ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Tuesday, January 13, 2015, 10:25 AM
21.1. zápis dětí do ZŠ Vrbová Lhota
Do 23.1. nahlaste docházku na pololetní prázdniny / 30.1.2015 /
27.1. kino Poděbrady, 3D pohádka Dům kouzel, sejdeme se v 8.00 hodin ve školce
4.2. Tongo Hradec Králové, odjezd od MŠ v 8.00 hodin, dejte dětem lehké sportovní oblečení, každý bude mít nejméně 1 litr pití, předpokládaný návrat 14.30 hodin
Do 16.2. vybíráme 500 Kč na divadla na druhé pololetí a 100 Kč na kapesníky
17.2. knihovna Pečky, sraz ve školce v 7.50 hodin na svačinu
Do 23.2. nahlaste docházku dětí o jarních prázdninách / jarní prázdniny 2. až 6.3. /


Thursday, January 8, 2015, 08:24 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme v roce 2015 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
8. 1. se uskuteční poslední "Předškoláček" na kterém se dohodneme i na konkrétním čase zápisu do prvního ročníku.
14. 1. pojede 3. - 5. ročník opět do laboratoře SZeŠ. Sejdeme se ve škole, odjíždíme objednaným autobusem a vracíme se všichni linkovým autobusem na pátou vyučovací hodinu.
21. - 22. 1. proběhne zápis do prvního ročníku naší školy. Hlavní den zápisu bude 21. 1. Vzhledem ke konání zápisu bude mít pátý ročník dne 21. 1. anglický jazyk hned v navazující páté vyučující hodině (končí 12.40) a nekoná se druhý kroužek PC. Na náhradním termínu se domluvíme.
23. 1. k nám opět přijede pan Kaulfers - na pořad vybíráme 45,- Kč dne 19. 1.
Vysvědčení (resp. výpis) vydáváme 29. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Dne 4. 2. zveme všechny rodiče i další zájemce na pololetní divadelní představení, které začne v 16.00 v učebně II. Děti Vám rády předvedou, co se naučily.
Je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním [Ruční práce, Výtvarný je 150,- Kč, Počítačový a Cvičení s hudbou 150,- Kč, Pečení 150,- + 150,- na suroviny, Turistický 100,- Kč + náklady na výlety.]. Tyto peníze vybereme také v pondělí 19. 1. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 30. 1. "Jarní" prázdniny máme letos od 2. 3. do 8. 3. 2015 [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
V posledních dnech se v naší škole až příliš rozmohlo "hraní" si s mobilními telefony. Pokud vaše dítě má mobilní telefon, musí jej po příchodu do školy vypnout, v žádném případě s ním nesmí fotografovat či nahrávat, použít jej může jen se souhlasem pedagoga. Též nejsme schopni zamezit jeho ztrátě [např. při zapomenutí přístroje na veřejně přístupném místě apod.] či případnému poškození [např. při pádu na zem, nevhodném zacházení, ...].


Monday, December 1, 2014, 01:22 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás, přejeme krásný adventní čas a upozorňujeme
na následující:
V neděli 30. 11. vystupují někteří z našich žáků při rozsvěcování vánočního stromku v Ratenicích {od 15.30}. Všichni jste samozřejmě zváni.
V pondělí 1. 12. pojedou 3., 4. a 5. ročník do ZUŠ na vánoční koncert. Využijeme linkový autobus s odjezdem v 8.37 z Vrbové Lhoty. Po příjezdu bude od 11.00 "adventní povídání a zpívání" na schodech. Můžete se přijít podívat.
Ve čtvrtek 4. 12. bude 2. setkání Předškoláčka.
V pátek 5. 12. slavíme svátek Svatého Mikuláše, děti mohou přijít v převleku.
V neděli 7. 12. se sejdeme při rozsvěcení stromečku ve Vrbové Lhotě {od 16.00}.
Na středu 10. 12. jsme objednali filmové představení Tři bratři v Poděbradech. Do Poděbrad nás zdarma odveze pan Šafránek, zpátky přijedeme linkovým autobusem v 11.37. Poslední hodina vyučování bude vyučována
podle rozvrhu.
V pátek 12. 12. pojede 1. a 2. ročník na koncert do ZUŠ Pečky a 3. - 5. ročník na exkurzi do cukrovaru se Školním statkem Poděbrady (exkurze je hrazena v rámci projektu EU).
Peníze na dopravu a vstupné {kino, koncert} ve výši 70,- Kč vybereme 1. 12. 14.
V pátek 19. 12. máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá, proběhnou také třídní vánoční besídky a jako každý rok půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Kromě drobných dárků pro spolužáky a občerstvení, dejte dětem i vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese {jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...}.
"Vánočním zpíváním" na schodech ukončíme letošní rok ve škole. Můžete si s námi zazpívat v 11.00. Všechny ročníky končí tento den v 11.45, školní družina má běžný provoz.

Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný rok 2015.
V novém kalendářním roce začíná vyučování v pondělí 5. 1. 2015.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme 21. a 22. 1. 2015.


Monday, November 24, 2014, 11:34 AM
1.12. zveme rodiče na adventní zpívání na schodech v prostorách ZŠ od 9.50 hodin
5.12. přiveďte děti v kostýmu anděla, čerta nebo Mikuláše, v dopoledních hodinách bude probíhat nadílka pro děti
7.12. v 16.00 hodin rozsvěcení vánočního stromku ve Vrbové Lhotě, sraz dětí v 15.55 hodin před OÚ
9.12. pečení cukroví, prosíme maminky o vyrobení těsta na cukroví, můžete dát dětem zástěrky
10.12. kino Poděbrady, pohádka Tři bratři, sraz v 8.00 hodin v MŠ, bez batohu
12.12. výchovný koncert Pečky, sraz v 7.45 hodin v MŠ, bez batohu
16.12. divadlo v MŠ, pohádka O peciválovi
17.12. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce a minidílničkou v 15.00 hodin
18.12. besídka v MŠ, dejte, prosím, dětem do krabičky cukroví, prosíme o přinesení jednoho zabaleného nepodepsaného dárku ( max. do 30,- Kč, např. omalovánky … )
19.12. adventní zpívání na schodech v prostorách ZŠ od 11.00 hodin
22.12. 2014 až 2.1. 2015 vánoční prázdniny
Za celý kolektiv MŠ Vám přejeme veselé vánoční svátky


Friday, October 24, 2014, 03:57 PM
Vážení rodiče,nejdůležitější zprávou je, že 25. 11. jedeme poprvé na plavání. Plavání bude vždy v úterý [25/11, 2/12, 9/12, 16/12, 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2]. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přijít včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu [dodáme koncem listopadu]. Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 800,- Kč [10 x doprava a 2 hodiny plavání] převodem na účet školy [51-7262160217/0100 s variabilním symbolem 2013] nebo v hotovosti dne 14. 11.
27. 10. a 29. 10. jsou podzimní prázdniny spojené státním svátkem. Hned v dalším týdnu -
5. 11. pojedou děti 3. - 5. ročníku na celé dopoledne do laboratoří SZeŠ v Poděbradech. Odjíždíme od školy v 7.35 objednaným autobusem [po příjezdu linkového autobusu], vracíme se autobusem linkovým až ve 13.37 [Vrbová Lhota]. Na základě návratky mohou děti odejít ze zastávky nebo zůstat v autobuse.
V sobotu 8. 11. je projektový den na Školním statku Poděbrady. Odjíždíme v 8.45 od zastávky u pečecké školy [směrem na Poděbrady], následně z autobusové zastávky v Ratenicích a zastávky ve Vrbové Lhotě. Vrátíme se 12.15 na zastávku ve Vrbové Lhotě, následně opět do Ratenic a do Peček na autobusovou zastávku u ZŠ Pečky.
Dne 20. 11. Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se.
29. - 30. 11. pořádáme ve škole již X. ročník Deskových her. Přihlášky a informace na vyžádání [pouze pro žáky 2. - 5. ročníku].
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 30. 11. od 16.00.


Sunday, October 5, 2014, 01:25 PM
Vážení rodiče,
6. 10. budeme vybírat peníze za kroužky: Ruční práce a Výtvarný je 150,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 150,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 150,- Kč za pololetí, Turistický 100,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Vzhledem k tomu, že tyto peníze odevzdáváme do pokladny DDM Poděbrady, prosíme o platbu v hotovosti.
Ve vstupní chodbě školy můžete odevzdávat vybité baterie a nerozebrané malé elektrospotřebiče.
Projektový den se přesouvá na 11. 10. Navštívíme výstavu "Zemědělec" v Lysé nad Labem. Děti nic neplatí, budeme vyjíždět v 8.30 z Peček od nádraží, v 8.35 přistoupí děti na zastávce v Ratenicích a v 8.40 na zastávce ve Vrbové Lhotě. Vrátíme se v cca 13.30 do Vrbové Lhoty na zastávku, 13.35 do Ratenic a 13.40 do Peček k nádraží. Vyplňte nám, prosím, návratku.
Dne 14. 10. pojedeme do Peček na představení pana Krejčíka. Děti mohou nastoupit v Ratenicích nebo čekat v Pečkách před kulturním domem (viz návratka). Na vstupné a jízdné vybíráme 62,- dne 13. 10. Po představení se vracíme všichni do školy a vyučujeme od čtvrté hodiny, ale místo T.v. budeme mít Č.j.
17. 10. budeme mít v dopoledních hodinách besedu s chovatelkou psů (zdarma, zajistili pro naše žáky Růžičkovi).
27. a 29. 10. jsou podzimní prázdniny - můžeme zajistit pro Vaše děti školní družinu [nikoliv však oběd - podle vyhlášky jej nelze poskytovat mimo dny školního vyučování].
Podle posledních informací od pana Tvrze bude plavecký výcvik od poloviny listopadu. Platbu 800,- Kč [10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy [51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2014 nebo v hotovosti dne 14. 11.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Třídní schůzky plánujeme předběžně na 20. 11.
Přejeme Vám hezký podzim.


Monday, September 29, 2014, 09:58 AM
Školkáček č.2

29.9. až 3.10. sběr papíru
1.10. divadlo v MŠ, pohádka O dráčkovi, začátek představení v 10.30 hodin
7.10. divadlo v MŠ, pohádka Červená Karkulka, začátek představení v 10.30 hodin
13.10. solná jeskyně Poděbrady
odcházíme v 7.15 z MŠ, můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, děti budou mít batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku, nečokoládovou sušenku, sportovní oděv a obuv, cena 35,- Kč solná jeskyně + 12,- Kč jízdné, vyúčtování solné jeskyně bude 20.11.
14.10. divadlo v Pečkách, představení Krejčík Honza, přiveďte děti do 8.00 hodin do MŠ, dejte dětem batůžek, lahvičku s pitím, pláštěnku
20.10. solná jeskyně
24.10. divadlo v MŠ, Hastrmanská pohádka, začátek představení v 10.30 hodin
27.10. solná jeskyně
Vyúčtování divadelních představení je na nástěnce

Friday, September 26, 2014, 10:44 AM
Vážení rodiče děti ze školy v přírodě přijedou včas, tj. ve 12.30.

Friday, August 29, 2014, 12:39 PM
Vážení rodiče,srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
V úterý, první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne. S sebou si děti musí vzít přezůvky, pití a sportovní oblečení. Ke svačině jim opečeme špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 3. 9., děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál a kufřík na Vv, nově příchozí děti ještě svůj hrneček, který si bezpečně poznají. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic i sešitů a nezapomeňte na převlečení na hodiny tělesné výchovy do látkového sáčku (vše podepsat!). Apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé. Odpolední vyučování začne až v týdnu od 8. 9. (ale páté hodiny jsou již od čtvrtka 4. 9.).
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 15. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
11. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu vybíráme 60,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 8. 9. Odjíždět budeme v 7.45 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy.
V přelomovém týdnu září a října 29. 9. - 3. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru ( stejným způsobem jako v minulých letech) - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji (cca 800,- Kč). Tuto částku (po upřesnění) budeme vybírat během října.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 15.30 (výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším). Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování (obědě) odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra (2. 9.). Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 23,- Kč (od 11 let 25,- Kč).
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 150,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 150,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 150,- Kč za pololetí, Turistický 100,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Novinkou je další kroužek "Mladý farmář" nabízený Školním statkem Poděbrady letos pro všechny žáky školy. Je zcela zdarma včetně dopravy z/do Vrbové Lhoty (i do Ratenic a Peček). Tento kroužek bude v pondělí 1 x za 14 dnů od 13.30 do 16.30 a obsahem bude seznámit se a vyzkoušet si různé činnosti v zemědělství (zpracování mléka; práce se zvířaty - na statku mají koně, králíky, kozy, ..., apod.). Činnost tohoto kroužku je hrazena z prostředků EU. Vzhledem k tomu, že se některých akcí v rámci tohoto projektu budou účastnit všichni žáci naší školy, prosíme o vyplnění evidenčních listů.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15, 15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.
Připomínáme, že je nutno poslat do 5. 9. na účet 2. zálohu a 15. 9. doplatit školu v přírodě, případné dotazy zodpoví paní Jindra Šramotová.

Prázdniny ve školním roce 2014/2015 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 25. 10. - 29. 10. 2014;
Vánoční prázdniny (včetně sone) 19. 12. 2014 - 4. 1. 2015 (vyučování začne 5.1.15)
Pololetní prázdniny 30. 1. 2015
"Jarní" prázdniny 28. 2. - 8. 3. 2015 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 2. 4. - 6. 4. 2015 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2015
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.


Wednesday, August 13, 2014, 03:23 PM
Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č.2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál (tužky č. 1, 2 a 3, pero-nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko), folii do učebnice


Všechny věci podepsat!!!

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122