ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Thursday, April 18, 2013, 10:01 AM
Školkáček
22.4. Den Země, vycházka do lesa, sraz dětí do 8.30 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku, sušenku, v případě nepříznivého počasí se vycházka ruší
24.4. Divadlo kouzel Pavla Kožíška, sraz v 7.15 hodin v MŠ, návrat okolo 13.00 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku
30.4. čarodějnický rej s opékáním buřtů, dejte dětem masky
14.5. divadlo Poděbrady, představení Jak se Honza dostal na hrad, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku
16.5. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
21.5. zápis MŠ od 9.00 hodin do 14.00 hodin
22.5. Mirakulum Milovice, čas odjezdu bude upřesněn, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku, pláštěnku
31.5. dopravní hřiště Kolín ( pouze pro předškoláky ), dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, sušenku , můžou mít i helmu, odjezd od školy v 7.30 hodin


Thursday, April 18, 2013, 07:02 AM
Vážení rodiče, příští týden 22. 4. jedeme na den Země do Poděbrad. Odjíždíme autobusem v 7.29 z Vrbové Lhoty [7.20 z Peček, 7.25 z Ratenic - v autobusu bude V. Procházka]. Vracíme se 13.47 do Vrbové Lhoty [13.50 do Ratenic, 13.55 do Peček - bez doprovodu]. Oběd je zajištěn, vyplňte nám však obratem návratku, abychom věděli, kolik obědů se má připravit. Jízdné hradíme z "prasátka".
29. 4. pořádáme turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko a Pečky. Hráčky a hráči 3. a 4. ročníku [Matěj Štok, Zuzka Roškotová, Nina Podskalská, Natálie Crkalová, Vítek Sukdolák, Vojta Hrabal, Kristýna Dvořáková, Veronika Hrubišová, Dan Sedláček a Michal Simeonovski] potřebují být u haly v cca 7.40. , tzn. mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty [7.05 z Ratenic], kterým pojede paní učitelka Šramotová, případně je můžete k hale přivézt. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.37. Žáci také navštíví ve volném čase pečeckou knihovnu. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.50 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme také z "prasátka".
V obou případech kroužek počítačů bude-li zájem proběhne, ale v pozdějším čase [22.4.: 14.20 - 14.50, 14.55 - 15.25; 29.4.: 13.20 - 13.50, 13.55 - 14.25, 14.30 - 15.00].


Thursday, April 4, 2013, 09:34 PM
Vážení rodiče,
v příštím týdnu, 11. 4., navštívíme s dětmi Pražský hrad. Máme objednánu prohlídku katedrály sv. Víta, Starého královského paláce s Vladislavským sálem, basiliku sv. Jiří a Zlatou uličku, královskou hrobku s hroby Karla IV., Václava IV., Jiřího z Poděbrad, Ladislava Pohrobka, manželek Karla IV.), navíc prohlídku výstavy Svatovítského pokladu, kde uvidíme relikviáře s ostatky svatých (sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Vít, Korunovační kříž Karla IV. a Svatováclavský meč). Vše výše vyjmenované za velmi výhodnou cenu. Dětem dejte větší svačinu, pití (do batůžku na záda) a především dohlédněte na vhodné obutí - celé dopoledne budeme 'chodit'. Předpokládáme, že si děti budou moci i něco koupit, ale nespoléhejte se na to! Oběd nezajišťujeme. Odjíždíme autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty (vlakem 7.31 z Peček) do Vrbové Lhoty se vrátíme v 15.00 (do Peček 14.39, Ratenic 15.15).
17. 4. jedeme hned ranním autobusem (7.02) do sportovní haly v Pečkách, abychom se připravili na florbalový turnaj. Děti mohou přistoupit do autobusu v Ratenicích, popř. čekat v 7.20 před halou. Na poslední 2 hodiny (u 4. ročníku 3 hodiny) se vracíme do školy. 15. 4. vybíráme 20,- Kč na dopravu a pronájem haly.
Dne 18. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací - rozpis pošleme po dětech v příštím týdnu. 18. 4. odpadá 3. a 4. ročníku odpolední vyučování (Vv).
Den Země - 22. 4. - 'oslavíme' tradičně v Poděbradech. Upřesnění dodáme ve druhé půli dubna.
29. 4. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne, ve volném čase navštívíme i pečeckou knihovnu. Bližší informace ještě děti dostanou. Pokud věnujete nějaké drobnosti (propisky, přívěsky, propagační předměty, apod.), které bychom mohli rozdat coby ceny, budeme rádi.


Thursday, February 28, 2013, 04:49 PM
Vážení rodiče,
zdravíme Vás v měsíci březnu.
Nejdůležitější zprávou je, že termín prohlídky Pražského hradu jsme museli vzhledem k přípravě prezidentské inaugurace přesunout [agentura nám uznala slevu i na duben] na 11. 4. Pojedeme autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty [vlakem 7.31 z Peček]
do Vrbové Lhoty se vrátíme v 15.00 [do Peček 14.39, Ratenic 15.15].
V příštím týdnu pojedeme naposledy na plavání a proběhne sběr starého papíru - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
Dne 12.3, 19. 3. a 2. 4. [hned po volném Velikonočním pondělí!!] bude tělesná výchova v pečecké sokolovně, odjíždíme po velké přestávce.
V pondělí 11. 3., 18. 3. a ve středu 27. 3. vybereme
20,- Kč [na pronájem a cestu]. Ze školy odejdeme po velké přestávce a vrátíme se na oběd ve 13.00.
První jarní den 21. 3. přivítáme oblečením v zelené a žluté barvě.
26. 3., bychom Vás rádi pozvali na tradiční Velikonoční výstavu, kde si můžete za příspěvek na materiál vybrat výrobky Vašich dětí. Tento den se také uskuteční školní kolo pěvecké soutěže.


28. a 29. 3. máme velikonoční prázdniny. Pokud budete potřebovat, může Vaše dítě navštěvovat v uvedených dnech školní družinu, není však možné poskytnout oběd.


Thursday, February 21, 2013, 12:33 PM

Vážení rodiče,
třídní schůzka se z 27.2. přesouvá na další týden na středu 6.3. od 15 hodin
Děkujeme za pochopení

Thursday, February 14, 2013, 08:30 AM
Školkáček č. 7

25.2. preventivní vyšetření zraku v prostorách MŠ pro objednané děti
26.2. divadlo Poděbrady, pohádka O červené Karkulce, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, nebo můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, vstupné 50,- Kč + 12,- Kč jízdné
27.2. plavecký výcvik
28.2. karnevalový rej v MŠ- děti mohou přijít v maskách- každá maska dostane odměnu
4. až 8.3. sběr papíru, svázaný a zvážený papír dávejte do vstupní chodby
4.3. zaplaťte plavecký výcvik
6.3. plavecký výcvik
13.3. výstava hraček v Poděbradech, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, nebo můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin , vstupné 10,- Kč + 12,- Kč jízdné
Do 15.3. prosíme zaplaťte 100,- Kč na papírové kapesníky a 500,-Kč na divadelní představení
22.3. kino Poděbrady, 3D příběh Sammyho dobrodružství, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, nebo můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, vstupné 50,- Kč + 12,-Kč jízdné
25.3. divadelní představení v MŠ , představení Čarovná květina, cenu za představení ( 1 500 ,- Kč ) rozpočítáme podle počtu dětí, můžete přijít s mladšími dětmi
26.3. divadlo Poděbrady, představení Český rok, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, nebo můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, vstupné 50,- Kč + 12,-Kč jízdné
26.3. velikonoční výstava v prostorách školy
26.3. pěvecká soutěž se ZŠ i pro děti z MŠ, přihlaste svého zpěváčka :-)
28. + 29.3. velikonoční prázdninyThursday, February 7, 2013, 10:40 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás v měsíci únoru a informujeme Vás o následujícím:
Ve středu 13. 2. nás navštíví pan Vaněk ze stanice pro handicapované živočichy v Pátku(www.zachranazivocichu.cz), aby děti seznámil s problematikou ochrany zvířat. Přednášku uhradíme penězi z "prasátka", nic tedy nevybíráme.
Ještě před prázdninami, 15. 2., pošlete, prosím, toaletní papír a papírové utěrky.
"Jarní" prázdniny máme letos od 18. 2. do 24. 2. 2013 (Nymburk). Do družiny se nikdo nepřihlásil, otevřena tedy nebude.
V prvním celém březnovém týdnu, tzn. od 4. do 9. 3. uspořádáme sběrovou soutěž - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
Na 7. 3. jsme objednali za velmi výhodnou cenu návštěvu Pražského hradu - prohlídka objektů Pražského hradu (katedrála sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, basilika sv. Jiří a Zlatá ulička, královská hrobka s hroby Karla IV., Václava IV., Jiřího z Poděbrad, Ladislava Pohrobka, manželek Karla IV.), okruh na 2,5 hod., navíc prohlídka výstavy Svatovítského pokladu, kde uvidíme relikviáře s ostatky svatých (sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Vít, Korunovační kříž Karla IV. a Svatováclavský meč). Pojedeme vlakem a pražskou MHD, celková cena činí 150,- Kč. Podrobnější informace ještě obdržíte. Peníze budeme vybírat 28. 2.
Děkujeme a přejeme hezké dny.Monday, January 14, 2013, 11:14 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme, dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
30. 1. k nám opět přijede pan Kaulfers - za pořad vybíráme 35,- Kč dne 28. 1.
Na II. pololetí vybíráme 50,- Kč za materiál na výtvarnou výchovu. Dále je nutno zaplatit kroužky - cena je stejná jako v pololetí prvním (Výtvarná dílna - 150,- + 100,- na výtvarné potřeby, Počítače - 100,-, Pečení - 100 + 150,- Kč na suroviny, Cvičení s hudbou - 100,-, Turistický 100,-Kč). Tyto peníze vybereme při vydávání vysvědčení ve čtvrtek 31. 1.
O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Vzhledem ke konání zápisu do 1. ročníku nebude dne 23. 1. kroužek Cvičení s hudbou.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou 1. 2. "Jarní" prázdniny máme letos od 18. 2. do 24. 2. 2013 [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda] - prosíme o přihlášení.
Ve II. pololetí je opět možno odebírat prostřednictvím školy dotované mléko v rámci projektu "ŠKOLNÍ MLÉKO". Vzhledem k podmínkám smlouvy a datu spotřeby, budu smetanový krém dětem nabízet jen hned po dodávce [cca 1 x za měsíc], druhy mléka se budou pravidelně střídat.
Cena za II. pololetí při odběru 2 x týdně je 170,- Kč, při odběru 3 x týdně 250,- Kč.


Monday, December 17, 2012, 01:43 PM
Školkáček č. 5
MŠ uzavřena 24.12. 2012 až 1.1.2013, provoz MŠ po vánočních prázdninách začíná 2.1.2012
2.1. není plavecký výcvik
9.1. plavecký výcvik
15.1. divadelní představení Autoškolka, divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin na autobusovou zastávku
16.1. plavecký výcvik
23.1. plavecký výcvik
30.1. plavecký výcvik


Thursday, December 13, 2012, 02:04 PM
Návrh výletů turistického kroužku na II. pololetí a pravděpodobné termíny:
Pozor změna lednového výletu!!
19. 1. bychom navštívili Malé máslovické muzeum másla. Tohoto výletu se mohou zúčastnit i rodiče, cca 9 km. K vidění bude Betlém z másla. 68,- Kč (jízdenka PID)+ 20,- Kč (vstupné)
http://www.maslovice.cz/web/cs/muzeum-masla
odjezd 8.01 Pečky; příjezd 17.09 Pečky

9. 2. Hrbáčkovy tůně (u Lysé nad Labem) 45,- Kč, cca 12 km
http://www.turistika.cz/mista/hrbackovy-tune
odjezd 8.47 Poděbrady; příjezd 17.01 Poděbrady

23. 3. Výlet k Sázavě na tábořiště Rychlých šípů, 80,- Kč, cca 12 km
http://www.turistika.cz/mista/foglarova-slunecni-zatoka
odjezd 8.00 Pečky; příjezd 17.00 Pečky

20. 4. Kokořínský důl - Pokličky; 65,- Kč, cca 12 km
http://www.topvylet.cz/detailclanku/50/ ... e-poklicky
odjezd 7.30 Poděbrady; příjezd 18.00 Poděbrady

24. - 26. 5. 2013 výlet k Želivce na tábořiště Zlaté kotvy s přespáním ve stanu [2 noci]; 400,- Kč
http://www.zlata-kotva.cz/

Upozorňuji, že v lednu lze děti odhlásit či přihlásit z/do kroužků.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122