ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Thursday, February 1, 2018, 11:40 PM
Únorové informace pro 3. - 5. ročník
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 5. 2., čtyři role papírových ručníků a krabici s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Tento den bychom též vybrali 50,- Kč na výtvarné potřeby.
V únoru nás čekají "jarní" prázdniny [10. - 18. 2. 2018].
V pondělí po nich, 19. 2., jedeme se žáky 3. - 5. ročníku do pečecké knihovny na výstavu "Spolkla mě knihovna" ke stejnojmenné knize autorky Kláry Smolíkové. Kniha seznamuje čtenáře s historií písemnictví, písma či vzniku papíru a knihoven. Ráno vybereme 12,- Kč (6,- Kč) na jízdné. Děti mohou po skončení na základě vyplněné návratky zůstat v Pečkách nebo vystoupit cestou.
22. 2. doplaveme a od 26. 2. se vracíme k původnímu rozvrhu.
23. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.
26. 2. vás srdečně zveme na oslavy ukončení masopustu, které se opět uskuteční na školní zahradě
od 15.30. Po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích".
Na 5. března jsme objednali předvelikonoční workshop ve výrobně RODAS [http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly]. Naši žáci si zde ochutnají i vyrobí čokoládu a pastelky ze včelího vosku. Budeme odjíždět od školy v 7.45 a vracíme se ve 12.30. 300,- Kč [je možné, že po masopustu cenu snížíme - budeme informovat v "březnovém lístečku"] vybíráme dne 1. 3.
Děkujeme a přejeme hezké dny.

Monday, January 15, 2018, 11:16 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme už v roce 2018 a dovolujeme si Vás informovat o následujícím.
V pátek 26. 1. přivítáme ve škole pana Kaulferse s hudebním pořadem "Trampské a jihoamerické písně". 45,- Kč budeme vybírat 22. 1.
Dále je nutno zaplatit kroužky za II. pololetí - cena je stejná jako v pololetí prvním - cena kroužku Ruční práce, Pečení, Počítačový a Cvičení s hudbou 200,- Kč za pololetí [plaťte opět na účet DDM Symfonie - podklady dodáme] + náklady suroviny - 150,- Kč [pečení] a materiál - 100,- Kč (ruční práce) zaplaťte vedoucím kroužků v pondělí 22. 1. O případném odhlášení či přihlášení pro 2. pololetí se domluvte přímo s vedoucími jednotlivých kroužků.
Vysvědčení [resp. výpis] vydáváme 31. 1., vyučování končí podle rozvrhu. Školní družina a kroužky jsou beze změn.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 2. 2. a od 10. 2. do 18. 2. 2018 máme "jarní" prázdniny [Nymburk]. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda].
Znovu připomínáme, že na plavání potřebují děti dva ručníky [nebo ručník a župan] - jeden ručník mají ve sprše připravený na utření do sucha, druhý [nebo župan] mají s sebou u bazénu [sedají si na něj, přikrývají se jím], čili je pak mokrý a nevhodný k utření do sucha.

Friday, November 24, 2017, 11:37 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme prosincové informace:
30. 11. jedeme s dětmi na pořad "S anděly na výsostech" v podání členů České filharmonie v pražském Rudolfinu. Pojedeme autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty. Děti mohou přijít do školy [nejpozději v 7.40] nebo čekat na zastávkách. Vrátíme se autobusem 13.14 do Vrbové Lhoty [Pečky - 12.58, Ratenice - 13.10]. Oběd nestihneme, dejte tedy dětem větší svačinu.
V pondělí 4. 12. Vás zveme v 15.30 před školu, abychom si společně zazpívali a rozsvítili stromeček. Děti pro vás mají připravené adventní pásmo a drobné výrobky ke koupi. Těšíme se na vás.
Dne 7. 12. pojedeme poprvé na plavání. Děti musí mít mýdlo, plavky, ručník a osušku nebo župan. Odjíždíme v 7.35 od školy, děti, které přijíždí autobusem z Peček a Ratenic, vyzvedáváme na zastávce ve Vrbové Lhotě. Jezdit na plavání budeme pravidelně každý čtvrtek. Rozvrh na dobu plavání rozdáme v pátek 1.12.
15. 12. navštívíme vánoční výstavu a seznámíme se s adventními a vánočními zvyky na zámku v Chlumci nad Cidlinou a muzeu v Dobšicích. Odjíždíme v 8.00 od školy, vracíme se přibližně ve 12.30. S sebou svačinu, pití, případně nějaké kapesné. Oběd ve škole stihneme. Část dopravy zaplatíme ze sponzorských darů, na vstupné a doplatek dopravy vybíráme 150,- Kč dne 11. 12.
Ve středu 20. 12. jsme zváni na koncert do ZUŠ Pečky. Odjíždíme autobusem v 8.01 a vracíme se všichni do školy po velké přestávce. Děti opět mohou přistupovat cestou. Na jízdné [12,- Kč] a vstupné [8,- Kč] vybíráme dne 18. 12.
Dne 21. 12. jedeme na plavání a máme zimní barevný den, barva oblečení tedy modrá a bílá.
Poslední školní den letošního kalendářního roku 22. 12 půjdeme do lesa ozdobit stromek pro lesní zvěř a ptactvo. Dejte dětem vhodné "ozdoby" k zavěšení na stromek v lese [jablka, zrní, mrkev, kus loje, ...].
Po příchodu proběhnou třídní vánoční besídky. Také si v 11.00 zazpíváme na schodech, opět srdečně zveme i rodiče. Všechny ročníky končí v 11.45, školní družina má běžný provoz.
Přejeme krásné Vánoce.

Wednesday, November 1, 2017, 10:09 AM
Vážení rodiče,
16. listopadu ještě jednou pojedeme na tělesnou výchovu do sokolovny. Opět autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu od 2. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 13. 11.
Dne 20. 11. Vás zveme na třídní schůzky, které se konají formou konzultací. Pokud nemůžete přijít, zavolejte, napište, domluvíme se. Tento den odpadá pátá hodina a kroužek PC. Rozpis časů obdržíte v příštím týdnu
25. - 26. 11. pořádáme ve škole Deskové hry. Přihlášky a informace na vyžádání [pouze pro žáky 3. - 5. ročníku].
30. 11. zhlédneme s dětmi pořad "S anděli na výsostech" v podání členů České filharmonie v pražském Rudolfinu.
Na vstupné a jízdné budeme vybírat 188,- Kč dne 13. 11. Odjezd a příjezd ještě upřesníme.
7. 12. jedeme poprvé na plavání [termín jsme posunuli, vzhledem k pedvánočnímu pořadu v Rudolfinu]. Plavání bude vždy ve čtvrtek. Pokaždé budeme odjíždět ihned po příjezdu linkového autobusu z Ratenic, děti tedy musí přijít včas - nejpozději v 7.30. S sebou: plavky, osušku + ručník, mycí potřeby, pití + učení podle rozvrhu [dodáme koncem listopadu]. Termín platby zůstává stejný podle říjnových informací: 1 000,- Kč [10 x 2 hodiny plavání a doprava] převodem na účet školy (51-7262160217/0100) s variabilním symbolem 2017 a jménem dítěte do 20. 11. nebo v hotovosti dne 20. 11. Některé zdravotní pojišťovny v uplynulých letech na plavání přispívaly.
Upozorňujeme na setkání u příležitosti zahájení Adventu v Ratenicích 3. 12. od 16.00 a zveme na již tradiční rozsvícení stromečku ve Vrbové Lhotě tentokráte dne 4. 12. před školou.


Wednesday, September 27, 2017, 10:23 AM
Vážení rodiče, Vážení rodiče,
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. opět proběhne soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
18. 10. od 17.00 do cca 19.00 Vás srdečně zveme na poslední přednášku paní M. Michlové, tentokráte o komunikaci mezi lidmi [dospělými i dětmi].
Na tělesnou výchovu dne 19. 10. a 2. 11. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu 2. a 3. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 16. 10 a 30. 10.
Třídní schůzky předběžně plánujeme na 20. 11.
První lekce plaveckého výcviku bude 30. 11. Platbu 1000,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy
[51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2017 [do 20. 11.] nebo v hotovosti dne 20. 11.
Příští týden zahájí činnost školní kroužky, nezapomeňte, prosím, na platbu na účet DDM Poděbrady.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Přejeme Vám hezký podzim.


Friday, September 1, 2017, 06:54 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2017/2018.
V úterý 5. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne [pokud bude špatné počasí, tak ve škole]. S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 6. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV [vše dětem podepište]. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky [nejlépe "tahací" v krabičce] a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů. 5. a 6. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 18. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
22. 9. proběhne barevný den (hnědá, oranžová).
25. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 50,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 18. 9. Odjíždět budeme autobusem v 7.01 z Vrbové Lhoty, vrátíme se v 12.20 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy/zastávky.
29. 9. proběhne nácvik evakuace spojený se cvičením v přírodě; s sebou si děti musí vzít svačinu, odpovídající oblečení a pití. Do školy se vracíme v 11.45 na oběd, 5. hodina nebude.
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě
při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů [nikoliv televizí a monitorů].
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [1000,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí]. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota. Tuto částku budeme vybírat koncem října.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra [5. 9.]. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 24,- Kč (od 11 let 27,- Kč).
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených; v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Platby za kroužky uhraďte dne 2. 10.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději
do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15,15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat
do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30; 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme).
Prázdniny ve školním roce 2016/2017 jsou stanoveny takto (včetně sobot a nedělí):
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 26. 10. - 29. 10. 2017;
Vánoční prázdniny (včetně sone) 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (vyučování začne 3.1.17)
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
"Jarní" prázdniny 10. 2. - 18. 2. 2018 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 29. 3. - 2. 4. 2018 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 30. 6. - 2. 9. 2018
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.

Wednesday, August 30, 2017, 11:49 AM
Zdravíme Vás a oznamujeme, že v níže uvedeném odkazu naleznete rozvrh na tento školní rok.

Thursday, August 3, 2017, 09:30 AM
Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek:

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo (upravit podle výšky) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.

Thursday, June 15, 2017, 11:35 AM
Vážení rodiče,předkládáme Vám informace stran druhé poloviny měsíce června.
19. 6. se pokusíme obhájit výborné výsledky z minulých let na lehkoatletickém čtyřboji v Kostelní Lhotě. Do Kostelní Lhoty nás odveze pan Šafránek svým autobusem. Zpět pojedeme linkovým autobusem s příjezdem ve 14.31 do Vrbové Lhoty [Ratenice 14.35, Pečky 14.40].
20. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.43 do Nymburka s přestupem v Ratenicích (z Ratenic 6.55, z Peček odjezd 6.50). Ostatní pojedou autobusem 7.24 z Vrbové Lhoty (druhý autobus - 7.15 z Peček, 7.20 z Ratenic). Vracíme se všichni společně do Vrbové Lhoty v 14.14 [14.10 Ratenice, 13.58 Pečky - vlak]. Děti mohou odejít ze zastávek nebo zůstat v autobusu - již jste vyplňovali. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Závodníci neplatí nic, ostatní - 50,- Kč dne 14. 6.
23. 6. pojedeme nacvičovat vystoupení do ZUŠ Pečky. Pojedeme autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem ve 12.05 z Peček [12.10 Ratenice, 12.15 Vrbová Lhota]. Děti mohou na základě návratky odejít ze zastávek.
23. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ. Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. Večerní sraz ve škole v 19.00 s věcmi na spaní, hygienou a snídaní. Ráno předáváme děti v 8.30 [opět mohou na základě návratky odcházet děti samy].
24. 6. děti také vystoupí se svým programem na fotbalovém hřišti Vrbové Lhoty od cca 14.00 [sejdeme se ve 13.30]. Po skončení vystoupení předáme děti rodičům nebo na základě návratky pustíme samotné.
27. červen celodenní výlet do liberecké ZOO [cena 200,- Kč]. Odjíždíme od školy po příchodu dětí od autobusu z Ratenic a Peček [v 7.40]. Dětem dejte svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí [půjdeme po ZOO pěšky], pláštěnku a psací potřeby [máme objednaný program "Všechno souvisí se vším" - http://www.zooliberec.cz/). Návrat přibližně v 15.30.
28. červen dopravní hřiště - dopoledne [cena 20,- Kč] - autobus nás odveze i přiveze, s sebou dětem dejte, máte-li, vlastní helmy, svačinu a pití, sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Odjíždíme hned po příjezdu autobusu od Ratenic, vracíme se v 11.45 na oběd. Vybíráme dne 21. 6.
29. června - exkurze do firmy zpracovávající bylinky - přijede pro nás objednaný autobus, vrátíme se opět do školy v cca 12.00 na oběd. Děti si budou moci koupit i nějaké produkty - www.pochoutkarna.cz
Učebnice [vyčištěné, bez obalů, opravené] vybíráme 26. 6., náhrady 29. 6.
Dne 26. a 28, 6. končí pro všechny vyučování v 11.45; 30. 6. v 8.45. Školní družina má běžný provoz.
Nový školní rok začíná 4. 9., opět se sejdeme v 7.50 před školou s novými prvňáčky; děti mohou odejít ze školy nejdříve v 8.50.

Sunday, May 28, 2017, 08:51 PM
Vážení rodiče, předkládáme Vám následující informace.
1. 6. jedeme na festival Vyšehraní do Prahy [viz. květnové informace]. Sejdeme se ve škole nejpozději v 6.45, popřípadě mohou děti čekat na zastávce ve Vrbové Lhotě [v 7.00], nastoupit do autobusu v 7.05 v Ratenicích nebo čekat na nádraží v Pečkách před dopravní kanceláří v 7.10. Vrátíme se vlakem s příjezdem v 15.58 do Peček, [autobusem 16.09 do Ratenic, 16.14 do Vrbové Lhoty]. Dětem dejte oblečení podle aktuálního počasí [čepice proti slunci, pláštěnku, apod.], svačinu a pití na celý den. Na Vyšehradě máme v ceně vstupného i oběd.
6. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a
s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
8. 6. přivítáme v naší škole v rámci celoročního programu "Olympijský víceboj" basketbalového hráče a zacvičíme si s ním.
12. června budeme vybírat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí
2. ročník - 400,- Kč; 3. ročník - 360,-; 4. ročník - 360,- Kč a 5. ročník 420,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Pracovní sešity z matematiky a sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
13. 6. vybrané děti pojedou trénovat na dračích lodích. Instrukce dostanou zvlášť.
19. 6. se pokusíme obhájit výborné výsledky z minulých let na lehkoatletickém čtyřboji v Kostelní Lhotě. Vzhledem ke komplikované dopravě bychom tentokráte jeli jenom se závodníky. Závodníky musíme dopravit auty, prosíme tedy
o nabídky Vaší spolupráce [v Kostelní Lhotě máme být v 7.45]. Zpět pojedeme autobusem s příjezdem ve 14.31 do Vrbové Lhoty [Ratenice 14.35, Pečky 14.40]. Je možné, ale málo pravděpodobné, že se nám podaří stihnout dřívější autobus - 12.52 Pečky, 13.10 Ratenice, 13.14 Vrbová Lhota; budeme řešit operativně. Naši reprezentanti dostanou ještě informační lístek samostatně.
20. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.43 do Nymburka s přestupem v Ratenicích [6.55, z Peček odjezd 6.50]. Ostatní pojedou autobusem 7.24 z Vrbové Lhoty [druhý autobus - 7.15 z Peček, 7.20 z Ratenic]. Vracíme se všichni společně do Vrbové Lhoty v 14.14 [14.10 Ratenice, 13.58 Pečky - vlak]. Děti mohou odejít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Závodníci neplatí nic, ostatní - 50,- Kč dne 14. 6.
23. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ. Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. 24. 6. děti také vystoupí se svým programem na hřišti Vrbové Lhoty. Podrobnější informace ještě obdržíte.
Plánované akce na poslední týden června [bližší informace budeme dávat v polovině měsíce]:
27. červen celodenní výlet do liberecké ZOO [cena 200,- Kč]
28. červen dopravní hřiště - dopoledne [cena 20,- Kč]
29. exkurze do firmy zpracovávající bylinky [cena 0,- Kč]
V červnu již nejsou kroužky [kromě oznámených "náhrad"].
Od 1. 6. poskytujeme "azyl" dětem a učitelkám z MŠ Ratenice - v jejich budově probíhají náročné stavební úpravy.

Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122