ZŠ a MŠ Vrbová Lhota - Aktuality

Monday, June 4, 2012, 11:19 AM
4. až 8.6. bude probíhat sběr papíru
7.6. divadlo Nymburk, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete děti přivést k autobusové zastávce do 7.30 hodin, jedeme na představení Hurvínek , vstupné je 65,-Kč + jízdné autobus a vlak, dejte dětem batůžky, lahvičku s pitím, nečokoládovou sušenku a podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu
13.6. jedeme na Dračí lodě do Nymburka, z MŠ odjíždíme v 8.00 hodin, návrat ve 13h., dejte dětem batoh, lahev s pitím, nečokoládovou sušenku a podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu, vhodnou pokrývku hlavy
15.6. přijede do MŠ divadlo Kůzle s představením Na kole i přes pole, cenu rozpočítáme podle počtu dětí, můžete přivést mladší sourozence
15.6. se uskuteční Divadelní pouť v ZUŠ v Pečkách v 16.00 hodin, s dětmi budeme odjíždět do Peček autobusem v 15.00 hodin, dejte dětem batůžek s pitím a podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu
Je možné vyzvednout si děti do 14.45 hodin v MŠ a dopravit se individuálně do Peček , po ukončení představení nebo v jeho průběhu si své děti vyzvedněte u paní učitelky v Pečkách, nepojedeme s dětmi zpět do Vrbové Lhoty!

děkujeme p. Lipowské za sladkosti ke Dni dětí


Monday, June 4, 2012, 11:12 AM
Vážení rodiče, zdravím Vás a předkládám Vám červnové informace.
V první řadě připomínáme peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 360,- Kč; 3. ročník - 300,- a 4. ročník - 360,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze dodejte 18. 6. Pracovní sešity z Matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů - od KÚ {resp. MŠMT na ně nemáme}, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Sběr starého papíru probíhá v tomto týdnu {4. - 8. 6.}
13. 6. se konají závody dračích lodí, do Nymburka se vydáme všichni, návrat je
v cca 13.00. Je možné se domluvit individuálně na odvozu z Nymburka.
Vybíráme 40,- Kč. S sebou viz. 19. 6.
15. 6. se opět koná již tradiční Divadelní pouť. Vystoupení dětí začne v 16.00 v Pečkách v sále ZUŠ. Po divadle se sejdeme v cca 19.00 na školní zahradě, opečeme si špekáčky a zájemci z řad našich žákyň a žáků mají možnost přespat ve škole. Přijďte všichni, děti i my se na Vás těšíme.
14. 6. vystoupí děti z kroužku Cvičení s hudbou v Poděbradech v DDM na Přehlídce zájmových kroužků DDM. Odjíždíme společně autobusem v 15.20h, začátek je v 17h. Dopravu zpět si rodiče zajistí sami. Přehlídka je veřejná.
19. 6. nás budou vybrané děti reprezentovat na Lehkoatletických závodech v Hořátvi, ale jedeme všichni. Odjíždíme v 7.05 linkovým autobusem. S sebou svačinu, dostatek pití, sportovní oblečení dle počasí, pláštěnku, kšiltovku, brýle. Děti mohou čekat na zastávce, popř. nastoupit v Ratenicích, ale musíme o tom být předem informováni. Zpět se vrátíme ve 13.45 {13.10 Pečky, 13.40 Ratenice}. Vybíráme 40,_ Kč, popř. méně u těch, kteří si vyzvednou dítě v Hořátvi či Pečkách. Oběd nestihneme, pro ty, kteří se budou vracet do školy, můžeme zajistit svačinu.
26.6 navštívíme Dopravní hřiště v Kolíně. Odjíždíme po příjezdu autobusu z Ratenic, vracíme se na oběd. Vybíráme 40,- Kč.
Veškeré peníze {kromě platby za pracovní sešit - ty až 18. 6.} nám zaplaťte 12. 6. 27. 6. bychom ještě uskutečnili minivýlet podél Šembery a do Českého Brodu - upřesňující lístek ještě děti dostanou.
28. 6. se uskuteční ve spolupráci s FK Vrbová Lhota fotbalový turnaj "Těšíme se na prázdniny".


Wednesday, May 16, 2012, 03:09 PM
Vážení rodiče, předkládáme Vám doplňující květnové informace:
Dne 18. 5. nebude počítačový kroužek {vzhledem k odjezdu na dvoudenní výlet s turistickým kroužkem}, náhradní se uskuteční 1. 6. {v červnu již standardně kroužky nejsou}.
22. 5. Jedeme na školní výlet do Hradce Králové, kde navštívíme botanickou zahradu a staré centrum. S sebou svačinu, pití, vhodné oblečení, pláštěnku; vše sbalené v batohu na záda. Pojedeme autobusem v 7.31 z Vrbové Lhoty a 8.01 vlakem z Poděbrad, vrátíme se autobusem s příjezdem v 15.12 do Vrbové Lhoty. Celková cena {vstupné + doprava} 120,- - pošlete, prosím, 18. 5.
Dále bychom rádi vybrali peníze na pracovní sešity - je výhodnější nakupovat pracovní sešity hromadně, než abyste je kupovali každý zvlášť: budoucí 2. ročník - 360,- Kč; 3. ročník - 300,- a 4. ročník - 360,- Kč. Největší položkou jsou pracovní sešity anglického jazyka. Peníze dodejte 18. 6. Ve výjimečných případech se můžeme domluvit na odkladu platby. Pracovní sešity z Matematiky zaplatíme z výtěžku sběrů - od KÚ {resp. MŠMT na ně nemáme}, sešity uhradíme z peněz od OÚ Vrbová Lhota.
Sběr starého papíru proběhne 4. - 8. 6.
Připomínáme platbu zálohy na školu v přírodě - 24. 5. {možno i na účet školy 51-7262160217/0100 - do zprávy pro přijemce jméno dítěte, variabilní symbol 2012}.


Wednesday, May 16, 2012, 10:10 AM
Školkáček č.8


26.4. čarodějnický rej a opékání buřtů
Do 26.4. nahlaste docházku dětí do MŠ na 30.4. a 7.5.
27.4. divadlo Poděbrady , z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin , představení Pohádky pro děti
Do 30.4. můžete donést vyřazené elektrospotřebiče
2.5. zápis dětí do MŠ Vrbová Lhota na šk. rok 2012/2013 od 9.00 hodin do 14.00 hodin
14.5. návštěva Záchranné stanice pro živočichy v Pátku , z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin, dejte dětem sportovní obuv , oděv a vhodnou pokrývku hlavy ( z Poděbrad jdeme pěšky , zpátky autobusem)
16.5. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
17.5. divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin , představení Kašpárek a Kalupinka
24.5. celodenní výlet na Loučeň, prohlídka zámku a labyrintů s pohádkovou bytostí , na cestě zpět se stavíme v ZOO Chleby
29.5. Polabské muzeum Poděbrady , z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete přivést děti k autobusové zastávce do 7.30 hodin, v muzeu si prohlédneme výstavu Svět starých Slovanů a Příběh Polabí

prosíme o zaplacení vzpomínkového trika 149,- Kč do 30.4.2012

na divadla prosíme o zaplacení 500,-Kč do 11.5.2012, vyúčtování je na nástěnce na chodbě

na všechny výlety dávejte dětem batůžek s pitím a můžete dát nečokoládovou sušenku , podle počasí pláštěnku nebo nepromokavou bundu

dejte dětem do šatny dostatek oblečení na převléknutí

MŠ bude uzavřena od 1.7. do 31.8.2012
30.8. proběhne schůzka s rodiči v MŠ v 15.00 hodin
provoz MŠ od 3.9.2012


Wednesday, May 2, 2012, 02:38 PM
Vážení rodiče, předkládáme Vám květnové informace: Dne 7. 5. pořádáme cvičení v přírodě. Autobusem s odjezdem v 7.31 dojedeme do Poděbrad a odtud půjdeme pěšky do Pátku, kde navštívíme stanici pro handicapované živočichy [děti mohou vzít suché pečivo]. Žáci 5. ročníku se budou vracet z Pátku dříve a podívají se do poděbradských škol. Spolu s vyplněným lístkem pošlete hned zítra 4. 5. 20,- Kč na dopravu a příspěvek pro stanici. 1. - 3. ročník přijede zpět v 11.37, 5. ročník ve 12.37.
Dne 18. 5. nebude počítačový kroužek (vzhledem k odjezdu
na dvoudenní výlet s turistickým kroužkem), náhradní se uskuteční 1. 6. [v červnu již standardně kroužky nejsou].
22. 5. plánujeme školní výlet do Hradce Králové, kde navštívíme botanickou zahradu. Pojedeme autobusem v 7.31 z Vrbové Lhoty, vrátíme se autobusem s příjezdem v 15.12 do Vrbové Lhoty. Celková cena (vstupné + doprava) 120,- - pošlete, prosím, 18. 5.
Sběr starého papíru proběhne 4. - 8. 6.

Wednesday, April 4, 2012, 11:19 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a dne 16. 4. Vás zveme na třídní schůzky.Vzhledem k tomu, že Vám musíme říci informace o připravované škole v přírodě, sejdeme se všichni v 16.30. Informace o prospěchu budou následovat.
17. 4. pořádáme turnaj se ZŠ Hořátev, Hradištko a Pečky. Hráčky a hráči 3. a 5. ročníku (Standa Štok, Martin Klimpt, Matěj Roškota, Vojta a Jakub Novotní, Eliška Vorlová, Zuzka Roškotová, Ema Podskalská a Mája Lebedová) potřebují být u haly
v cca 7.40., tzn. mohou nastoupit do autobusu v 7.02 z Vrbové Lhoty (7.05 z Ratenic), kterým pojede paní učitelka Šramotová, případně je můžete k hale přivézt. Napište mi, které řešení volíte.
Ostatní pojedou společně autobusem v 8.37. Žáci také navštíví ve volném čase pečeckou čistírnu odpadních vod. Opět připomínám, že je bezpodmínečně nutné, aby děti měly vhodné oblečení a především přezutí - sportovní obuv se světlou podrážkou (nesmí dělat čáry). Vracet se budeme společně autobusem ve 12.50 z Peček.
12. 4. odpadá 3. ročníku odpolední vyučování (V.v.).


Monday, March 5, 2012, 07:47 AM
Vážení rodiče, zdravíme Vás a přejeme krásné přicházející jaro.Jednak děkujeme za vyplnění dotazníků pro Mapu školy, snad do třídních schůzek (16. 4.) obdržíme výsledky a jednak předkládáme následující informace:
V příštím týdnu 9. 3. pojedeme s dětmi opět do sokolovny. Systém zůstává stejný - vždy ve čtvrtek vybereme 20,- Kč.
Na 23. 3. bychom si chtěli pronajmout Pečeckou Sporthalu, abychom se co nejlépe připravili na florbalový turnaj, ale to Vám ještě upřesníme. Florbalový turnaj se uskuteční po Velikonocích v druhé půlce dubna.
Vzhledem k mé zahraniční ministáži a současně probíhajícímu semináři paní učitelky Petrákové odpadá 20. 3. pátému ročníku odpolední vyučování. Počítačový kroužek dne 22. a 23. 3. , stejně tak výlet turistického kroužku 24. 3. proběhne, pokud se nestane nic nepředvídatelného, normálně.
První jarní den 21. 3. přivítáme oblečením v zelené a žluté barvě.
2. 4. se budeme fotit. Tentokráte jsme objednali jiného fotografa, fotky by měly být o něco lepší (drobné info máte na nástěnce ve vstupní chodbě školy), ale také dražší. Na společnou fotografii škola přispěje z peněz za sběr (místo 75,- Kč, bude tedy stát 50,- Kč), soubor fotografií bude za 250,- Kč. Vzhledem k chystanému pozadí, nesmí mít na sobě nikdo nic zeleného. Samozřejmě koupě fotografie není povinná.
Hned následující den, 3. 4., bychom Vás rádi pozvali na tradiční Velikonoční výstavu, kde si můžete za příspěvek na materiál vybrat výrobky Vašich dětí. Tento den se také uskuteční školní kolo pěvecké soutěže.
5. a 6. 4. máme velikonoční prázdniny. Pokud budete potřebovat, může Vaše dítě navštěvovat v uvedených dnech školní družinu, není však možné poskytnout oběd.
10. 3. se v Pečkách běží Pečecká desítka; bližší informace jsou na nástěnce v chodbě nebo na http://pecky10km.wz.cz/mladez.html, Myslím si, že některé z dětí by měly naději na dobré umístění.
Vzhledem k dotazům ještě sdělujeme, že sběr starého papíru se v tomto roce uskuteční ještě jednou koncem května.
Na závěr bychom chtěli požádat, abyste neposílali do školy Vaše děti, pokud nejsou "doléčené" - vede to pak k tomu, že se nakazí další žáci, popřípadě zpětně se pak znovu, a většinou s větší intenzitou, vrátí choroba i k původci. V součtu pak děti absentují více, než kdyby se přišly zcela zdravé napoprvé. Děkujeme.


Wednesday, February 1, 2012, 10:39 AM
ŠKOLKÁČEK Č.6

2.2. angličtina v MŠ dopoledne
3.2. škola má pololetní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování
6.2.- 10.2. sběr papíru , dobře svázané balíčky dávejte ke dveřím ve vstupní chodbě a nahlaste hmotnost ve školce
8.2. třídní schůzka s ukázkou výchovné práce v 15.00 hodin
9.2. divadlo Poděbrady, z MŠ odcházíme v 7.15 hodin nebo můžete děti přivést k autobusové zastávce do 7.30 hodin, pohádka Příhody včelích medvídků, nedávejte dětem kombinézu
13.- 17.2. škola má jarní prázdniny, nahlaste prosím docházku dětí kvůli stravování- nutné!
22.2. divadlo v MŠ O červené Karkulce v 9.15 hodin, můžete přijít s mladšími sourozenci
9.3. divadlo v MŠ O princezně, která chtěla všechno hned v 10.30 hodin, můžete přijít s mladšími sourozenci
od 1.3. dochází ke změně ceny za stravné MŠ děti do 6ti let 29,-Kč
děti starší 6ti let 33,-Kč
vyúčtování divadel je na nástěnce
doneste prosím papírové kapesníky a ubrousky
prosíme o vyplnění dotazníku a odevzdání do krabice na chodbě do 10.2.


Thursday, January 26, 2012, 10:48 AM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
1. 2. k nám přijede pan Jindřich Kaulfers s vystoupením České lidové zvyky v hudbě. Pořady dělá velmi pěkné, už u nás byl a dětem se představení [o Mozartovi] velmi líbilo - www.guitararte.ic.cz. Vybíráme 35,- Kč [též 31. 1. - spolu s penězi za kroužky, výtvarnou výchovu a mléko]. 31. 1. vydáváme vysvědčení [resp. výpis], ale výuka je podle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování).
V prvním celém únorovém týdnu, tzn. od 6. do 10. 2. uspořádáme sběrovou soutěž - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
10. a 24. 2. budeme mít tělesnou výchovu v pečecké sokolovně. Ze školy odjedeme po velké přestávce a vrátíme se na oběd ve 13.00 [i první a druhý ročník]. Na pronájem a cestu vybíráme vždy den předem 20,- Kč. Počítačový kroužek bude v tyto pátky
o cca 15 minut posunut [tzn. první skupina 13. 30 - 14.00, druhá skupina 14.15 - 14.45.].
3. 2. a 13. 2. - 19. 2. 2012 jsou prázdniny.
Od 1. března jsme nuceni zdražit oběd: žáci ZŠ 7 - 10 let 20,- Kč, žáci ZŠ 11 - 14 let 22,- Kč.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Saturday, January 7, 2012, 09:03 PM
Vážení rodiče, srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si Vás informovat o následujícím:
Na II. pololetí vybíráme 50,- Kč za materiál na výtvarnou výchovu. Dále je nutno zaplatit kroužky - cena je stejná jako v pololetí prvním [Výtvarná dílna - 250,-, Počítače - 100,-, Pečení - 100,-, Cvičení s hudbou - 100,-, Turistický 100,-Kč]. Tyto peníze vybereme při vydávání vysvědčení v úterý 31. 1.
O případném odhlášení či přihlášení se domluvte přímo
s vedoucími jednotlivých kroužků.
Vzhledem ke konání zápisu do 1. ročníku nebude dne 18. 1. kroužek Cvičení s hudbou. U kroužku Pečení dojde od pololetí k prohození skupin - skupina "lichý" týden se stane "sudou" a opačně.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou 3. 2. "Jarní" prázdniny máme letos od 13. 2. do 19. 2. V době prázdnin je možno využít školní družinu [bez možnosti oběda] - prosíme o přihlášení.
V prvním únorovém týdnu, tzn. od 6. do 10. 2. uspořádáme sběrovou soutěž - dobře svázané balíčky budou děti odevzdávat při příchodu do školy a nahlásí hmotnost ve školce.
Dovoluji si připomenout, že odhlásit oběd lze jen v MŠ [ŠJ], nejlépe písemně, případně telefonicky [321785636], nejpozději do 7.00 daného dne. Platba obědů musí být předem, jinak se žák nemůže stravovat.
ZŠ a MŠ Vrbová Lhota


Zpět Další


Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /mnt/web-data2/zsvrblhota_meetonline_cz/public_html/www/sphpblog/index.php on line 122