ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Monday, April 11, 2016, 05:16 PM
Zpráva - nabídka z MAS Podlipansko [kontakty jsem neposkytl, pokud máte někdo zájem, napište přímo na níže uvedenou adresu]:
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání si dovoluji obrátit se na Vás s prosbou o poskytnutí kontaktů na pedagogy z Vaší školy, vychovatelky ve školních družinách, členy školské rady, příp. i členy sdružení rodičů, pokud vzniklo při Vaší škole.
Rádi bychom je do projektu více zapojili, informovali o chystaných činnostech a vzdělávacích aktivitách, mapovali a konzultovali vhodnost a přiměřenost plánovaných činností tak, aby co nejlépe odpovídaly jejich potřebám.
Zároveň si Vám ještě jednou dovoluji zaslat pozvánku na seminář Přehled šablon pro MŠ a ZŠ anebo podpora škol formou zjednodušeného vykazování a dovoluji si Vás požádat o šíření pozvánky mezi dalším zaměstnance Vaší školy.
Děkuji za Vaši vstřícnost.
Závěrem Vám přeji hezké jarní dny,
Renáta Slámová
Office manager
MAS Podlipansko, o.p.s.
Sídlo: Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky
Provozovna: Chvalovická 1076, Pečky
GSM: + 420 724 050 407
e-mail: kancelar@podlipansko.cz
www.podlipansko.cz

Friday, April 8, 2016, 08:10 AM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám dubnové informace:
Na tělesnou výchovu dne 8. 4. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [1. a 2. ročník pouze matematiku, 3. a 4. ročník Aj a čtení, 5. ročník matematiku a čtení]. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití.
Dne 19. 4. jedeme do Planetária v Hradci Králové - oslavíme tím Den Země. Ráno se sejdeme ve škole v obvyklém čase. S sebou dětem dejte svačinu a pití na celý den [oběd zajištěn není], turistické oblečení a boty, pláštěnku. Vracíme se přibližně v 15.00. 180,- Kč vybíráme dne 11. 4.
Dne 20. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací - rozpis s navrženými časy dáme dětem v pátek.
22. 4. si zasportujeme na pečeckém hřišti - budeme tam celé dopoledne, vracíme se autobusem ve 12.05 z Peček. Kroužky proběhnou, v "počítačovém" však budou obě skupiny spojeny dohromady a skončí ve 13.40. 12,- Kč na autobus vybíráme dne 18. 4.
25. 4. proběhne poslední část programu se SVP Kolín u 1. a 2. ročníku.
Florbalový turnaj plánujeme na 6. 5. Vše bude ještě upřesněno. Pokud byste měli možnost věnovat nějaké ceny pro hráče, budeme rádi.
Děkujeme a přejeme hezké jarní dny.


Monday, February 29, 2016, 11:24 AM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám březnové informace.
Dne 3. 3., proběhne již inzerovaná beseda o uprchlících z východu. Začátek je v 17.30
ve třídě II.
4. 3. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí (sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze), převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně, vyučovat budeme podle rozvrhu 2., 3 a 4. hodiny. Kroužek počítačů i výtvarný kroužek je beze změny.
Po "jarních" prázdninách, dne 15. 3., přivítáme jaro. Budeme rádi, když se průvodu a představení zúčastníte. Vycházíme v 15.30 ze školní zahrady.
Po dvou blocích (třetí blok není podle pracovníků SVP u našich žáků potřeba) programu SVP Kolín [http://www.domov-bychory.org/svp/typy-problemu] u našich starších žáků absolvují tuto aktivitu i žáci 1. a 2. ročníku. Poprvé dne 17. 3.
22. 3. si Vás dovolujeme pozvat na tradiční velikonoční výstavu, která bude pro Vás otevřena od 7.45 do 16.15.
1. dubna budou mít děti z kroužku "Cvičení s hudbou" vystoupení v DDM Poděbrady.
8. dubna bychom opět jeli na tělesnou výchovu do sokolovny.
Den Země oslavíme tentokráte v Planetáriu v Hradci Králové 19. 4. Předběžně počítejte s výdaji ve výši 180,- Kč na dopravu a vstupné.
20. dubna proběhnou třídní schůzky formou konzultací.

Na první půlku měsíce března vyhlašujeme sběrovou soutěž. Dobře svázané balíky papíru můžete donášet do 18. 3. Hmotnost vždy nahlaste ve školce. Pokud budete mít více sběru, domluvte se, prosím, předem a vyskládáme jej přímo do garáže. Je možné donášet i plastová víčka od petlahví, jejich hmotnost však nevyhodnocujeme.
Do 18. 3. pošlete, prosím, též papírové ručníky do zásobníků. Stačí 2 role na žáka.

Děkujeme a přejeme hezké dny.


Wednesday, February 3, 2016, 02:29 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

V tomto týdnu doplaveme a od příštího se vracíme k původnímu rozvrhu.
V pátek 5. 2. přivítáme ve škole pana Kaulferse s programem "Výlet do světa fantazie" (pořad jsme přesunuli na tento den z časových důvodů).
Na tělesnou výchovu v únoru a březnu budeme cca 1 x za 14 dnů jezdit opět do Peček. Poprvé pojedeme 12. 2., autobusem v 8.02 z Vrbové Lhoty (8.05 z Ratenic). Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí (sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze), převlečení na tělesnou výchovu a pití. Budeme vybírat pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč vždy v pondělí před cestou. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně, všem bude vyučování končit v 11.45, vyučovat budeme podle rozvrhu 2. a 3. hodiny. Kroužek počítačů tentokráte odpadá (na náhradním termínu se domluvíme), výtvarný kroužek je beze změny. Další návštěvu sokolovny plánujeme na 4. 3.
15. 2. bude 2. - 4. vyučovací hodinu pokračovat ve 3. - 5. ročníku program zaměřený
na vztahy mezi žáky organizovaný SVP Kolín (www.svp-kolin.cz).
24. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem věnovat dopravní výchově.
28. 2. od 15.00 proběhne na OÚ Vrbová Lhota vítání občánků. Budeme rádi, když se naši žáci budou podílet na programu. Napište nám, které z dětí by se mělo zájem zúčastnit.
3. března od 17.30 zveme na besedu s paní Petrou Procházkovou Paikarovou, novinářkou píšící pro Lidové noviny, tentokráte na téma "uprchlická krize". Beseda se uskuteční ve třídě paní učitelky Petrákové. Dejte nám, prosím, vědět, zda přijdete (mailem, na FB, vzkažte).
"Jarní" prázdniny máme letos od 5. 3. do 13. 3. 2016 (Nymburk). Napište, pokud máte zájem o školní družinu pro Vaše děti.

Děkujeme a přejeme hezké dny.


Monday, January 4, 2016, 01:22 PM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme v roce 2016 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
5. 1. se uskuteční poslední "Předškoláček" na kterém se dohodneme i na konkrétním čase zápisu do prvního ročníku.
11. 1. 16 se uskuteční 1. část programu zaměřeného na vztahy mezi žáky a problémy vznikajícími ve školním prostředí. Program nám je poskytnut zdarma a během zbývající části školního roku jej absolvují všechny ročníky ve třech dopoledních blocích.
20. - 21. 1. proběhne zápis do prvního ročníku naší školy. Hlavní den zápisu bude 20. 1. Kroužky tento den odpadají.
25. 1. pojedeme do Divadla v Dlouhé. 180,- Kč na jízdné a vstupenku vybíráme 11. 1. Jedeme autobusem z Vrbové Lhoty 8.02 [8.05 z Ratenic], z Peček vlakem 8.17. Vracíme se přes Poděbrady [14.08], do Vrbové Lhoty přijedeme 14.32 [do Ratenic 14.35, do Peček 14.40]. Oběd tento den nebude, dětem dejte tedy větší svačinu a pití. Na základě návratky mohou nastoupit nebo vystoupit na cestě.
28. 1. k nám opět přijede pan Kaulfers s hudebním programem "VÝLET DO SVĚTA FANTAZIE" - na pořad vybíráme 45,- Kč dne 25. 1.
Vysvědčení [resp. výpis] vydáváme 28. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál, Pečení 175,- + 15,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 125,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Tyto peníze vybereme také v pondělí 25. 1. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 29. 1. "Jarní" prázdniny máme letos od 7. 3. do 11. 3. 2016 [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Monday, November 23, 2015, 02:29 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a s předstihem předkládáme prosincové informace:
Začali jsme jezdit na plavání - obratem nám sdělte, potřebujete-li potvrzení o platbě plaveckého výcviku pro zdravotní pojišťovnu - u některých pojišťoven je možné žádat o příspěvek.
V neděli 29. 11. vystupují někteří z našich žáků při rozsvěcování vánočního stromku v Ratenicích [od 16.00 - sraz dětí v 15.45]. Všichni jste samozřejmě zváni.
V neděli 6. 12. se sejdeme při rozsvěcení stromečku ve Vrbové Lhotě [od 16.00 - sraz dětí v 15.45]. Do návratky nám, prosím, napište, které z dětí přijde [týká se pochopitelně i dětí z Ratenic].
V pátek 4. 12. slavíme svátek svatého Mikuláše, děti mohou přijít v převleku. Od 10.00 "adventní povídání a zpívání" na schodech. Srdečně Vás zveme.
V pondělí 7. 12. pojedeme na divadelní představení Princezna se zlatou hvězdou na čele do Kolína. Ve volné chvíli navštívíme i kolínskou knihovnu. Použijeme linkový autobus s odjezdem 8.37 z Vrbové Lhoty a vlak 9.03 z Peček. Děti mohou nastoupit i v Ratenicích či čekat v Pečkách. Vracíme se vlakem [12.48 příjezd do Peček, příjezd do Vrbové Lhoty ve 13.05].
V úterý 15. 12. jsme zváni na koncert do ZUŠ Pečky. Odjíždíme opět linkovým autobusem v 8.37 a vracíme na 4. vyučovací hodinu.
Peníze na dopravu a vstupné [divadlo, koncert] ve výši 110,- Kč vybereme 30. 11. 15.
V úterý 15. 12. bude 2. setkání "Předškoláčka".
V pondělí 21. 12. máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá.
Poslední školní den letošního kalendářního roku 22. 12. proběhnou třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...].
"Vánočním zpíváním" na schodech ukončíme letošní rok ve škole. Můžete si s námi zazpívat v 11.00. Všechny ročníky končí tento den v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Na 11. 1. 16 je objednána u SVP Kolín [www.svp-kolin.cz] 1. část programu zaměřeného na vztahy mezi žáky a problémy vznikajícími ve školním prostředí. Program nám je poskytnut zdarma a během zbývající části školního roku jej absolvují všechny ročníky ve třech dopoledních blocích. Tato první část je určena pro 3. - 5. ročník. Zájemcům mohu přeposlat email pana PhDr. Jana Čuchala s podrobnějšími informacemi.


Thursday, November 5, 2015, 03:08 PM
Vážení rodiče, nejdůležitější zprávou je, že 19. 11. jedeme poprvé na plavání (o týden dříve, než jsme původně mysleli). Plavání bude vždy ve čtvrtek. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přijít včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu (dodáme za dva týdny). Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 800,- Kč [10 x doprava a 2 hodiny plavání] převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2015 nebo v hotovosti dne 9. 11.
Dne 6. 11. odpadá 3. - 5. ročníku 5. vyučovací hodina.
18. 11. se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní divadelního představení - "ekologické pohádky" v naší škole. 60,- Kč na vstupné vybíráme dne 9. 11.
Dne 18. 11. Vás také zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Tento den odpadají kroužky. Rozpis časů nám vraťte, prosím, obratem.
28. - 29. 11. pořádáme ve škole již XI. ročník Deskových her. Přihlášky a informace na vyžádání {pouze pro žáky 2. - 5. ročníku].
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 29. 11. od 16.00.


Thursday, October 15, 2015, 02:11 PM
Vážení rodiče.Ať již bude nebo nebude jezdit dne 21. 10. autobus skrz Vrbovou Lhotu, škola zůstane v provozu. V případě zrušení spoje bude jeden z učitelů ráno v 7.25 čekat v Ratenicích na autobusové zastávce a o Vaše děti se postará - půjdou pěšky do Vrbové Lhoty. Po obědě by je v 15.00 opět přivedl do Ratenic. Vše vyřešíme operativně podle aktuální situace. Samozřejmě budeme tolerovat omluvenou neúčast z důvodu pokládky povrchu.

Thursday, October 15, 2015, 07:18 AM
Zpráva z OÚ Vrbová Lhota
Vážení spoluobčané
Na základě sdělení investora stavby "Oprava povrchu vozovky v ulici Poděbradská", Vám oznamujeme nový termín pokládky povrchu této vozovky. Pokládka povrchu proběhne ve středu dne 21.10.2015. Vzhledem k náročnosti této opravy bude nutné provést přípravné práce již den předem, a to v úterý ve večerních hodinách po projetí autobusu v 18:48 hodin ve směru Vrbová Lhota do Poděbrad. Od této doby bude průjezd obcí úplně zakázán pro veškerou dopravu, včetně autobusové dopravy, až do čtvrtečního rána. Pokud musíte v této době použít svá vozidla, prosíme zaparkujte si je po tuto dobu mimo ulici Poděbradská. Investor dále oznámil, že v případě nepříznivého počasí, může tato akce být posunuta na sobotu 24.10.2015 nebo neděli 25.10.2015. Potřebné přípravné práce by byly provedeny vždy den předem. Rozhodnutí o posunutí pokládky padne v úterý 20.10.2015 dopoledne. Děkujeme za pochopení.

Sunday, October 11, 2015, 05:13 PM
Vážení rodiče, vzhledem k opravám silnice ve Vrbové Lhotě, prodlužujeme sběr papíru ještě o týden. Děkujeme za pochopení.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122