ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Thursday, February 1, 2018, 11:48 PM
Únorové informace pro 1. a 2. ročník
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 5. 2., čtyři role toaletního papíru a krabici s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Tento den bychom též vybrali 50,- Kč na výtvarné potřeby.
V únoru nás čekají "jarní" prázdniny [10. - 18. 2. 2018].
22. 2. doplaveme a od 26. 2. se vracíme k původnímu rozvrhu.
23. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.
26. 2. vás srdečně zveme na oslavy ukončení masopustu, které se opět uskuteční na školní zahradě
od 15.30. Po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích".
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde ochutnají i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 300,- Kč [je možné, že po masopustu cenu snížíme * budeme informovat v "březnovém lístečku"] vybíráme dne 1. 3.
Děkujeme a přejeme hezké dny.

Thursday, February 1, 2018, 11:40 PM
Únorové informace pro 3. - 5. ročník
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 5. 2., čtyři role papírových ručníků a krabici s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Tento den bychom též vybrali 50,- Kč na výtvarné potřeby.
V únoru nás čekají "jarní" prázdniny [10. - 18. 2. 2018].
V pondělí po nich, 19. 2., jedeme se žáky 3. - 5. ročníku do pečecké knihovny na výstavu "Spolkla mě knihovna" ke stejnojmenné knize autorky Kláry Smolíkové. Kniha seznamuje čtenáře s historií písemnictví, písma či vzniku papíru a knihoven. Ráno vybereme 12,- Kč (6,- Kč) na jízdné. Děti mohou po skončení na základě vyplněné návratky zůstat v Pečkách nebo vystoupit cestou.
22. 2. doplaveme a od 26. 2. se vracíme k původnímu rozvrhu.
23. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.
26. 2. vás srdečně zveme na oslavy ukončení masopustu, které se opět uskuteční na školní zahradě
od 15.30. Po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích".
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde ochutnají i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 300,- Kč [je možné, že po masopustu cenu snížíme - budeme informovat v "březnovém lístečku"] vybíráme dne 1. 3.
Děkujeme a přejeme hezké dny.

Monday, January 15, 2018, 11:16 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme už v roce 2018 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím.
V pátek 26. 1. přivítáme ve škole pana Kaulferse s hudebním pořadem "Trampské a jihoamerické písně". 45,- Kč budeme vybírat 22. 1.
Dále je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - cena kroužku Ruční práce, Pečení, Počítačový a Cvičení s hudbou 200,- Kč za pololetí [plaťte opět na účet DDM Symfonie - podklady dodáme] + náklady suroviny - 150,- Kč [pečení] a materiál - 100,- Kč (ruční práce) zaplaťte vedoucím kroužků v pondělí 22. 1. O případném odhlášení či přihlášení pro 2. pololetí se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Vysvědčení [resp. výpis] vydáváme 31. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 2. 2. a od 10. 2. do 18. 2. 2018 máme "jarní" prázdniny [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
Znovu připomínáme, že na plavání potřebují děti dva ručníky [nebo ručník a župan] - jeden ručník mají ve sprše připravený na utření do sucha, druhý [nebo župan] mají s sebou u bazénu [sedají si na něj, přikrývají se jím], čili je pak mokrý a nevhodný k utření do sucha.

Friday, November 24, 2017, 11:37 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme prosincové informace:
30. 11. jedeme s dětmi na pořad "S anděly na výsostech" v podání členů České filharmonie v pražském Rudolfinu. Pojedeme autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty. Děti mohou přijít do školy [nejpozději v 7.40] nebo čekat na zastávkách. Vrátíme se autobusem 13.14 do Vrbové Lhoty [Pečky - 12.58, Ratenice - 13.10]. Oběd nestihneme, dejte tedy dětem větší svačinu.
V pondělí 4. 12. Vás zveme v 15.30 před školu, abychom si společně zazpívali a rozsvítili stromeček. Děti pro vás mají připravené adventní pásmo a drobné výrobky ke koupi. Těšíme se na vás.
Dne 7. 12. pojedeme poprvé na plavání. Děti musí mít mýdlo, plavky, ručník a osušku nebo župan. Odjíždíme v 7.35 od školy, děti, které přijíždí autobusem z Peček a Ratenic, vyzvedáváme na zastávce ve Vrbové Lhotě. Jezdit na plavání budeme pravidelně každý čtvrtek. Rozvrh na dobu plavání rozdáme v pátek 1.12.
15. 12. navštívíme vánoční výstavu a seznámíme se s adventními a vánočními zvyky na zámku v Chlumci nad Cidlinou a muzeu v Dobšicích. Odjíždíme v 8.00 od školy, vracíme se přibližně ve 12.30. S sebou svačinu, pití, případně nějaké kapesné. Oběd ve škole stihneme. Část dopravy zaplatíme ze sponzorských darů, na vstupné a doplatek dopravy vybíráme 150,- Kč dne 11. 12.
Ve středu 20. 12. jsme zváni na koncert do ZUŠ Pečky. Odjíždíme autobusem v 8.01 a vracíme se všichni do školy po velké přestávce. Děti opět mohou přistupovat cestou. Na jízdné [12,- Kč] a vstupné [8,- Kč] vybíráme dne 18. 12.
Dne 21. 12. jedeme na plavání a máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá.
Poslední školní den letošního kalendářního roku 22. 12 půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Dejte dětem vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...].
Po příchodu proběhnou třídní vánoční besídky. Také si v 11.00 zazpíváme na schodech, opět srdečně zveme i rodiče. Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Přejeme krásné Vánoce.

Wednesday, November 1, 2017, 10:09 AM
Vážení rodiče,
16. listopadu ještě jednou pojedeme na tělesnou výchovu do sokolovny. Opět autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu od 2. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 13. 11.
Dne 20. 11. Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Tento den odpadá pátá hodina a kroužek PC. Rozpis časů obdržíte v příštím týdnu
25. - 26. 11. pořádáme ve škole Deskové hry. Přihlášky a informace na vyžádání [pouze pro žáky 3. - 5. ročníku].
30. 11. zhlédneme s dětmi pořad "S anděli na výsostech" v podání členů České filharmonie v pražském Rudolfinu.
Na vstupné a jízdné budeme vybírat 188,- Kč dne 13. 11. Odjezd a příjezd ještě upřesníme.
7. 12. jedeme poprvé na plavání [termín jsme posunuli, vzhledem k pedvánočnímu pořadu v Rudolfinu]. Plavání bude vždy ve čtvrtek. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přijít včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu [dodáme koncem listopadu]. Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 1 000,- Kč [10 x 2 hodiny plavání a doprava] převodem na účet školy (51-7262160217/0100) s variabilním symbolem 2017 a jménem dítěte do 20. 11. nebo v hotovosti dne 20. 11. Některé zdravotní pojišťovny v uplynulých letech na plavání přispívaly.
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 3. 12. od 16.00 a zveme na již tradiční rozsvícení stromečku ve Vrbové Lhotě tentokráte dne 4. 12. před školou.


Wednesday, September 27, 2017, 10:23 AM
Vážení rodiče, Vážení rodiče,
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. opět proběhne soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
18. 10. od 17.00 do cca 19.00 Vás srdečně zveme na poslední přednášku paní M. Michlové, tentokráte o komunikaci mezi lidmi [dospělými i dětmi].
Na tělesnou výchovu dne 19. 10. a 2. 11. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu 2. a 3. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 16. 10 a 30. 10.
Třídní schůzky předběžně plánujeme na 20. 11.
První lekce plaveckého výcviku bude 30. 11. Platbu 1000,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy
[51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2017 [do 20. 11.] nebo v hotovosti dne 20. 11.
Příští týden zahájí činnost školní kroužky, nezapomeňte, prosím, na platbu na účet DDM Poděbrady.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Přejeme Vám hezký podzim.


Friday, September 1, 2017, 06:54 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2017/2018.
V úterý 5. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne [pokud bude špatné počasí, tak ve škole]. S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 6. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV [vše dětem podepište]. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky [nejlépe "tahací" v krabičce] a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů. 5. a 6. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 18. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
22. 9. proběhne barevný den (hnědá, oranžová).
25. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 50,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 18. 9. Odjíždět budeme autobusem v 7.01 z Vrbové Lhoty, vrátíme se v 12.20 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy/zastávky.
29. 9. proběhne nácvik evakuace spojený se cvičením v přírodě; s sebou si děti musí vzít svačinu, odpovídající oblečení a pití. Do školy se vracíme v 11.45 na oběd, 5. hodina nebude.
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě
při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů [nikoliv televizí a monitorů].
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [1000,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí]. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota. Tuto částku budeme vybírat koncem října.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra [5. 9.]. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 24,- Kč (od 11 let 27,- Kč).
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených; v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Platby za kroužky uhraďte dne 2. 10.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději
do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15,15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat
do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30; 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme).
Prázdniny ve školním roce 2016/2017 jsou stanoveny takto (včetně sobot a nedělí):
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 26. 10. - 29. 10. 2017;
Vánoční prázdniny (včetně sone) 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (vyučování začne 3.1.17)
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
"Jarní" prázdniny 10. 2. - 18. 2. 2018 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 29. 3. - 2. 4. 2018 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 30. 6. - 2. 9. 2018
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.

Wednesday, August 30, 2017, 11:49 AM
Zdravíme Vás a oznamujeme, že v níže uvedeném odkazu naleznete rozvrh na tento školní rok.

Thursday, August 3, 2017, 09:30 AM
Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek:

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo (upravit podle výšky) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.

Thursday, June 15, 2017, 11:35 AM
Vážení rodiče,předkládáme Vám informace stran druhé poloviny měsíce června.
19. 6. se pokusíme obhájit výborné výsledky z minulých let na lehkoatletickém čtyřboji v Kostelní Lhotě. Do Kostelní Lhoty nás odveze pan Šafránek svým autobusem. Zpět pojedeme linkovým autobusem s příjezdem ve 14.31 do Vrbové Lhoty [Ratenice 14.35, Pečky 14.40].
20. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.43 do Nymburka s přestupem v Ratenicích (z Ratenic 6.55, z Peček odjezd 6.50). Ostatní pojedou autobusem 7.24 z Vrbové Lhoty (druhý autobus - 7.15 z Peček, 7.20 z Ratenic). Vracíme se všichni společně do Vrbové Lhoty v 14.14 [14.10 Ratenice, 13.58 Pečky - vlak]. Děti mohou odejít ze zastávek nebo zůstat v autobusu - již jste vyplňovali. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Závodníci neplatí nic, ostatní - 50,- Kč dne 14. 6.
23. 6. pojedeme nacvičovat vystoupení do ZUŠ Pečky. Pojedeme autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem ve 12.05 z Peček [12.10 Ratenice, 12.15 Vrbová Lhota]. Děti mohou na základě návratky odejít ze zastávek.
23. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ. Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. Večerní sraz ve škole v 19.00 s věcmi na spaní, hygienou a snídaní. Ráno předáváme děti v 8.30 [opět mohou na základě návratky odcházet děti samy].
24. 6. děti také vystoupí se svým programem na fotbalovém hřišti Vrbové Lhoty od cca 14.00 [sejdeme se ve 13.30]. Po skončení vystoupení předáme děti rodičům nebo na základě návratky pustíme samotné.
27. červen celodenní výlet do liberecké ZOO [cena 200,- Kč]. Odjíždíme od školy po příchodu dětí od autobusu z Ratenic a Peček [v 7.40]. Dětem dejte svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí [půjdeme po ZOO pěšky], pláštěnku a psací potřeby [máme objednaný program "Všechno souvisí se vším" - http://www.zooliberec.cz/). Návrat přibližně v 15.30.
28. červen dopravní hřiště - dopoledne [cena 20,- Kč] - autobus nás odveze i přiveze, s sebou dětem dejte, máte-li, vlastní helmy, svačinu a pití, sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Odjíždíme hned po příjezdu autobusu od Ratenic, vracíme se v 11.45 na oběd. Vybíráme dne 21. 6.
29. června - exkurze do firmy zpracovávající bylinky - přijede pro nás objednaný autobus, vrátíme se opět do školy v cca 12.00 na oběd. Děti si budou moci koupit i nějaké produkty - www.pochoutkarna.cz
Učebnice [vyčištěné, bez obalů, opravené] vybíráme 26. 6., náhrady 29. 6.
Dne 26. a 28, 6. končí pro všechny vyučování v 11.45; 30. 6. v 8.45. Školní družina má běžný provoz.
Nový školní rok začíná 4. 9., opět se sejdeme v 7.50 před školou s novými prvňáčky; děti mohou odejít ze školy nejdříve v 8.50.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122