ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Monday, January 4, 2016, 01:22 PM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme v roce 2016 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
5. 1. se uskuteční poslední "Předškoláček" na kterém se dohodneme i na konkrétním čase zápisu do prvního ročníku.
11. 1. 16 se uskuteční 1. část programu zaměřeného na vztahy mezi žáky a problémy vznikajícími ve školním prostředí. Program nám je poskytnut zdarma a během zbývající části školního roku jej absolvují všechny ročníky ve třech dopoledních blocích.
20. - 21. 1. proběhne zápis do prvního ročníku naší školy. Hlavní den zápisu bude 20. 1. Kroužky tento den odpadají.
25. 1. pojedeme do Divadla v Dlouhé. 180,- Kč na jízdné a vstupenku vybíráme 11. 1. Jedeme autobusem z Vrbové Lhoty 8.02 [8.05 z Ratenic], z Peček vlakem 8.17. Vracíme se přes Poděbrady [14.08], do Vrbové Lhoty přijedeme 14.32 [do Ratenic 14.35, do Peček 14.40]. Oběd tento den nebude, dětem dejte tedy větší svačinu a pití. Na základě návratky mohou nastoupit nebo vystoupit na cestě.
28. 1. k nám opět přijede pan Kaulfers s hudebním programem "VÝLET DO SVĚTA FANTAZIE" - na pořad vybíráme 45,- Kč dne 25. 1.
Vysvědčení [resp. výpis] vydáváme 28. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál, Pečení 175,- + 15,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 125,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Tyto peníze vybereme také v pondělí 25. 1. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 29. 1. "Jarní" prázdniny máme letos od 7. 3. do 11. 3. 2016 [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Monday, November 23, 2015, 02:29 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a s předstihem předkládáme prosincové informace:
Začali jsme jezdit na plavání - obratem nám sdělte, potřebujete-li potvrzení o platbě plaveckého výcviku pro zdravotní pojišťovnu - u některých pojišťoven je možné žádat o příspěvek.
V neděli 29. 11. vystupují někteří z našich žáků při rozsvěcování vánočního stromku v Ratenicích [od 16.00 - sraz dětí v 15.45]. Všichni jste samozřejmě zváni.
V neděli 6. 12. se sejdeme při rozsvěcení stromečku ve Vrbové Lhotě [od 16.00 - sraz dětí v 15.45]. Do návratky nám, prosím, napište, které z dětí přijde [týká se pochopitelně i dětí z Ratenic].
V pátek 4. 12. slavíme svátek svatého Mikuláše, děti mohou přijít v převleku. Od 10.00 "adventní povídání a zpívání" na schodech. Srdečně Vás zveme.
V pondělí 7. 12. pojedeme na divadelní představení Princezna se zlatou hvězdou na čele do Kolína. Ve volné chvíli navštívíme i kolínskou knihovnu. Použijeme linkový autobus s odjezdem 8.37 z Vrbové Lhoty a vlak 9.03 z Peček. Děti mohou nastoupit i v Ratenicích či čekat v Pečkách. Vracíme se vlakem [12.48 příjezd do Peček, příjezd do Vrbové Lhoty ve 13.05].
V úterý 15. 12. jsme zváni na koncert do ZUŠ Pečky. Odjíždíme opět linkovým autobusem v 8.37 a vracíme na 4. vyučovací hodinu.
Peníze na dopravu a vstupné [divadlo, koncert] ve výši 110,- Kč vybereme 30. 11. 15.
V úterý 15. 12. bude 2. setkání "Předškoláčka".
V pondělí 21. 12. máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá.
Poslední školní den letošního kalendářního roku 22. 12. proběhnou třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...].
"Vánočním zpíváním" na schodech ukončíme letošní rok ve škole. Můžete si s námi zazpívat v 11.00. Všechny ročníky končí tento den v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Na 11. 1. 16 je objednána u SVP Kolín [www.svp-kolin.cz] 1. část programu zaměřeného na vztahy mezi žáky a problémy vznikajícími ve školním prostředí. Program nám je poskytnut zdarma a během zbývající části školního roku jej absolvují všechny ročníky ve třech dopoledních blocích. Tato první část je určena pro 3. - 5. ročník. Zájemcům mohu přeposlat email pana PhDr. Jana Čuchala s podrobnějšími informacemi.


Thursday, November 5, 2015, 03:08 PM
Vážení rodiče, nejdůležitější zprávou je, že 19. 11. jedeme poprvé na plavání (o týden dříve, než jsme původně mysleli). Plavání bude vždy ve čtvrtek. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přijít včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu (dodáme za dva týdny). Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 800,- Kč [10 x doprava a 2 hodiny plavání] převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2015 nebo v hotovosti dne 9. 11.
Dne 6. 11. odpadá 3. - 5. ročníku 5. vyučovací hodina.
18. 11. se žáci 1. a 2. ročníku zúčastní divadelního představení - "ekologické pohádky" v naší škole. 60,- Kč na vstupné vybíráme dne 9. 11.
Dne 18. 11. Vás také zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Tento den odpadají kroužky. Rozpis časů nám vraťte, prosím, obratem.
28. - 29. 11. pořádáme ve škole již XI. ročník Deskových her. Přihlášky a informace na vyžádání {pouze pro žáky 2. - 5. ročníku].
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 29. 11. od 16.00.


Thursday, October 15, 2015, 02:11 PM
Vážení rodiče.Ať již bude nebo nebude jezdit dne 21. 10. autobus skrz Vrbovou Lhotu, škola zůstane v provozu. V případě zrušení spoje bude jeden z učitelů ráno v 7.25 čekat v Ratenicích na autobusové zastávce a o Vaše děti se postará - půjdou pěšky do Vrbové Lhoty. Po obědě by je v 15.00 opět přivedl do Ratenic. Vše vyřešíme operativně podle aktuální situace. Samozřejmě budeme tolerovat omluvenou neúčast z důvodu pokládky povrchu.

Thursday, October 15, 2015, 07:18 AM
Zpráva z OÚ Vrbová Lhota
Vážení spoluobčané
Na základě sdělení investora stavby "Oprava povrchu vozovky v ulici Poděbradská", Vám oznamujeme nový termín pokládky povrchu této vozovky. Pokládka povrchu proběhne ve středu dne 21.10.2015. Vzhledem k náročnosti této opravy bude nutné provést přípravné práce již den předem, a to v úterý ve večerních hodinách po projetí autobusu v 18:48 hodin ve směru Vrbová Lhota do Poděbrad. Od této doby bude průjezd obcí úplně zakázán pro veškerou dopravu, včetně autobusové dopravy, až do čtvrtečního rána. Pokud musíte v této době použít svá vozidla, prosíme zaparkujte si je po tuto dobu mimo ulici Poděbradská. Investor dále oznámil, že v případě nepříznivého počasí, může tato akce být posunuta na sobotu 24.10.2015 nebo neděli 25.10.2015. Potřebné přípravné práce by byly provedeny vždy den předem. Rozhodnutí o posunutí pokládky padne v úterý 20.10.2015 dopoledne. Děkujeme za pochopení.

Sunday, October 11, 2015, 05:13 PM
Vážení rodiče, vzhledem k opravám silnice ve Vrbové Lhotě, prodlužujeme sběr papíru ještě o týden. Děkujeme za pochopení.

Wednesday, September 30, 2015, 10:48 AM
Vážení rodiče,
měsíc říjen zahájíme sběrem starého papíru - dobře svázané a zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy [při větším množství rovnou do garáže]. Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru.
Dne 6. 10. pojede 1. a 2. ročník do pečecké knihovny. Odjíždí autobusem po druhé vyučovací hodině, vrací se 13.05 do Vrbové Lhoty. Na základě návratky mohou děti zůstat v Pečkách, vystoupit v Ratenicích nebo odejít ze zastávky ve Vrbové Lhotě. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 5. 10.
Dne 14. 10. pojedeme do Poděbrad na SZeŠ na slavnostní otevírání zahrady - dokončení projektu z minulých let. Pojedeme všichni ze školy.
Na zpáteční cestě mohou děti jít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Dopravu z a do Vrbové Lhoty zaplatíme z "prasátka".
19. 10. pojede 1. a 2. ročník na farmu v Kolíně. Odjíždíme od školy [příchod "normálně", děti z Ratenic mohou přistoupit a vystoupit na autobusové zastávce v Ratenicích v 8.00. Vybíráme 80,- Kč dne 12.10 [doprava je částečně hrazena z loňského projektu].
3. - 5. ročník navštíví v tom samém termínu farmu v Košíku. Všichni odjíždíme od školy [i rateničtí a pečečtí]. Doprava je také ještě částečně hrazena z loňského projektu, na vstupné vybíráme 50,- Kč dne 12. 10.
20. 10. budeme mít v dopoledních hodinách besedu a předvedení výcviku s chovatelkou psů, vybíráme 30,- Kč také dne 12. 10.
26. a 27. 10. je ředitelské volno, 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny - návratky ohledně družiny jste již odevzdávali.
První lekce plaveckého výcviku bude 26. 11. Platbu 800,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2015 nebo v hotovosti dne 9. 11.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Zatím ještě ve zkušebním provozu již fungují facebookové stránky [děkujeme panu Zatřepálkovi] - měly by se tam objevovat aktuální informace a fotografie [odkaz je i na školních stránkách]:
školka: https://www.facebook.com/pages/M%C5%A0-Vrbov%C3%A1-Lhota/769071676534518 (MŠ Vrbová Lhota)
škola: https://www.facebook.com/pages/Z%C5%A0-Vrbov%C3%A1-Lhota/1620207728235262 (ZŠ Vrbová Lhota)
Třídní schůzky plánujeme předběžně na 18. 11.
Přejeme Vám hezký podzim.


Monday, September 28, 2015, 08:10 PM
Zdravíme ze školky a oznamujeme, že fotografie a aktuální informace budou zveřejňovány na facebookovém profilu školy - viz odkaz.

Monday, September 28, 2015, 08:07 PM
Zdravíme ze školy a oznamujeme, že fotografie a aktuální informace budou zveřejňovány na facebookovém profilu školy - viz odkaz.

Wednesday, September 2, 2015, 08:19 AM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2015/2016.
Ve středu 2. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne (pokud bude špatné počasí, tak ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny. Odpoledne od 17.00 Vás zveme na slavnostní otevření školní zahrady.
Dne 3. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál a kufřík na Vv, nově příchozí děti ještě svůj hrneček, který si bezpečně poznají. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky (nejlépe "tahací" v krabičce) a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od pátku si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů a nezapomeňte na převlečení na hodiny tělesné výchovy do látkového sáčku [vše podepsat!]. 2. - 7. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 14. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ] a Matematiky z peněz za sběry.
11. 9. proběhne nácvik evakuace spojený se cvičením v přírodě - všechny ročníky končí v 11.45 ve škole. S sebou si děti musí vzít svačinu, pití a sportovní oblečení [vhodné obutí - půjdeme cca 4km].
23. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 70,- Kč. Tuto částku vybíráme také dne 14. 9. Odjíždět budeme v 7.40 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy.
24. 9. proběhne "barevný den" [hnědá, oranžová] a v odpoledních hodinách drakiáda
u fotbalového hřiště [v případě příznivého počasí].
29. 9. navštívíme se žáky 1. - 3. ročníku představení v Pečkách. Pojedeme autobusem v 8.37 z Vrbové Lhoty. Děti mohou přistoupit v Ratenicích nebo čekat v Pečkách. Zpět jedeme všichni do školy.
25. 9. vybíráme 60,- Kč (vstupné + jízdné).
V prvním týdnu října 5. 10. - 9. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě
při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů [nikoliv televizí a monitorů].
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [800,- Kč]. Tuto částku budeme vybírat během října.
Na den 26. a 27. 10. 15 vyhlašuji z provozních důvodů ředitelské volno (navazuje st. svátek a podzimní prázdniny). V případě potřeby mohou děti navštěvovat školní družinu. Vše ještě upřesníme.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.]. Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra [2. 9.]. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 23,- Kč [od 11 let 25,- Kč].
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 125,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15,
15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat
do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30 - 12.00 [MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme].

Prázdniny ve školním roce 2015/2016 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny [řed.volno+st. svátek+sone] 26. 10. - 1. 11. 2015;
Vánoční prázdniny [včetně sone] 23. 12. 2015 - 3. 1. 2016 [vyučování začne 4.1.16]
Pololetní prázdniny 29. 1. 2016
"Jarní" prázdniny 5. 3. - 13. 3. 2016 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 24. 3. - 28. 3. 2016 [včetně Velikonočního pondělí]
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2016
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122