ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Monday, March 26, 2018, 12:51 PM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám dubnové informace.
Hned v prvním dubnovém týdnu, 6. 4. dopoledne, nás čeká pěvecká soutěž "Já, s písničkou jdu jako ptáček".
Na třetí týden 16. - 20. 4. vyhlašujeme sběrovou soutěž. Dobře svázané balíky papíru můžou děti donášet do chodby v přízemí. Hmotnost vždy nahlaste ve školce. Pokud budete mít více sběru, domluvte se, prosím, předem a vyskládáme jej přímo
do garáže. Je možné sbírat i plastová víčka od petlahví, jejich hmotnost však nevyhodnocujeme.
12. a 20. 4. pojedeme ještě naposledy v tomto školním roce do sokolovny v 7.56 z Vrbové Lhoty (8.00 z Ratenic). Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí (sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze), převlečení na tělesnou výchovu a pití. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 9. a 16. 4.
Dne 25. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací - rozpis s navrženými časy dáme dětem po Velikonocích.
Vzhledem ke konání zápisu do prvního ročníku a rodičovských konzultací odpadá dne 11. 4. a 25. 4. kroužek "Cvičení s hudbou".
Den Země oslavíme 19. 4. opět na Školním statku Středočeského kraje v Poděbradech. Vše je zdarma, odjíždíme od školy v 7.45 objednaným autobusem, vracíme se opět ke škole v 12.15.
30. 4. uspořádáme cvičení v přírodě - podrobnosti dodáme.
7. 5. bude z technických důvodů ředitelské volno. V případě zájmu mohou být děti ve školní družině, ale bez možnosti oběda.
Děkujeme a přejeme hezké Velikonoce.


Wednesday, February 28, 2018, 10:16 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme březnové informace:
Hned 1. 3. pojedeme cvičit do pečecké sokolovny a trénovat na minigolfové hřiště. S sebou sportovní oblečení, vhodnou obuv, svačinu a pití na celé dopoledne. Odjíždíme autobusem v 7.56 z Vrbové Lhoty [8.00 Ratenice], děti také mohou čekat v 8.05 před železničním nádražím v Pečkách. Vracíme se autobusem s odjezdem v 11.59 z Peček (12.04 Ratenice, 12.08 Vrbová Lhota). Děti mají možnost vystoupit dříve či odejít ze zastávky - viz návratka. Dne 28. 2. vybíráme 20,- Kč na vstupné a jízdné.
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 200,- Kč [cenu jsme snížili díky příspěvku od sponzorů] vybíráme dne 2. 3.
14. 3. zhlédneme se žáky 4. a 5. ročníku divadelní představení Tom Sawyer v Kolíně a navštívíme kolínskou knihovnu. Odjíždíme linkovým autobusem 7.24 z Vrbové Lhoty [7.15 z Peček, 7.20 z Ratenic]. Vracíme se 13.08
do Vrbové Lhoty [12.38 Pečky, 13.04 Ratenice]. Děti mohou vystoupit/nastoupit podle návratky. Dne 12. 3. vybíráme 90,- Kč [jízdné a vstupenka]. Děti, které nebudou 14. 3. nastupovat ve Vrbové Lhotě, dostanou jízdenku 13. 3. a musí si ji samy ve středu ráno v autobusu označit!
21. 3. oslavíme Světový den vody v poděbradské úpravně vody. Sejdeme se ve škole v běžném čase, první hodinu si o vodě popovídáme a společně půjdeme na linkový autobus. Do Vrbové Lhoty přijedeme ve 12.26.
Někteří žáci a žákyně nás ten samý den pojedou reprezentovat do Kostelní Lhoty na turnaj v golfu. Podrobnosti jim budou sděleny zvlášť. Návratky rozdáme, až bude jasné, kdo pojede na golfový turnaj.
23. 3. pořádá naše družina karneval - bližší pokyny ještě děti dostanou.
A přejeme hezké Velikonoce.


Thursday, February 1, 2018, 11:48 PM
Únorové informace pro 1. a 2. ročník
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 5. 2., čtyři role toaletního papíru a krabici s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Tento den bychom též vybrali 50,- Kč na výtvarné potřeby.
V únoru nás čekají "jarní" prázdniny [10. - 18. 2. 2018].
22. 2. doplaveme a od 26. 2. se vracíme k původnímu rozvrhu.
23. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.
26. 2. vás srdečně zveme na oslavy ukončení masopustu, které se opět uskuteční na školní zahradě
od 15.30. Po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích".
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde ochutnají i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 300,- Kč [je možné, že po masopustu cenu snížíme * budeme informovat v "březnovém lístečku"] vybíráme dne 1. 3.
Děkujeme a přejeme hezké dny.

Thursday, February 1, 2018, 11:40 PM
Únorové informace pro 3. - 5. ročník
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 5. 2., čtyři role papírových ručníků a krabici s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Tento den bychom též vybrali 50,- Kč na výtvarné potřeby.
V únoru nás čekají "jarní" prázdniny [10. - 18. 2. 2018].
V pondělí po nich, 19. 2., jedeme se žáky 3. - 5. ročníku do pečecké knihovny na výstavu "Spolkla mě knihovna" ke stejnojmenné knize autorky Kláry Smolíkové. Kniha seznamuje čtenáře s historií písemnictví, písma či vzniku papíru a knihoven. Ráno vybereme 12,- Kč (6,- Kč) na jízdné. Děti mohou po skončení na základě vyplněné návratky zůstat v Pečkách nebo vystoupit cestou.
22. 2. doplaveme a od 26. 2. se vracíme k původnímu rozvrhu.
23. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.
26. 2. vás srdečně zveme na oslavy ukončení masopustu, které se opět uskuteční na školní zahradě
od 15.30. Po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích".
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde ochutnají i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 300,- Kč [je možné, že po masopustu cenu snížíme - budeme informovat v "březnovém lístečku"] vybíráme dne 1. 3.
Děkujeme a přejeme hezké dny.

Monday, January 15, 2018, 11:16 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme už v roce 2018 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím.
V pátek 26. 1. přivítáme ve škole pana Kaulferse s hudebním pořadem "Trampské a jihoamerické písně". 45,- Kč budeme vybírat 22. 1.
Dále je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - cena kroužku Ruční práce, Pečení, Počítačový a Cvičení s hudbou 200,- Kč za pololetí [plaťte opět na účet DDM Symfonie - podklady dodáme] + náklady suroviny - 150,- Kč [pečení] a materiál - 100,- Kč (ruční práce) zaplaťte vedoucím kroužků v pondělí 22. 1. O případném odhlášení či přihlášení pro 2. pololetí se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Vysvědčení [resp. výpis] vydáváme 31. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 2. 2. a od 10. 2. do 18. 2. 2018 máme "jarní" prázdniny [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
Znovu připomínáme, že na plavání potřebují děti dva ručníky [nebo ručník a župan] - jeden ručník mají ve sprše připravený na utření do sucha, druhý [nebo župan] mají s sebou u bazénu [sedají si na něj, přikrývají se jím], čili je pak mokrý a nevhodný k utření do sucha.

Friday, November 24, 2017, 11:37 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme prosincové informace:
30. 11. jedeme s dětmi na pořad "S anděly na výsostech" v podání členů České filharmonie v pražském Rudolfinu. Pojedeme autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty. Děti mohou přijít do školy [nejpozději v 7.40] nebo čekat na zastávkách. Vrátíme se autobusem 13.14 do Vrbové Lhoty [Pečky - 12.58, Ratenice - 13.10]. Oběd nestihneme, dejte tedy dětem větší svačinu.
V pondělí 4. 12. Vás zveme v 15.30 před školu, abychom si společně zazpívali a rozsvítili stromeček. Děti pro vás mají připravené adventní pásmo a drobné výrobky ke koupi. Těšíme se na vás.
Dne 7. 12. pojedeme poprvé na plavání. Děti musí mít mýdlo, plavky, ručník a osušku nebo župan. Odjíždíme v 7.35 od školy, děti, které přijíždí autobusem z Peček a Ratenic, vyzvedáváme na zastávce ve Vrbové Lhotě. Jezdit na plavání budeme pravidelně každý čtvrtek. Rozvrh na dobu plavání rozdáme v pátek 1.12.
15. 12. navštívíme vánoční výstavu a seznámíme se s adventními a vánočními zvyky na zámku v Chlumci nad Cidlinou a muzeu v Dobšicích. Odjíždíme v 8.00 od školy, vracíme se přibližně ve 12.30. S sebou svačinu, pití, případně nějaké kapesné. Oběd ve škole stihneme. Část dopravy zaplatíme ze sponzorských darů, na vstupné a doplatek dopravy vybíráme 150,- Kč dne 11. 12.
Ve středu 20. 12. jsme zváni na koncert do ZUŠ Pečky. Odjíždíme autobusem v 8.01 a vracíme se všichni do školy po velké přestávce. Děti opět mohou přistupovat cestou. Na jízdné [12,- Kč] a vstupné [8,- Kč] vybíráme dne 18. 12.
Dne 21. 12. jedeme na plavání a máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá.
Poslední školní den letošního kalendářního roku 22. 12 půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Dejte dětem vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...].
Po příchodu proběhnou třídní vánoční besídky. Také si v 11.00 zazpíváme na schodech, opět srdečně zveme i rodiče. Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Přejeme krásné Vánoce.

Wednesday, November 1, 2017, 10:09 AM
Vážení rodiče,
16. listopadu ještě jednou pojedeme na tělesnou výchovu do sokolovny. Opět autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu od 2. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 13. 11.
Dne 20. 11. Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Tento den odpadá pátá hodina a kroužek PC. Rozpis časů obdržíte v příštím týdnu
25. - 26. 11. pořádáme ve škole Deskové hry. Přihlášky a informace na vyžádání [pouze pro žáky 3. - 5. ročníku].
30. 11. zhlédneme s dětmi pořad "S anděli na výsostech" v podání členů České filharmonie v pražském Rudolfinu.
Na vstupné a jízdné budeme vybírat 188,- Kč dne 13. 11. Odjezd a příjezd ještě upřesníme.
7. 12. jedeme poprvé na plavání [termín jsme posunuli, vzhledem k pedvánočnímu pořadu v Rudolfinu]. Plavání bude vždy ve čtvrtek. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přijít včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu [dodáme koncem listopadu]. Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 1 000,- Kč [10 x 2 hodiny plavání a doprava] převodem na účet školy (51-7262160217/0100) s variabilním symbolem 2017 a jménem dítěte do 20. 11. nebo v hotovosti dne 20. 11. Některé zdravotní pojišťovny v uplynulých letech na plavání přispívaly.
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 3. 12. od 16.00 a zveme na již tradiční rozsvícení stromečku ve Vrbové Lhotě tentokráte dne 4. 12. před školou.


Wednesday, September 27, 2017, 10:23 AM
Vážení rodiče, Vážení rodiče,
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. opět proběhne soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
18. 10. od 17.00 do cca 19.00 Vás srdečně zveme na poslední přednášku paní M. Michlové, tentokráte o komunikaci mezi lidmi [dospělými i dětmi].
Na tělesnou výchovu dne 19. 10. a 2. 11. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu 2. a 3. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 16. 10 a 30. 10.
Třídní schůzky předběžně plánujeme na 20. 11.
První lekce plaveckého výcviku bude 30. 11. Platbu 1000,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy
[51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2017 [do 20. 11.] nebo v hotovosti dne 20. 11.
Příští týden zahájí činnost školní kroužky, nezapomeňte, prosím, na platbu na účet DDM Poděbrady.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Přejeme Vám hezký podzim.


Friday, September 1, 2017, 06:54 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2017/2018.
V úterý 5. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne [pokud bude špatné počasí, tak ve škole]. S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 6. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV [vše dětem podepište]. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky [nejlépe "tahací" v krabičce] a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů. 5. a 6. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 18. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
22. 9. proběhne barevný den (hnědá, oranžová).
25. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 50,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 18. 9. Odjíždět budeme autobusem v 7.01 z Vrbové Lhoty, vrátíme se v 12.20 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy/zastávky.
29. 9. proběhne nácvik evakuace spojený se cvičením v přírodě; s sebou si děti musí vzít svačinu, odpovídající oblečení a pití. Do školy se vracíme v 11.45 na oběd, 5. hodina nebude.
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě
při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů [nikoliv televizí a monitorů].
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [1000,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí]. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota. Tuto částku budeme vybírat koncem října.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra [5. 9.]. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 24,- Kč (od 11 let 27,- Kč).
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených; v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Platby za kroužky uhraďte dne 2. 10.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději
do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15,15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat
do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30; 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme).
Prázdniny ve školním roce 2016/2017 jsou stanoveny takto (včetně sobot a nedělí):
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 26. 10. - 29. 10. 2017;
Vánoční prázdniny (včetně sone) 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (vyučování začne 3.1.17)
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
"Jarní" prázdniny 10. 2. - 18. 2. 2018 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 29. 3. - 2. 4. 2018 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 30. 6. - 2. 9. 2018
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.

Wednesday, August 30, 2017, 11:49 AM
Zdravíme Vás a oznamujeme, že v níže uvedeném odkazu naleznete rozvrh na tento školní rok.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122