ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, May 28, 2014, 01:49 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme Vám červnové informace:
V první řadě, jak jsme již psali, potřebujeme od Vás vybrat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 380,- Kč; 3. ročník - 300,- , 4. ročník - 354,- Kč a 5. ročník 437,-. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze, prosím, dodejte 9. 6. Pracovní sešity z Matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Dne 29. 5. jedeme na představení na Kunětickou horu. Odjíždíme po příchodu dětí od autobusu z Ratenic - všichni musí tedy přijít včas! Vrátíme se v cca 13.00, odpolední vyučování odpadá.
2. 6. budou mít někteří žáci ze 3., 4. a 5. ročníku trénink na dračích lodích v Poděbradech - přesné pokyny dostanou, případné dotazy zodpoví paní učitelka Šramotová. Dopravu hradíme.
5. 6. se koná od 15.30 schůzka s rodiči budoucích prvňáků.
5. 6. také půjdou žáci 4. a 5. ročníku navštívit základní školy v Poděbradech. Informace dostanou samostatně.
6. 6. pojedeme do Peček seznámit se životem indiánů a v ZUŠ si vyzkoušet divadlo na Divadelní pouť. Odjíždíme autobusem v 8.37 z Vrbové Lhoty. Vracíme se autobusem 12.50 z Peček. Děti mohou na základě lístku zůstat/vystoupit v Pečkách/Ratenicích. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 2. 6.
7. 6. vystoupí vybrané děti na OÚ Vrbová Lhota při "vítání občánků". Informace již mají, případné dotazy zodpoví paní učitelka Petráková.
11. 6. nás budou někteří žáci reprezentovat na závodech dračích lodí v Nymburce. Do Nymburka jedeme všichni. Odjíždíme linkovým autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty. Děti mohou čekat na zastávce, popř. nastoupit v Ratenicích či Pečkách, ale musíme o tom být předem informováni. Zpět se vrátíme autobusem s příjezdem v 15.12 do Vrbové Lhoty [15.15 Ratenice, 15.20 Pečky]. Děti mohou zůstat v autobusu nebo odejít ze zastávky na základě vyplněné návratky. Do Nymburka se můžete přijít podívat, děti budou rády. Oběd ve škole nestihneme, dejte dětem větší svačinu a pití. Na dopravu vybíráme 40,- Kč dne 9. 6.
13. 6. se účastníme lehkoatletických závodů v Hořátvi, jedeme opět všichni. Odjíždíme v 7.02 linkovým autobusem. S sebou svačinu, dostatek pití, sportovní oblečení dle počasí, pláštěnku, kšiltovku, brýle. Děti mohou čekat na zastávce, popř. nastoupit v Ratenicích či Pečkách, ale musíme o tom být předem informováni. Zpět se vrátíme ve 13.45 [13.09 Pečky, 13.40 Ratenice]. 9. 6. vybíráme 40,- Kč, popř. méně u těch, kteří si vyzvednou dítě v Hořátvi či Pečkách. Oběd nestihneme, pro ty, kteří se budou vracet do školy, můžeme zajistit svačinu.
20. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 16.00 v Pečkách v sále ZUŠ. Po divadle se sejdeme v cca 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
25. 6. pořádáme ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny".
26. 6. pojedeme na dopravní hřiště - upřesňující lístek ještě děti dostanou


Thursday, May 22, 2014, 10:40 AM
Školkáček č.10

28.5. pěší výlet na zmrzlinu , odchod z MŠ v 8.00 hodin, sportovní oblečení a obuv, batůžek,pokrývka hlavy, dostatek pití na celé dopoledne, v případě nepříznivého počasí se výlet ruší
29.5. plavecký výcvik
30.5. zaplaťte peníze za plavecký výcvik
5.6. poslední plavecký výcvik
6.6. indiánská výstava Pečky , sraz v 7.45 v MŠ na svačinu, sportovní oblečení a obuv, batůžek, dostatek pití , pokrývka hlavy
6.6. angličtina 15.00 až 15.45 hodin
13.6. spaní v MŠ,děti si vyzvednete z MŠ a přivedete je zpět v 18.00 hodin na Cestu za pokladem. S sebou do školky batůžek, kartáček na zuby a pastu, baterku, ev. plyšáka na spaní, každý přinese něco k večeři nebo k snídani pro všechny děti, domluvte se prosím s učitelkami, děti si vyzvednete v sobotu od 8.30 do 9.00 hodin
20.6. divadelní pouť Pečky, s dětmi odjíždíme z MŠ autobusem v 15.00 hodin, dejte dětem batoh a pití, všechny vás srdečně zveme od 16.00 hodin na představení v sále ZUŠ Pečky, po představení si všichni vyzvedněte své dítě u učitelky, zpátky se nebudeme vracet
23.6. divadelní představení v MŠ, divadélko Kůzle, přiveďte děti v 8.30 hodin
27.6. ukončení školního roku
28.8. schůzka v MŠ v 15.00 hodin

od 30.6. do 29.8. je MŠ uzavřena
Přejeme Vám krásně strávené léto a budeme se v září těšit nashledanou


Tuesday, April 29, 2014, 03:39 PM
Vážení rodiče,
2. 5. navštívíme Technické muzeum v Praze {pracovní pátek po státním svátku}. Pojedeme 7.28 vlakem z Peček (autobus 7.02 z Vrbové Lhoty, 7.05 z Ratenic), napište, prosím, na lístek, kde Vaše dítě nastoupí/vystoupí. Vrátíme se vlakem 14.44 do Peček {autobusem 15.20 do Ratenic, 14.55 do Vrbové Lhoty} 150,- Kč vybíráme 28. 4. Tento den nebude oběd.
9. 5. půjdeme na stanici pro handicapované živočichy do Pátku {pracovní pátek po státním svátku}. Pojedeme autobusem do/z Poděbrad a pěšky do/z Pátku - nezapomeňte "pamlsky" pro zvířata. Návrat autobusem v 11.37 {Vrbová Lhota}, 11.40 {Ratenice}, 11.43 {Pečky}. Dopravu z/do Vrbové Lhoty zaplatíme z "prasátka". Kdo se vrací do školy, má oběd.
2. a 9. 5. neproběhne počítačový kroužek, na náhradním termínu se dohodneme - navrhuji 3. 6. od 13.00 - 14.00 {ostatní kroužky v této době již nebudou}.
14. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Děkujeme za ceny pro účastníky. Hráčky a hráči 1. a 2. ročníku potřebují být u haly v cca 7.40., tzn., mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty {7.05 z Ratenic}, kterým pojede paní učitelka Šramotová, případně je můžete k hale přivézt. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.37. Žáci také navštíví ve volném čase kamenickou firmu. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou (nesmí dělat čáry). Vracet se budeme společně autobusem ve 12.50 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme z "prasátka".
Dne 20. 5. jedeme na výchovný koncert do ZUŠ Pečky, první, čtvrtou a pátou {4. a 5. ročník} hodinu budeme ve škole {děti ať si vezmou věci na první, druhou a pátou}. Oběd bude v obvyklém čase. Vybíráme 20,- Kč na jízdné a vstupné dne 19. 5.
29. 5. máme brzký školní výlet, pojedeme na Kunětickou horu - divadelní představení {http://www.agenturaveronika.cz/}. 200,- Kč na autobus a vstupné vybereme 26. 5. Na oběd do školy se vracíme v cca 13.00.
Kroužky končí v květnu, jen náhradní páteční kroužek počítačů a cvičení s hudbou proběhne v dohodnutém termínu.
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 14. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho - upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Přihlášku na školu v přírodě odevzdejte do 30. 4. 2014.

Thursday, April 24, 2014, 10:19 AM
Školkáček č. 9
Do 30.4. odevzdejte přihlášky na školku v přírodě
Nahlaste docházku na pátek 2. a 9. 5.
Do 14.5. prosíme o doplacení 200,- Kč na divadla
12.5. přiveďte děti do 8.30 hodin, od 9.00 hodin beseda s policií ČR ve školce
13.5. fotografování, skupinová fotografie 25,- Kč, malá fotografie 15,- Kč, můžete přijít se sourozenci
14.5. od 15.00 hodin třídní schůzka s ukázkou výchovné práce
15.5. plavecký výcvik
20.5. zápis do MŠ od 9.00 do 12.00 hodin
22.5. plavecký výcvik
29.5. plavecký výcvik
30.5. zaplaťte plavecký výcvik


Thursday, March 27, 2014, 08:33 PM
Vážení rodiče9. 4. pojedou vybrané děti na soutěž ve zpěvu do Úval. Vyučování je podle rozvrhu, ale končíme již po 4. vyučovací hodině a odpadají ambulantní nácviky.
Dne 15. 4. od 16.00 Vás zveme na třídní schůzky, tentokráte společné, neboť na podzim tohoto roku plánujeme školu v přírodě - informace o prospěchu a chování poskytneme individuálně po společné schůzce nebo po domluvě jindy. Po či před schůzkou můžete navštívit Velikonoční výstavu.
Velikonoční prázdniny jsou 17. - 18. 4., máte-li zájem, mohou Vaše děti po přihlášení využít školní družinu (ale bez možnosti oběda).
Den Země - 22. 4. - "oslavíme" tradičně v Poděbradech, tentokráte na parníku. Vybíráme {dne 14. 4.} pouze 50,- Kč, zbytek je hrazen z grantu Školního statku Poděbrady. Odjezd v 8.00, návrat ve 12.00, pojedeme objednaným autobusem. Oblečení dejte dětem podle počasí, do batohu na záda svačinu, pití, pláštěnku a psací potřeby.
2. 5. navštívíme Technické muzeum v Praze (pracovní pátek
po státním svátku). Pojedeme vlakem z Peček, cena 150,- Kč {vše ještě upřesníme}. Již teď potřebujeme vědět, kdo se zúčastní.
9. 5. půjdeme na stanici pro handicapované živočichy do Pátku {pracovní pátek po státním svátku}. Pojedeme autobusem do/z Poděbrad
a pěšky do/z Pátku - cena 12,- Kč + "pamlsky" pro zvířata.
14. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko
a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Bližší informace ještě děti dostanou. Pokud věnujete nějaké drobnosti {propisky, přívěsky, propagační předměty, apod.}, které bychom mohli rozdat jako ceny, budeme rádi.

Tuesday, March 25, 2014, 12:19 PM
Školkáček č.8

2.4. celodenní výlet do Tonga Hradec Králové, sejdeme se do 8.00 hodin v MŠ , návrat okolo 15.00 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, nečokoládovou sušenku, sportovní oblečení a obuv
3.4. plavecký výcvik
10.4. plavecký výcvik
15.4. velikonoční výstava v prostorách ŠD
17. + 18.4. velikonoční prázdniny, nahlaste docházku dětí do MŠ do 11.4.
24.4. plavecký výcvik
25.4. divadlo Poděbrady, sejdeme se v 7.15 hodin ve školce , nebo do 7.30 hodin na autobusové zastávce, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, můžete dát nečokoládovou sušenku, za příznivého počasí půjdeme na hřiště
29.4. divadlo v MŠ O Budulínkovi
30.4. čarodějnický rej, dejte dětem čarodějnickou masku


Sunday, March 9, 2014, 09:57 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás v měsíci březnu. Po ataku různých respiračních chorob nám došly zásoby papírových kapesníků. Někteří z Vás již poslali balíček kapesníků v minulém měsíci, zbývající rodiče prosíme o dodání 17.3.
12. 3. máme projektový den. Vybrané děti pojedou do Kostelní Lhoty na golfový turnaj {informace dostanou}, zbývající žáci budou mít tvořivé dopoledne. Učení si tedy neberou.
Dne 18. 3. bude tělesná výchova v pečecké sokolovně. V případě pěkného počasí půjdeme do Peček pěšky {všichni musí mít vhodnou obuv}, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek budeme odjíždět autobusem před velkou přestávkou. Vrátíme se na oběd ve 13.00. Děti musí mít přezutí {sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze}, převlečení na tělesnou výchovu a pití. Děti se nemusí na základě vyplněného lístku vracet do školy, ale upozorňuji na kroužky, které budou probíhat v úterý - pečení, počítačový a ruční práce {1. a 2. počítačový kroužek bude výjimečně spojen dohromady}.
První jarní den 21. 3. přivítáme oblečením v zelené a žluté barvě.


Wednesday, March 5, 2014, 12:53 PM
Ve čtvrtek 13.3. začínáme s plaveckým výcvikem. Sraz dětí je do 7.25 v MŠ, děti budou potřebovat dostatečně velký batoh, pití, plavky, ručník, osušku nebo župan a eventuelně pantofle k bazénu. VŠECHNY VĚCI PODEPIŠTE. Pojedeme 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 10.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5. a 5.6..

Tuesday, February 25, 2014, 06:57 AM

Školkáček č.7

3. až 7.3. sběr papíru, svázané a zvážené balíčky dávejte do vstupní chodby školy a nahlaste v MŠ
5.3. divadlo Poděbrady , pohádka O Luciášovi a makových buchtách, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, nebo můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, můžete dát nečokoládovou sušenku
10.3. odpadá logopedický kroužek
28.3. divadlo v MŠ, pohádka Jak vodníček uklízel rybníček, začátek v 10.30 hodin


Tuesday, February 25, 2014, 06:54 AM
Školkáček č.6
13.2. divadlo v MŠ, začátek v 9.30, pohádka o pejskovi a kočičce
20.2. karnevalový rej, dejte dětem nějakou masku
24.2. až 28.2. jarní prázdniny, nahlaste docházku dětí do MŠ


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122