ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, June 22, 2011, 12:49 PM
Divadelní pouť + přespání 27. / 28. 6. 2011
27. 6. se budou odevzdávat učebnice {kromě prvňáků}, za poškozené budeme vybírat příspěvek na nové. Učebnice s dětmi opravte, vyčistěte a zbavte obalů.
V druhé půli dopoledne navštívíme ZvŠ Pečky, vratíme se linkovým autobusem s příjezdem ve 13.00 do Vrbové Lhoty. Odpoledne se koná již tradiční Divadelní pouť. Všechny děti tu musí být v 15.15.
28. 6. na cestu do Radimi připravte dětem věci do batohu {pití, svačinu, pláštěnku} - část cesty jdeme pěšky.
Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi poměrně dost peněz za sběr, zaplatíme dětem vstupné na zámek Radim a budeme vybírat jen za dopravu - 20,- Kč {v pondělí 27. 6. } "Pokuty" za učebnice budeme vybírat též 27. 6., popř. i 30. 6.


Monday, June 13, 2011, 11:19 AM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám 2. červnové informace.
15. 6. se konají závody dračích lodí, do Nymburka se vydáme všichni, odjezd v 7.35 od školy {po příchodu dětí od autobusu z Ratenic} Návrat {kromě závodníků} je v cca 12.00, se závodníky bychom pravděpodobně přijeli linkovým autobusem v 15.55 (zatelefonujeme, napíšeme SMS při odjezdu z Nymburka - bude se řešit operativně podle situace) do Peček. Je možné se domluvit individuálně na odvozu z Nymburka či Peček. Vybíráme 30,- Kč, zbytek uhradíme z "prasátka". Závodníci mají odhlášený oběd - musí mít tedy pití a jídlo na celý den.
16.6. vystoupí děti z kroužku Cvičení s hudbou v Poděbradech v DDM na Přehlídce zájmových kroužků DDM. Vystupující děti odjíždí společně autobusem v 15.20h., začátek je v 17h. Dopravu zpět si rodiče zajistí sami. Přehlídka je veřejná.
17.6 navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně. Odjíždíme po příjezdu autobusu z Ratenic (tzn. 7.35) - děti z Ratenic mohou však nastoupit v Ratenicích. Vracíme se na oběd.
Vybíráme 40,- Kč.
Veškeré peníze nám zaplaťte 16. 6. {pracovní sešity, dopravní hřiště i zpětně
za Nymburk a Hořátev}.
27. 6. se budou odevzdávat učebnice, za poškozené budeme vybírat příspěvek na nové. V druhé půli dopoledne navštívíme ZvŠ Pečky vratíme se linkovým autobusem s příjezdem ve 13.00 do Vrbové Lhoty. Odpoledne se koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 15.30 ve II. třídě. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těší.
Po divadle si na školní zahradě můžete opéci špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Děti, které přespávají ve škole, si musí s sebou donést věci na spaní {spací pytel, karimatku, oblečení na spaní), hygienické potřeby, něco k večeři (pokud jim nebudou stačit špekáčky) a něco na snídani (čaj samozřejmě uvaříme ve školní kuchyni}. Upozorňuji, že v úterý jedeme do Radimi.
28. 6. bychom navštívili zámek Radim. Využijeme linkového autobusu v 8.37 z Vrbové Lhoty a vrátíme se ve 13.00 opět autobusem do Vrbové Lhoty. Cena za vstup a jízdenky činí 70,- Kč. Zaplaťte, prosím, 27. 6.
29. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota a za přispění MAS Podlipansko fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Odcházet budeme v 7.45 od školy, na oběd přijdeme v cca 12.00.
30. 6. během první hodiny vydáme vysvědčení. Děti mohou odejít ze školy v 8.45, pokud potřebujete, mohou využít školní družiny. Oběd bude v 11.00. Zaškrtněte, prosím, zda Vaše dítě na oběd půjde či nikoliv.

Wednesday, June 1, 2011, 03:44 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám červnové informace.
Především bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity: budoucí 2. ročník - 340,- Kč; 3. ročník - 290,-; 4. ročník - 350,- Kč a 5. ročník 400,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Dne 6. 6. jedeme ve 13.00 do Nymburka s dětmi 3. - 5. ročníku [+ Vojta ze 2. ročníku] trénovat na závody dračích lodí. Návrat předpokládáme v 16. 30. S sebou dětem dejte svačinu, dostatek pití, sportovní oblečení dle počasí, pláštěnku, kšiltovku, brýle. Druhému ročníku z organizačních důvodů odpadá odpolední vyučování. Jízdné hradíme.
Dne 7. 6. od 16.00 zveme rodiče budoucích prvňáčku na schůzku do třídy paní učitelky Petrákové.
14. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi, ale jedeme všichni. Odjíždíme v 7.05 linkovým autobusem, návrat předpokládáme ve 12.15. S sebou svačinu, dostatek pití, sportovní oblečení dle počasí, pláštěnku, kšiltovku, brýle. Děti mohou čekat na zastávce, popř. nastoupit v Ratenicích, ale musíme o tom být předem informováni. Vybíráme 30,- Kč, zbytek uhradíme z "prasátka".
15. 6. se konají závody dračích lodí, do Nymburka se vydáme všichni, návrat [kromě závodníků] je v cca 12.00, se závodníky bychom pravděpodobně přijeli linkovým autobusem v 15.55. do Peček. Je možné se domluvit individuálně na odvozu z Nymburka či Peček. Vybíráme 30,- Kč, zbytek uhradíme z "prasátka".
16.6. vystoupí děti z kroužku Cvičení s hudbou v Poděbradech v DDM na Přehlídce zájmových kroužků DDM. Odjíždíme společně autobusem v 15.20h.,začátek je v 17h. Dopravu zpět si rodiče zajistí sami. Přehlídka je veřejná.
17.6 navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně. Odjíždíme po příjezdu autobusu z Ratenic, vracíme se na oběd. Vybíráme 40,- Kč.
Veškeré peníze nám zaplaťte 16. 6. [i zpětně za Nymburk a Hořátev].
27. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 15.30 ve II. třídě. Po divadle si na školní zahradě můžete opéci špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
28. 6. bychom navštívili zámek Radim.
29. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Poslední červnový týden ještě upřesníme.


Monday, May 2, 2011, 10:17 PM
Vážení rodiče, předkládáme Vám květnové a červnové informace. Dne 6. 5. Přijdou do naší školy studenti Ekogymnázia a budou si s našimi žáky povídat o rozmanitosti živočišných druhů.
V dalším týdnu pojedeme dne 12. 5. do divadla Gong a Království železnic. 9. 5. vybíráme 250,- Kč na dopravu a vstupné - v podstatě se jedná o školní výlet.
Hned v pátek 13. 5. budou mít od 9.00 Děti kroužku Cvičení s hudbou vystoupení na festivalu Sadská dětem.
!! Podrobné informace o odjezdu do Sadské dostanou od p.uč.Petrákové. Všichni ostatní pojedou společně autobusem.
Jízdné hradíme, do školy se vrátíme na oběd. Je potřeba, aby všichni měli vhodné oblečení podle počasí a dostatek pití v případě horka.
Předběžně plánujeme dopolední trénink lehkoatletického čtyřboje
na hřišti v Pečkách dne 20. 5.
23. - 27. 5. proběhne poslední sběrová soutěž. Jako obvykle prosíme o dobře svázané a zvážené balíčky papíru nebo kartonu [nikoliv však nápojové kartony, časopisy v igelitových obalech, apod.]. Hmotnost vždy nahlaste paní učitelce v MŠ.
V červnu nás čeká dne 14. 6. lehkoatletický čtyřboj v Hořátvi. Budeme si přát, abychom byli stejně úspěšní jako v minulých letech.
Hned den poté bychom chtěli využít příležitosti a seznámit se s dračími loděmi v Nymburku. Tam bychom však vzali pouze žáky 3. - 5. ročníku.
Koncem týdne, 17. 6., si vyzkoušíme, jak jsme na tom se znalostí dopravních předpisů na Dopravním hřišti v Kolíně.
Na Divadelní pouť Vás zveme v pondělí 27. 6. od 16.00 s tím, že děti budou mít možnost přespat ve škole do úterý 28. 6.
28. 6. bychom navštívili zámek Radim, 29. 6. si zahráli fotbal a
30. 6. by naše letošní snažení vyvrcholilo vydáním vysvědčení.


Friday, April 1, 2011, 01:05 PM
Vážení rodiče,zveme Vás na konzultace k prospěchu Vašich dětí, které se konají dne 12. 4. přibližně podle rozpisu {děti mají u sebe} - nechtěli jsme, abyste zde museli čekat déle, nežli je nutné. Pokud se v uvedeném termínu nemůžete dostavit, zavolejte, napište, domluvíme se na jiné hodině [popř. i dni]. Podklady od paní učitelky Želivské budou mít vždy třídní učitelky. Přáli-li byste si hovořit i s paní Želivskou, oznamte nám Váš požadavek.
Připomínáme Velikonoční výstavu dne 19. 4. od 7.30 do 16.30, z tohoto důvodu odpadá kroužek Cvičení s hudbou.
Dne 13. 4. odpadá odpolední vyučování - vybrané děti jedou na pěveckou soutěž do Úval.

V rámci oslav Dne Země pojedeme 20.4. do Poděbrad. Odjezd v 7.30 od školy, návrat linkovým autobusem ve 12.37. S sebou pláštěnku, svačinu a pití. Jízdné zaplatíme z peněz za sběr. Předesílám, že na 12. 5. máme objednáno divadelní představení v Praze a návštěvu Království železnic na Smíchově - celková cena 250,- Kč.

Monday, March 21, 2011, 08:07 AM
Vážení rodiče,ve středu 23. 3. odpadá 2. ročníku odpolední vyučování [organizační důvody].

Od Světového dne vody ke Dni Země:
21.3. barevný den, oblečeme se do jarních barev
projektové odpoledne ke Světovému dni vody pro všechny děti
do 14.00
1.4. Den ptactva - "Já s písničkou jdu jak ten ptáček" - pěvecká soutěž
20.4. Den Země ve Střední odborné škole v Poděbradech, prosíme o podporu na www.conasbavi.cz/vsechny-akce - Zvířata a děti v akci
Dále projektové dopoledne na téma biodiverzita se studentkami Ekogymnázia a beseda s panem Vaňkem ze Záchranné stanice v Pátku.

19. 4. Vás srdečně zveme na Velikonoční výstavu, můžete si prohlédnout, případně za příspěvek na materiál získat, výrobky dětí naší školy i školky - výstava bude otevřena od 7.30 do 16.00.

21. a 22. 4. máme velikonoční prázdniny. Pokud budete potřebovat, může Vaše dítě navštěvovat v uvedených dnech školní družinu, není však možné poskytnout oběd.

Vzhledem k dotazům sdělujeme, že sběr starého papíru se v tomto roce uskuteční ještě jednou koncem května.


Wednesday, January 26, 2011, 04:32 PM
Vážení rodiče,srdečně Vás zdravíme, dovolujeme si Vás informovat o následujícím:

Na II. pololetí vybíráme na pitný režim 50,- Kč. Dále je nutno zaplatit kroužky - cena je stejná jako v pololetí prvním [Výtvarná dílna - 250,-, Počítače - 100,-,
Pečení - 100,-, Cvičení s hudbou - 100,-,] tyto peníze vybereme v příštím týdnu v pondělí při vydávání vysvědčení [31. 1.]. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou v letošním roce 4. 2. a na ně hned navazují prázdniny týdenní - "jarní".
V příštím týdnu mohou děti nosit sběr - dobře svázané balíčky odevzdají při příchodu do školy a nahlásí hmotnost balíku ve školce.
Dovoluji si připomenout, že odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat.

Ve II. pololetí je opět možno odebírat prostřednictvím školy dotované mléko v rámci projektu "ŠKOLNÍ MLÉKO".
Ceny se mírně zvedly -
Ochucené dotované mléko Lipánek 250 ml
jahoda, vanilka, kakao
nová cena 4,50 Kč

Smetanový krém Lipánek 80 g
vanilka, kakao, Duo vanilka - kakao
nová cena 4,50 Kč

Tvarohový krém Lipánek 80 g
Duo vanilka - jahoda
nová cena 4,- Kč
Ceny jogurtů (4,- Kč) a neochuceného mléka Lipánek 250ml (3,- Kč) zůstávají beze změny.
Poslední mléko za I. pololetí vydám 31. 1. Vyúčtování I. pololetí provedu v prvním únorovém týdnu. Mléko ve II. pololetí budu vydávat dvakrát (160,-Kč) či třikrát týdně [250,-Kč] do cca konce června.
Mám - nemám zájem odebírat dotované mléko ve II. pololetí 2010/11.

V případě kladné odpovědi zaplaťte, prosím, 31.1.


Sunday, January 9, 2011, 03:38 PM
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám připomenout termín zaplacení plavání - 17. 1. Prosíme o platbu v hotovosti třídním učitelkám.
Do konce ledna budeme také potřebovat zaplatit [event. vyplnit přihlášky] kroužky a odebírání školního mléka pro 2. pololetí. Informační lístek ještě děti dostanou.
19. a 20. 1. proběhne zápis do 1. ročníku.
31. 1. dostanou děti pololetní vysvědčení [výpis]. V tom samém týdnu [31. 1. - 3. 2.] proběhne sběr starého papíru.
4. 2. jsou pololetní prázdniny a na ně navazující "jarní prázdniny" [7. - 13. 2.]. V případě zájmu může Vaše dítě navštěvovat školní družinu [děti budou pohromadě s MŠ], bohužel však bez možnosti oběda.
23. 2. - 2. 3. se koná škola v přírodě ve Svoru u Nového Boru [www.starline.cz]. Nezapomeňte vyřídit Vašim dětem potvrzení od doktora. Schůzku již před odjezdem dělat nebudeme, pokud máte nějaké dotazy napište, zavolejte nebo se zastavte ve škole. Hodinu odjezdu a příjezdu oznámíme po jarních prázdninách.
Staré elektrospotřebiče, které jste po vybalení nových odnesli na půdy a do kůlen, můžete odevzdat do školy [nerozebrané] - menší do červené popelnice v šatně, větší do koše za vstupními dveřmi a ještě větší po domluvě do garáže [ne však nebezpečný odpad - zářivky, monitory, ...]
Mějte se hezky. ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Sunday, December 5, 2010, 08:24 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás v posledním měsíci tohoto kalendářního roku. Ve středu (8. 12.) jedeme do mlýna Davídkov (http://www.mlyndavidkov.cz ) na pořad Vánoční hrátky na mlýně. Odjíždíme v 8.00. Návrat přibližně v 15.30. Oběd je zajištěn (bramboračka, sypánky, vánočka, čaj), ale svačinu doporučujeme též.
Dne 20. 12. Vás zveme na poslední adventní zpívání. Bude se však konat až v 15.00, abychom se mohli zúčastnit ve větším počtu.
22. 12. půjdeme jako obvykle ustrojit stromek do lesa - dětem dejte s sebou různé pamlsky pro zvířata (mrkve, zrní, jablka, lůj pro sýkorky, ...). Po návratu z lesa proběhnou třídní besídky. Občerstvení (limonády, cukroví, apod.) si každý žák/yně donáší sám/a, ale v rozumné míře.
V lednu začneme jezdit na plavání, hned v prvním lednovém týdnu. Budeme jezdit každou středu do března. Cena za 10 lekcí s dopravou je 600,- Kč. Zaplaťte, prosím, 17. 1. 2011.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme 19. a 20. 1. 2011. Bližší informace budou na nástěnce v lednu.
V posledním lednovém týdnu proběhne 2. kolo sběrové soutěže. Papírové vánoční obaly tedy nevyhazujte, svažte a koncem ledna doneste do školy.
V uplynulých dvou týdnech proběhlo testování žáků 4. a 5. ročníku testy SCIO (čtenářská dovednost a anglický jazyk). Výsledky by měly být přístupné po vyhodnocení (cca do poloviny prosince) pod osobním přihlášením zúčastněných žáků.
Přejeme krásné Vánoce a šťastný rok 2011!

Tuesday, November 30, 2010, 08:33 AM
Vážení rodiče, milé děti zveme Vás na další díl Předškoláčka. Očekáváme Vás 14. 12.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122