ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Monday, May 23, 2016, 10:30 AM
Jídelní lístek se zobrazí, když kliknete na odkaz. Alespoň doufám.

Friday, May 13, 2016, 02:11 PM
Vážení rodiče,dne 27. 5. navštívíme se žáky 3., 4.a 5. ročníku základní školy v Poděbradech a výstavu fotografií motýlů v muzeu. Ráno půjdeme společně ze školy, vracet se budeme autobusem ve 12,32. Na základě vyplněné návratky mohou děti odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě nebo zůstat v autobuse. Jízdné a vstupné 32,- budeme vybírat dne 16.5.

Friday, May 13, 2016, 02:06 PM
Vážení rodiče,v návaznosti na projekt, kterého jsme se účastnili v minulém roce, pojedeme 18. 5. se žáky do Poděbrad na SZeŠ,kde proběhne výuka na školní zahradě. Ráno půjdeme společně
ze školy, vracet se budeme autobusem ve 12,32. Na základě vyplněné návratky mohou děti odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě nebo zůstat v autobuse. Jízdné 12,- budeme vybírat dne 16.5. Tento den nebudou odpoledne kroužky.
S sebou do batohu: pití, svačinu, pláštěnku.


Monday, May 2, 2016, 09:23 AM
Budeme spát ve skautské klubovně [http://ubytovani.e-skaut.cz/info/skautsky-dum-stredisko-retez/ ] ve vlastních spacácích a raději i na vlastních karimatkách. Většinu věcí odvezeme autem, s sebou do vlaku děti potřebují jen svačinu a pití, popř. nějaké oblečení, kdyby se ochladilo. Bezpodmínečně musí tedy s sebou mít spací pytel, karimatku [deku], převlečení na noc, oblečení do chladu i tepla na den [takové, kterého není škoda], čepici proti slunci, pláštěnku, baterku, šátek, hadrák, lžíci, misku na jídlo [např. ešus],.... V sobotu půjdeme na výlet údolím Robečského potoka [přibližně 11 km]. K věcem ve "velkém" batohu [to, co bude vezeno autem] se děti dostanou až večer, v malém batohu tedy musí mít pláštěnku, jídlo a pití na cestu vlakem i pěší výlet. V sobotu večer se půjdeme podívat na náměstí v České Lípě, v neděli se vydáme na vlak do Srní u České Lípy přes "Poustevníka" a pod Kraví horou - cca 8 km. Z elektroniky doporučuji nebrat si nic, maximálně mobil. Uvítáme, pokud dětem upečete "buchtu" na nedělní snídani.
Věci k převozu, nejlépe sbalené v jednom batohu, přineste ráno 21. 5. před nádraží v Pečkách v 6.30. Vše naložíme do auta a odjíždíme vlakem v 7.00 směrem na Kolín. Do Peček se vracíme vlakem od Prahy s příjezdem v 17.59.
Celková cena výletu 350,- Kč. Zálohu ve výši 200,- Kč budu vybírat 9. 5. Zbytek ve středu [18. 5.] před výletem.

Sunday, May 1, 2016, 12:10 PM
Vážení rodiče,
6. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Hráčky a hráči 3. - 5. ročníku potřebují být u haly v cca 7.40., tzn., mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty [7.05 z Ratenic], kterým pojede paní učitelka, případně je můžete k hale přivézt nejpozději v 7.40. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.32. Žáci také navštíví ve volném čase pečecké hasiče. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.05 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme z "prasátka".
9. 5. pojedeme na koncert v ZUŠ Pečky a po něm se půjdeme podívat do zvláštní školy. Všichni jedeme ze školy, při návratu mohou děti na základě návratky odejít v Pečkách nebo vystoupit v Ratenicích. Opět se budeme vracet autobusem ve 12.05. Vybíráme 20,- Kč na vstupné a dopravu dne 5. 5.
24. 5. navštívíme ekocentrum Huslík. Všichni budeme odcházet ze školy a vrátíme se autobusem od Poděbrad s příjezdem ve 14.22 do Vrbové Lhoty. Děti mohou zůstat v autobusu nebo odejít ze zastávky na základě vyplněné návratky. Oběd nestihneme, děti tedy musí mít větší svačinu a pití, nutná je turistická obuv a sportovní oblečení. Do batůžků si kromě pláštěnky a přezůvek mohou přidat usušené pečivo a ovesné vločky pro zvířata. Na autobus budeme vybírat 12,- Kč dne 23. 5.
1. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
9. 6. nás čeká speciální akce v Rudolfinu v Praze - "Tučňáci v Rudolfinu" [pořad České filharmonie pro děti - http://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/ ... -rudolfinu ].
Po koncertě se ještě podíváme do Botanické zahrady v Tróji. Celková částka za jízdné a vstupné činí 270,- - vybereme dne 30. 5.
Do 3. června opatřete, prosím, dětem čistě bílá trika [levná, budou na ně malovat] na výtvarnou výchovu.
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 6. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho - upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Kroužky končí v květnu.


Monday, April 11, 2016, 05:16 PM
Zpráva - nabídka z MAS Podlipansko [kontakty jsem neposkytl, pokud máte někdo zájem, napište přímo na níže uvedenou adresu]:
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou o poskytnutí kontaktů na pedagogy z Vaší školy, vychovatelky ve školních družinách, členy školské rady, příp. i členy sdružení rodičů, pokud vzniklo při Vaší škole.
Rádi bychom je do projektu více zapojili, informovali o chystaných činnostech a vzdělávacích aktivitách, mapovali a konzultovali vhodnost a přiměřenost plánovaných činností tak, aby co nejlépe odpovídaly jejich potřebám.
Zároveň si Vám ještě jednou dovoluji zaslat pozvánku na seminář Přehled šablon pro MŠ a ZŠ anebo podpora škol formou zjednodušeného vykazování a dovoluji si Vás požádat o šíření pozvánky mezi dalším zaměstnance Vaší školy.
Děkuji za Vaši vstřícnost.
Závěrem Vám přeji hezké jarní dny,
Renáta Slámová
Office manager
MAS Podlipansko, o.p.s.
Sídlo: Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky
Provozovna: Chvalovická 1076, Pečky
GSM: + 420 724 050 407
e-mail: kancelar@podlipansko.cz
www.podlipansko.cz

Friday, April 8, 2016, 08:10 AM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám dubnové informace:
Na tělesnou výchovu dne 8. 4. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [1. a 2. ročník pouze matematiku, 3. a 4. ročník Aj a čtení, 5. ročník matematiku a čtení]. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití.
Dne 19. 4. jedeme do Planetária v Hradci Králové - oslavíme tím Den Země. Ráno se sejdeme ve škole v obvyklém čase. S sebou dětem dejte svačinu a pití na celý den [oběd zajištěn není], turistické oblečení a boty, pláštěnku. Vracíme se přibližně v 15.00. 180,- Kč vybíráme dne 11. 4.
Dne 20. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací - rozpis s navrženými časy dáme dětem v pátek.
22. 4. si zasportujeme na pečeckém hřišti - budeme tam celé dopoledne, vracíme se autobusem ve 12.05 z Peček. Kroužky proběhnou, v "počítačovém" však budou obě skupiny spojeny dohromady a skončí ve 13.40. 12,- Kč na autobus vybíráme dne 18. 4.
25. 4. proběhne poslední část programu se SVP Kolín u 1. a 2. ročníku.
Florbalový turnaj plánujeme na 6. 5. Vše bude ještě upřesněno. Pokud byste měli možnost věnovat nějaké ceny pro hráče, budeme rádi.
Děkujeme a přejeme hezké jarní dny.


Monday, February 29, 2016, 11:24 AM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám březnové informace.
Dne 3. 3., proběhne již inzerovaná beseda o uprchlících z východu. Začátek je v 17.30
ve třídě II.
4. 3. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí (sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze), převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně, vyučovat budeme podle rozvrhu 2., 3 a 4. hodiny. Kroužek počítačů i výtvarný kroužek je beze změny.
Po "jarních" prázdninách, dne 15. 3., přivítáme jaro. Budeme rádi, když se průvodu a představení zúčastníte. Vycházíme v 15.30 ze školní zahrady.
Po dvou blocích (třetí blok není podle pracovníků SVP u našich žáků potřeba) programu SVP Kolín [http://www.domov-bychory.org/svp/typy-problemu] u našich starších žáků absolvují tuto aktivitu i žáci 1. a 2. ročníku. Poprvé dne 17. 3.
22. 3. si Vás dovolujeme pozvat na tradiční velikonoční výstavu, která bude pro Vás otevřena od 7.45 do 16.15.
1. dubna budou mít děti z kroužku "Cvičení s hudbou" vystoupení v DDM Poděbrady.
8. dubna bychom opět jeli na tělesnou výchovu do sokolovny.
Den Země oslavíme tentokráte v Planetáriu v Hradci Králové 19. 4. Předběžně počítejte s výdaji ve výši 180,- Kč na dopravu a vstupné.
20. dubna proběhnou třídní schůzky formou konzultací.

Na první půlku měsíce března vyhlašujeme sběrovou soutěž. Dobře svázané balíky papíru můžete donášet do 18. 3. Hmotnost vždy nahlaste ve školce. Pokud budete mít více sběru, domluvte se, prosím, předem a vyskládáme jej přímo do garáže. Je možné donášet i plastová víčka od petlahví, jejich hmotnost však nevyhodnocujeme.
Do 18. 3. pošlete, prosím, též papírové ručníky do zásobníků. Stačí 2 role na žáka.

Děkujeme a přejeme hezké dny.


Wednesday, February 3, 2016, 02:29 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

V tomto týdnu doplaveme a od příštího se vracíme k původnímu rozvrhu.
V pátek 5. 2. přivítáme ve škole pana Kaulferse s programem "Výlet do světa fantazie" (pořad jsme přesunuli na tento den z časových důvodů).
Na tělesnou výchovu v únoru a březnu budeme cca 1 x za 14 dnů jezdit opět do Peček. Poprvé pojedeme 12. 2., autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty (8.05 z Ratenic). Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí (sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze), převlečení na tělesnou výchovu a pití. Budeme vybírat pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč vždy v pondělí před cestou. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně, všem bude vyučování končit v 11.45, vyučovat budeme podle rozvrhu 2. a 3. hodiny. Kroužek počítačů tentokráte odpadá (na náhradním termínu se domluvíme), výtvarný kroužek je beze změny. Další návštěvu sokolovny plánujeme na 4. 3.
15. 2. bude 2. - 4. vyučovací hodinu pokračovat ve 3. - 5. ročníku program zaměřený
na vztahy mezi žáky organizovaný SVP Kolín (www.svp-kolin.cz).
24. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem věnovat dopravní výchově.
28. 2. od 15.00 proběhne na OÚ Vrbová Lhota vítání občánků. Budeme rádi, když se naši žáci budou podílet na programu. Napište nám, které z dětí by se mělo zájem zúčastnit.
3. března od 17.30 zveme na besedu s paní Petrou Procházkovou Paikarovou, novinářkou píšící pro Lidové noviny, tentokráte na téma "uprchlická krize". Beseda se uskuteční ve třídě paní učitelky Petrákové. Dejte nám, prosím, vědět, zda přijdete (mailem, na FB, vzkažte).
"Jarní" prázdniny máme letos od 5. 3. do 13. 3. 2016 (Nymburk). Napište, pokud máte zájem o školní družinu pro Vaše děti.

Děkujeme a přejeme hezké dny.


Monday, January 4, 2016, 01:22 PM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme v roce 2016 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
5. 1. se uskuteční poslední "Předškoláček" na kterém se dohodneme i na konkrétním čase zápisu do prvního ročníku.
11. 1. 16 se uskuteční 1. část programu zaměřeného na vztahy mezi žáky a problémy vznikajícími ve školním prostředí. Program nám je poskytnut zdarma a během zbývající části školního roku jej absolvují všechny ročníky ve třech dopoledních blocích.
20. - 21. 1. proběhne zápis do prvního ročníku naší školy. Hlavní den zápisu bude 20. 1. Kroužky tento den odpadají.
25. 1. pojedeme do Divadla v Dlouhé. 180,- Kč na jízdné a vstupenku vybíráme 11. 1. Jedeme autobusem z Vrbové Lhoty 8.02 [8.05 z Ratenic], z Peček vlakem 8.17. Vracíme se přes Poděbrady [14.08], do Vrbové Lhoty přijedeme 14.32 [do Ratenic 14.35, do Peček 14.40]. Oběd tento den nebude, dětem dejte tedy větší svačinu a pití. Na základě návratky mohou nastoupit nebo vystoupit na cestě.
28. 1. k nám opět přijede pan Kaulfers s hudebním programem "VÝLET DO SVĚTA FANTAZIE" - na pořad vybíráme 45,- Kč dne 25. 1.
Vysvědčení [resp. výpis] vydáváme 28. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál, Pečení 175,- + 15,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 125,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Tyto peníze vybereme také v pondělí 25. 1. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 29. 1. "Jarní" prázdniny máme letos od 7. 3. do 11. 3. 2016 [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122