ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Friday, September 14, 2012, 08:25 AM
Školkáček č.2
20.9. si prosím odneste všechny věci ze šatních skříněk včetně pláštěnek a přezůvek
Od 21.9. do 27.9. bude z provozních důvodů uzavřena MŠ
Děti, které odjíždí na školu v přírodě prosím nezapomenout na potvrzení od lékaře, bezinfekčnost, seznam osobních věcí v kufru a dopisy dětem.
Odjezd na školu v přírodě je v sobotu v 14.30 hodin, sraz ve 14.15 hodin před školou, příjezd ve čtvrtek okolo 15.30 hodin
v pondělí 1.10. odjíždíme do solné jeskyně, sraz dětí v MŠ do 7.15 hodin nebo můžete přivést děti na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, ale nezapomeňte přinést zpět do MŠ přezůvky a věci na převlečení, s sebou batůžek, pláštěnku, lahvičku s pitím, nečokoládovou sušenku a náhradní ponožky, sportovní oblečení dle počasí a pokrývka hlavy
4.10. divadlo Poděbrady, sraz dětí v 7.15 hodin v MŠ, dejte dětem batůžek
8.10. solná jeskyně
V úterý 9.10. dejte dětem do školky různé druhy zeleniny, v rámci projektu Přichází podzim budeme zeleninu poznávat a ochutnávat
15.10. solná jeskyně
V úterý 16.10. přineste do školky různé druhy ovoce
19.10. dopravní hřiště Kolín, pojedou pouze předškoláci , odjezd v 8.00 hodin, sportovní oblečení, batůžek a helma
22.10. solná jeskyně
23.10. divadlo v MŠ O statečném vojáčkovi v 8.45 hodin
29.10. solná jeskyně
Vyúčtování divadel bude na nástěnce na chodbě
Solnou jeskyni zaplatíte podle odchozených dní do 29.11. 8.10.


Monday, September 10, 2012, 03:21 PM
Návrh výletů turistického kroužku na I. pololetí:
Ceny výletů jsou vypočítány na optimální počet dětí pro jízdenku SoNe {při současných cenách ČD a v některých případech také autobusové dopravy}, mohou být tedy i o přibližně 30,- Kč vyšší. Od prosince bude nový jízdní řád - vše {cena, čas,...} bude před každým výletem upřesněno. Vždy ve středu před výletem budu chtít vědět, kdo pojede; peníze na jízdenku si budu vybírat vždy v pátek před uvedenou sobotou. Termíny se budu snažit dodržet, místo výletu změním, pokud dostanu informaci o nějaké zajímavé akci. Minimální počet pro existenci turistického kroužku byl splněn, nicméně byl bych rád, kdyby se dětí přihlásilo více. Žák/kyně starší 10 let, musí mít při cestě vlakem jakoukoli potvrzenou průkazku se svou fotografií {stačí například legitimace na autobus}.
Upozorňuji, že je nutno, aby děti dokázaly bez problémů ujít přibližně 12 km {samozřejmě s přestávkami na svačinu a nějakou hru}. Je však velmi těžko řešitelné, pokud některé z nich po třech kilometrech řekne, že už nemůže a dál nepůjde.
20. 10. Bojovské údolí - 60,- Kč, cca 8 km
http://www.svetcest.cz/mista/mala-divoc ... udoli.html
7.50 Pečky - 18.10 Pečky
10. 11. Železné hory - 60,- Kč, cca 10 km
http://zelezne-hory.aspone.cz/z_hory1.htm
7.50 Pečky - 17.00 Pečky
15. 12. Podél "Kačáku" do Svatého Jana pod Skalou - 60,- Kč, cca 12 km
http://www.svatyjan.cz/
7.50 Pečky - 18.10 Pečky
19. 1. Hrbáčkovy tůně (u Lysé nad Labem) 45,- Kč, cca 12 km
http://www.turistika.cz/mista/hrbackovy-tune
8.47 Poděbrady - 17.01 Poděbrady


Monday, September 3, 2012, 03:03 PM
Školkáček 1
Provoz MŠ 6.30 až 16.15 hodin
Omlouvání dětí do 7.00 hodin nebo sms kdykoliv, p.uč Černá 774534405, p.uč Pervolfová 739041161
Vyzvedávání dětí 12.15 až 12.30 hodin , 14.30 až 16.15 hodin,
nebo dle domluvy
Aktuální info v kalendáři v šatně MŠ, kontrolujte denně
Doneste kopii průkazu pojištěnce
Na výlet batůžek, pláštěnku, pití, nečokoládovou sušenku, vhodné oblečení a obutí ( 1.10. solná jeskyně, 10x v pondělí,
z MŠ odcházíme v 7.15 hodin, nebo sraz v 7.30 hodin na autobusové zastávce )
Dejte dětem vhodné oblečení do třídy a na ven a dostatek náhradního oblečení, vhodná obuv, pokrývka hlavy, gumáky
a pláštěnku nechte ve školce
Prosíme do 18.9. zaplaťte:
100,- Kč hygienické potřeby, 400,- Kč výtvarné potřeby,
500,- Kč vstupné na divadla
Do 5.9. doplatek škola v přírodě 1 300,-Kč, stále jsou volná místa
24. až 27.9. druhá etapa rekonstrukce MŠ, provoz v MŠ přerušen
Možnost odběru školního mléka -info lísteček
Prosíme, zda máte možnost donést drobné propagační předměty na odměňování dětí
19.9. v 9.15 hodin divadlo v MŠ, pohádka O kůzlátkách
V září bude probíhat sběr papíru, datum upřesníme
V letošním roce nabízíme kroužek logopedické prevence, grafomotoriku, flétnu a angličtinu, více informací v průběhu září
Plavecký výcvik bude pravděpodobně v listopadu


Friday, August 31, 2012, 11:47 AM
Vážení rodiče,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o několika důležitých věcech týkajících se školního roku 2012/2013.

V úterý, první hodinu budeme ve škole a poté uspořádáme na hřišti hravé seznamovací dopoledne. S sebou si děti musí vzít přezůvky, pití a sportovního oblečení. Ke svačině jim opečeme špekáčky, které jsou zakoupeny ze sponzorských peněz. Do školy se vrátíme v 11.45 - přihlášené děti půjdou na oběd a do školní družiny.
Dne 5. 9., děti obdrží ve škole učebnice a sešity. Musí si donést vybavený penál a každé dítě svůj hrneček, který si bezpečně pozná, toaletní papír, papírové kapesníky, 1. a 3. ročník malý ručník s poutkem, 2. a 4. ročník roli papírových ručníku do zásobníku.
Od čtvrtka si tedy děti budou nosit věci již podle rozvrhu. Dohlédněte, prosím, na obalení všech učebnic [apelujeme na Vás, abyste se snažili udržet učebnice v co nejlepším stavu - obzvláště knihy pro výuku anglického jazyka jsou velmi drahé] i sešitů a převlečení
na hodiny tělesné výchovy [vše podepsat!]. Odpolední vyučování začne až v týdnu od 10. 9.
Na první pololetí vybíráme 50,- Kč na pitný režim (případné zbylé peníze použijeme na ceny ve školních soutěžích) a 100,- Kč na zakoupení potřeb na výtvarné a pracovní vyučování. Tuto částku (celkem tedy 150,- Kč) zaplaťte 17. září [prosíme v hotovosti]. Klasické sešity jsme zakoupili z provozních prostředků [od OÚ] a Matematiky z peněz za sběry.
22. - 27. 9. jedeme na školu v přírodě - podrobné informace obdrží účastníci zvlášť. Vzhledem k nutnosti dokončit výměnu oken vyhlašujeme dne 21. 9. ředitelské volno.
Program pro děti, které se neúčastní školy v přírodě, dohodneme individuálně - ve škole budou pokračovat stavební práce.
Ve druhé polovině října plánujeme opět soutěž ve sběru starého papíru, stejným způsobem jako v loňském roce - dobře svázané a zvážené balíčky odkládají děti na chodbě při příchodu do školy. Hmotnost sběru nahlašují paní učitelce v MŠ. Pokud byste přiváželi větší množství, nenoste jej do chodby, ale uložíme papír rovnou v garáži. Děti mohou nosit i umělohmotná víčka, dále též pokračujeme ve sběru baterií a elektrospotřebičů.
Od listopadu bude opět probíhat výuka plavání v Nymburce, počítejte tedy i s těmito výdaji [cca 700,- Kč]. Tuto částku [po upřesnění] budeme vybírat během října.

Přihlášku do družiny a ke stravování [včetně nového čísla sporožirového účtu] doneste nejpozději zítra [4. 9.]. Poplatek za družinu je 100,- Kč měsíčně, cena oběda 20,- Kč.
Do ranní družiny může žák přijít nejdříve v 6.30, v 7.45 se děti rozcházejí do tříd. Odpolední družina končí v 15.30 [výjimečně se lze domluvit i na čase pozdějším]. Oznámení o odchodu ze ŠD musí být písemné. Pokud žák není přihlášen do ŠD, může před začátkem vyučování pobývat ve škole 20 minut, po vyučování [obědě] odchází ihned ze školy [pokud se samozřejmě neúčastní činnosti pořádané školou - kroužky, nácviky, besídky, apod.].
Od října nabízíme možnost navštěvovat tyto kroužky: ruční práce, turistický, cvičení
s hudbou, pečení a počítačový. Cena kroužku ruční práce je 150,- Kč + 100,- na materiál za pololetí, pečení 100,- + 150,- na suroviny, u ostatních 100,- Kč za pololetí. Záleží však na počtu přihlášených - v případě nízkého počtu zájemců nebude kroužek otevřen.
Odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ] nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat. Veškeré finanční záležitosti týkající se školní družiny a jídelny vyřizujte s paní Věrou Růžičkovou
v pondělí 6.30 - 7.15, 15.30 - 16.00 nebo ve středu 6.30 - 7.15. První den nemoci [neplánované absence] lze oběd odebrat do Vámi přinesených čistých nádob v 11.30.
Hlavní vchodové dveře budou přes den otevřeny, používejte zvonek u vnitřních dveří.Prázdniny ve školním roce 2012/2013 jsou stanoveny takto:
Podzimní prázdniny (+st. svátek+sone) 25. 10. - 28. 10. 2012;
Vánoční prázdniny 22. 12. 2012 - 2. 1. 2013 [vyučování začne 3.1.12]
Pololetní prázdniny 1. 2. 2013
"Jarní" prázdniny 18. 2. - 24. 2. 2013 (Nymburk)
Velikonoční prázdniny 28. 3. - 1. 4. 2013 (včetně Velikonočního pondělí)
Hlavní prázdniny 29. 6. - 1. 9. 2013
O projektu "Školní mléko" nemám v tuto chvíli aktuální informace, ale předpokládám, že bude v letošním roce pokračovat. Přihlášku na "mléko" předám dětem ihned po obdržení podrobností. Projekt "Ovoce do škol" pokračuje, první dodávku očekávám ve druhém celém zářijovém týdnu.
Děkujeme minulým i budoucím sponzorům a všem přejeme příjemný den.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Monday, August 20, 2012, 09:46 AM
Seznam pomůcek pro 1. ročník
Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, švihadlo, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, lepidlo v tyčince - do velkého kufříku nebo krabice
Hudební výchova: zobcová flétna ( prosím zakoupit v hudebninách, ne v hračkářství, cena do 150Kč)

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
zásobník na číslice (2 x po šesti přihrádkách)
desky na skládání písmen s přihrádkami
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (několik obyčejných tužek, guma,krátké pravítko)

Seznam pomůcek pro 2. - 4. ročník

Tělesná výchova: tepláková souprava, tričko, kraťasy, švihadlo, cvičky a tenisky nebo botasky (na ven) - do látkové tašky
Výtvarná výchova: sada štětců, tempery, paleta, igelit na lavici, zástěrka (stará košile), hadřík, voskovky, pastelky - Plasticolor, lepidlo v tyčince - do kufříku nebo krabice

obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice
pravítko 30cm
trojúhelník s ryskou
kružítko - od 3. ročníku
ručník, toaletní papír, papírové kapesníky, látkový ubrousek na svačinu
desky na sešity
přezůvky + sáček
vybavený penál (tužky č. 1,2 a 3, pero - nejlépe Tornádo, guma, krátké pravítko)


Všechny věci podepsat!!!

Wednesday, June 20, 2012, 08:11 AM
ŠKOLKÁČEK č.10

21.6. půjdeme do McDonalds na prohlídku a zmrzlinu, z MŠ budeme odcházet v 8.00 hodin, dejte dětem batůžek s pitím a pokrývku hlavy
22.6.přespání v MŠ, sraz dětí v pátek v 18.00 hodin, v sobotu si děti vyzvedněte do 9.30 hodin
nahlaste prosím, co za každé dítě přinesete k večeři a snídani
každé dítě bude mít kartáček a pastu na zuby, můžete dětem dát baterku
25.6. rozloučení s předškoláky
26.6. dopravní hřiště Kolín, odjezd z MŠ v 7.30 hodin , na zaplacení autobusu použijeme peníze ze sběru papíru
27.6. výlet do Poděbrad na hřiště a zmrzlinu, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete děti přivést na autobusovou zastávku do 7.30 hodin, dejte dětem vhodné oblečení , obuv a batůžek s pitím a sušenkou, tento výlet se uskuteční v případě příznivého počasí
zbylé peníze budou vyúčtovány a vráceny ve čtvrtek nebo pátek
30.8. přijďte v 15.00 hodin na schůzku ( bez dětí )


Monday, June 4, 2012, 11:19 AM
4. až 8.6. bude probíhat sběr papíru
7.6. divadlo Nymburk, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete děti přivést k autobusové zastávce do 7.30 hodin, jedeme na představení Hurvínek , vstupné je 65,-Kč + jízdné autobus a vlak, dejte dětem batůžky, lahvičku s pitím, nečokoládovou sušenku a podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu
13.6. jedeme na Dračí lodě do Nymburka, z MŠ odjíždíme v 8.00 hodin, návrat ve 13h., dejte dětem batoh, lahev s pitím, nečokoládovou sušenku a podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu, vhodnou pokrývku hlavy
15.6. přijede do MŠ divadlo Kůzle s představením Na kole i přes pole, cenu rozpočítáme podle počtu dětí, můžete přivést mladší sourozence
15.6. se uskuteční Divadelní pouť v ZUŠ v Pečkách v 16.00 hodin, s dětmi budeme odjíždět do Peček autobusem v 15.00 hodin, dejte dětem batůžek s pitím a podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu
Je možné vyzvednout si děti do 14.45 hodin v MŠ a dopravit se individuálně do Peček , po ukončení představení nebo v jeho průběhu si své děti vyzvedněte u paní učitelky v Pečkách, nepojedeme s dětmi zpět do Vrbové Lhoty!

děkujeme p. Lipowské za sladkosti ke Dni dětí


Monday, June 4, 2012, 11:12 AM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám červnové informace.
V první řadě připomínáme peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 360,- Kč; 3. ročník - 300,- a 4. ročník - 360,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze dodejte 18. 6. Pracovní sešity z Matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů - od KÚ {resp. MŠMT na ně nemáme}, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Sběr starého papíru probíhá v tomto týdnu {4. - 8. 6.}
13. 6. se konají závody dračích lodí, do Nymburka se vydáme všichni, návrat je
v cca 13.00. Je možné se domluvit individuálně na odvozu z Nymburka.
Vybíráme 40,- Kč. S sebou viz. 19. 6.
15. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 16.00 v Pečkách v sále ZUŠ. Po divadle se sejdeme v cca 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
14. 6. vystoupí děti z kroužku Cvičení s hudbou v Poděbradech v DDM na Přehlídce zájmových kroužků DDM. Odjíždíme společně autobusem v 15.20h, začátek je v 17h. Dopravu zpět si rodiče zajistí sami. Přehlídka je veřejná.
19. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi, ale jedeme všichni. Odjíždíme v 7.05 linkovým autobusem. S sebou svačinu, dostatek pití, sportovní oblečení dle počasí, pláštěnku, kšiltovku, brýle. Děti mohou čekat na zastávce, popř. nastoupit v Ratenicích, ale musíme o tom být předem informováni. Zpět se vrátíme ve 13.45 {13.10 Pečky, 13.40 Ratenice}. Vybíráme 40,_ Kč, popř. méně u těch, kteří si vyzvednou dítě v Hořátvi či Pečkách. Oběd nestihneme, pro ty, kteří se budou vracet do školy, můžeme zajistit svačinu.
26.6 navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně. Odjíždíme po příjezdu autobusu z Ratenic, vracíme se na oběd. Vybíráme 40,- Kč.
Veškeré peníze {kromě platby za pracovní sešit - ty až 18. 6.} nám zaplaťte 12. 6. 27. 6. bychom ještě uskutečnili minivýlet podél Šembery a do Českého Brodu - upřesňující lístek ještě děti dostanou.
28. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny".


Wednesday, May 16, 2012, 03:09 PM
Vážení rodiče, předkládáme Vám doplňující květnové informace:
Dne 18. 5. nebude počítačový kroužek {vzhledem k odjezdu na dvoudenní výlet s turistickým kroužkem}, náhradní se uskuteční 1. 6. {v červnu již standardně kroužky nejsou}.
22. 5. Jedeme na školní výlet do Hradce Králové, kde navštívíme botanickou zahradu a staré centrum. S sebou svačinu, pití, vhodné oblečení, pláštěnku; vše sbalené v batohu na záda. Pojedeme autobusem v 7.31 z Vrbové Lhoty a 8.01 vlakem z Poděbrad, vrátíme se autobusem s příjezdem v 15.12 do Vrbové Lhoty. Celková cena {vstupné + doprava} 120,- - pošlete, prosím, 18. 5.
Dále bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 360,- Kč; 3. ročník - 300,- a 4. ročník - 360,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze dodejte 18. 6. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby. Pracovní sešity z Matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů - od KÚ {resp. MŠMT na ně nemáme}, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Sběr starého papíru proběhne 4. - 8. 6.
Připomínáme platbu zálohy na školu v přírodě - 24. 5. {možno i na účet školy 51-7262160217/0100 - do zprávy pro přijemce jméno dítěte, variabilní symbol 2012}.


Wednesday, May 16, 2012, 10:10 AM
Školkáček č.8


26.4. čarodějnický rej a opékání buřtů
Do 26.4. nahlaste docházku dětí do MŠ na 30.4. a 7.5.
27.4. divadlo Poděbrady , z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin , představení Pohádky pro děti
Do 30.4. můžete donést vyřazené elektrospotřebiče
2.5. zápis dětí do MŠ Vrbová Lhota na šk. rok 2012/2013 od 9.00 hodin do 14.00 hodin
14.5. návštěva Záchranné stanice pro živočichy v Pátku , z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin, dejte dětem sportovní obuv , oděv a vhodnou pokrývku hlavy ( z Poděbrad jdeme pěšky , zpátky autobusem)
16.5. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
17.5. divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin , představení Kašpárek a Kalupinka
24.5. celodenní výlet na Loučeň, prohlídka zámku a labyrintů s pohádkovou bytostí , na cestě zpět se stavíme v ZOO Chleby
29.5. Polabské muzeum Poděbrady , z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin, v muzeu si prohlédneme výstavu Svět starých Slovanů a Příběh Polabí

prosíme o zaplacení vzpomínkového trika 149,- Kč do 30.4.2012

na divadla prosíme o zaplacení 500,-Kč do 11.5.2012, vyúčtování je na nástěnce na chodbě

na všechny výlety dávejte dětem batůžek s pitím a můžete dát nečokoládovou sušenku , podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu

dejte dětem do šatny dostatek oblečení na převléknutí

MŠ bude uzavřena od 1.7. do 31.8.2012
30.8. proběhne schůzka s rodiči v MŠ v 15.00 hodin
provoz MŠ od 3.9.2012


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122