ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Friday, April 28, 2017, 10:27 AM
Vážení rodiče, 4. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev, ZŠ Dvory a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Hráčky a hráči 1. a 2. ročníku potřebují být u haly v cca 7.45., tzn., mohou nastoupit do autobusu v 7.01 z Vrbové Lhoty (7.04 z Ratenic), kterým pojede paní učitelka, případně je můžete k hale přivézt nejpozději v 7.45. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.01 (8.05 z Ratenic). Žáci ve volném čase budou sportovat na pečeckém hřišti. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.05 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme z "prasátka".
11. 5. navštívíme ekocentrum Huslík. Všichni budeme odcházet ze školy a vrátíme se autobusem od Poděbrad s příjezdem ve 14.31 do Vrbové Lhoty. Děti mohou zůstat v autobusu nebo odejít ze zastávky na základě vyplněné návratky. Oběd nestihneme, děti tedy musí mít větší svačinu a pití, nutná je turistická obuv a sportovní oblečení. Do batůžků si kromě pláštěnky a přezůvek mohou přidat usušené pečivo a ovesné vločky pro zvířata. Na autobus a program budeme vybírat 60,- Kč dne 9. 5.
Dne 24. 5. Vás zveme na další přednášku paní Michaly Michlové.
1. 6. pojedeme na výjimečnou akci do Prahy - festival Vyšehraní (http://www.vysehrani.cz/), v rámci které si prohlédneme kasemata na Vyšehradě, zhlédneme představení Tradice, čepice, truhlice a dostaneme oběd. Děti si budou platit pouze dopravu (80,- Kč) - budeme vybírat 22. 5., vstupné [165,- Kč] uhradíme z výtěžku za sběr a sponzorského daru.
6. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 12. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho; upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z prostředků školy, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
V posledním týdnu května ukončíme činnost kroužků.

Saturday, April 1, 2017, 05:51 PM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám dubnové informace.
11. 4. si Vás dovolujeme pozvat na tradiční velikonoční výstavu, která bude pro Vás otevřena od 7.30 do 16.15.
Dne 19. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací; rozpis s navrženými časy dáme dětem koncem příštího týdne.
Vzhledem ke konání zápisu do prvního ročníku a rodičovských konzultací odpadá dne 5. 4. a 19. 4. kroužek "Cvičení s hudbou".
Den Země oslavíme 21. 4. tentokráte na Školním statku Středočeského kraje v Poděbradech. Vše je zdarma, odjíždíme od školy v 7.45 objednaným autobusem, vracíme se opět ke škole ve 12.15.
Vyhlašujeme sběrovou soutěž. Dobře svázané balíky papíru můžou děti donášet od 18. 4.
do 21. 4. Hmotnost vždy nahlaste ve školce. Pokud budete mít více sběru, domluvte se, prosím, předem a vyskládáme jej přímo do garáže. Je možné sbírat i plastová víčka od petlahví, jejich hmotnost však nevyhodnocujeme.
Florbalový turnaj se uskuteční 4. 5. dopoledne v pečecké sportovní hale.
Dne 24. 5. od 17.00 se uskuteční další z cyklu přednášek paní Michlové, tentokráte na téma Problémy spojené s přechodem dítěte z 1. na 2. stupeň ZŠ. Opět srdečně zveme.

Děkujeme a přejeme hezké Velikonoce.


Thursday, March 2, 2017, 10:33 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme březnové informace:Dne 7. 3. pojedeme na tělesnou výchovu do Peček, autobusem v 7.57 z Vrbové Lhoty [8.00 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se vracíme všichni společně. Učíme se třetí hodinu podle rozvrhu, čtvrtou vyučovací hodinu budeme mít předměty první vyučovací hodiny, předměty druhé vyučovací hodiny odučíme v pátek místo Tv. Vybíráme pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč v pondělí 6. 3.
22. března navštívíme Střední zemědělskou školu v Poděbradech, kde nám připraví projektový den. Odjíždíme linkovým autobusem v 8.45 z Vrbové Lhoty a vracíme se 12.27 [Ratenice 12.30, Pečky 12.35 - děti mohou odejít ze zastávky nebo pokračovat autobusem dále].
Budeme vybírat pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč v pondělí 20. 3.
30. března pořádáme spolu s malou pečeckou školou [bývalá ZvŠ] školní kolo tradiční pěvecké soutěže "S písničkou jd..." Děti si mohou připravit libovolnou písničku a soutěže se zúčastnit. Tento den nás též vybraná pětice dětí bude reprezentovat na golfovém turnaji v Kostelní Lhotě. Informace obdrží samostatně.

22. března také od 17.00 pořádáme další přednášku paní Michlové. Téma jsme změnili, abychom se neopakovali s MŠ:
Odměny a tresty ve výchově, hodnocení dětí
Odměna nebo trest jsou nejčastější nástroje výchovy - ale používáme je správně? Má se trestat? A jak moc dítě chválit, aby z něj nevyrostl přehnaně sebevědomý jedinec? Mají se známky odměňovat penězi? A jak je to s fyzickými tresty? Jak hodnotit děti a nejen je, aby to bylo motivující a vedlo to ke zlepšení jejich výkonu? A co může způsobit srovnávání mezi dětmi?
Přijďte se chvilku věnovat sobě a svým dětem trochu jinak, sdílet, co se Vám daří, trochu se inspirovat od ostatních rodičů a poznat Vaši školu i z jiného úhlu.
Setkáním provází Mgr. Michala Michlová - psycholožka a maminka s reálným pohledem na svět :-)
Náhradní termín koncertu pana Kaulferse je 31. 3., peníze máme vybrány.

Děkujeme a přejeme hezké dny


Thursday, February 9, 2017, 01:42 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Po prázdninách se vracíme k původnímu rozvrhu.
Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 13. 2., čtyři role papírových ručníků a krabici
s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Příspěvek na výtvarnou výchovu tentokráte nevybíráme, veškeré výtvarné potřeby zaplatíme z vánočního prodeje.

V pátek 17. 2. přivítáme ve škole pana Kaulferse s hudebním pořadem "Barevná hudba". 45,- Kč budeme vybírat 13. 2.

Dne 21. 2. a 7. 3. pojedeme na tělesnou výchovu opět do Peček. Vždy autobusem v 7.57 z Vrbové Lhoty [8.00 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Budeme vybírat pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč vždy v pondělí před cestou. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně. Čtvrtou vyučovací hodinu budeme mít předměty první vyučovací hodiny, předměty druhé vyučovací hodiny odučíme v pátek místo Tv.

27. února Vás zveme na ukončení masopustu. Sejdeme se na školní zahradě v 15.30 a po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích" v budově školy. Prosíme o pomoc dětem při přípravě masek.

28. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.

22. března pořádáme další přednášku paní Michlové. Hlavním tématem bude školní zralost, ale dotkneme se i mnoha dalších problémů. Srdečně Vás všechny zveme.

Děkujeme a přejeme hezké dny.


Tuesday, January 10, 2017, 03:05 PM
Srdečně vás zveme na přednášku na téma:Pomoc rodičů při domácí přípravě na prvním stupni je velmi důležitá, a když ji rodina dobře zvládne, dítě se do školy těší a obecně má ke vzdělávání dobrý vztah. Jak ale na to? Jak u dítěte vypěstovat správné učební návyky?
Jak dlouho se s dítětem učit? Je dobré psát úkoly nanečisto?
Jak dítě k učení motivovat?

Přednáší Mgr. Michala Michlová - vystudovala Speciální pedagogiku v Hradci Králové a psychologii v Praze na Univerzitě Karlově. V Pedagogicko-psychologické poradně v Nymburce pracovala přes tři roky, rok působila na základní škole jako školní psycholog. Nyní vede tým školních psychologů na šesti kolínských základních školách, zastřešuje programy primární prevence a dvě soukromé lesní školky v neziskové organizaci Prostor plus o.p.s. Vedle toho působí jako zástupce Města Kolína v Místním akčním plánu vzdělávání pro ORP Kolín.


Přednáška se uskuteční dne 25. 1. 2017 u nás ve škole
ve třídě II od 17.00.


Thursday, December 22, 2016, 03:06 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme ještě v roce 2016 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím.
Nejdůležitější informací je pozvánka na přednášku, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s paní Mgr. Michalou Michlovou [vede tým školních psychologů na šesti kolínských základních školách, zastřešuje programy primární prevence]. Přednášek bude během následujícího roku celkem šest, všechny zdarma a jako první téma jsme zvolili:
"Jak rodiče mohou podpořit děti při přípravě do školy napříč všemi ročníky"
Pomoc rodičů při domácí přípravě na prvním stupni je velmi důležitá, a když ji rodina dobře zvládne, dítě se do školy těší a obecně má ke vzdělávání dobrý vztah. Jak ale na to? Jak u dítěte vypěstovat správné učební návyky? Jak dlouho se s dítětem učit? Je dobré psát úkoly nanečisto? Jak dítě k učení motivovat?
Přednáška se uskuteční dne 25. 1. 2017 u nás ve škole ve třídě II.

Vysvědčení (resp. výpis) vydáváme 31. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.

Je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Tyto peníze vybereme také v pondělí 23. 1. O případném odhlášení či přihlášení pro II. pololetí se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou 3. 2. a hned od 6. 2. do 12. 2. 2017 navazují "jarní" prázdniny [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].


Monday, December 12, 2016, 11:04 AM
Dobrý den. Po dohodě s panem Červeňákem se vánoční jarmark a rozsvícení stromečku ve Vrbové Lhotě přesouvá na středu 14. 12. od 16.00. Těšíme se na vás.

Wednesday, November 30, 2016, 03:08 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme prosincové informace:
Začali jsme jezdit na plavání - obratem nám sdělte, potřebujete-li potvrzení
o platbě plaveckého výcviku pro zdravotní pojišťovnu - u některých pojišťoven je možné žádat o příspěvek.
V pondělí 5. 12. slavíme svátek svatého Mikuláše, děti mohou přijít v převleku. Od 10.00 Vás zveme na "adventní povídání a zpívání" na schodech.
V neděli 11. 12. se sejdeme při rozsvěcení stromečku ve Vrbové Lhotě [od 16.00 - sraz dětí v 15.45]. Do návratky nám, prosím, napište, které z dětí přijde [týká se pochopitelně všech dětí].
V pondělí 19. 12. jsme zváni na koncert do ZUŠ Pečky. Odjíždíme po velké přestávce a vracíme se autobusem s odjezdem 12.05 z Peček [12.10 Ratenice, 12.15 Vrbová Lhota]. Ráno vybíráme 20,- Kč na vstupné a autobus [14,- Kč od těch, kteří zůstávají v Pečkách]. Kroužky proběhnou beze změn.
Dne 21. 12. máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá. Tento den si v 9.15 zazpíváme na schodech, opět srdečně zveme i rodiče. Po zpívání půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Dejte dětem vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...].
Poslední školní den letošního kalendářního roku 22. 12. jedeme na plavání a proběhnou třídní vánoční besídky. Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Přejeme krásné Vánoce.


Monday, October 31, 2016, 07:31 AM
Vážení rodiče,
na tělesnou výchovu dne 1. a 15. 11. pojedeme do sokolovny. Opět autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování (4. hodinu budeme vyučovat podle rozvrhu 3. hodiny). Další vyučování je beze změny. Na dopravu vybíráme 24,- Kč dne 31. 10.
18. 11. nám kolínská knihovna zcela zdarma umožní prohlídku synagogy. Odjíždíme autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty, zpět přijíždíme autobusem ve 12.15. Děti mohou na základě návratky čekat/zůstat v Pečkách, nastoupit/vystoupit v Ratenicích, přijít/odejít ze zastávky nebo jít do školy na oběd, do družiny a na kroužky. Na dopravu vybíráme 40,- Kč dne 14. 11.
29. 11. pojedeme na pořad "Mikuláš na Housce". Jedná se o prohlídku hradu včetně programu s kostýmovanými postavami. Odjíždíme v 7.30od školy [po příjezdu autobusu od Ratenic] a vracíme se ve 13.30. Oběd ve škole bude. Díky sponzorskému daru vybíráme pouze 50,- Kč dne 21. 11.
Dne 22. 11. Vás také zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Tento den odpadá odpolední vyučování. Rozpis časů obdržíte po prázdninách.
26. - 27. 11. pořádáme ve škole již X. ročník Deskových her. Přihlášky a informace na vyžádání [pouze pro žáky 3. - 5. ročníku].
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 27. 11. od 16.00.
1. 12. jedeme poprvé na plavání. Plavání bude vždy ve čtvrtek. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přicházet včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu [dodáme koncem listopadu]. Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 900,- Kč [10 x 2 hodiny plavání a doprava] převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2016 nebo v hotovosti dne 21. 11. Některé zdravotní pojišťovny v uplynulých letech na plavání přispívaly.


Saturday, October 1, 2016, 11:08 AM
Vážení rodiče,

dne 7. 10. jedeme na dopravní hřiště. Děti mohou na základě návratky zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích, odejít ze zastávky nebo jít do školy
na oběd, do družiny a na kroužky.

Dne 13. 10. navštíví 1. a 2. ročník pečeckou knihovnu, kde proběhne "pasování druháků na čtenáře". Odjíždíme autobusem po druhé vyučovací hodině, vracíme se 12.15 do Vrbové Lhoty. Na základě návratky mohou děti zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích nebo odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 10.10.

Na tělesnou výchovu dne 20. 10. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu 1. a 2. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,-Kč dne 17. 10.

Třídní schůzky plánujeme předběžně na 22. 11.

První lekce plaveckého výcviku bude 1. 12. Platbu 900,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy
[51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2016 nebo v hotovosti dne 21. 11.

Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.

Přejeme Vám hezký podzim.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122