ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, January 27, 2010, 05:01 PM
Vážení rodiče srdečně Vás zdravíme v lednu a dovolujeme si Vás informovat o záležitostech února.
V první řadě Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který nám umožní znovu vyhodnotit současnou situaci ve škole. Prostřednictvím dotazníků máte možnost vyjádřit se k různým stránkám života školy. Veškeré informace jsou anonymní, pokud nechcete vyplněný dotazník předávat pedagogům, můžete jej hodit do bílé schránky ve vstupní chodbě (šatně) školy. Nepřeložený dotazník odevzdejte, prosím, hned v pondělí 1. února. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách.
12. 2. pojedeme s žáky 4. a 5. ročníku na prohlídku ZŠ Masarykova v Poděbradech. Využijeme autobusové linky odjíždějící v 7.27 z Ratenic a 7.31 z Vrbové Lhoty (2. autobus). 4. a 5. vyučovací hodina bude podle rozvrhu. Žáci z Ratenic zůstanou v autobusu, se žáky vrbovolhoteckými se sejdeme na zastávce v 7. 25 (popř. je vyzvednu ve škole nejpozději v 7.15). Děti si kupují jízdenky samy, musí mít 10,- Kč (ratenické děti kupují Vrbová Lhota - Poděbrady).
Na 18. 2., 4. 3., 18. 3. a 8. 4. si pronajímáme opět pečeckou halu. Stejně jako v loňském roce odjíždíme ze školy po velké přestávce (kromě posledního termínu, to opět budeme pořádat florbalový turnaj) a vracíme se ve 13.00. Děti mohou cestou zpět vystoupit v Ratenicích či jít ze zastávky rovnou domů.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Saturday, January 23, 2010, 05:04 PM
Stejně jako v I. pololetí je možno odebírat v MŠ mléko v rámci projektu EU a SZIF. Přihlašte se a zaplaťte, prosím, do 29. 1. 2010. Cena je 3,- Kč
za neochucené mléko a jogurt, 3,50 za Lipánek a 4,- Kč za mléko ochucené. Lipánek a jogurt vzhledem k podmínkám smlouvy a datu spotřeby budu dětem nabízet jen hned po dodávce (cca 1 x za měsíc), druhy mléka se budou pravidelně střídat. Cena za II. pololetí při odběru 2 x týdně je 152,- Kč, při odběru 3 x týdně 228,- Kč. Eventuální přeplatky vyrovnám mlékem navíc.


Thursday, January 7, 2010, 04:58 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme v novém roce a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech.
Vzhledem ke konání zápisu nebude dne 20. 1. odpolední vyučování. Žáci pátého (kromě Věry) a Tereza ze čtvrtého ročníku budou pomáhat při zápisu do cca 17.15. Na odvozu do Ratenic je možné se dohodnout.

Na II. pololetí vybíráme na pitný režim 50,- Kč (případné zbylé peníze použijeme na ceny ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb
na výtvarné a pracovní vyučování. Tyto peníze vybereme v příštím týdnu ve čtvrtek při vydávání vysvědčení (28. 1.). 28. 1. končí vyučování všem dětem v 11.45.
Ve druhém pololetí pokračují naše zájmové kroužky: výtvarná dílna, pečení, cvičení s hudbou a počítačový ve stejných časech a stejném rozsahu. Vzhledem k delší nepřítomnosti paní učitelky Šramotové přírodovědný kroužek začne pracovat pravděpodobně až od března. Cena kroužků na druhé pololetí zůstává nezměněna - výtvarná dílna 250,- Kč, ostatní 100,- Kč. O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků. Zaplaťte, prosím, též 28. 1.
Dovoluji si připomenout, že odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat.
Prázdniny ve II. pololetí školního roku 2009/2010 jsou stanoveny takto:
Pololetní prázdniny 29. 1. 2010
Jarní prázdniny 8. 3. - 12. 3. 2010 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 1. 4. - 5. 4. 2010
Hlavní prázdniny 1. 7. 2010 - 1. 9. 2010

Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný rok.

ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Wednesday, December 9, 2009, 09:36 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás v posledním měsíci tohoto kalendářního roku.Kromě adventního zpívání na schodech (11. a 18. 12.) Vás srdečně zveme 16. 12. od 16.30 na vánoční besídku. Po dětech můžete ráno poslat cukroví, které pak na besídce vzájemně
ochutnáte, a přitom si poslechnete Vaše děti.
V pátek 18. 12. pojedeme na plavání (místo 22. 12.), výuka bude první hodinu (pro všechny) a pátou (pro 5. ročník) podle rozvrhu.
21. 12. uspořádáme 1. hodinu drobné vánoční soutěže a potom pojedeme do Peček navštívit zvláštní školu. Vrátíme se autobusem ve 12.50 (na základě lístku mohou děti vystoupit v Ratenicích či jít od autobusu domů). Dopravu zaplatíme z "prasátka". Odpolední vyučování nebude.
22. 12. proběhnou třídní nadílky spojené s vycházkou do lesa. Děti si mohou přinést občerstvení, drobné dárky pro spolužáky a "ozdoby na stromek pro zvířata". Končíme v 11.45, školní družina je beze změn.
23. 12. jsou již školní prázdniny. Sejdeme se opět v pondělí 4. ledna 2010. V úterý již jedeme normálně na plavání.
Na 6. 1. se nám podařilo zajistit představení Staré pověsti české v Divadle v Dlouhé. Pojedeme linkovým autobusem v 7.02 z Vrbové Lhoty a 7.30 vlakem z Peček. Dopravu zaplatíme ze zbylých peněz ze školy v přírodě (od těch, kteří nebyli, vybíráme 60,-Kč); 70,- Kč na vstupenku pošlete hned 4. 1. 10. Do Vrbové Lhoty přijedeme až v 15.00 (autobus nejede přes Ratenice);
14.28 do Peček. Lze se domluvit na vyzvednutí dětí v Pečkách nebo na příjezdu pozdějším autobusem do Ratenic (v 15.10). Oběd odhlásíme, děti si musí vzít větší svačinu.
Dovolujeme si připomenout sběr starých elektrospotřebičů a baterií - až obdržíte nové od Ježíška, staré odvezte po prázdninách do školy. V prvních dvou týdnech ledna proběhne též soutěž ve sběru starého papíru.
Přejeme Vám krásné a šťastné Vánoce a hezký rok 2010.


Wednesday, October 21, 2009, 12:12 PM
Vážení rodiče,
v týdnu po podzimních prázdninách, tj. od 2. do 6. listopadu probíhá sběr starého papíru. Dobře svázané a pokud možno i zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy (při větším množství rovnou do garáže). Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru. Ve vstupní chodbě školy můžete též odkládat vybité baterie a staré elektrospotřebiče.
10. 11. od 16.30 Vás srdečně zveme na třídní schůzky. Kromě informací o prospěchu budeme ochutnávat dobroty z hrušek a obdržíte kuchařku z Vašich receptů. Pošlete, prosím, mailem na adresu paní učitelky Šramotové zajímavé recepty s hruškami.

12. 11. pojedeme po první vyučovací hodině do pečecké haly. Na autobus a nájem haly budeme vybírat dne 11. 11. 30,- Kč. Je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou (nesmí dělat čáry). Přijedeme autobusem ve 12.50 z Peček. Ratenické děti mohou na základě vyplněného a Vámi podepsaného lístku vystoupit v Ratenicích či vrbovolhotecké jít domu od autobusu; ostatní odvedeme do školy na oběd. Zameškané vyučování bude nahrazeno v hodinách T. v.
Na odpoledne 19. 11. zveme předškolní děti na prvního Předškoláčka. Bližší informace dostanou na zvláštní pozvánce.
Dnem 24. 11. začínáme jezdit na plavání do Nymburka. Tentokráte odjíždíme od školy vždy v 7.30, ratenické děti budeme nabírat již v 7.20 na autobusové zastávce v Ratenicích. V době konání plaveckého kurzu bude upraven školní rozvrh.
26. 11. se v 9.50 uskuteční první letošní adventní zpívání na schodech. Můžete si přijít zazpívat s námi.
Ve spolupráci s turistickým oddílem Kondoři a skautským střediskem Zlatá Kotva opět pořádáme 28. - 29. 11. pro žáky 3. - 5. ročníků Deskové hry. Pozvánky děti obdrží v polovině listopadu.


Tuesday, September 29, 2009, 11:14 AM
Vážení rodiče,
6. 10. pojedeme do Poděbrad na pořad Českého rozhlasu Jak se točí Pipi Dlouhá Punčocha. Jízdné uhradíme z třídních fondů (zbylé peníze z dopravního hřiště, ŠvPř, apod.). 1., 2. a 5. hodina proběhne podle rozvrhu. Oběd stihneme.
17. 10. od 13.00 do cca 14.30 se některé děti naší školy zúčastní vítání občánků na OÚ Vrbová Lhota.
Dne 26. a 27. 10. 2009 vyhlašuji ředitelské volno (na které navazuje státní svátek a podzimní prázdniny), ve škole bude prováděna oprava a úprava elektroinstalace. Pokud máte zájem, lze zajistit péči o Vaše děti v rámci školní družiny, bohužel bez oběda. Sdělte nám, prosím, kdo přijde.
Dne 19. 10. zaplaťte plavecký výcvik 600,- Kč. V případě plánované neúčasti dítěte na celém plaveckém výcviku žádáme o písemné zdůvodnění.
V týdnu po podzimních prázdninách, tj. od 2. do 6. listopadu uspořádáme sběr starého papíru. Dobře svázané a pokud možno i zvážené balíčky odevzdávejte při příchodu do školy (při větším množství rovnou do garáže). Balte, prosím, zvlášť papír a karton. Ve školce vždy nahlaste hmotnost odevzdaného papíru. Ve vstupní chodbě školy můžete též odhazovat vybité baterie a staré elektrospotřebiče.


Tuesday, September 1, 2009, 01:00 PM
Aktuální informace o Školním mléce Obdrželi jsme informaci stran programu Školní mléko. Cena je nižší: 3,- Kč
za neochucené mléko a jogurt, 3,50 za Lipánek a 4,- Kč za mléko ochucené. Lipánek a jogurt vzhledem k podmínkám smlouvy a datu spotřeby budu dětem nabízet jen hned po dodávce (cca 1 x za měsíc), druhy mléka se budou pravidelně střídat. Pokud bude zájemců alespoň 10, budeme mléko odebírat od 21. 9. 09. Cena za pololetí při odběru 2 x týdně je 128,- Kč, při odběru 3 x týdně 192,- Kč. Eventuální přeplatky vyrovnám mlékem navíc. Přihlášku s penězi prosím obratem (nejpozději do 11. 9.), nebude-li dostatečný počet přihlášených dětí obnos vrátím.

Monday, August 31, 2009, 06:27 PM
Vážení rodiče.srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2009/2010.

Tento týden bude vyučování jen do 11.45. Odpolední vyučování začne až v týdnu příštím.
Ve středu, dne 2. 9., uspořádáme na hřišti hravé dopoledne. S sebou si děti nemusí brát nic kromě přezůvek (první hodinu budeme ve škole), pití a sportovního oblečení. Ke svačině si opečou špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz.
Ve čtvrtek děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Od pátku si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic i sešitů a přípravu převlečení na hodiny tělesné výchovy (od příštího týdne). Navíc ať si každé dítě přinese svůj hrneček, který si bezpečně pozná, ručník s poutkem a roli toaletního papíru.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích) a 50,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování - část potřeb jsme již nakoupili z peněz Vámi darovaných. Tuto částku (celkem tedy 100,- Kč) zaplaťte 29. září.
Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ).
Na výchovy dětem opatřete tyto pomůcky:
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven)- do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka [stará košile], hadřík, voskovky, lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice
Ostatní:
zásobník na číslice [2 x po šesti přihrádkách] - pouze 1. ročník
vybavený penál [několik obyčejných tužek, guma,krátké pravítko] - 1. ročník
vybavený penál [tužky č. 1,2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], pravítko 30cm a trojúhelník s ryskou - od 2. ročníku
kružítko - od 3. ročníku
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
desky na sešity
přezůvky + sáček

Schůzka pro rodiče dětí přihlášených na školu v přírodě se bude konat 3. 9. v 16.00. Připomínáme - doplatek za školu v přírodě odešlete nejpozději 4. 9. 09.
8. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a vstupné děti zaplatí 50,- Kč. Tuto částku pošlete 4.9. Odjíždět budeme v 8.00 od školy, vrátíme se v 11.45 ke škole.
Drakiádu plánujeme po příjezdu ze školy v přírodě na 23. 9. 09.
V listopadu proběhne opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce. Dále též pokračujeme ve sběru baterií a elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji (cca 600,- Kč). Tuto částku (po upřesnění) budeme vybírat během října.
Od října nabízíme možnost navštěvovat tyto kroužky: výtvarná dílna, přírodovědný, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku výtvarná dílna je 200,- Kč za pololetí,
u ostatních 50,- Kč za pololetí. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.

Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra (2. 9.). Poplatek za družinu je 60,- Kč měsíčně.
Provoz družiny začíná v 6.30 a končí v 15.30. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole
20 minut, po vyučování (obědě) odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.).
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.
Prázdniny ve školním roce 2009/2010 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny (+ st. svátek) 28. 10. - 30. 10. 2009
Vánoční prázdniny 23. 12. 2009 - 1. 1. 2010 (vyučování začne 4.1.10)
Pololetní prázdniny 29. 1. 2010
Jarní prázdniny 8. 3. - 14. 3. 2010 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 1. 4. - 2. 4. 2010
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2010
Ředitelské volno plánujeme na 26. - 27. 10. 09
Projekt školní mléko bude v letošním roce pokračovat, pravděpodobně bude cena nižší. Informace a přihlášku předám dětem ihned po obdržení bližších informací.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.


Sunday, February 10, 2008, 08:49 PM
Můžete si přečíst prototyp (ještě projde drobnými úpravami) prvního čísla školního časopisu - viz odkaz. Déle se načítá.

Tuesday, January 29, 2008, 09:15 PM
Vážení rodiče, opět se u nás ve škole objevily vši. Dovoluji si uvést informace, které vyšly v novinách v srpnu loňského roku - viz odkaz.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122