ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Wednesday, September 27, 2017, 10:23 AM
Vážení rodiče, Vážení rodiče,
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. opět proběhne soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste je do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži.
18. 10. od 17.00 do cca 19.00 Vás srdečně zveme na poslední přednášku paní M. Michlové, tentokráte o komunikaci mezi lidmi [dospělými i dětmi].
Na tělesnou výchovu dne 19. 10. a 2. 11. pojedeme do sokolovny autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty [8.05 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Děti musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně a od čtvrté hodiny pokračujeme ve vyučování [budeme vyučovat podle rozvrhu 2. a 3. hodiny]. Na dopravu vybíráme 12,- Kč dne 16. 10 a 30. 10.
Třídní schůzky předběžně plánujeme na 20. 11.
První lekce plaveckého výcviku bude 30. 11. Platbu 1000,- Kč
[10 x doprava a 2 hodiny plavání] můžete uskutečnit převodem na účet školy
[51-7262160217/0100] s variabilním symbolem 2017 [do 20. 11.] nebo v hotovosti dne 20. 11.
Příští týden zahájí činnost školní kroužky, nezapomeňte, prosím, na platbu na účet DDM Poděbrady.
Žádáme Vás o kontrolu žákovských knížek alespoň jedenkrát týdně a potvrzení této kontroly v ŽK svým podpisem.
Přejeme Vám hezký podzim.


Friday, September 1, 2017, 06:54 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2017/2018.
V úterý 5. 9., první hodinu, budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne [pokud bude špatné počasí, tak ve škole]. S sebou si děti musí vzít přezůvky, svačinu, pití a sportovní oblečení. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 6. 9. děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál, kufřík na Vv a věci na TV [vše dětem podepište]. Také budeme vybírat toaletní papír, papírové kapesníky [nejlépe "tahací" v krabičce] a roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů. 5. a 6. 9. končí všechny ročníky v 11.45.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny
ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 18. září (prosíme v hotovosti). Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků (od OÚ) a Matematiky z peněz za sběry.
22. 9. proběhne barevný den (hnědá, oranžová).
25. 9. navštívíme dopravní hřiště v Kolíně, za dopravu a na vstupné vybíráme 50,- Kč. Tuto částku vybíráme dne 18. 9. Odjíždět budeme autobusem v 7.01 z Vrbové Lhoty, vrátíme se v 12.20 ke škole. Děti opět mohou na základě vyplněné návratky nastoupit/vystoupit v Ratenicích nebo jít domů od školy/zastávky.
29. 9. proběhne nácvik evakuace spojený se cvičením v přírodě; s sebou si děti musí vzít svačinu, odpovídající oblečení a pití. Do školy se vracíme v 11.45 na oběd, 5. hodina nebude.
V prvním týdnu října 2. 10. - 6. 10. plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky budou děti odkládat na chodbě
při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a malých elektrospotřebičů [nikoliv televizí a monitorů].
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [1000,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí]. Doprava bude hrazena z dotace MŠMT a příspěvku OÚ Vrbová Lhota. Tuto částku budeme vybírat koncem října.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 16.00 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy (pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.). Přihlášku do družiny a ke stravování (včetně nového čísla sporožirového účtu) doneste nejpozději zítra [5. 9.]. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 24,- Kč (od 11 let 27,- Kč).
Od října nabízíme ve spolupráci s DDM Poděbrady možnost navštěvovat u nás ve škole tyto kroužky: ruční práce, výtvarný, turistický, cvičení s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku Ruční práce a Výtvarný je 175,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, Pečení 175,- + 150,- na suroviny, Počítačový a Cvičení s hudbou 175,- Kč za pololetí, Turistický 175,- Kč za pololetí + náklady na výlety. Záleží však na počtu přihlášených; v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen. Platby za kroužky uhraďte dne 2. 10.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ (ŠJ) nejlépe písemně, případně telefonicky (321785636), nejpozději
do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou v pondělí 6.30 - 7.15,15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci (neplánované absence) lze oběd odebrat
do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří. Nezvoňte, prosím, v době 11.30; 12.00 (MŠ v této době obědvá, školní děti, které v tuto dobu odchází, přivedeme).
Prázdniny ve školním roce 2016/2017 jsou stanoveny takto (včetně sobot a nedělí):
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 26. 10. - 29. 10. 2017;
Vánoční prázdniny (včetně sone) 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (vyučování začne 3.1.17)
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018
"Jarní" prázdniny 10. 2. - 18. 2. 2018 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 29. 3. - 2. 4. 2018 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 30. 6. - 2. 9. 2018
Projekt "Školní mléko" bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. První dodávku z projektu "Ovoce do škol" očekávám ve druhém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.

Wednesday, August 30, 2017, 11:49 AM
Zdravíme Vás a oznamujeme, že v níže uvedeném odkazu naleznete rozvrh na tento školní rok.

Thursday, August 3, 2017, 09:30 AM
Vážení rodiče, předkládáme Vám seznam pomůcek:

Seznam pomůcek pro 1. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, pastelky "PLASTICOLOR", lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice.
Obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice ( kupte v září podle počtu a velikosti), papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu, zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách], desky na skládání písmen s přihrádkami, desky na sešity, přezůvky + sáček,
vybavený penál (několik obyčejných tužek č. 2, guma, krátké pravítko)


Všechny věci prosíme podepsat!!!


Seznam pomůcek pro 2. - 5. ročník
Pro 2. ročník ještě stíratelná tabulka s fixou
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven), švihadlo (upravit podle výšky) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky "Plasticolor", lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice;
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko - od 3. ročníku, papírové ručníky do zásobníku, toaletní papír, papírové kapesníky "tahací", látkový ubrousek na svačinu, desky na sešity, přezůvky + sáček, vybavený penál [tužky č. 1, 2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko], folii do učebnice


Všechny věci prosíme podepsat!!!
Sešity děti dostanou - hradí OÚ Vrbová Lhota.

Thursday, June 15, 2017, 11:35 AM
Vážení rodiče,předkládáme Vám informace stran druhé poloviny měsíce června.
19. 6. se pokusíme obhájit výborné výsledky z minulých let na lehkoatletickém čtyřboji v Kostelní Lhotě. Do Kostelní Lhoty nás odveze pan Šafránek svým autobusem. Zpět pojedeme linkovým autobusem s příjezdem ve 14.31 do Vrbové Lhoty [Ratenice 14.35, Pečky 14.40].
20. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.43 do Nymburka s přestupem v Ratenicích (z Ratenic 6.55, z Peček odjezd 6.50). Ostatní pojedou autobusem 7.24 z Vrbové Lhoty (druhý autobus - 7.15 z Peček, 7.20 z Ratenic). Vracíme se všichni společně do Vrbové Lhoty v 14.14 [14.10 Ratenice, 13.58 Pečky - vlak]. Děti mohou odejít ze zastávek nebo zůstat v autobusu - již jste vyplňovali. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Závodníci neplatí nic, ostatní - 50,- Kč dne 14. 6.
23. 6. pojedeme nacvičovat vystoupení do ZUŠ Pečky. Pojedeme autobusem v 8.01 z Vrbové Lhoty, vracíme se autobusem ve 12.05 z Peček [12.10 Ratenice, 12.15 Vrbová Lhota]. Děti mohou na základě návratky odejít ze zastávek.
23. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ. Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. Večerní sraz ve škole v 19.00 s věcmi na spaní, hygienou a snídaní. Ráno předáváme děti v 8.30 [opět mohou na základě návratky odcházet děti samy].
24. 6. děti také vystoupí se svým programem na fotbalovém hřišti Vrbové Lhoty od cca 14.00 [sejdeme se ve 13.30]. Po skončení vystoupení předáme děti rodičům nebo na základě návratky pustíme samotné.
27. červen celodenní výlet do liberecké ZOO [cena 200,- Kč]. Odjíždíme od školy po příchodu dětí od autobusu z Ratenic a Peček [v 7.40]. Dětem dejte svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí [půjdeme po ZOO pěšky], pláštěnku a psací potřeby [máme objednaný program "Všechno souvisí se vším" - http://www.zooliberec.cz/). Návrat přibližně v 15.30.
28. červen dopravní hřiště - dopoledne [cena 20,- Kč] - autobus nás odveze i přiveze, s sebou dětem dejte, máte-li, vlastní helmy, svačinu a pití, sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Odjíždíme hned po příjezdu autobusu od Ratenic, vracíme se v 11.45 na oběd. Vybíráme dne 21. 6.
29. června - exkurze do firmy zpracovávající bylinky - přijede pro nás objednaný autobus, vrátíme se opět do školy v cca 12.00 na oběd. Děti si budou moci koupit i nějaké produkty - www.pochoutkarna.cz
Učebnice [vyčištěné, bez obalů, opravené] vybíráme 26. 6., náhrady 29. 6.
Dne 26. a 28, 6. končí pro všechny vyučování v 11.45; 30. 6. v 8.45. Školní družina má běžný provoz.
Nový školní rok začíná 4. 9., opět se sejdeme v 7.50 před školou s novými prvňáčky; děti mohou odejít ze školy nejdříve v 8.50.

Sunday, May 28, 2017, 08:51 PM
Vážení rodiče, předkládáme Vám následující informace.
1. 6. jedeme na festival Vyšehraní do Prahy [viz. květnové informace]. Sejdeme se ve škole nejpozději v 6.45, popřípadě mohou děti čekat na zastávce ve Vrbové Lhotě [v 7.00], nastoupit do autobusu v 7.05 v Ratenicích nebo čekat na nádraží v Pečkách před dopravní kanceláří v 7.10. Vrátíme se vlakem s příjezdem v 15.58 do Peček, [autobusem 16.09 do Ratenic, 16.14 do Vrbové Lhoty]. Dětem dejte oblečení podle aktuálního počasí [čepice proti slunci, pláštěnku, apod.], svačinu a pití na celý den. Na Vyšehradě máme v ceně vstupného i oběd.
6. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a
s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
8. 6. přivítáme v naší škole v rámci celoročního programu "Olympijský víceboj" basketbalového hráče a zacvičíme si s ním.
12. června budeme vybírat peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí
2. ročník - 400,- Kč; 3. ročník - 360,-; 4. ročník - 360,- Kč a 5. ročník 420,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Pracovní sešity z matematiky a sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
13. 6. vybrané děti pojedou trénovat na dračích lodích. Instrukce dostanou zvlášť.
19. 6. se pokusíme obhájit výborné výsledky z minulých let na lehkoatletickém čtyřboji v Kostelní Lhotě. Vzhledem ke komplikované dopravě bychom tentokráte jeli jenom se závodníky. Závodníky musíme dopravit auty, prosíme tedy
o nabídky Vaší spolupráce [v Kostelní Lhotě máme být v 7.45]. Zpět pojedeme autobusem s příjezdem ve 14.31 do Vrbové Lhoty [Ratenice 14.35, Pečky 14.40]. Je možné, ale málo pravděpodobné, že se nám podaří stihnout dřívější autobus - 12.52 Pečky, 13.10 Ratenice, 13.14 Vrbová Lhota; budeme řešit operativně. Naši reprezentanti dostanou ještě informační lístek samostatně.
20. června se zúčastníme závodů dračích lodí. Závodníci odjíždí z Vrbové Lhoty autobusem v 6.43 do Nymburka s přestupem v Ratenicích [6.55, z Peček odjezd 6.50]. Ostatní pojedou autobusem 7.24 z Vrbové Lhoty [druhý autobus - 7.15 z Peček, 7.20 z Ratenic]. Vracíme se všichni společně do Vrbové Lhoty v 14.14 [14.10 Ratenice, 13.58 Pečky - vlak]. Děti mohou odejít ze zastávky nebo zůstat v autobusu. Oběd tento den bohužel nestihneme, dejte dětem odpovídající oblečení, větší svačinu, dostatek pití a kapesné. Závodníci neplatí nic, ostatní - 50,- Kč dne 14. 6.
23. 6. vás zveme na naši tradiční Divadelní pouť od 16.00 v sále ZUŠ. Po představeních se zájemci mohou sejít na školní zahradě a opéci si špekáčky. Děti budou moci přespat do soboty ve škole. 24. 6. děti také vystoupí se svým programem na hřišti Vrbové Lhoty. Podrobnější informace ještě obdržíte.
Plánované akce na poslední týden června [bližší informace budeme dávat v polovině měsíce]:
27. červen celodenní výlet do liberecké ZOO [cena 200,- Kč]
28. červen dopravní hřiště - dopoledne [cena 20,- Kč]
29. exkurze do firmy zpracovávající bylinky [cena 0,- Kč]
V červnu již nejsou kroužky [kromě oznámených "náhrad"].
Od 1. 6. poskytujeme "azyl" dětem a učitelkám z MŠ Ratenice - v jejich budově probíhají náročné stavební úpravy.

Friday, April 28, 2017, 10:27 AM
Vážení rodiče, 4. 5. pořádáme florbalový turnaj se ZŠ Hořátev, ZŠ Dvory a Pečky. V Pečkách budeme celé dopoledne. Hráčky a hráči 1. a 2. ročníku potřebují být u haly v cca 7.45., tzn., mohou nastoupit do autobusu v 7.01 z Vrbové Lhoty (7.04 z Ratenic), kterým pojede paní učitelka, případně je můžete k hale přivézt nejpozději v 7.45. Napište mi, které řešení volíte. Ostatní pojedou společně autobusem v 8.01 (8.05 z Ratenic). Žáci ve volném čase budou sportovat na pečeckém hřišti. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou [nesmí dělat čáry]. Vracet se budeme společně autobusem ve 12.05 z Peček. Jízdné a nájem haly hradíme z "prasátka".
11. 5. navštívíme ekocentrum Huslík. Všichni budeme odcházet ze školy a vrátíme se autobusem od Poděbrad s příjezdem ve 14.31 do Vrbové Lhoty. Děti mohou zůstat v autobusu nebo odejít ze zastávky na základě vyplněné návratky. Oběd nestihneme, děti tedy musí mít větší svačinu a pití, nutná je turistická obuv a sportovní oblečení. Do batůžků si kromě pláštěnky a přezůvek mohou přidat usušené pečivo a ovesné vločky pro zvířata. Na autobus a program budeme vybírat 60,- Kč dne 9. 5.
Dne 24. 5. Vás zveme na další přednášku paní Michaly Michlové.
1. 6. pojedeme na výjimečnou akci do Prahy - festival Vyšehraní (http://www.vysehrani.cz/), v rámci které si prohlédneme kasemata na Vyšehradě, zhlédneme představení Tradice, čepice, truhlice a dostaneme oběd. Děti si budou platit pouze dopravu (80,- Kč) - budeme vybírat 22. 5., vstupné [165,- Kč] uhradíme z výtěžku za sběr a sponzorského daru.
6. 6. proběhne společné focení, promyslete si spolu s dětmi, zda a s kým chtějí mít skupinové fotografie [kromě společné "celoškolní"].
V červnu bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze budeme vybírat 12. 6., bude se jednat o částku přibližně 400,- Kč na jednoho; upřesníme v červnových informacích. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby.
Pracovní sešity z matematiky zaplatíme z prostředků školy, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
V posledním týdnu května ukončíme činnost kroužků.

Saturday, April 1, 2017, 05:51 PM
Vážení rodiče,
předkládáme Vám dubnové informace.
11. 4. si Vás dovolujeme pozvat na tradiční velikonoční výstavu, která bude pro Vás otevřena od 7.30 do 16.15.
Dne 19. 4. Vás zveme na třídní schůzky formou konzultací; rozpis s navrženými časy dáme dětem koncem příštího týdne.
Vzhledem ke konání zápisu do prvního ročníku a rodičovských konzultací odpadá dne 5. 4. a 19. 4. kroužek "Cvičení s hudbou".
Den Země oslavíme 21. 4. tentokráte na Školním statku Středočeského kraje v Poděbradech. Vše je zdarma, odjíždíme od školy v 7.45 objednaným autobusem, vracíme se opět ke škole ve 12.15.
Vyhlašujeme sběrovou soutěž. Dobře svázané balíky papíru můžou děti donášet od 18. 4.
do 21. 4. Hmotnost vždy nahlaste ve školce. Pokud budete mít více sběru, domluvte se, prosím, předem a vyskládáme jej přímo do garáže. Je možné sbírat i plastová víčka od petlahví, jejich hmotnost však nevyhodnocujeme.
Florbalový turnaj se uskuteční 4. 5. dopoledne v pečecké sportovní hale.
Dne 24. 5. od 17.00 se uskuteční další z cyklu přednášek paní Michlové, tentokráte na téma Problémy spojené s přechodem dítěte z 1. na 2. stupeň ZŠ. Opět srdečně zveme.

Děkujeme a přejeme hezké Velikonoce.


Thursday, March 2, 2017, 10:33 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme březnové informace:Dne 7. 3. pojedeme na tělesnou výchovu do Peček, autobusem v 7.57 z Vrbové Lhoty [8.00 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Zpět do školy se vracíme všichni společně. Učíme se třetí hodinu podle rozvrhu, čtvrtou vyučovací hodinu budeme mít předměty první vyučovací hodiny, předměty druhé vyučovací hodiny odučíme v pátek místo Tv. Vybíráme pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč v pondělí 6. 3.
22. března navštívíme Střední zemědělskou školu v Poděbradech, kde nám připraví projektový den. Odjíždíme linkovým autobusem v 8.45 z Vrbové Lhoty a vracíme se 12.27 [Ratenice 12.30, Pečky 12.35 - děti mohou odejít ze zastávky nebo pokračovat autobusem dále].
Budeme vybírat pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč v pondělí 20. 3.
30. března pořádáme spolu s malou pečeckou školou [bývalá ZvŠ] školní kolo tradiční pěvecké soutěže "S písničkou jd..." Děti si mohou připravit libovolnou písničku a soutěže se zúčastnit. Tento den nás též vybraná pětice dětí bude reprezentovat na golfovém turnaji v Kostelní Lhotě. Informace obdrží samostatně.

22. března také od 17.00 pořádáme další přednášku paní Michlové. Téma jsme změnili, abychom se neopakovali s MŠ:
Odměny a tresty ve výchově, hodnocení dětí
Odměna nebo trest jsou nejčastější nástroje výchovy - ale používáme je správně? Má se trestat? A jak moc dítě chválit, aby z něj nevyrostl přehnaně sebevědomý jedinec? Mají se známky odměňovat penězi? A jak je to s fyzickými tresty? Jak hodnotit děti a nejen je, aby to bylo motivující a vedlo to ke zlepšení jejich výkonu? A co může způsobit srovnávání mezi dětmi?
Přijďte se chvilku věnovat sobě a svým dětem trochu jinak, sdílet, co se Vám daří, trochu se inspirovat od ostatních rodičů a poznat Vaši školu i z jiného úhlu.
Setkáním provází Mgr. Michala Michlová - psycholožka a maminka s reálným pohledem na svět :-)
Náhradní termín koncertu pana Kaulferse je 31. 3., peníze máme vybrány.

Děkujeme a přejeme hezké dny


Thursday, February 9, 2017, 01:42 PM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a předkládáme únorové informace:

Po prázdninách se vracíme k původnímu rozvrhu.
Dejte dětem, nejlépe hned v pondělí 13. 2., čtyři role papírových ručníků a krabici
s "vytahovacími" kapesníky na další pololetí. Příspěvek na výtvarnou výchovu tentokráte nevybíráme, veškeré výtvarné potřeby zaplatíme z vánočního prodeje.

V pátek 17. 2. přivítáme ve škole pana Kaulferse s hudebním pořadem "Barevná hudba". 45,- Kč budeme vybírat 13. 2.

Dne 21. 2. a 7. 3. pojedeme na tělesnou výchovu opět do Peček. Vždy autobusem v 7.57 z Vrbové Lhoty [8.00 z Ratenic]. Děti mohou jít ze školy, čekat na zastávce nebo přistoupit v Ratenicích. Musí mít přezutí [sportovní boty, které nedělají "čáry" a drží pevně na noze], převlečení na tělesnou výchovu a pití. Budeme vybírat pouze na dopravu, tzn. 12,- Kč vždy v pondělí před cestou. Zpět do školy se samozřejmě vracíme všichni společně. Čtvrtou vyučovací hodinu budeme mít předměty první vyučovací hodiny, předměty druhé vyučovací hodiny odučíme v pátek místo Tv.

27. února Vás zveme na ukončení masopustu. Sejdeme se na školní zahradě v 15.30 a po programu se budete moci ještě pobavit a zakoupit občerstvení v "krámcích" v budově školy. Prosíme o pomoc dětem při přípravě masek.

28. 2. se budeme se 3. - 5. ročníkem 3. a 4. hodinu věnovat dopravní výchově.

22. března pořádáme další přednášku paní Michlové. Hlavním tématem bude školní zralost, ale dotkneme se i mnoha dalších problémů. Srdečně Vás všechny zveme.

Děkujeme a přejeme hezké dny.


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122