rodiče,
zdravíme Vás tentokráte trochu později, ale vzhledem k bojům s chřipkami a dalšími chorobami to jinak nešlo.
První informací je, že jsme již doplavali a od příštího týdne se vracíme k původnímu rozvrhu. Na tělesnou výchovu v únoru a březnu budeme cca 1 x za 14 dnů jezdit opět do Peček. Poprvé pojedeme 24. 2. autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Budeme vybírat pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč vždy v pondělí před cestou.
Další důležitou informací je pozvání na odloženou "Pololetní besídku", která se uskuteční dne 26. 2. od 16.00.
"Jarní" prázdniny máme letos od 28. 2. do 8. 3. 2015 [Nymburk]. Napište, pokud máte zájem o školní družinu pro Vaše děti.
Hned po prázdninách, dne 11. 3., pojedou žáci 3. - 5. ročníku do laboratoře na SZeŠ. Odjezd ihned po příjezdu autobusu od Ratenic [tzn. přibližně v 7.35]. Po návratu je vyučováni podle rozvrhu (od 5. vyučovací hodiny).
Po ataku respiračních chorob bychom potřebovali doplnit zásobu papírových kapesníků - prosím do prázdnin pošlete jeden karton - tzn. 10 balení.

Děkujeme a přejeme hezké dny.


Tuesday, January 13, 2015, 10:25 AM
21.1. zápis dětí do ZŠ Vrbová Lhota
Do 23.1. nahlaste docházku na pololetní prázdniny / 30.1.2015 /
27.1. kino Poděbrady, 3D pohádka Dům kouzel, sejdeme se v 8.00 hodin ve školce
4.2. Tongo Hradec Králové, odjezd od MŠ v 8.00 hodin, dejte dětem lehké sportovní oblečení, každý bude mít nejméně 1 litr pití, předpokládaný návrat 14.30 hodin
Do 16.2. vybíráme 500 Kč na divadla na druhé pololetí a 100 Kč na kapesníky
17.2. knihovna Pečky, sraz ve školce v 7.50 hodin na svačinu
Do 23.2. nahlaste docházku dětí o jarních prázdninách / jarní prázdniny 2. až 6.3. /


Thursday, January 8, 2015, 08:24 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme v roce 2015 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
8. 1. se uskuteční poslední "Předškoláček" na kterém se dohodneme i na konkrétním čase zápisu do prvního ročníku.
14. 1. pojede 3. - 5. ročník opět do laboratoře SZeŠ. Sejdeme se ve škole, odjíždíme objednaným autobusem a vracíme se všichni linkovým autobusem na pátou vyučovací hodinu.
21. - 22. 1. proběhne zápis do prvního ročníku naší školy. Hlavní den zápisu bude 21. 1. Vzhledem ke konání zápisu bude mít pátý ročník dne 21. 1. anglický jazyk hned v navazující páté vyučující hodině (končí 12.40) a nekoná se druhý kroužek PC. Na náhradním termínu se domluvíme.
23. 1. k nám opět přijede pan Kaulfers - na pořad vybíráme 45,- Kč dne 19. 1.
Vysvědčení (resp. výpis) vydáváme 29. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Dne 4. 2. zveme všechny rodiče i další zájemce na pololetní divadelní představení, které začne v 16.00 v učebně II. Děti Vám rády předvedou, co se naučily.
Je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním [Ruční práce, Výtvarný je 150,- Kč, Počítačový a Cvičení s hudbou 150,- Kč, Pečení 150,- + 150,- na suroviny, Turistický 100,- Kč + náklady na výlety.]. Tyto peníze vybereme také v pondělí 19. 1. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 30. 1. "Jarní" prázdniny máme letos od 2. 3. do 8. 3. 2015 [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
V posledních dnech se v naší škole až příliš rozmohlo "hraní" si s mobilními telefony. Pokud vaše dítě má mobilní telefon, musí jej po příchodu do školy vypnout, v žádném případě s ním nesmí fotografovat či nahrávat, použít jej může jen se souhlasem pedagoga. Též nejsme schopni zamezit jeho ztrátě [např. při zapomenutí přístroje na veřejně přístupném místě apod.] či případnému poškození [např. při pádu na zem, nevhodném zacházení, ...].


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122