ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, February 1, 2012, 10:39 AM
ŠKOLKÁČEK Č.6

2.2. angličtina v MŠ dopoledne
3.2. škola má pololetní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování
6.2.- 10.2. sběr papíru , dobře svázané balíčky dávejte ke dveřím ve vstupní chodbě a nahlaste hmotnost ve školce
8.2. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
9.2. divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete děti přivést k autobusové zastávce do 7.30 hodin, pohádka Příhody včelích medvídků, nedávejte dětem kombinézu
13.- 17.2. škola má jarní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování- nutné!
22.2. divadlo v MŠ O červené Karkulce v 9.15 hodin, můžete přijít s mladšími sourozenci
9.3. divadlo v MŠ O princezně, která chtěla všechno hned v 10.30 hodin, můžete přijít s mladšími sourozenci
od 1.3. dochází ke změně ceny za stravné MŠ děti do 6ti let 29,-Kč
děti starší 6ti let 33,-Kč
vyúčtování divadel je na nástěnce
doneste prosím papírové kapesníky a ubrousky
prosíme o vyplnění dotazníku a odevzdání do krabice na chodbě do 10.2.


Thursday, January 26, 2012, 10:48 AM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
1. 2. k nám přijede pan Jindřich Kaulfers s vystoupením České lidové zvyky v hudbě. Pořady dělá velmi pěkné, už u nás byl a dětem se představení [o Mozartovi] velmi líbilo - www.guitararte.ic.cz. Vybíráme 35,- Kč [též 31. 1. - spolu s penězi za kroužky, výtvarnou výchovu a mléko]. 31. 1. vydáváme vysvědčení [resp. výpis], ale výuka je podle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).
V prvním celém únorovém týdnu, tzn. od 6. do 10. 2. uspořádáme sběrovou soutěž - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
10. a 24. 2. budeme mít tělesnou výchovu v pečecké sokolovně. Ze školy odjedeme po velké přestávce a vrátíme se na oběd ve 13.00 [i první a druhý ročník]. Na pronájem a cestu vybíráme vždy den předem 20,- Kč. Počítačový kroužek bude v tyto pátky
o cca 15 minut posunut [tzn. první skupina 13. 30 - 14.00, druhá skupina 14.15 - 14.45.].
3. 2. a 13. 2. - 19. 2. 2012 jsou prázdniny.
Od 1. března jsme nuceni zdražit oběd: žáci ZŠ 7 - 10 let 20,- Kč, žáci ZŠ 11 - 14 let 22,- Kč.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Saturday, January 7, 2012, 09:03 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
Na II. pololetí vybíráme 50,- Kč za materiál na výtvarnou výchovu. Dále je nutno zaplatit kroužky - cena je stejná jako v pololetí prvním [Výtvarná dílna - 250,-, Počítače - 100,-, Pečení - 100,-, Cvičení s hudbou - 100,-, Turistický 100,-Kč]. Tyto peníze vybereme při vydávání vysvědčení v úterý 31. 1.
O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo
s vedoucími jednotlivých kroužků.
Vzhledem ke konání zápisu do 1. ročníku nebude dne 18. 1. kroužek Cvičení s hudbou. U kroužku Pečení dojde od pololetí k prohození skupin - skupina "lichý" týden se stane "sudou" a opačně.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 3. 2. "Jarní" prázdniny máme letos od 13. 2. do 19. 2. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda] - prosíme o přihlášení.
V prvním únorovém týdnu, tzn. od 6. do 10. 2. uspořádáme sběrovou soutěž - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
Dovoluji si připomenout, že odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ], nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Thursday, January 5, 2012, 09:06 AM
ŠKOLKÁČEK Č. 5

10.1. plavecký výcvik
17.1. plavecký výcvik
18. a 19.1. zápis ZŠ 14 až 17 hodin
do 20. ledna přineste 500 Kč na kulturní akce na 2. pololetí
23.1. zaplaťte plavecký výcvik
24.1. poslední plavecký výcvik
25.1. Divadlo Nymburk, odjezd v 7.40 od MŠ, sebou batůžek s pitím a sušenkou, nedávejte prosím dětem zimní kombinézy

3.2. pololetní prázdniny, nahlaste docházku dětí
8.2. třídní schůzka s ukázkou v 15 hodin
9.2. Divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15, batůžek
13. až 17. 2. jarní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování
22.2. divadlo v MŠ v 9.15, přijďte i s mladšími dětmi
Friday, December 2, 2011, 03:32 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás,přejeme krásný předvánoční čas a upozorňujeme na následující:
8. 12. Jedeme do Prahy na vánoční pořad "Ze všech koutů naší země" . Protože se bojíme ranní dopravní špičky v Praze, vyjíždíme již v 7.10 z Ratenic [děti vyzvedneme na zastávce linkového autobusu] a v 7.15 od školy ve Vrbové Lhotě. Přiveďte/pošlete, prosím, své děti včas. Připomínáme, že kostel je vytápěn, nicméně doporučujeme teplejší oblečení, samozřejmě svačinu a pití, případně kapesné. Po koncertě se trochu projdeme Prahou Karlovou ulicí a přes Staroměstské náměstí. Oběd děti ve škole dostanou později [příjezd předpokládáme ve 13.00], odpolední vyučování ani počítačové kroužky však ve čtvrtek nebudou.
Poslední zpívání "Na schodech" bude v úterý 20. 12. od 15.30, abyste měli možnost přijít také. Po programu připravíme na školní chodbě k ochutnání Vaše vánoční cukroví - pošlete je den předem.
21. 12. máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá.
Ve čtvrtek 22. 12. 11 proběhnou třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje,...]. Odpolední vyučování odpadá. Počítačové kroužky tento den být mohou, ale vzkažte mi po dětech, zda máte zájem.
Všem přejeme hezké prožití vánočních svátků a šťastný rok 2012.
V novém kalendářním roce začíná vyučování v úterý 3. 1. 2012.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme 18. a 19. 1. 2012.


Wednesday, November 23, 2011, 12:58 PM
Školkáček č. 4
24.11. vánoční výstava v ZŠ v Pečkách, z MŠ odcházíme v 8.20 hodin
25.11. solná jeskyně Poděbrady, po solné jeskyni divadelní představení v divadle v Poděbradech Není drak jako drak, cena 50,- Kč
28.11. solná jeskyně Poděbrady
28.11. adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit první svíčku na adventním věnci
29.11. plavecký výcvik, odjezd z MŠ v 7.30 hodin, po skončení plaveckého výcviku exkurze na Střední zdravotnické škole v Nymburce, preventivní program dentální hygiena
1.12. divadlo Poděbrady Jak se zbavit čerta, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin
1.12. prosíme zaplaťte solnou jeskyni
2.12. poslední solná jeskyně
5.12. mikulášský rej v MŠ, dejte dětem nějaký kostým čerta, anděla nebo mikuláše
5.12.adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit druhou svíčku na adventním věnci
6.12. plavecký výcvik
12.12. adventní zpívání na chodbě školy v 9.55 hodin, přijďte s námi zapálit třetí svíčku na adventním věnci
13.12. plavecký výcvik
19.12. divadelní představení v MŠ Cesta do Betléma, cenu za představení rozpočítáme podle počtu dětí, můžete přijít s mladšími sourozenci v 9.00 hodin
20.12. plavecký výcvik
20.12. adventní zpívání na chodbě školy v 15.30 hodin, přijďte s námi zapálit poslední svíčku na adventním věnci
21.12. barevný den v MŠ modrá a bílá, dejte dětem nějaké oblečení v těchto barvách
21.12. Štědrý den v MŠ
23.12. dopolední provoz v MŠ
Na všechny výlety dejte dětem batoh, pití a můžete dát nějakou nečokoládovou sušenku
Uvítali bychom Vaši finanční pomoc na nákup vánočních dárků do školky, předem Vám moc děkujeme


Wednesday, November 23, 2011, 12:02 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme následující informace:
Dne 29. 11. jedeme na plavání a ve Vrbové Lhotě bude vypnuta elektřina [tzn. dopoledne nemůžeme topit a tak pojedou i Ti, kteří na plavání nejezdí]. Zůstaneme tedy v Nymburce déle a navštívíme Střední zdravotnickou školu Nymburk, kde nás studentky školy naučí, jak dávat první pomoc a jak se starat o chrup. Vrátíme se na oběd v cca 12.00 [polévka + chléb, pomazánka, ovoce, zelenina]. Odpolední vyučování pátého ročníku proběhne beze změny.
Na 8. 12. máme objednán vánoční pořad "Ze všech koutů naší země" v kostele na Kampě v Praze. Cena [vstupné + doprava] je 170,- Kč. Tuto částku vybereme 1. 12. Kostel je vytápěn, nicméně doporučujeme teplejší oblečení, samozřejmě svačinu a pití, případně kapesné. Po koncertě se trochu projdeme Prahou Karlovou ulicí a přes Staroměstské náměstí. Pozor! Vyjíždíme dříve. Ratenické děti nastoupí do autobusu na zastávce v Ratenicích již v 7.10 a před školou ve Vrbové Lhotě budeme nastupovat v 7.15. Dohlédněte, prosím, aby Vaše děti přišly včas.
Od 28. 11. budeme vždy v pondělí od 9.55 zpívat na školních schodech koledy, poslední zpívání však bude v úterý 20. 12. od 15.30, abyste měli možnost přijít také.
Poslední školní den roku 2011 je čtvrtek 22. 12. 11. Toho dne proběhnou třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...]. Všechny ročníky skončí v 11.45. Školní družina je beze změn.
Budete-li potřebovat, můžeme na 23. 12. dopoledne nechat ještě školní družinu otevřenu [protože však není den školního vyučování, nelze dětem poskytnout oběd].
V novém kalendářním roce začíná vyučování
v úterý 3. 1. 2012.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme
18. a 19. 1. 2012. Bližší informace budou na nástěnce v lednu.


Thursday, October 27, 2011, 12:26 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme pár důležitých informací.

Vzhledem k tomu, že kolegyně paní učitelka M. Petráková je tento týden ještě na stáži ve Velké Británii, neproběhnou kroužky "Cvičení s hudbou".
4. 11. si s námi přijde popovídat mykolog, nicméně učení ať mají děti připravené podle rozvrhu.
8. 11. od 16.30 Vás zveme na třídní schůzky. Do 4. 11. prosím, napište a vhoďte do bílé schránky v chodbě v přízemí návrh na člena Školské rady - paní Nouzákové děkujeme za spolupráci v uplynulých letech.
Podle posledních informací od pana Tvrze začne plavecký výcvik od 8. 11. Přihlášku, prosím, obratem; 700,- Kč buď na třídních schůzkách dne 8. 11 nebo 21. 11.
18. 11. navštívíme informační centrum ČEZ v Hradci Králové a zúčastníme se pořadu o obnovitelných zdrojích. Polovinu jízdného uhradíme z peněz za sběr - vybíráme tedy 60,- Kč dne 16. 11.
26. - 27. 11. se opět v naší škole uskuteční Deskové hry pro žáky 3. a 5. ročníku. Přihlášku a bližší informace děti ještě dostanou.

Děkujeme a mějte se hezky.


Friday, September 23, 2011, 01:03 PM
26.9. - 7.10. - sběr papíru, zvážený a svázaný papír noste do vstupní chodby školy, stále můžete nosit elektrospotřebiče, baterie a umělohmotná víčka
27.9. - dopravní hřiště Kolín, odjezd od MŠ v 8.00 hodin, dejte dětem batůžek - do batůžku lahvičku s pitím, pláštěnku a můžete dát nečokoládovou sušenku
30.9. - kino Poděbrady - Šmoulové, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin,můžete děti přivést na zastávku do 7.30 hodin,vstupné 70,- Kč + 12,- Kč jízdne- dejte dětem batůžek
3. - 7.10 - budeme poznávat a ochutnávat ovoce, prosíme dejte dětem nějaké ovoce
5.10. - po osmé hodině si vyzkoušíme evakuaci, prosíme přiveďte děti do 8.00 hodin
7.10. - divadlo Poděbrady - Pohádka o zvířátkách, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na zastávku do 7.30 hodin- dejte dětem batůžek,vstupné 50,-Kč + 12,- Kč jízdné
10. - 14.10. - budeme poznávat a ochutnávat zeleninu, prosíme dejte dětem nějakou zeleninu
12.10. - divadlo Nymburk - pohádka Princezna na hrášku, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, můžete děti přivést na zastávku do 7.30 hodin- dejte dětem batůžek, vstupné 45,- Kč + jízdné
17.10. - během dopoledne přijede klaun z McDonaldu
24. a 25.10. - ředitelské volno ve škole, 26. a 27.10. - podzimní prázdniny ve škole, prosím nahlaste docházku dětí do 19.10.
31.10. - v rámci recyklohraní zábavné dopoledne pro předškoláky
4.11. - v MŠ beseda s mykologem v 10.00 hodin
od 31.10. budeme jezdit do solné jeskyně- pondělí a pátek
v listopadu začneme jezdit na plavecký výcvik
9.11. - třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin

na každý výlet dávejte dětem batůžek s pitím a pláštěnkou , můžete přidat nečokoládovou sušenku


Thursday, September 22, 2011, 03:35 PM
Vážení rodiče, připomínáme návštěvu dopravního hřiště - 27. 9. 11.
Od 26. září do 7. října pořádáme sběr starého papíru. Dobře svázané a zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy [při větším množství rovnou do garáže]. Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru. Ve vstupní chodbě školy můžete též odevzdávat vybité baterie a nerozebrané elektrospotřebiče - rádi bychom spotřebiče odeslali koncem listopadu, protože odběr je v tomto období zvýhodněn.
Pondělní [26. 9.] pátou hodina 5. ročníku přesuneme na čtvrtek 29. 9. - v pondělí tedy končí "páťáci" dříve v 11.45, ve čtvrtek později - ve 14.30.
5. 10. bychom provedli evakuaci spojenou se cvičením v přírodě a exkurzí do McDonald`s ve Vrbové Lhotě. Do školy se vrátíme ve 12.00 - oběd bude tedy trochu později. 3. ročník bude mít konverzaci z A. j. ve čtvrtek.
Na den 24. a 25. 10. 2011 vyhlašuji ředitelské volno [na které navazuje státní svátek a podzimní prázdniny]. Pokud máte zájem, lze zajistit péči o Vaše děti v rámci školní družiny [bez oběda]. Sdělte nám, prosím, kdo přijde.
Rodičovské schůzky budou pravděpodobně 8. 11. - ještě upřesníme.
Podle posledních informací od pana Tvrze bude plavecký výcvik
od poloviny listopadu. 700,- za plavecký výcvik [10 x doprava a 2 hodiny plavání] zaplaťte 15. 11.
Přejeme hezký podzim.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122