ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, January 26, 2011, 04:32 PM
Vážení rodiče,srdečně Vás zdravíme, dovolujeme si Vás informovat o následujícím:

Na II. pololetí vybíráme na pitný režim 50,- Kč. Dále je nutno zaplatit kroužky - cena je stejná jako v pololetí prvním [Výtvarná dílna - 250,-, Počítače - 100,-,
Pečení - 100,-, Cvičení s hudbou - 100,-,] tyto peníze vybereme v příštím týdnu v pondělí při vydávání vysvědčení [31. 1.]. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou v letošním roce 4. 2. a na ně hned navazují prázdniny týdenní - "jarní".
V příštím týdnu mohou děti nosit sběr - dobře svázané balíčky odevzdají při příchodu do školy a nahlásí hmotnost balíku ve školce.
Dovoluji si připomenout, že odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat.

Ve II. pololetí je opět možno odebírat prostřednictvím školy dotované mléko v rámci projektu "ŠKOLNÍ MLÉKO".
Ceny se mírně zvedly -
Ochucené dotované mléko Lipánek 250 ml
jahoda, vanilka, kakao
nová cena 4,50 Kč

Smetanový krém Lipánek 80 g
vanilka, kakao, Duo vanilka - kakao
nová cena 4,50 Kč

Tvarohový krém Lipánek 80 g
Duo vanilka - jahoda
nová cena 4,- Kč
Ceny jogurtů (4,- Kč) a neochuceného mléka Lipánek 250ml (3,- Kč) zůstávají beze změny.
Poslední mléko za I. pololetí vydám 31. 1. Vyúčtování I. pololetí provedu v prvním únorovém týdnu. Mléko ve II. pololetí budu vydávat dvakrát (160,-Kč) či třikrát týdně [250,-Kč] do cca konce června.
Mám - nemám zájem odebírat dotované mléko ve II. pololetí 2010/11.

V případě kladné odpovědi zaplaťte, prosím, 31.1.


Sunday, January 9, 2011, 03:38 PM
Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám připomenout termín zaplacení plavání - 17. 1. Prosíme o platbu v hotovosti třídním učitelkám.
Do konce ledna budeme také potřebovat zaplatit [event. vyplnit přihlášky] kroužky a odebírání školního mléka pro 2. pololetí. Informační lístek ještě děti dostanou.
19. a 20. 1. proběhne zápis do 1. ročníku.
31. 1. dostanou děti pololetní vysvědčení [výpis]. V tom samém týdnu [31. 1. - 3. 2.] proběhne sběr starého papíru.
4. 2. jsou pololetní prázdniny a na ně navazující "jarní prázdniny" [7. - 13. 2.]. V případě zájmu může Vaše dítě navštěvovat školní družinu [děti budou pohromadě s MŠ], bohužel však bez možnosti oběda.
23. 2. - 2. 3. se koná škola v přírodě ve Svoru u Nového Boru [www.starline.cz]. Nezapomeňte vyřídit Vašim dětem potvrzení od doktora. Schůzku již před odjezdem dělat nebudeme, pokud máte nějaké dotazy napište, zavolejte nebo se zastavte ve škole. Hodinu odjezdu a příjezdu oznámíme po jarních prázdninách.
Staré elektrospotřebiče, které jste po vybalení nových odnesli na půdy a do kůlen, můžete odevzdat do školy [nerozebrané] - menší do červené popelnice v šatně, větší do koše za vstupními dveřmi a ještě větší po domluvě do garáže [ne však nebezpečný odpad - zářivky, monitory, ...]
Mějte se hezky. ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Sunday, December 5, 2010, 08:24 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás v posledním měsíci tohoto kalendářního roku. Ve středu (8. 12.) jedeme do mlýna Davídkov (http://www.mlyndavidkov.cz ) na pořad Vánoční hrátky na mlýně. Odjíždíme v 8.00. Návrat přibližně v 15.30. Oběd je zajištěn (bramboračka, sypánky, vánočka, čaj), ale svačinu doporučujeme též.
Dne 20. 12. Vás zveme na poslední adventní zpívání. Bude se však konat až v 15.00, abychom se mohli zúčastnit ve větším počtu.
22. 12. půjdeme jako obvykle ustrojit stromek do lesa - dětem dejte s sebou různé pamlsky pro zvířata (mrkve, zrní, jablka, lůj pro sýkorky, ...). Po návratu z lesa proběhnou třídní besídky. Občerstvení (limonády, cukroví, apod.) si každý žák/yně donáší sám/a, ale v rozumné míře.
V lednu začneme jezdit na plavání, hned v prvním lednovém týdnu. Budeme jezdit každou středu do března. Cena za 10 lekcí s dopravou je 600,- Kč. Zaplaťte, prosím, 17. 1. 2011.
Zápis do prvního ročníku naší školy pořádáme 19. a 20. 1. 2011. Bližší informace budou na nástěnce v lednu.
V posledním lednovém týdnu proběhne 2. kolo sběrové soutěže. Papírové vánoční obaly tedy nevyhazujte, svažte a koncem ledna doneste do školy.
V uplynulých dvou týdnech proběhlo testování žáků 4. a 5. ročníku testy SCIO (čtenářská dovednost a anglický jazyk). Výsledky by měly být přístupné po vyhodnocení (cca do poloviny prosince) pod osobním přihlášením zúčastněných žáků.
Přejeme krásné Vánoce a šťastný rok 2011!

Tuesday, November 30, 2010, 08:33 AM
Vážení rodiče, milé děti zveme Vás na další díl Předškoláčka. Očekáváme Vás 14. 12.

Tuesday, November 16, 2010, 11:11 AM
Vážení rodiče, zveme Vás na konzultace o prospěchu Vašich dětí, které se konají dne 23. 11. přibližně podle následujícího rozpisu - nechtěli jsme, abyste zde museli čekat déle, nežli je nutné. Pokud se v uvedeném termínu nemůžete dostavit, zavolejte, napište, domluvíme se na jiné hodině (popř. i dnu). Podklady od paní učitelky Želivské budou mít vždy třídní učitelky. Přáli-li byste si hovořit i s paní Želivskou, oznamte nám Váš požadavek. 29. 11. si pojedeme zacvičit do pečecké sokolovny - vybírat budeme jen na autobus (10,- - zaplaťte, prosím, 25. 11.)Dále oznamujeme, že jsme na 8. 12. objednali předvánoční pořad ve mlýně Davídkov (Hryzely). Cena (doprava, program, oběd) činí 240,- Kč - zaplaťte, prosím, také 25. listopadu. Od 29. 11. Vás zveme každé pondělí od 9.45 na adventní zpívání na schodech.

Wednesday, October 6, 2010, 10:07 AM
Vážení rodiče,
v týdnu před podzimními prázdninami, tj. od 18. do 22. října pořádáme sběr starého papíru. Dobře svázané a pokud možno i zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy (při větším množství rovnou do garáže). Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru. Ve vstupní chodbě školy můžete též odhazovat vybité baterie, mobily a nerozebrané elektrospotřebiče.
21. 10. bychom provedli evakuaci s následným přesunem do pečecké sokolovny nebo pečeckého sportovního areálu. Do školy bychom se vrátili autobusem s příjezdem ve 13.00 - oběd bude později, ratenické děti mohou na základě lístku vystoupit cestou. Na jízdné nevybíráme - zaplatíme z "prasátka".
Na den 25. a 26. 10. 2010 vyhlašuji ředitelské volno (na které navazuje státní svátek a podzimní prázdniny), ve škole bude prováděna oprava a desifenkce vlhkého zdiva. Pokud máte zájem, lze zajistit péči o Vaše děti v rámci školní družiny (bez oběda). Sdělte nám, prosím, kdo přijde.
Podle posledních informací od pana Tvrze bude možno plavecký výcvik uskutečnit až od ledna. Platbu a termín upřesníme během listopadu.
Vzhledem k tomu, že naše školní počítačová síť odchází do věčných lovišť a její kompletní rekonstrukce bude možná až v cca březnu příštího roku, obracím se na Vás s dotazem, nemáte-li doma či v práci počítač (mladší než 7 let), který byste nám mohli věnovat. Děkujeme a mějte se hezky.


Tuesday, August 31, 2010, 08:30 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2010/2011. Ve čtvrtek a pátek bude vyučování jen do 11.45. Odpolední vyučování začne až od 13. 9.
Ve čtvrtek, dne 2. 9., uspořádáme na hřišti hravé dopoledne. S sebou si děti nemusí brát nic kromě přezůvek [první hodinu budeme ve škole], pití a sportovního oblečení. Ke svačině si opečou špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz.
V pátek děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Od pondělí si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic i sešitů a přípravu převlečení na hodiny tělesné výchovy. Navíc ať si každé dítě přinese svůj hrneček, který si bezpečně pozná, ručník s poutkem a roli toaletního papíru.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 30. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ].

Přihlášku do družiny a ke stravování [včetně nového čísla sporožirového účtu] doneste nejpozději zítra [2. 9.]. Poplatek za družinu je 60,- Kč měsíčně.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30 a nejpozději v 7.15, odpolední družina končí v 15.30 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.].
Na 21. 9. máme objednáno představení Kocour Modroočko v Praze v divadle Gong. Doprava a vstupné vyjde na 140,- Kč. Vybírat ji budeme 16. 9. Odjíždíme 8.00, návrat plánujeme na 13.00.
27. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a vstupné děti zaplatí 40,- Kč. Tuto částku pošlete též 16.9. Odjíždět budeme v 8.00 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole.
2. 10. má obec Ratenice výročí. Děti z naší školy vystoupí po obědě s nacvičeným programem. Počítejte, prosím, s uvedeným dnem.
Od října nabízíme možnost navštěvovat tyto kroužky: ruční práce, turistický, cvičení
s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku ruční práce je 250,- Kč za pololetí,
u ostatních 100,- Kč za pololetí. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Drakiádu uspořádáme ve čtvrtek 23. 9. po obědě.
1. - 5. listopadu proběhne opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce. Dále též pokračujeme ve sběru baterií a elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [cca 600,- Kč]. Tuto částku [po upřesnění] budeme vybírat během října.
Zálohu na školu v přírodě [21.- 28.2.11] budeme vybírat ve výši 1000,- Kč v listopadu - hotově 15. listopadu, na účet [tento způsob preferujeme] do 15. listopadu.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 8.00, 15.30 - 16.30 nebo ve středu 6.30 - 8.00. První den nemoci [neplánované absence] lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.

Prázdniny ve školním roce 2010/2011 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny [+st. svátek] 27. 10. - 29. 10. 2010
Vánoční prázdniny 23. 12. 2010 - 2. 1. 2010 [vyučování začne 3.1.11]
Pololetní prázdniny 4. 2. 2011
Jarní prázdniny 7. 2. - 13. 2. 2011 [Nymburk] - navazují na pololetní
Velikonoční prázdniny 21. 4. - 25. 4. 2011 [včetně Velikonočního pondělí]
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2011
Ředitelské volno plánujeme na 25. - 26. 10. 2010.
O projektech "Školní mléko" a "Ovoce do škol" nemám v tuto chvíli aktuální informace, ale předpokládám, že budou v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností, "ovoce" budeme v případě pokračování vydávat automaticky všem.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Thursday, July 1, 2010, 03:22 PM
Seznam pomůcek pro 1. ročník
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky,lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice
Hudební výchova: zobcová flétna ( prosím zakoupit v hudebninách, ne v hračkářství, cena do 150Kč)

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách)
desky na skládání písmen s přihrádkami
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (několik obyčejných tužek, guma,krátké pravítko)

Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky - Plasticolor, lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
pravítko 30cm
trojúhelník s ryskou
kružítko - od 3. ročníku
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (tužky č. 1,2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!


Thursday, May 27, 2010, 03:43 PM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám červnové informace. Na žádost několika z Vás jsme posunuli termíny některých akcí.
Dovoluji si připomenout platbu školního výletu [200,- dne 31. 5.]
Abychom se co nejlépe umístili na atletickém turnaji v Hořátvi, pojedeme dne 1. 6. na stadion do Peček. Děti si zde zkusí skok do dálky a běh, trochu oslavíme i Dětský den. S sebou potřebují sportovní oblečení a obutí, samozřejmě svačinu a pití. Jizdné zaplatíme ze sponzorských peněz. Vrátíme se pěšky (v rámci cvičení v přírodě) přes Ratenice v cca 12.00. Na základě lístečku se mohou ratenické děti od nás odpojit.
2. 6. budou z organizačních důvodů žáci 3. ročníku končit vyučování ve 12.40.
7. 6. Vyhodnotíme sběrovou soutěž. Děkujeme všem za aktivní účast a pomoc.
8. 6. pořádáme školní výlet. Navštívíme keltské muzeum v Dobšicích, kde absolvujeme připravený program - http://www.armentum.cz/putovani-za-kelt ... h-2010.pdf Odjíždíme v 8.15 od školy - děti mohou přijít nejpozději v 8.00. Návrat předpokládáme
v 15.00. s sebou je nutno mít oblečení do přírody, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, tužku (budou vyplňovat pracovní listy).
Dne 9. 6. od 15.30 zveme rodiče budoucích prvňáčku na schůzku do třídy paní učitelky Petrákové.
15. 6. bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity: budoucí 2. ročník - 325,- Kč;
3. ročník - 270,-; 4. ročník - 330,- Kč a 5. ročník 380,- Kč. Ten samý den zaplaťte, prosím,
i jízdné na dopravní hřiště - 30,- Kč.
16. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi. Upřesňující pokyny dáme již konkrétním žákům a žákyním.
16. 6. od 15.00 bude mít též vystoupení náš kroužek Cvičení s hudbou v DDM Poděbrady
17. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 15.00 ve II. třídě. Po divadle si na školní zahradě můžete opéci špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
18. 6. jedeme na dopravní hřiště. Odjíždíme v 8.00 od školy, návrat v 11.45. 5. ročník končí podle rozvrhu hodinou A.j. ve 12.40.
23. 6. pořádáme Den otevřených dveří a v 15.00 se sejdeme k závěrečné prezentaci programu EKOabeceda, do kterého jste přispěli i vy.
29. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny". Konec předpokládáme ve 12.00.
Od 23. 6. do 28. 6. končí všechny ročníky vyučování v 11.45, 25. a 28. 6. se kontrolují a odevzdávají učebnice. V případě ztráty či poškození je nutno učebnici nebo část ceny uhradit.
30. 6. vydáváme vysvědčení. Končíme v 8.45. Školní družiny je možno využít do 12.00. V nutném případě (po domluvě) se lze domluvit na pozdějším čase. Oběd se pro přihlášené vydává v 11.00.
Školní rok 2010/2011 začíná ve středu 1. září. V 8.00 se sejdeme před školou, vyfotíme se s novými prvňáčky. První školní den mohou děti odejít v 8.45 nebo využít školní družiny do 15.00. Oběd dostane jen ten, kdo bude předem přihlášen.


Friday, May 7, 2010, 07:38 PM
Mapa školy 2010 - souhrnné výsledky se Vám otevřou po kliknutí na "související odkaz". Podrobné výsledky jsou kdykoliv k nahlédnutí ve škole.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122