ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, April 4, 2012, 11:19 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a dne 16. 4. Vás zveme na třídní schůzky.Vzhledem k tomu, že Vám musíme říci informace o připravované škole v přírodě, sejdeme se všichni v 16.30. Informace o prospěchu budou následovat.
17. 4. pořádáme turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko a Pečky. Hráčky a hráči 3. a 5. ročníku (Standa Štok, Martin Klimpt, Matěj Roškota, Vojta a Jakub Novotní, Eliška Vorlová, Zuzka Roškotová, Ema Podskalská a Mája Lebedová) potřebují být u haly
v cca 7.40., tzn. mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty (7.05 z Ratenic), kterým pojede paní učitelka Šramotová, případně je můžete k hale přivézt. Napište mi, které řešení volíte.
Ostatní pojedou společně autobusem v 8.37. Žáci také navštíví ve volném čase pečeckou čistírnu odpadních vod. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou (nesmí dělat čáry). Vracet se budeme společně autobusem ve 12.50 z Peček.
12. 4. odpadá 3. ročníku odpolední vyučování (V.v.).


Monday, March 5, 2012, 07:47 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a přejeme krásné přicházející jaro.Jednak děkujeme za vyplnění dotazníků pro Mapu školy, snad do třídních schůzek (16. 4.) obdržíme výsledky a jednak předkládáme následující informace:
V příštím týdnu 9. 3. pojedeme s dětmi opět do sokolovny. Systém zůstává stejný - vždy ve čtvrtek vybereme 20,- Kč.
Na 23. 3. bychom si chtěli pronajmout Pečeckou Sporthalu, abychom se co nejlépe připravili na florbalový turnaj, ale to Vám ještě upřesníme. Florbalový turnaj se uskuteční po Velikonocích v druhé půlce dubna.
Vzhledem k mé zahraniční ministáži a současně probíhajícímu semináři paní učitelky Petrákové odpadá 20. 3. pátému ročníku odpolední vyučování. Počítačový kroužek dne 22. a 23. 3. , stejně tak výlet turistického kroužku 24. 3. proběhne, pokud se nestane nic nepředvídatelného, normálně.
První jarní den 21. 3. přivítáme oblečením v zelené a žluté barvě.
2. 4. se budeme fotit. Tentokráte jsme objednali jiného fotografa, fotky by měly být o něco lepší (drobné info máte na nástěnce ve vstupní chodbě školy), ale také dražší. Na společnou fotografii škola přispěje z peněz za sběr (místo 75,- Kč, bude tedy stát 50,- Kč), soubor fotografií bude za 250,- Kč. Vzhledem k chystanému pozadí, nesmí mít na sobě nikdo nic zeleného. Samozřejmě koupě fotografie není povinná.
Hned následující den, 3. 4., bychom Vás rádi pozvali na tradiční Velikonoční výstavu, kde si můžete za příspěvek na materiál vybrat výrobky Vašich dětí. Tento den se také uskuteční školní kolo pěvecké soutěže.
5. a 6. 4. máme velikonoční prázdniny. Pokud budete potřebovat, může Vaše dítě navštěvovat v uvedených dnech školní družinu, není však možné poskytnout oběd.
10. 3. se v Pečkách běží Pečecká desítka; bližší informace jsou na nástěnce v chodbě nebo na http://pecky10km.wz.cz/mladez.html, Myslím si, že některé z dětí by měly naději na dobré umístění.
Vzhledem k dotazům ještě sdělujeme, že sběr starého papíru se v tomto roce uskuteční ještě jednou koncem května.
Na závěr bychom chtěli požádat, abyste neposílali do školy Vaše děti, pokud nejsou "doléčené" - vede to pak k tomu, že se nakazí další žáci, popřípadě zpětně se pak znovu, a většinou s větší intenzitou, vrátí choroba i k původci. V součtu pak děti absentují více, než kdyby se přišly zcela zdravé napoprvé. Děkujeme.


Wednesday, February 1, 2012, 10:39 AM
ŠKOLKÁČEK Č.6

2.2. angličtina v MŠ dopoledne
3.2. škola má pololetní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování
6.2.- 10.2. sběr papíru , dobře svázané balíčky dávejte ke dveřím ve vstupní chodbě a nahlaste hmotnost ve školce
8.2. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
9.2. divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete děti přivést k autobusové zastávce do 7.30 hodin, pohádka Příhody včelích medvídků, nedávejte dětem kombinézu
13.- 17.2. škola má jarní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování- nutné!
22.2. divadlo v MŠ O červené Karkulce v 9.15 hodin, můžete přijít s mladšími sourozenci
9.3. divadlo v MŠ O princezně, která chtěla všechno hned v 10.30 hodin, můžete přijít s mladšími sourozenci
od 1.3. dochází ke změně ceny za stravné MŠ děti do 6ti let 29,-Kč
děti starší 6ti let 33,-Kč
vyúčtování divadel je na nástěnce
doneste prosím papírové kapesníky a ubrousky
prosíme o vyplnění dotazníku a odevzdání do krabice na chodbě do 10.2.


Thursday, January 26, 2012, 10:48 AM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
1. 2. k nám přijede pan Jindřich Kaulfers s vystoupením České lidové zvyky v hudbě. Pořady dělá velmi pěkné, už u nás byl a dětem se představení [o Mozartovi] velmi líbilo - www.guitararte.ic.cz. Vybíráme 35,- Kč [též 31. 1. - spolu s penězi za kroužky, výtvarnou výchovu a mléko]. 31. 1. vydáváme vysvědčení [resp. výpis], ale výuka je podle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).
V prvním celém únorovém týdnu, tzn. od 6. do 10. 2. uspořádáme sběrovou soutěž - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
10. a 24. 2. budeme mít tělesnou výchovu v pečecké sokolovně. Ze školy odjedeme po velké přestávce a vrátíme se na oběd ve 13.00 [i první a druhý ročník]. Na pronájem a cestu vybíráme vždy den předem 20,- Kč. Počítačový kroužek bude v tyto pátky
o cca 15 minut posunut [tzn. první skupina 13. 30 - 14.00, druhá skupina 14.15 - 14.45.].
3. 2. a 13. 2. - 19. 2. 2012 jsou prázdniny.
Od 1. března jsme nuceni zdražit oběd: žáci ZŠ 7 - 10 let 20,- Kč, žáci ZŠ 11 - 14 let 22,- Kč.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Saturday, January 7, 2012, 09:03 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
Na II. pololetí vybíráme 50,- Kč za materiál na výtvarnou výchovu. Dále je nutno zaplatit kroužky - cena je stejná jako v pololetí prvním [Výtvarná dílna - 250,-, Počítače - 100,-, Pečení - 100,-, Cvičení s hudbou - 100,-, Turistický 100,-Kč]. Tyto peníze vybereme při vydávání vysvědčení v úterý 31. 1.
O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo
s vedoucími jednotlivých kroužků.
Vzhledem ke konání zápisu do 1. ročníku nebude dne 18. 1. kroužek Cvičení s hudbou. U kroužku Pečení dojde od pololetí k prohození skupin - skupina "lichý" týden se stane "sudou" a opačně.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 3. 2. "Jarní" prázdniny máme letos od 13. 2. do 19. 2. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda] - prosíme o přihlášení.
V prvním únorovém týdnu, tzn. od 6. do 10. 2. uspořádáme sběrovou soutěž - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
Dovoluji si připomenout, že odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ], nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Thursday, January 5, 2012, 09:06 AM
ŠKOLKÁČEK Č. 5

10.1. plavecký výcvik
17.1. plavecký výcvik
18. a 19.1. zápis ZŠ 14 až 17 hodin
do 20. ledna přineste 500 Kč na kulturní akce na 2. pololetí
23.1. zaplaťte plavecký výcvik
24.1. poslední plavecký výcvik
25.1. Divadlo Nymburk, odjezd v 7.40 od MŠ, sebou batůžek s pitím a sušenkou, nedávejte prosím dětem zimní kombinézy

3.2. pololetní prázdniny, nahlaste docházku dětí
8.2. třídní schůzka s ukázkou v 15 hodin
9.2. Divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15, batůžek
13. až 17. 2. jarní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování
22.2. divadlo v MŠ v 9.15, přijďte i s mladšími dětmi
Friday, December 2, 2011, 03:32 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás,přejeme krásný předvánoční čas a upozorňujeme na následující:
8. 12. Jedeme do Prahy na vánoční pořad "Ze všech koutů naší země" . Protože se bojíme ranní dopravní špičky v Praze, vyjíždíme již v 7.10 z Ratenic [děti vyzvedneme na zastávce linkového autobusu] a v 7.15 od školy ve Vrbové Lhotě. Přiveďte/pošlete, prosím, své děti včas. Připomínáme, že kostel je vytápěn, nicméně doporučujeme teplejší oblečení, samozřejmě svačinu a pití, případně kapesné. Po koncertě se trochu projdeme Prahou Karlovou ulicí a přes Staroměstské náměstí. Oběd děti ve škole dostanou později [příjezd předpokládáme ve 13.00], odpolední vyučování ani počítačové kroužky však ve čtvrtek nebudou.
Poslední zpívání "Na schodech" bude v úterý 20. 12. od 15.30, abyste měli možnost přijít také. Po programu připravíme na školní chodbě k ochutnání Vaše vánoční cukroví - pošlete je den předem.
21. 12. máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá.
Ve čtvrtek 22. 12. 11 proběhnou třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje,...]. Odpolední vyučování odpadá. Počítačové kroužky tento den být mohou, ale vzkažte mi po dětech, zda máte zájem.
Všem přejeme hezké prožití vánočních svátků a šťastný rok 2012.
V novém kalendářním roce začíná vyučování v úterý 3. 1. 2012.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme 18. a 19. 1. 2012.


Wednesday, November 23, 2011, 12:58 PM
Školkáček č. 4
24.11. vánoční výstava v ZŠ v Pečkách, z MŠ odcházíme v 8.20 hodin
25.11. solná jeskyně Poděbrady, po solné jeskyni divadelní představení v divadle v Poděbradech Není drak jako drak, cena 50,- Kč
28.11. solná jeskyně Poděbrady
28.11. adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit první svíčku na adventním věnci
29.11. plavecký výcvik, odjezd z MŠ v 7.30 hodin, po skončení plaveckého výcviku exkurze na Střední zdravotnické škole v Nymburce, preventivní program dentální hygiena
1.12. divadlo Poděbrady Jak se zbavit čerta, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin
1.12. prosíme zaplaťte solnou jeskyni
2.12. poslední solná jeskyně
5.12. mikulášský rej v MŠ, dejte dětem nějaký kostým čerta, anděla nebo mikuláše
5.12.adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit druhou svíčku na adventním věnci
6.12. plavecký výcvik
12.12. adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit třetí svíčku na adventním věnci
13.12. plavecký výcvik
19.12. divadelní představení v MŠ Cesta do Betléma, cenu za představení rozpočítáme podle počtu dětí, můžete přijít s mladšími sourozenci v 9.00 hodin
20.12. plavecký výcvik
20.12. adventní zpívání na chodbě školy v 15.30 hodin, přijďte s námi zapálit poslední svíčku na adventním věnci
21.12. barevný den v MŠ modrá a bílá, dejte dětem nějaké oblečení v těchto barvách
21.12. Štědrý den v MŠ
23.12. dopolední provoz v MŠ
Na všechny výlety dejte dětem batoh, pití a můžete dát nějakou nečokoládovou sušenku
Uvítali bychom Vaši finanční pomoc na nákup vánočních dárků do školky, předem Vám moc děkujeme


Wednesday, November 23, 2011, 12:02 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme následující informace:
Dne 29. 11. jedeme na plavání a ve Vrbové Lhotě bude vypnuta elektřina [tzn. dopoledne nemůžeme topit a tak pojedou i Ti, kteří na plavání nejezdí]. Zůstaneme tedy v Nymburce déle a navštívíme Střední zdravotnickou školu Nymburk, kde nás studentky školy naučí, jak dávat první pomoc a jak se starat o chrup. Vrátíme se na oběd v cca 12.00 [polévka + chléb, pomazánka, ovoce, zelenina]. Odpolední vyučování pátého ročníku proběhne beze změny.
Na 8. 12. máme objednán vánoční pořad "Ze všech koutů naší země" v kostele na Kampě v Praze. Cena [vstupné + doprava] je 170,- Kč. Tuto částku vybereme 1. 12. Kostel je vytápěn, nicméně doporučujeme teplejší oblečení, samozřejmě svačinu a pití, případně kapesné. Po koncertě se trochu projdeme Prahou Karlovou ulicí a přes Staroměstské náměstí. Pozor! Vyjíždíme dříve. Ratenické děti nastoupí do autobusu na zastávce v Ratenicích již v 7.10 a před školou ve Vrbové Lhotě budeme nastupovat v 7.15. Dohlédněte, prosím, aby Vaše děti přišly včas.
Od 28. 11. budeme vždy v pondělí od 9.55 zpívat na školních schodech koledy, poslední zpívání však bude v úterý 20. 12. od 15.30, abyste měli možnost přijít také.
Poslední školní den roku 2011 je čtvrtek 22. 12. 11. Toho dne proběhnou třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...]. Všechny ročníky skončí v 11.45. Školní družina je beze změn.
Budete-li potřebovat, můžeme na 23. 12. dopoledne nechat ještě školní družinu otevřenu [protože však není den školního vyučování, nelze dětem poskytnout oběd].
V novém kalendářním roce začíná vyučování
v úterý 3. 1. 2012.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme
18. a 19. 1. 2012. Bližší informace budou na nástěnce v lednu.


Thursday, October 27, 2011, 12:26 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme pár důležitých informací.

Vzhledem k tomu, že kolegyně paní učitelka M. Petráková je tento týden ještě na stáži ve Velké Británii, neproběhnou kroužky "Cvičení s hudbou".
4. 11. si s námi přijde popovídat mykolog, nicméně učení ať mají děti připravené podle rozvrhu.
8. 11. od 16.30 Vás zveme na třídní schůzky. Do 4. 11. prosím, napište a vhoďte do bílé schránky v chodbě v přízemí návrh na člena Školské rady - paní Nouzákové děkujeme za spolupráci v uplynulých letech.
Podle posledních informací od pana Tvrze začne plavecký výcvik od 8. 11. Přihlášku, prosím, obratem; 700,- Kč buď na třídních schůzkách dne 8. 11 nebo 21. 11.
18. 11. navštívíme informační centrum ČEZ v Hradci Králové a zúčastníme se pořadu o obnovitelných zdrojích. Polovinu jízdného uhradíme z peněz za sběr - vybíráme tedy 60,- Kč dne 16. 11.
26. - 27. 11. se opět v naší škole uskuteční Deskové hry pro žáky 3. a 5. ročníku. Přihlášku a bližší informace děti ještě dostanou.

Děkujeme a mějte se hezky.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122