ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Friday, September 21, 2018, 10:58 AM
Vážení rodiče, na úvod týdne české státnosti, který jsme si také spojili s letošním stým výročím vzniku naší republiky, navštívíme dne 24. 9. Polabské muzeum v Poděbradech - výstavu "První republika - 100 let samostatného státu". Ve škole začínáme v obvyklém čase, na autobus půjdeme všichni společně ze školy po první vyučovací hodině, vrátíme se ve 12.35 (příjezd autobusu 12.26) do školy. Oběd ve škole stihneme. Barevný den odvoláváme, do batůžku dejte dětem pláštěnku, svačinu a pití.
Vše platíme ze sponzorského daru.


Friday, August 31, 2018, 03:24 PM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2018/2019.
V úterý 4. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne (pokud bude špatné počasí, tak ve škole). S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení a obuv. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 5. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV [vše dětem podepište]. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky [nejlépe "tahací" v krabičce] a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů. 4. a 5. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim [případné zbylé peníze použijeme na ceny ve školních soutěžích] a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku [celkem tedy 150,- Kč] zaplaťte 24. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ] a Matematiky z peněz za sběry.
13. 9. proběhne evakuace školy a cvičení v přírodě. Vracíme se autobusem z Peček s příjezdem 13.08 do Vrbové Lhoty.
14. - 21. 9. vyjedeme na školu v přírodě. Informace obdrží děti zvlášť.
24. 9. proběhne barevný den [hnědá, oranžová].
24. - 27. 9. si připomeneme letošní stoleté výročí vzniku ČR. Uvítáme, budou-li děti chodit do školy v dobovém oblečení. 27. 9. navštívíme výstavu na Pražském hradu - Doteky státnosti. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 7.56. Vracíme se 15.08 do Vrbové Lhoty. Oběd zajištovat nebudeme, dejte tedy dětem větší svačinu a dostatek pití. Na jízdné a vstupné vybíráme 80,- Kč dne 12. 9.
Na 2. 10. plánujeme drakiádu, 8. - 12. 10. pořádáme sběrovou soutěž a 11. 10. pojedeme na dopravní hřiště v Kolíně. Vše bude upřesněno v říjnových informacích.
Výuka plavání bude tentokráte probíhat od ledna ve Sportovním centru Nymburk [na "Ostrově"], počítejte tedy i s těmito výdaji [1000,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí]. Tuto částku budeme vybírat koncem listopadu. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota.
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: turistický a počítačový. Cena kroužku 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety v případě turistického. Záleží však na počtu přihlášených – v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. První den nemoci [neplánované absence] lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.00 [nejdéle do 11.15].
Veškeré záležitosti týkající jídelny vyřizujte s paní Gabrielou Postráneckou, stran školní družiny s paní Marcelou Jelínkovou.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30 - 12.00 [MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme].
Prázdniny ve školním roce 2018/2019 jsou stanoveny takto [včetně sobot a nedělí]:
Podzimní prázdniny 27. 10. - 30. 10. 2018;
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (vyučování začne 3.1.19)
Pololetní prázdniny 1. - 3. 2. 2019
"Jarní" prázdniny 16. 2. - 24. 2. 2019 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 18. 4. - 22. 4. 2019 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2019
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.

Zápisní lístek do školní družiny, je třeba vyplněný [obě strany] obratem přinést. Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o mimořádném odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.]. Přihlášku do družiny a ke stravování [včetně případného nového čísla účtu) doneste nejpozději 4. 9.. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 24,- Kč [od 11 let 27,- Kč].
Abychom mohli lépe organizovat činnost v ŠD, žádáme Vás o naplánování odchodů Vašich dětí tak, aby opouštěly ŠD pouze do 13.15 a od 14.45.Thursday, August 30, 2018, 11:37 AM
Rozvrh na školní rok 2018/2019 se Vám otevře po kliknutí na odkaz.

Tuesday, August 28, 2018, 08:07 AM
Vážení rodiče, ne naší vinou se posunul termín školy v přírodě. Budeme odjíždět 14. 9. a vracíme se 21. 9. Za případné komplikace se omlouváme. Veškeré informace rozdáme dětem 3. září.

Tuesday, August 14, 2018, 08:45 AM
b]Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek:

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo (upravit podle výšky) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.

Sunday, June 17, 2018, 11:50 AM
Vážení rodiče, 20. 6. navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně. Pojedeme směrem na Poděbrady v 7.24 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem s příjezdem ve 12.08 do Vrbové Lhoty (Ratenice 12.04, Pečky 11.38 - vlak). Dne 18. 6. vybíráme na jízdné a vstupné 40,- Kč.
21. 6. nám začíná léto, čili máme poslední barevný den tohoto školního roku (barva žlutá a červená).
22. 6. pojedeme nacvičovat vystoupení do ZUŠ Pečky. Pojedeme autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem ve 11.59 z Peček (12.04 Ratenice, 12.08 Vrbová Lhota). Děti mohou na základě návratky odejít ze zastávek. Od dětí, které pojedou autobusem, vybíráme peníze na jízdné (6,- Kč za jednu cestu), také 18. 6.
26. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.36 do Nymburka s přestupem v Pečkách (z Ratenic 6.40, z Peček odjezd 6.48). Ostatní pojedou autobusem 7.56 z Vrbové Lhoty (8.00
z Ratenic, 8.11 vlakem z Peček,). Vracíme se všichni společně do Vrbové Lhoty v 14.08 (14.06 Ratenice, 13.52 Pečky - vlak). Děti mohou odejít ze zastávek nebo zůstat v autobusu. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Závodníci neplatí nic, ostatní - 50,- Kč dne 25. 6. Děti nad deset let musí mít legitimaci s fotografií k prokázání věku ve vlacích.
28. června pojedeme do Sokolče na turnaj ve vybíjené. Tentokráte bychom se přesunuli na kolech - děti musí mít samozřejmě helmu a kolo splňující vyhlášku o provozu na pozemních komunikacích. Ty, co na kole nepojedou, odvezeme auty. Ve škole se sejdeme v běžném čase, odjíždět budeme v 8.15. Vrátíme se podobným způsobem tak, abychom byli zpět ve škole ve 12.15.
Učebnice (vyčištěné, bez obalů, opravené) vybíráme 25. 6., náhrady 27. 6.
Dne 27. 6. proběhnou také závěrečné prezentace skupin v rámci celoroční hry.
Dne 25. a 27. 6. končí pro všechny vyučování v 11.45; 29. 6. v 8.45. Školní družina má běžný provoz.
Nový školní rok začíná 3. 9., opět se sejdeme v 7.50 před školou s novými prvňáčky; děti mohou odejít ze školy nejdříve v 8.50.

Wednesday, May 30, 2018, 09:39 PM
Vážení rodiče, 1. 6. navštíví 1. a 2. ročník knihovnu v Pečkách. Všichni jedou od školy a do školy se vrací. 12,- Kč na jízdenku vybíráme 31. 5.
6. 6. si zasoutěžíme v lehkoatletickém čtyřboji v Hořátvi. Pojedeme všichni, ale děti, které nebudou závodit, půjdou pěšky z Hořátve do Přední Lhoty. Dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a případně i kapesné. Z Vrbové Lhoty odjíždíme autobusem v 6.56 (Ratenice 7.00). Zpět pojedeme autobusem s příjezdem ve 13.08 do Vrbové Lhoty (Ratenice 13.04, Pečky 12.52). Ti, co nezávodí, přijedou od Poděbrad autobusem ve 12.26 (Ratenice 12.30, Pečky 12.35). Od nezávodících dětí vybíráme 36,- Kč na jízdenky.
12. 6. po obědě pojedou vybraní závodníci do Nymburka na trénink na dračích lodích. Informace obdrží zvlášť.
12. 6. se též od 15.30 koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
14. 6. budeme vybírat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat je hromadně, než kupovat každý samostatně: budoucí 2. ročník - 430,- Kč; 3. ročník - 420,-; 4. ročník - 420,- Kč a 5. ročník 300,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby. Pracovní sešity na matematiku zaplatíme z prostředků školy, klasické sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
20. 6. navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně. Pojedeme směrem na Poděbrady v 7.24 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem s příjezdem ve 12.08 do Vrbové Lhoty (Ratenice 12.04, Pečky 11.38 - vlak). Na jízdné a vstupné vybíráme 40,- Kč.
22. 6. pojedeme nacvičovat vystoupení do ZUŠ Pečky. Pojedeme autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem ve 11.59 z Peček (12.04 Ratenice, 12.08 Vrbová Lhota). Děti mohou na základě návratky odejít ze zastávek.
22. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ.
Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. Večerní sraz ve škole je v 19.00 s věcmi na spaní, hygienou a snídaní. Ráno předáváme děti v 8.30 (opět mohou na základě návratky odcházet děti samy).
23. 6. děti vystoupí na fotbalovém hřišti Vrbové Lhoty od cca 14.00 (sejdeme se ve 13.45) v rámci programu "Hurá na prázdniny". Po skončení vystoupení předáme děti rodičům nebo na základě návratky pustíme samotné. Zábavné odpoledne tím neskončí – můžete se těšit na předvedení výcviku psa a soutěže zajištěné Obecním úřadem Vrbová Lhota.
Informace o posledním týdnu obdržíte ve druhé půli června.
Do Školské rady ZŠ Vrbová Lhota byla zvolena za rodiče paní Lipowská. Děkujeme za přijetí funkce.

Monday, March 26, 2018, 12:51 PM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám dubnové informace.
Hned v prvním dubnovém týdnu, 6. 4. dopoledne, nás čeká pěvecká soutěž "Já, s písničkou jdu jako ptáček".
Na třetí týden 16. - 20. 4. vyhlašujeme sběrovou soutěž. Dobře svázané balíky papíru můžou děti donášet do chodby v přízemí. Hmotnost vždy nahlaste ve školce. Pokud budete mít více sběru, domluvte se, prosím, předem a vyskládáme jej přímo
do garáže. Je možné sbírat i plastová víčka od petlahví, jejich hmotnost však nevyhodnocujeme.
12. a 20. 4. pojedeme ještě naposledy v tomto školním roce do sokolovny v 7.56 z Vrbové Lhoty (8.00 z Ratenic). Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí (sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze), převlečení na tělesnou výchovu a pití. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 9. a 16. 4.
Dne 25. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací - rozpis s navrženými časy dáme dětem po Velikonocích.
Vzhledem ke konání zápisu do prvního ročníku a rodičovských konzultací odpadá dne 11. 4. a 25. 4. kroužek "Cvičení s hudbou".
Den Země oslavíme 19. 4. opět na Školním statku Středočeského kraje v Poděbradech. Vše je zdarma, odjíždíme od školy v 7.45 objednaným autobusem, vracíme se opět ke škole v 12.15.
30. 4. uspořádáme cvičení v přírodě - podrobnosti dodáme.
7. 5. bude z technických důvodů ředitelské volno. V případě zájmu mohou být děti ve školní družině, ale bez možnosti oběda.
Děkujeme a přejeme hezké Velikonoce.


Wednesday, February 28, 2018, 10:16 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme březnové informace:
Hned 1. 3. pojedeme cvičit do pečecké sokolovny a trénovat na minigolfové hřiště. S sebou sportovní oblečení, vhodnou obuv, svačinu a pití na celé dopoledne. Odjíždíme autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty [8.00 Ratenice], děti také mohou čekat v 8.05 před železničním nádražím v Pečkách. Vracíme se autobusem s odjezdem v 11.59 z Peček (12.04 Ratenice, 12.08 Vrbová Lhota). Děti mají možnost vystoupit dříve či odejít ze zastávky - viz návratka. Dne 28. 2. vybíráme 20,- Kč na vstupné a jízdné.
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 200,- Kč [cenu jsme snížili díky příspěvku od sponzorů] vybíráme dne 2. 3.
14. 3. zhlédneme se žáky 4. a 5. ročníku divadelní představení Tom Sawyer v Kolíně a navštívíme kolínskou knihovnu. Odjíždíme linkovým autobusem 7.24 z Vrbové Lhoty [7.15 z Peček, 7.20 z Ratenic]. Vracíme se 13.08
do Vrbové Lhoty [12.38 Pečky, 13.04 Ratenice]. Děti mohou vystoupit/nastoupit podle návratky. Dne 12. 3. vybíráme 90,- Kč [jízdné a vstupenka]. Děti, které nebudou 14. 3. nastupovat ve Vrbové Lhotě, dostanou jízdenku 13. 3. a musí si ji samy ve středu ráno v autobusu označit!
21. 3. oslavíme Světový den vody v poděbradské úpravně vody. Sejdeme se ve škole v běžném čase, první hodinu si o vodě popovídáme a společně půjdeme na linkový autobus. Do Vrbové Lhoty přijedeme ve 12.26.
Někteří žáci a žákyně nás ten samý den pojedou reprezentovat do Kostelní Lhoty na turnaj v golfu. Podrobnosti jim budou sděleny zvlášť. Návratky rozdáme, až bude jasné, kdo pojede na golfový turnaj.
23. 3. pořádá naše družina karneval - bližší pokyny ještě děti dostanou.
A přejeme hezké Velikonoce.


Thursday, February 1, 2018, 11:48 PM
Únorové informace pro 1. a 2. ročník
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 5. 2., čtyři role toaletního papíru a krabici s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Tento den bychom též vybrali 50,- Kč na výtvarné potřeby.
V únoru nás čekají "jarní" prázdniny [10. - 18. 2. 2018].
22. 2. doplaveme a od 26. 2. se vracíme k původnímu rozvrhu.
23. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.
26. 2. vás srdečně zveme na oslavy ukončení masopustu, které se opět uskuteční na školní zahradě
od 15.30. Po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích".
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde ochutnají i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 300,- Kč [je možné, že po masopustu cenu snížíme * budeme informovat v "březnovém lístečku"] vybíráme dne 1. 3.
Děkujeme a přejeme hezké dny.

Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122