ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Monday, June 17, 2013, 08:25 AM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám informace k poslednímu týdnu tohoto školního roku:
Napište nám, prosím, které z dětí bude přespávat 21. 6. ve škole. Přespávající musí mít s sebou spací pytel, karimatku, převlečení, pití a hygienické potřeby. K večeři si opečeme špekáčky, k snídani dostanou děti buchtu a čaj. Rozejdeme se v sobotu 22. 6. v 9.00.
24. 6. se budou připravovat třídy na malování a odevzdávat učebnice, za poškozené budeme vybírat příspěvek na nové.
25.6. pojedeme na výlet do Hrusic. 150,- Kč na vstupné a dopravu pošlete dne 20.6. Odjíždíme po příjezdu autobusu z Ratenic (tzn. 7.40) Vracíme se kolem 15.00. S sebou svačinu, pití, pláštěnku, vhodné obutí {ne "žabky" apod.} a případně kapesné.
26. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Odcházet budeme v 7.45 od školy. S sebou svačinu a dostatek pití.
27. 6. vybereme notýsky, Žákovské knížky, peníze za poškozené učebnice; ve zbývajícím čase půjdeme na vycházku do lesa.
26. a 27. 6. dejte dětem vhodné oblečení, pláštěnku, svačinu a pití - většinu času strávíme mimo školní budovu, vždy končíme 11.45.
28. 6. vydáme vysvědčení. Děti mohou odejít ze školy v 8.45, pokud potřebujete, mohou využít školní družiny. Oběd bude v 11.00. Zaškrtněte, prosím, zda Vaše dítě na oběd půjde či nikoliv.
Od příštího školního roku jsme nuceni zvýšit cenu oběda:
děti 6 - 10 let 22,- Kč, 11 let a více 24,- Kč.


Tuesday, June 11, 2013, 07:42 AM
ŠKOLKÁČEK Č. 9.

13.6. fotografování dětí v 8.00 hodin
14.6. spaní ve školce, vyzvedněte si děti ze školky do 16.15 hodin a přiveďte je v 18.00 až 18.15 hodin ( v 18.20 hodin odcházíme na Cestu za pokladem )
Přineste prosím každý něco k večeři a ke snídani pro všechny děti ( pečivo, ovoce, zelenina )
Vyzvedněte si děti v sobotu 15.6. do 9.00
19.6. divadelní představení v MŠ, cenu rozpočítáme podle počtu dětí
21.6. divadelní pouť v Pečkách, z MŠ odcházíme ve 14.55 hodin, představení začíná v 16.00 hodin v sále ZUŠ Pečky, po představení si rodiče musí děti odvést ( do školky se již nevracíme)
24.6. v 8.00 hodin odcházíme do McDonald’s, sportovní oblečení a obuv, batůžek a dostatek pití, sušenku nemusíte dávat.
25.6. v 7.30 jedou předškoláci do Hrusic, návrat kolem 15. hodiny, sebou jídlo a pití na celý den, možno malé kapesné.
26.6. rozloučení s předškoláky

29.8. třídní schůzka v 15 hodin, pokud možno bez dětí. Děkujeme za pochopení.Tuesday, June 4, 2013, 07:15 AM
Vzhledem k situaci bude schůzka rodičů budoucích prvňáčků až příští úterý 11. 6. od 16.00.

Saturday, June 1, 2013, 03:00 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme Vám červnové informace:
V první řadě připomínáme vybírání peněz na pracovní sešity je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník 360,- Kč; 3. ročník 315,- , 4. ročník 370,- Kč a 5. ročník 410,-. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze dodejte 17. 6. Pracovní sešity z Matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
13. 6. nás přijede vyfotit pan Železný: velká fotografie bude stát 30,- Kč, malá {skupinová} 15,- Kč. Domluvte se s dětmi, kolik fotografií si mohou objednat.
4. 6. se koná od 16.00 schůzka s rodiči budoucích prvňáků.
7. 6. pojedeme do Peček seznámit se se životem indiánů a zkusit si atletické disciplíny. Odjíždíme autobusem v 8.37 z Vrbové Lhoty, děti mohou mít sportovní oblečení na sobě. Vraceli bychom se autobusem 12.50 z Peček. Děti mohou na základě lístku zůstat/vystoupit v Pečkách/Ratenicích.
13. 6. se od 17.00 předvede kroužek Cvičení s hudbou v DDM Poděbrady na Přehlídce zájmových kroužků DDM. Odjíždíme společně autobusem v 15.20.
14. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi, ale jedeme všichni. Odjíždíme v 7.02 linkovým autobusem. S sebou svačinu, dostatek pití, sportovní oblečení dle počasí, pláštěnku, kšiltovku, brýle. Děti mohou čekat na zastávce, popř. nastoupit v Ratenicích,
ale musíme o tom být předem informováni. Zpět se vrátíme ve 13.45 {13.10 Pečky, 13.40 Ratenice}. 10. 6. vybíráme 40,- Kč, popř. méně u těch, kteří si vyzvednou dítě v Hořátvi či Pečkách. Oběd nestihneme, pro ty, kteří se budou vracet do školy, můžeme zajistit svačinu.
21. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 16.00 v Pečkách v sále ZUŠ. Po divadle se sejdeme v cca 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
25. 6. se uskuteční školní výlet do Hrusic {cena 150,- Kč} - upřesňující lístek ještě děti dostanou.
26. 6. pořádáme ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny".


Monday, May 6, 2013, 11:17 AM
Vážení rodiče, předkládáme Vám květnové informace:

Dne 9. a 10. 5. nebude počítačový kroužek. Náhradou budou lekce v dalším týdnu prodlouženy [16. 5. do 13.15, 17. 5. do 13.30]. Cvičení s hudbou přesouváme z 15. 5. na 16. 5.
Dne 17. 5. jedeme na výchovný koncert do ZUŠ Pečky, první a čtvrtou hodinu budeme ve škole [děti ať si vezmou věci na první a druhou], vstupné i jízdné za děti uhradíme z peněz za sběr. Oběd bude v obvyklém čase.
31. 5. pojedeme na dopravní hřiště. Děti mohou nastoupit [8.00]/vystoupit [11.30] v Ratenicích, vyplňte, prosím, obratem návratku. 50,- Kč na autobus vybereme 27. 5.
Sběr starého papíru proběhne v posledním květnovém týdnu 27. 5. - 31. 5.
Kroužky končí v květnu, jen "Pečení" pro lichou skupinu bude ještě 4. 6. a "Cvičení s hudbou" končí 12. 6. (vzhledem k představení v DDM Poděbrady - 13. 6.).
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 14. 6., bude se jednat
o částku přibližně 360,- Kč na jednoho - upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
V červnu také, prosím, počítejte s penězi na školní výlet [cca 150,- Kč - ještě upřesníme].


Thursday, April 18, 2013, 10:01 AM
Školkáček
22.4. Den Země, vycházka do lesa, sraz dětí do 8.30 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku, sušenku, v případě nepříznivého počasí se vycházka ruší
24.4. Divadlo kouzel Pavla Kožíška, sraz v 7.15 hodin v MŠ, návrat okolo 13.00 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku
30.4. čarodějnický rej s opékáním buřtů, dejte dětem masky
14.5. divadlo Poděbrady, představení Jak se Honza dostal na hrad, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku
16.5. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
21.5. zápis MŠ od 9.00 hodin do 14.00 hodin
22.5. Mirakulum Milovice, čas odjezdu bude upřesněn, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku, pláštěnku
31.5. dopravní hřiště Kolín ( pouze pro předškoláky ), dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku , můžou mít i helmu, odjezd od školy v 7.30 hodin


Thursday, April 18, 2013, 07:02 AM
Vážení rodiče, příští týden 22. 4. jedeme na den Země do Poděbrad. Odjíždíme autobusem v 7.29 z Vrbové Lhoty [7.20 z Peček, 7.25 z Ratenic - v autobusu bude V. Procházka]. Vracíme se 13.47 do Vrbové Lhoty [13.50 do Ratenic, 13.55 do Peček - bez doprovodu]. Oběd je zajištěn, vyplňte nám však obratem návratku, abychom věděli, kolik obědů se má připravit. Jízdné hradíme z "prasátka".
29. 4. pořádáme turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko a Pečky. Hráčky a hráči 3. a 4. ročníku [Matěj Štok, Zuzka Roškotová, Nina Podskalská, Natálie Crkalová, Vítek Sukdolák, Vojta Hrabal, Kristýna Dvořáková, Veronika Hrubišová, Dan Sedláček a Michal Simeonovski] potřebují být u haly v cca 7.40. , tzn. mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty [7.05 z Ratenic], kterým pojede paní učitelka Šramotová, případně je můžete k hale přivézt. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.37. Žáci také navštíví ve volném čase pečeckou knihovnu. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.50 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme také z "prasátka".
V obou případech kroužek počítačů bude-li zájem proběhne, ale v pozdějším čase [22.4.: 14.20 - 14.50, 14.55 - 15.25; 29.4.: 13.20 - 13.50, 13.55 - 14.25, 14.30 - 15.00].


Thursday, April 4, 2013, 09:34 PM
Vážení rodiče,
v příštím týdnu, 11. 4., navštívíme s dětmi Pražský hrad. Máme objednánu prohlídku katedrály sv. Víta, Starého královského paláce s Vladislavským sálem, basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku, královskou hrobku s hroby Karla IV., Václava IV., Jiřího z Poděbrad, Ladislava Pohrobka, manželek Karla IV.), navíc prohlídku výstavy Svatovítského pokladu, kde uvidíme relikviáře s ostatky svatých (sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Vít, Korunovační kříž Karla IV. a Svatováclavský meč). Vše výše vyjmenované za velmi výhodnou cenu. Dětem dejte větší svačinu, pití (do batůžku na záda) a především dohlédněte na vhodné obutí - celé dopoledne budeme 'chodit'. Předpokládáme, že si děti budou moci i něco koupit, ale nespoléhejte se na to! Oběd nezajišťujeme. Odjíždíme autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty (vlakem 7.31 z Peček) do Vrbové Lhoty se vrátíme v 15.00 (do Peček 14.39, Ratenic 15.15).
17. 4. jedeme hned ranním autobusem (7.02) do sportovní haly v Pečkách, abychom se připravili na florbalový turnaj. Děti mohou přistoupit do autobusu v Ratenicích, popř. čekat v 7.20 před halou. Na poslední 2 hodiny (u 4. ročníku 3 hodiny) se vracíme do školy. 15. 4. vybíráme 20,- Kč na dopravu a pronájem haly.
Dne 18. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací - rozpis pošleme po dětech v příštím týdnu. 18. 4. odpadá 3. a 4. ročníku odpolední vyučování (Vv).
Den Země - 22. 4. - 'oslavíme' tradičně v Poděbradech. Upřesnění dodáme ve druhé půli dubna.
29. 4. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne, ve volném čase navštívíme i pečeckou knihovnu. Bližší informace ještě děti dostanou. Pokud věnujete nějaké drobnosti (propisky, přívěsky, propagační předměty, apod.), které bychom mohli rozdat coby ceny, budeme rádi.


Thursday, February 28, 2013, 04:49 PM
Vážení rodiče,
zdravíme Vás v měsíci březnu.
Nejdůležitější zprávou je, že termín prohlídky Pražského hradu jsme museli vzhledem k přípravě prezidentské inaugurace přesunout [agentura nám uznala slevu i na duben] na 11. 4. Pojedeme autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty [vlakem 7.31 z Peček]
do Vrbové Lhoty se vrátíme v 15.00 [do Peček 14.39, Ratenic 15.15].
V příštím týdnu pojedeme naposledy na plavání a proběhne sběr starého papíru - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
Dne 12.3, 19. 3. a 2. 4. [hned po volném Velikonočním pondělí!!] bude tělesná výchova v pečecké sokolovně, odjíždíme po velké přestávce.
V pondělí 11. 3., 18. 3. a ve středu 27. 3. vybereme
20,- Kč [na pronájem a cestu]. Ze školy odejdeme po velké přestávce a vrátíme se na oběd ve 13.00.
První jarní den 21. 3. přivítáme oblečením v zelené a žluté barvě.
26. 3., bychom Vás rádi pozvali na tradiční Velikonoční výstavu, kde si můžete za příspěvek na materiál vybrat výrobky Vašich dětí. Tento den se také uskuteční školní kolo pěvecké soutěže.


28. a 29. 3. máme velikonoční prázdniny. Pokud budete potřebovat, může Vaše dítě navštěvovat v uvedených dnech školní družinu, není však možné poskytnout oběd.


Thursday, February 21, 2013, 12:33 PM

Vážení rodiče,
třídní schůzka se z 27.2. přesouvá na další týden na středu 6.3. od 15 hodin
Děkujeme za pochopení

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122