ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Thursday, May 27, 2010, 03:43 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám červnové informace. Na žádost několika z Vás jsme posunuli termíny některých akcí.
Dovoluji si připomenout platbu školního výletu [200,- dne 31. 5.]
Abychom se co nejlépe umístili na atletickém turnaji v Hořátvi, pojedeme dne 1. 6. na stadion do Peček. Děti si zde zkusí skok do dálky a běh, trochu oslavíme i Dětský den. S sebou potřebují sportovní oblečení a obutí, samozřejmě svačinu a pití. Jizdné zaplatíme ze sponzorských peněz. Vrátíme se pěšky (v rámci cvičení v přírodě) přes Ratenice v cca 12.00. Na základě lístečku se mohou ratenické děti od nás odpojit.
2. 6. budou z organizačních důvodů žáci 3. ročníku končit vyučování ve 12.40.
7. 6. Vyhodnotíme sběrovou soutěž. Děkujeme všem za aktivní účast a pomoc.
8. 6. pořádáme školní výlet. Navštívíme keltské muzeum v Dobšicích, kde absolvujeme připravený program - http://www.armentum.cz/putovani-za-kelt ... h-2010.pdf Odjíždíme v 8.15 od školy - děti mohou přijít nejpozději v 8.00. Návrat předpokládáme
v 15.00. s sebou je nutno mít oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, tužku (budou vyplňovat pracovní listy).
Dne 9. 6. od 15.30 zveme rodiče budoucích prvňáčku na schůzku do třídy paní učitelky Petrákové.
15. 6. bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity: budoucí 2. ročník - 325,- Kč;
3. ročník - 270,-; 4. ročník - 330,- Kč a 5. ročník 380,- Kč. Ten samý den zaplaťte, prosím,
i jízdné na dopravní hřiště - 30,- Kč.
16. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi. Upřesňující pokyny dáme již konkrétním žákům a žákyním.
16. 6. od 15.00 bude mít též vystoupení náš kroužek Cvičení s hudbou v DDM Poděbrady
17. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 15.00 ve II. třídě. Po divadle si na školní zahradě můžete opéci špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
18. 6. jedeme na dopravní hřiště. Odjíždíme v 8.00 od školy, návrat v 11.45. 5. ročník končí podle rozvrhu hodinou A.j. ve 12.40.
23. 6. pořádáme Den otevřených dveří a v 15.00 se sejdeme k závěrečné prezentaci programu EKOabeceda, do kterého jste přispěli i vy.
29. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Konec předpokládáme ve 12.00.
Od 23. 6. do 28. 6. končí všechny ročníky vyučování v 11.45, 25. a 28. 6. se kontrolují a odevzdávají učebnice. V případě ztráty či poškození je nutno učebnici nebo část ceny uhradit.
30. 6. vydáváme vysvědčení. Končíme v 8.45. Školní družiny je možno využít do 12.00. V nutném případě (po domluvě) se lze domluvit na pozdějším čase. Oběd se pro přihlášené vydává v 11.00.
Školní rok 2010/2011 začíná ve středu 1. září. V 8.00 se sejdeme před školou, vyfotíme se s novými prvňáčky. První školní den mohou děti odejít v 8.45 nebo využít školní družiny do 15.00. Oběd dostane jen ten, kdo bude předem přihlášen.


Friday, May 7, 2010, 07:38 PM
Mapa školy 2010 - souhrnné výsledky se Vám otevřou po kliknutí na "související odkaz". Podrobné výsledky jsou kdykoliv k nahlédnutí ve škole.

Thursday, May 6, 2010, 09:18 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás v květnu a opět si Vás dovoluji informovat o akcích, které se budou konat v následujících dnech. Dále Vám předkládáme vyhodnocení dotazníků SCIO, které jste vyplňovali v únoru (viz odkaz výše). Podrobné vypracování je kdykoliv k nahlédnutí ve škole.
Během příštího týdne budu objednávat odvoz vyhozených elektrospotřebičů - pokud se ještě nějakého potřebujete zbavit, doneste jej.
Připomínáme, že tento týden jsme začali na základě domluvy s Vámi pracovat na Ekoabecedě - projektu k ochraně přírody s důrazem na třídění komunálního odpadu, ze kterého vyplývají úkoly i pro Vás, rodiče {www.recyklohrani.cz}.
13. 5. v rámci projektu Svět v pohybu, do kterého je naše škola zapojena, uspořádáme spolu se studenty Ekogymnázia Poděbrady projektový den zaměřený na ochranu přírody.
27. 5. se všichni vyfotíme. Děti se mohou fotit i ve skupinkách, ale objednané fotky je potom nutno též odebrat {a samozřejmě zaplatit}.
17. 5. - 28. 5. proběhne tradiční sběr starého papíru. Dobře svázané, roztříděné a zvážené balíčky mohou děti odevzdávát jako vždy při příchodu do školy. V případě většího množství řekněte, prosím, předem a papír naskládáme přímo do garáže.
8. 6. pořádáme školní výlet. Navštívíme keltské muzeum v Dobšicích, kde absolvujeme připravený program.Předběžná cena 200,- Kč.
18. 6. pojedeme na dopravní hřiště do Kolína.
Ten samý den odpoledne bude Divadelní pouť. Na Divadelní pouť jste pochopitelně srdečně zváni i vy. Vaše děti předvedou svá připravená divadelní vystoupení. Po akci plánujeme opékání špekáčků na školní zahradě, zájemci z řad našich žáků mohou přespat ve škole.
Do 23. 6. bychom chtěli od Vás vybrat peníze na pracovní sešity - učebnice hradíme z peněz MŠMT, pracovní sešity z Matematiky a klasické sešity platíme penězi našeho OÚ, na školní potřeby pro první ročník je určen Rozvojový program MŠMT. Ostatní pracovní sešity již však nejsme schopni zaplatit, věříme tedy, že je uhradíte stejně jako v předešlých letech. Kupujeme je hromadně, abychom se dostali na co nejnižší cenu.


Tuesday, April 27, 2010, 10:38 PM
Vážení rodiče,

ve středu 28. 4. pojedou vybrané děti na pěveckou soutěž do Úval. Dojde tedy k několika organizačním změnám - žákům 5. ročníku bude vyučování končit ve 12.40, 4. ročník bude mít místo výtvarné výchovy přírodovědu. Po velké přestávce půjdeme na dřevo (na páteční oheň),
je tedy nutné převlečení do lesa.
V pátek 30. 4. bude 1. a 2. vyučovací hodina matematika a český jazyk, po velké přestávce vypukne čarodějnický rej. Opečeme si špekáčky, děti tedy nemusí mít svačinu {špekáčky nakoupíme ze školních peněz}. Pátá hodina pro pátý ročník proběhne beze změny.


Friday, April 9, 2010, 03:01 PM
Vážení rodiče, omlouvám se, ale ve dnech 12. - 20. 4. odpadá počítačový kroužek. Náhradou bude posunutí ukončení kroužku z 31. 5. až na 14. 6.

Friday, April 9, 2010, 02:54 PM
Informace k pokračování aktivit letošního "Ekoměsíce":

V pondělí 12.4. proběhne projektové odpoledne Živly pro všechny žáky do 14.30. Proto budou ve středu 14.4. žáci 1.roč. končit v 11.45 a žáci 3. a 4. roč. budou mít 5. hodinu AJ.

V úterý 13.4. se od 10.00 uskuteční beseda s panem Vaňkem ze Záchranné stanice v Pátku. Všechny ročníky budou mít 1. hodinu M, 2.hodinu ČJ a 5. hodinu 4.a 5.roč. Vl.

V úterý 20.4. pojedeme na výukový program do Kerska. Učíme 1. [M] a 5. [Vl] hodinu.
S sebou : oblečení a obuv do lesa, pláštěnku, svačinu, pití.

Ve čtvrtek 22.4. se zúčastníme Dne Země v Poděbradech, spojeného s exkurzí školy Na Valech [pro 4. a 5. roč.]. Vyučování bude 1. a 2. hodinu podle rozvrhu. Návrat linkovým autobusem ve 12.37.
Dopravu na obě akce hradíme "z prasátka".


Friday, March 12, 2010, 03:22 PM
Vážení rodiče,
dne 19. 3. v rámci družiny a výtvarného kroužku pojedou děti do DDM Poděbrady na velikonoční dílnu - odjezd po obědě [ve 13.00 - hodina Aj, pro ty, kteří pojedou, bude zkrácena tak, aby všichni stihli oběd], návrat 16.07 [16.10] do Vrbové Lhoty [Ratenic]. Těm dětem, které alespoň jeden výrobek nechají škole (na Velikonoční výstavu), bude cesta a kurz uhrazen [10,- + 40,- Kč]; pokud si budou chtít výrobky vzít domů, hradí si vše samy. Náhradní počítačový kroužek proběhne
ve čtvrtek 25. 3. od 13.15 [první skupina] a od 13.45 [druhá skupina].


Monday, March 1, 2010, 03:19 PM
Vážení rodiče,
24. 3. jedeme s dětmi do Šestajovic na předvelikonoční exkurzi do svíčkárny. Za exkurzi a dopravu vybíráme 100,- Kč, částku prosím uhraďte dne 19. 3. S sebou si děti mají vzít dvě vyfouknuté skořápky od vajec.
Dne 24. 3., po příjezdu ze Šestajovic a obědě, si s námi přijde pobesedovat rybář - beseda končí v cca 14.30 [pro žáky všech ročníků].
30. a 31. března Vás srdečně zveme na Velikonoční výstavu, můžete si prohlédnout, případně za příspěvek na materiál obdržet, výrobky dětí naší školy i školky - výstava bude otevřena v úterý 7.30 - 8.30 a 11.30 - 17.30 a ve středu 11.30 - 15.00.
V úterý 30. 3. se též od 16.30 konají třídní schůzky.
1. a 2. 4. máme velikonoční prázdniny. Pokud budete potřebovat, může Vaše dítě navštěvovat v uvedených dnech školní družinu, není však možné poskytnout oběd.
8. 4. pořádáme florbalový turnaj pravděpodobně se ZŠ Pečky, Hořátev a Sokoleč. Upřesňující informace napíšeme později. Pokud máte možnost věnovat nějaké drobnosti [propisky, přívěšky, apod.], které bychom mohli rozdat jako ceny, budeme rádi.
Vzhledem k většímu počtu dětí ve školce upřesňujeme organizaci příchodu žáků do ranní družiny: Do ranní družiny může dítě přijít nejpozději v 7.15. Ti, kteří přijdou později, musí vyčkat před školou do 7.35, kdy je do školy pustí některý z pedagogů ZŠ společně s dětmi přicházejícími od autobusu. Žádné z dětí nesmí čekat bez dozoru v chodbě školy od 7.15 do 7.35.


Wednesday, January 27, 2010, 05:01 PM
Vážení rodiče srdečně Vás zdravíme v lednu a dovolujeme si Vás informovat o záležitostech února.
V první řadě Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který nám umožní znovu vyhodnotit současnou situaci ve škole. Prostřednictvím dotazníků máte možnost vyjádřit se k různým stránkám života školy. Veškeré informace jsou anonymní, pokud nechcete vyplněný dotazník předávat pedagogům, můžete jej hodit do bílé schránky ve vstupní chodbě (šatně) školy. Nepřeložený dotazník odevzdejte, prosím, hned v pondělí 1. února. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách.
12. 2. pojedeme s žáky 4. a 5. ročníku na prohlídku ZŠ Masarykova v Poděbradech. Využijeme autobusové linky odjíždějící v 7.27 z Ratenic a 7.31 z Vrbové Lhoty (2. autobus). 4. a 5. vyučovací hodina bude podle rozvrhu. Žáci z Ratenic zůstanou v autobusu, se žáky vrbovolhoteckými se sejdeme na zastávce v 7. 25 (popř. je vyzvednu ve škole nejpozději v 7.15). Děti si kupují jízdenky samy, musí mít 10,- Kč (ratenické děti kupují Vrbová Lhota - Poděbrady).
Na 18. 2., 4. 3., 18. 3. a 8. 4. si pronajímáme opět pečeckou halu. Stejně jako v loňském roce odjíždíme ze školy po velké přestávce (kromě posledního termínu, to opět budeme pořádat florbalový turnaj) a vracíme se ve 13.00. Děti mohou cestou zpět vystoupit v Ratenicích či jít ze zastávky rovnou domů.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Saturday, January 23, 2010, 05:04 PM
Stejně jako v I. pololetí je možno odebírat v MŠ mléko v rámci projektu EU a SZIF. Přihlašte se a zaplaťte, prosím, do 29. 1. 2010. Cena je 3,- Kč
za neochucené mléko a jogurt, 3,50 za Lipánek a 4,- Kč za mléko ochucené. Lipánek a jogurt vzhledem k podmínkám smlouvy a datu spotřeby budu dětem nabízet jen hned po dodávce (cca 1 x za měsíc), druhy mléka se budou pravidelně střídat. Cena za II. pololetí při odběru 2 x týdně je 152,- Kč, při odběru 3 x týdně 228,- Kč. Eventuální přeplatky vyrovnám mlékem navíc.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122